Eesti Anastasia Foorum

 

Hiljutised postitused

Leheküljed: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Muu või vaba teema / MAA. Plejaadlikud Võtmed Elavale Raamatukogule.
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 23:59 »
KUUES VÕTI.
 Valguskeha kinnistamine.

Te arvate, et koosnete lihast ja luudest, kuid tegelikult te olete arukate elektromagnetiliste signaalide kogum. Evolutsiooni sellel astmel, kus te antud ajal asute, on edasiseks vaimseks arenemiseks vaja üles ehitada ja integreerida oma individuaalses teadvuses Valguskeha. Selline keha vajab hoolt, toitu, tegevust, luues seega tingimusi, mille kaudu ta ennast ise teadvustaks. Selge taotlus sellest, kelleks te tahate saada on üheks juhtivaks võtmeks valguskeha moodustamiseks.

Teie Valguskeha teab, et on võimeline kujutlemise kaudu looma. Ta seob teid olemise matriitsiga. Valguskeha kaudu on võimalik tunnetada ajatust, avada ligipääsu teistesse reaalsustesse. Väljakutse, mis teile on antud, kogub jõudu sedamööda, kuidas te põrkute palgest palgesse kokku esmapilgul võõra, kuid väga tuttava territooriumiga. Teie olete seotud kogu loominguga ning teie evolutsiooniline hüpe seisneb uue taastunnetamise ja mõistmisega toimetulemises ning uute teadmiste ärakasutamises igal jooksval hetkel.

Ärge kahelge, kallid sõbrad, et on olemas kõrgem kord ja kõrgem ettemääratus. Teie ülesandeks on tõlkida oma kõrgema ettemääratuse keha ja Maa keelde. See eesmärk aktiveerib reaalsuse paljude tasandite ümberkorraldumise, mis jagavad ühist ajahetke – ühist „praegu”. Võtme komponendiks reaalsuse erinevate aspektide uurimisel on omaenda füüsilise keha palju sügavam mõistmine – keha kui liikumisvahendi, milles teie Maal liigute. Teie Valguskeha sisaldab teie paljutasandilise individuaalsuse kvintessentsi – individuaalset teadvust, mis eksisteerib üheaegselt väga paljudes mõõtmetes. Valguskeha võib organiseeruda taotlusega ühineda oma Kõrgema Minaga. Teie Valguskehal on võime žongleerida reaalsustega, teostades teadlike taotluste ümberlülitamisi ühelt reaalsuselt teisele, nagu telekanalite valimisel. Ta sisaldab šifreeritud informatsiooni, kandes teiste maailmade ja reaalsuste informatsiooni erinevaid liike üle teie kehasse. Teadlikuks saamine toimub aga pärast seda kui te saate ümbertöödeldud informatsiooni oma füüsilisest kehast. Teie ülesandeks on märgata vaevumärgatavaid nähtusi ja sündmuste sünkroonsusi, mis on teie jaoks kindlapiirilisteks märguanneteks.
Mõistmaks, kuidas teie teadvus on tehtud, kujutlege endile mitmekihilist olendit, kelle iga osa omab omaenda hingavat keha ning on seotud kõigi teiste tema osadega. Teie olete vaimne, mentaalne, emotsionaalne, energeetiline ja füüsiline olemus ning kõik need kehad on omavahel seotud Valguskeha kaudu. Ta seob teid ühtlasi Valgusolendite lõpmatu järjestikulise jadaga. Mateeria on lõksu langenud Valgus. Sedamööda kuidas Valguskeha üles ehitub, toimub ka keha molekulaarstruktuuri reorganiseerumine. Teie klammerdumine materiaalse külge ja „haakumine” materiaalsesse nõrgeneb ning selle tulemusena saab Vaim võimaluse suunata teid ja aidata teid igapäevases argielus. Ainult Vaimu kaudu te võite saada selge arusaamise sellest, mis teie elus toimub. Valguskeha ülesehitamise oskus võimaldab mateerial minna üle Valguse vibratsioonide sagedustele, üle teie mateeria uuele vibratsiooni sagedusele, mis võimaldab teil jõuallika otsimisel end palju vabamalt väljendada.
Te saate otse nägema oma keha muutumisi. Tal saab olema suur laeng elu energiat, ta saab palju ilusamaks ja tugevamaks ning saab võimaluse osaleda erinevates sündmustes. Teie füüsiline keha saab protsessoriks tohutule hulgale erineva loomusega informatsioonile paljudest reaalsustest. Teil tuleb õppida elama ja tegutsema lastes oma teadvusest ja füüsilisest kehast läbi palju võimsamaid elektrilisi laenguid. Lõppkokkuvõttes see võimaldab teil lahendada kõik lumepallina kasvavad teie peale veerevad probleemid. Teie sisemuses paisunud energia potentsiaal aktiveerib teie varjatud talendid ning saab käivitusfaktoriks, taaselustamaks teie psüühilisi võimeid selgeltnägemiseks, selgeltkuulmiseks, telepaatiaks, selgelttundmiseks, mis viivad kaugele välja teie praegusest paradigmast. Teie keha elektromagnetiliste modifikatsioonide tõttu organiseerub otsekui „elektromagnetiline erguti”, mis käib läbi struktuure, mis hoiavad teid taju ja infoedastuse piiratud raames ja konfiguratsioonides. Te tõusete redelil üles ja leiate end seismas vaatlusplatvormil, millelt hakkate hindama reaalsust sootuks teisiti kui seni.
Paljude järgnevate aastate jooksul, kõik, kaasaarvatud imikud ja eakad inimesed, saavad sellise elektromagnetilise laengu osaliseks. Protsessori üheks positiivseks mõjuks on füüsilise keha uuenemine ja taassünd, mis leiab aset mistahes liiki eraldumise tervendamisel, mis tänini on püsinud teie teadvuses. Mida selgemalt te hakkate alal hoidma oma teadvuses kontseptsiooni, et mõte loob reaalsust, seda vabamaks te saate. Te lülitate oma elust välja jõuetuse stressi. Hoidke alal oma nägemust /et mõte on reaalsuse looja/ ning aidake oma Valguskehal sisestada mõtet kõigesse, mida te teete.
Valmistumaks antud energia vastuvõtuks, istuge vaikselt, sulgege silmad ja kujutage ette, kuidas teie keha täitub valgusega. Kujutlege, kuidas valgus peseb ja puhastab teie rakke. Seejärel paluge oma keha kõigil osadel teha koostööd, avades kõik oma võimalused. Kui teie keha hakkab kooskõlas toimima, siis teil kui individuaalsel teadvusel saab olema palju kergem teha välist tööd. Need, kes on haiged seest, kohtavad raskusi välisel suhtlemisel. Häälestage ära oma sisemiste mehhanismide töö, visualiseerides, mida te tahate saavutada.
Teie füüsiline keha on kui kindlal sagedusel vibreeriv arukate elektromagnetiliste signaalide seade, mis transleerib neid signaale toitu süües, vaadates, tundes, armatsedes ning kõikvõimalikke kogemusi saades.

Just sellisel moel te interpreteerite oma elektromagnetiliste signaalide tähendusi, mis kanduvad teie füüsilisse kehasse impulsside näol. Väljastpoolt on teid võimalik interpreteerida paljudelt positsioonidelt. Mõned olendid tajuvad teid eranditult kollektiivse mõistuse vastava vibratsioonina, mis transleerib informatsiooni emotsioonide vastavas spektris. Teised olendid kasutavad teie poolt väljastatavaid mentaalseid ja emotsionaalseid sagedusi oma kasuks. Täpselt samuti kui kulla vibratsiooni sagedust kasutatakse teadvuse muutmiseks ja vee sagedusi pesemiseks ja janu kustutamiseks, inimese teadvuse vibratsiooni sagedusi kasutatakse erinevatel eesmärkidel /nt despootlikud jumalad toituvad inimestesse sisendatud hirmu energiast/.
Nagu me juba oleme varem rääkinud, teie kehas sisaldub loovjõud – Kundalini. Selle jõu tunnustamine ja appi kutsumine kiirendab ühtseks tervikuks liitumist ja Valguskeha üles ehitamist. See jõud võimaldab samuti säilitada stabiilsust ja maandatust elektromagnetiliste võimenduste nihete tingimustes. Traditsiooniliselt Kundalini kerib end lahti ja täidab teie keha energiaga ca 40 aasta vanuselt. Selleks ajaks võib teid juba pidada küpseks olendiks, kes on suuteline oma kehas taolist energiat alal hoidma. Enamusel inimestest see jõud ei allu kontrollile. Ning paljud, oskamata või suutmata osaliselt või täielikult seda energiat integreerida, hakkavad selles eas vananema ja alla veerema, selle asemel et taassündida ja avada täielikult oma loomingulise potentsiaali.
Mõnikord, kui inimesed saavad koostöö kogemuse oma sisemise loomingulise jõuga, neile tundub, et nad tahaks tegeleda seksuaalse armatsemisega, kuna nad ei tea, mida tõusva energiaga peale hakata. Kogu planeet kitsendab iseennast Kundalini kasutamisel ainult soojätkamisega. Inimesed seksivad kui arulagedad, mõistmata, et Kundalini energia võib jõuda mitte ainult pealaeni, vaid ka väljuda tema piirest. Kui te võimaldate oma loovenergial liikuda üles ja väljuda füüsilisest kehast, te saate interpreteerima endid uut moodi. Te suudate mõista, et kõik teie loovad toimingud ja tervendused lähtuvad loomulikust Naiseliku Alge energia Jumalikust allikast teie seest. Inimkond osutab muutuste võimalustele, kasvamisele ja uue informatsiooni omaksvõtmisele vastupanu. Enamus sellest vastuhakust on ebaloomulik. Paljudes asjades te olite selliselt ette programmeeritud, kartma uurida uusi kontseptsioone, väljuma üldsuse üldiselt omaksvõetud raamest, õigustama jumalate taolist käitumist või end viimastega võrdlema. Kui inimkond hakkab otsima teadmisi, saab ta teadlikumaks, informeeritumaks ning läheneb hetkele, mil saab võimalikuks Jumalanna väljendumine kolmemõõtmelises maailmas.
Teie aga, selle asemel, jätkate mineviku taastamist, meenutades seda nostalgilistes mälestustes ning kinnistades olevikku. Teie keha rakkudel on vabadus tulla ja lahkuda; nad taastoodavad endid pidevalt. Kust nad saavad oma instruktsioonid? Need juhised nad saabuvad teie matriitsist ja teie uskumuste süsteemist ning samuti teie energeetilistest stereotüüpidest, mille abil te reaalsust interpreteerite. Sedamööda kuidas muutuvad energeetilis-informatsioonilised stereotüübid, avarduvad ja teisenevad teie kontseptsioonid – muutub ka teie füüsilise keha molekulaarne struktuur. Kellel teist on olemas potentsiaal sellise keha loomiseks, mida te tahaks endal näha? Te võite regenereerida oma keha rakud, muutes nende teeraja – varustades nad teistsuguse kavaga või näidates neile ette kõrvaltee. Niipea kui te annate nendele ette uue teeraja, teie keha ja elukogemused järgnevad sellele teadvuse seisundile. Igaühel teist on oma kindel loomulik elujõud. Teie teadvuse kujunemisele on avaldanud mõju inimesed, keda te autoriteetidena austasite ning kes tegutsesid seaduse raames. Kuid samad inimesed veensid teid omaks võtma nende negatiivsed, hirmu sigitavad ideed. Üks individuaalne teadvus võis luua endale negatiivse kogemuse, seda negatiivselt interpreteerida ning seejärel asus teistele peale sundima oma negatiivseid arusaamu kui tõdesid.
Varasematel aegadel tuli õppida terve hulga distsipliine ja valmistada oma füüsilist keha ette edukaks Kundalini energia ülespoole tõusmiseks palju aastaid. Ja tõepoolest, paljudel põhjustel vaid üksikud inimesed suutsid saavutada Kundalini tõusmise. Maa oli kaetud isoleeriva elektromagnetilise looriga, mille sees olid vibratsioonid range kontrolli all. Sedamööda kuidas Kundalini ülespoole tõuseb asub jõud koostöösse kosmiliste jõududega väljaspool füüsilist keha ning füüsiline keha täitub energiaga ja elavneb. Sama efekti annab ka füüsilisse kehasse Valguse kiire tõmbamine. Need jumalad, kes teie eest teadmisi varjasid, kaotavad praegusel ajal jõudu. Nende poolt ülesseatud elektromagnetiline kilp on hakanud üha enam sarnanema tüki suurte aukudega šveitsi juustuga, mille kaudu Valgus voolab Maale. Teistes maailmades on tekkinud samuti „augud”, mille kaudu Valguse teised vormid läbi tulevad.
Sedamööda kuidas kosmilised energiad Maale saabuvad, miljonid teist osalevad käesoleval ajal Kundalini jõu reinterpreteerimise võimaluse loomises. See on teie elu loovjõud, millega te koos pulseerite.

Õige kasutamise korral võib ta tagada paljude probleemide lahenduse. See energia seob teid Universumi allikaga ning ühendab teid eksistentsi kõrgeima sisuga ning mõistmisega, mil viisil seda kasutada. Teda võib kasutada ka tervendamiseks. Kui ta koguneb teie kätesse, muutuvad teie käed tervendaja käteks. Paljud teie hulgast imestavad väga, kui vaatavad mõned aastad ettepoole ja näevad, mida te olete suutelised tegema energiatega oma kätes. Juba praegu on inimesi, kes, võttes kätest kinni ning väljendades selge taotluse, võivad süüdata paberi. Energia, kogunedes teie kätesse, võimendab oma väljendust teie elus. Te võite seda kasutada toidu puhastamiseks, tervendamiseks, ookeanide, jõgede ja maismaa saastast puhastamiseks. Te võite realiseerida oma võime mürkide muundamiseks, mis on saastanud kogu teie planeedi.
Taoliste tegude võimed antakse kõigile nendele, kes on valmis nendesse uskuma. Sedamööda kuidas te otsite, usute ja praktiseerite – hakkab teie jõud kasvama. Seejärel võite näidata oma võimeid teistele. Need on anded, mis viivad läbi nihke massiteadvuses koostöö suunas juba planetaarsel tasandil. Niiviisi te hakkate arendama oma võimeid mitte individuaalsel, vaid kollektiivsel tasandil. Haiged ja tervenenud inimesed võivad samuti ära õppida aktiveerima endas neid energiaid ning suunama neid keha nendesse osadesse, mis tervendamist vajavad. . Alati kehtib vaba valik. „Kui minu keha väljendas valu – võib ta väljendada ka tervist. Kes saab mind kitsendada, osutades mulle haiguse teele?” Kas te võtate omaks taotluse olla haige või annate uue korralduse olla terve? Teis on koondunud tohutu teadmine. Teie olete ER võti, keda vajavad paljud teised olemused oma programmide realiseerimiseks. Inimkond on kaasatud väga huvitavasse protsessi. Kujutlusvõime abil te võite anda korraldusi oma ajule taotlusega aktiveerida need närvikeskused, mis teie kujutlusvõime arengut soosivad.
Teie võite teha taotluse oma struktuuri peenekoelisemaks reguleerimiseks ning võimendada neuronite koostööd. Ka teie jalavarbad on võimelised kujutlussignaali ülekandeks, täpselt samuti kui teie ajugi, sest teie keha rakud sisaldavad enamasti samu biokeemilisi aineid, sõltumata nende asukohast. Igal rakul on teadmiste vabastamise potentsiaal ning rakud hetke ootel, mil teie kujutlusvõime hakkab neid suunama. Seni kui te lubate ühiskonnal, perekonnal ja haridussüsteemil suunata oma ilmavaatelist kujutlusvoogu, kuni süütunne või „kohusetunne” vibreerib pidevalt teie energiaväljas – reageerib teie keha just nendele programmidele.
Teie planeet suudab muundumise läbi elada veel niipea hukkumata, kui te võtate appi mäluga intiimselt seostuva kujutlusvõime. Teie keha on täis erinevate maailmade ja ajaliste raamide mälestusi, mis jooksvatest ajatajudest tublisti erinevad. Te saate koos Maa arenemisega neid kontseptsioone ja matriitse väljendama. Mälestuste kaasamine teiste aegade ja kohtade jooksvasse reaalsusse liidab teie elu tähtsuse ja tähenduse ühtseks tervikuks. Selline liitumine soodustab tervenemist, aidates mõista haiglase oleku põhjust. Üks olulisemaid võtmeid, mis me saame teile anda on järgmine: armastage iseennast, austage liikumisvahendit, milles te planeedil asute ning pidage end hindamatult kalliks.. Armastage ja austage Maad, sest just temal te mängite maha oma keerulisi draamasid. Armastades ennast ja Maad hõljuge Universumi avarustes ja te lendate edasi kergelt ja rõõmsalt.
Teie keha hakkab demonstreerima imelisi võimeid. Tundlikkus teravneb ning areneb nii peeneks, et lõhnad ja aroomid hakkavad mõjutama nii meeleolu kui enesetunnet. Te ütlete endale: „Kui ma lisan toidule maitseainet või kui mu majas on teatud lõhn, ma tunnen energia juurdevoolu. Kasutades teisi maitseaineid ma rahunen ja lõdvestun”. Õppige kasutama taimi, mis teid ümbritsevad – nad on ER annid.
Tohutud radikaalsed muutused toimuvad teie füüsilise kehaga. Igaüks teist on suunatav ning seetõttu kurnatuse vältimiseks kuuletuge teis endis toimuvale. Liiga palju uut kiiresti lisanduvat informatsiooni, mida te ei jõua mõõdukalt ja põhjalikult omastada, võib ümberkorralduva psüühika üle koormata. Sama lugu on ka energiatega. Autot juhtides te sõidate erinevate kiiruste ja rütmidega – selliselt toimub ka Valguskeha ülesehitamine. Jämedalt me võrdleme teist läbi voolavat energiat, „Universumi elektriga”. See primitiivne näide ometi meenutab teile teid endid. Te võite end ise „vooluvõrku” lülitada ning siis elu vool viib teid kõrgema eesmärgi poole.
On tingimata vaja mõista oma keha häbenemata seda, mida ta teeb ja millised on tema nõuded. Mida te ise oma kehaga teete – on veel omaette lugu. Füüsiline keha on täiuslik. Olge helded oma füüsilise keha, tema graatsia vastu. Kui te tunnete meie sarnaste mõtete pärast ebamugavust, vaadake, kas te ennast ikka armastate ja kust pärinevad häbi ja vastumeelsuse tunded oma keha suhtes. Iseenesest pole füüsiline keha milleski süüdi.

Kaasaegne kontseptsioon „täiuslikust” naiselikust figuurist Barbie-nuku kujul vaid lisab vihkamist selletagi naiste negatiivsesse tajusse oma kehasse, kui ta ei vasta täpselt kunstlikult pealesunnitud proportsioonidele. Selliselt langeb tublisti vaba tahte väljendamise võimalus. Inimkeha võib varieeruda tohutu hulga vormide ja mõõtmete mitmekesisuse vahel, väljendudes paljude iseloomustuste läbi. Kuid ta on alati kaunis. Jälgides nägude mitmekesisust te võite mõista, kuivõrd oluline on antud planeedile mitmekesisus. Kui Looja oleks tahtnud teid näha ühetüübiliste mudelitena, siis oleks rangelt piiratud nägude arv, mis oleks omamoodi „stampideks”.
Pikkade aastatuhandete jooksul te olete inimrassina unustanud, kes te tegelikult olete. Te olete hakanud häbenema oma füüsilist keha ja tema loomulikke funktsioone. Liiga vähe positiivseid kontseptsioone oli antud valdkonnas liikvel. Me sageli võrdleme oma füüsilise keha kasutamist auto kasutusega, mille kohta peremees ütleb: „Jah, autol on pagasi ruum, kuid see on kohutav koht. Ärge seda kunagi avage ega sinna midagi pange, ärge seda isegi puutuge!” Kas te näete analoogiat? See on ju lihtsalt naeruväärne suhtumine!
Intiimne lähedus kolme mõõtme süsteemis vastavatel tingimustel sigitab energiat, mille abil te võite saavutada avaramat teadvust. Armastuse ja Valguse lähedus võib oluliselt edasi viia teie Kõrgema Minaga paljudes mõõtmetes liitumisel. Mõnikord see teema kutsub teis esile raskusi traumaatiliste elukogemuste ja häbi tunde tõttu ja te ei taha isegi sellel teemal mõelda. Igaühel meist on seksuaalsete kogemuste osas mingid saladused mida me hoiame sügaval endas. Te ju teate, et oli olemas vastav plaan sundida teile peale süütunde seksuaalsuse ilmingute ja oma füüsilise keha tunnustamise suhtes. Sel moel teid segati avastamast endast oma jõu allikat, ettemääratust, õnne ja vabadust.
Energiate integreerumisega ärkab teie mälu. Nii varasemad Universumi kui jooksva elu mälestused soovitavad teil vaadata ennast Galaktika ajaloo vaatepunktist. On väga oluline, et teie teadvuses tekiks koht, kuhu oma mälestused panna. Mõned mõtlevad: „Olgu, ma panen muusika mängima, istun autosse ja sõidan kusagile meeldetuletamist praktiseerima”. Jätke mälestustele ruumi ning parim meeldetuletamise meetod on looduse jälgimine ja teadvuse rahustamine. Ärge millestki mõelge, ärge midagi tehke – lihtsalt eksisteerige antud ajahetkes. Oluline on lihtsalt olla. Selline lähenemine võimaldab jooksval hetkel avarduda spontaanseks lakkamatuks sünkroonseks impulsiks – igavesti avarduvaks „praeguseks hetkeks”.
Loodus õpetab teid linnulaulu, liblikate tiivalöökide, konnade ja rohutirtsude sümfoonia, kaamelite küürude, tolmu lõhnade ja puhta kevadise vihma kaudu. Kõik need asjad käivitavad mälestuste mehhanismid, kui te vaid leiate aega võimaldamaks neil helidel ja lõhnadel teie olemusse tungida. Mälu aktiveerimine on seotud teie teadvuse eraldamisega kõigest mida te „peate”. Terve mägi selliseid „tingimata vajalikke” asju on teie teadvuses püsti, olete igavesti hõivatud ja tormate ei kusagile. Või te elate enda meelest kõige paremini? Ootate te igavesti teiste heakskiitu? Need on need varjud, mis langevad teie tõe omaksvõtmise jõule. Palun, ärge pugege peitu enda ja teiste eest. Oodake!
Miks me teile seda jutustame? Me üritame aktiveerida teie rakumälu. Mälu kodeeritakse ja säilitatakse rakkude geenides. Varsti te saate teada geneetilise infoedastamise mehhanismi ja saate aru, kuidas selles osalete. Kõige sagedamini toimub mälu aktiveerimine väljastpoolt, tundes kiirendust, energeetilist pulsatsiooni, voolamas üle kogu keha. Need sündmused valmistavad teid rännaku järgmiseks astmeks ette. Mõistke, et väljastpoolt sisestatava mälu ja elukogemuste mälu vahel on inimteadvuses vähe erinevusi. Reaalsus on kergesti taastatav ja ajule pole tähtis, kas sündmused olid „reaalsed” või „väljamõeldud”. Reaalsust ei tehta kadumisega nüüd ja igaveseks. Reaalsused ja kultuurid võivad saada taasloodud ikka ja jälle. Kui te olete „uus” hing ning tunnete, et olete midagi olulist mineviku sündmustest „vahele jätnud” ja tahaks neis tingimata osaleda, te võite paluda mälu „tagasitoomist” või „sisselülitamist” väljastpoolt. Te võite leida endale sobiva koha mingis kultuuris, teda ülerahvastamata. Nt, kõik tahaks saada elamise kogemust egiptlaste või Mayade kultuuris, kuid kohti on rangelt piiratud arv. Ja siiski igaüks teist võib kanda rakutasandil „mälestusi” kogemustest nendes kultuurides – oli ta siis reaalne või lihtsalt teie mällu „sisselülitatud”. Teie kõik võite olla osaks sellest kultuurist, kuna kandes oma teadvuses „konstrueeritud” mälestusi, te võite luua veel ühe variandi Maya kultuuri reaalsusest kultuuri baasil, mis kunagi väljendus füüsilises reaalsuses. See kontseptsioon on vihje sellele, kuivõrd paindlik iga „konstrueeritud” reaalsus on. Mälu on teie olemuses kui tiik või peegel. Teda on vaja toita ja valgustada vee peegeldusvõimega. Vesi on see keskkond, mis võimendab füüsilise kehas mälu.
Kundalini päästab valla pöörised, mis aktiveerivad valgustkandvad niidid ning soodustab nende valgusse väljendumist. Need ülipeened niidid on tulvil informatsiooni ning Kundalini, liikudes läbi teie füüsilise keha, annab teile ligipääsu nendele oma mälestustele.

Paljud teist tunnevad sügaval mälu tasandil mälestusi sellest, kuidas teid kontrolliti ja teiega manipuleeriti. Teie teadvuses võivad samuti olla valusad mälestused sellest, kuidas teid reptiilid nahka panid või te astusite nendega intiimsesse vahekorda või mälestus geneetilistest eksperimentidest teie kallal. Isegi kui teil pole konkreetset isiklikku kogemust, on teie veres energeetilised niidid, mis kannavad endas Universumi kogu ajalugu. Kuidas siis luua tingimusi nende niitide taasühendamiseks, et te saaks näha ajaloo kogu kinolinti? Kas te teate milline kinolint on? Ta koosneb tohutust hulgast üksikutest kaadritest. Teid võiks samuti võrrelda ühe pika kinofilmiga, mis on lõigatud üksikuteks kaadriteks selliselt, et iga osake teist endist oleks teistest osadest eraldi. Sedamööda kuidas me teiega töötame, need energiad, mida me teie ellu toome, reorganiseerivad pisimadki filmilindi tükikesed. Sel moel kogu ajalugu monteeritakse kokku– nii individuaalne, planetaarne kui ka galaktiline.
Me kõik oleme siin selleks, et piiluda pimedusse, sest just pimeduses te leiate valguskiire ja põhjuse, miks Valgus tagasi tuleb. Te ei saa lihtsalt minna Valgusele vastu ja teatada: „Pimedus on paha asi, see on midagi negatiivset ja ma ei soovi teda näha”. Ärge kartke ega pöörake pilku sellelt , mille eest sageli silmi sulgete. Olgu te süda avatud. Uskuge seda, et valu, mida te tunnete, vajab uurimist ja mõistmist. Selleks et valu endast lahti lasta, on teda vaja töödelda raku tasandil. Praegusel ajal on süvamälu tõusmas kõige sügavamatest teadvuse annaalidest. Need mälestused käivitavad vastavad emotsionaalsed reaktsioonid. See negatiivne ja taunitav, mida te näete, too „kurjus”, mis tõuseb teie ette, vajab teie tähelepanu ja teadvustamist. Teie oletegi see „kurjus”. Need on teie endi lahendamata küsimused. Tunnistage seda, mis teis valu esile kutsub ja öelge: „Jah, toetudes sellele, mida ma tean ja ettevalmistuse protsessides, mis on voolanud läbi minu teadvuse, ma võin vaadelda seda nähtust, sündmust, vastastikke suhteid, kui energia valesti kasutamist. Kuid selles pole midagi kohutavat, ma muundan selle energia nüüd Valguseks. Ma teen sellest midagi rõõmustavat”.
Kas te teate, kui palju on neid inimesi, kes on valmis oma elu negatiivsetele ja tumedatele külgedele pilku heitma? Üsna vähe. Aga kas te teate, kui palju on inimesi, kes ise seda teadvustamata, elavad sellises pimeduses? Ärge põgenege elu varjukülgede eest, sest tervenemine toimub sedamööda, kuidas elu varjukülgi võetakse läbi tunnetada, teadvustada ja mõista.
Emotsioonid on teie kui inimrassi esindajate pärandi üldsumma. Emotsioonid on teie sisemise farmaatsia käivitusfaktor, teie individuaalne biokeemiline apteek. Teie füüsilise keha apteegis olete proviisoriks teie ise. Teie ise kirjutate välja retsepti vastavalt oma emotsionaalsele vastusele ja sündmusele reageerimisele. Teie emotsioonid moodustavad vastava biokeemilise substraadi annuse purske teie füüsilisse vormi. Endokriinsüsteem, mis vastutab biokeemiliste vastuste eest vastavalt teie emotsionaalsele valikule, jätkab oma edasist evolutsiooni. Ümbritsevast reaalsusest info saamise või ülekande muude teede valimine saab käivitusfaktoriks sisemiste uste avamisel. Endokriinne süsteem hakkab tootma biokeemilisi aineid, mis suudavad viia teadvuse eksisteerimise palju kõrgemale tasandile.
Teie reorganiseerute aatomieelsel tasandil. Teie füüsilises kehas on valgustkandvad niidid – peened energeetilised struktuurid – mis on nendeks energeetilisteks vormideks, mis seovad teie individuaalse teadvuse ühtseks tervikuks ning taastavad teie sidepidamise loomingu energeetilis-informatiivse matriitsiga. Need energeetilised niidid reorganiseeruvad kehas tänu päikesekiirte footonitele, mis voolavad tulvana käesoleval ajal teie planeedile, tuues endaga kaasa Kosmose puhta neutraalse energia. Niitide reorganiseerimise ja füüsilise keha taassünni protsessid kulgevad eriti intensiivselt, kui te joote puhast allika vett. Nad aktiveeruvad samuti kudede oksigenatsiooni ajal, mida võib saavutada sügava hingamisega. On ka teisi teid, nt nn „verepuhastus taimedega” /vereurmarohi/. Kui te puhastate oma vere, ta suudab edastada rohkem hapnikku. Niitide reorganiseerimine raku tasandil tagab energeetika pideva muundamise. Kõik need toimingud on lahutamatult seotud teie aju ja kogu närvisüsteemi aktiveerimisega. Teil on olemas kõik võtmed ja šifrid avamaks aju ülejäänud „uudismaa” alad.
Meie taotluseks on osutada inimestele, et tõmmates endale rohkem Valgust ning suurendades pidevalt selle hulka oma individuaalses ruumis, on võimalik teadvuse arenemine, mis eksisteerib üheaegselt paljudes mõõtmetes. Enamus inimesi tegutseb lähtudes oma aju 6-8% võimalustest. Keegi, kes kasutab oma võimalusi 15-20% ulatuses, läheneb „geniaalsusele”, nagu nt Einstein. Esitage endale küsimus: „Aga millega tegelevad aju ülejäänud 80%? Miks nad on tegevuseta, miks pole sisse lülitatud? Endokriinsüsteem hakkab arenema DNA arengu järgi. Ta hakkab produtseerima biokeemilisi aineid, mis on arukad geomeetriliste vormide kombinatsioonid. Nad levivad üle kogu keha, aga mitte ainult peaajus. Kõik hakkab toimuma üheaegselt.

Endokriinsüsteem on võimeline tootma psühhotroopseid aineid, mis paiskavad teid mõistuse uutesse sfääridesse. Teie ühiskonnas on tekkinud konfliktne olukord farmakoloogiliste vahendite suhtes. Kõik, mis kutsub esile teadvuse avardumise, on pälvinud halva reputatsiooni. Inimesed kardavad taolisi ravivahendeid. Kuid samal ajal on Maa elanikkonna valdaval enamusel kirg ravimite osas, mida on võimalik hankida vaid arsti retsepti järgi: preparaatide järgi, mis „koormavad” teadvust. Teie ühiskonnas need ravimid, mis pärsivad loomulikke biokeemilisi protsesse, on igati soositud ja reklaamitud, neid aineid aga, mis avavad uksi teistesse reaalsustesse, esitatakse kurjuse kandjatena. Nagu näete, see, mida te manustate, on range kontrolli all.
Teie endokriinsüsteemil tuleb läbida üldiste häirete staadiumi. Praegu te näete alles selle algust. Vaadake oma endokriinsüsteemile kui väikesele toidupoele. Ta on vana, kulunud ja pehkinud, viimase 20 aasta jooksul lebasid tema riiulitel ühed ja samad kaubad. Pood ei vasta enam ammugi kaasaegsetele nõuetele, suutmata rahuldama kaasaegseid nõudmisi, maitseid ja harjumusi. Keegi astub poodi ja teatab, et see pood on lootusetult vananenud. Aga kui nõudmised muutuvad, viiakse kaup nõuetele vastavaks.
Sama toimub ka teie endokriinsüsteemiga. Kes näitab teie endokriinsüsteemile, et on aeg välja vahetada toiduainete kogu tema riiulitel? Teie, just teie osutate ja teie muudate oma biokeemilist tasakaalu, kui tõmbate oma kehasse Valguskiiri, õppides armastama. Teie muudate sellega geneetilise struktuuri. Sedamööda kuidas DNA niidid reorganiseeruvad, need struktuurid elustuvad, avastavad oma individuaalsuse ning väljenduvad, muutes teie endokriinsüsteemi ja kogu teie komplitseeritud hormonaalse tasakaalu. Teie otsus ja taotus elada antud hetkes, armastada ennast osana jumalikust loomingust, tegutsedes planeedil armsalt iseendaga ja teiste inimestega – muudab täielikult teie biokeemilise koosluse. See on tõesti võti füüsilise keha noorenduseks ja taassünniks. Olge valmis saama oma individuaalset elukogemust, osalema aktiivselt oma elus, kasutades armastavalt oma keha ning luues omaenda loominguid.
Energeetiliste protsesside kiirenemine viib praktiliselt ühe ööga kaoseni kogu planeedi ning seejärel toimuvad radikaalsed muutused. Mitte kunagi varem Maa kogu ajaloo jooksul, mis on peegeldunud aja annaalides, pole tulnud planeedile juurde sarnast energia rohkust. Mitte kunagi pole veel saavutatud sellist massiteadvuse taset, kui praegu. Taolisi sündmusi pole veel kunagi juhtunud teie planeedil, seetõttu te ei tea, kuidas nendeks valmistuda. Taolisi kogemusi lihtsalt ei ole. Need radikaalsed muutused, mis saavad teie Maal toimuma, on väljaspool teie kujutlusvõimet.
Fokuseerige oma tähelepanu parimal viisil, teades, et te võite mõjutada teid ümbritsevaid võimalusi. Teadke, et ka teie endi jaoks tekib võimalus aktiveerida radikaalsed muutused. Teie epofüüs aktiveerub Valguse energia mõjul, võimaldades ilmuda uutel võimalustel, kus rahu ja piiramatu loovuse vabadust võib tunnetada kõigepealt oma individuaalses teadvuses. Teie tüümus on juhtiv nääre, mis vastutab signaalide saatmise eest füüsilisele kehale. Tema sekretsioonid kannavad endas noorenemise ja taassünni mustreid. Tüümus väheneb mõõtmetelt inimese kasvades ja vananedes ning ajaga tõmbub kokku. Ta otsekui seisaks väravas, kaela alguses, lastes allapoole seda informatsiooni, mis tuleb ülalt ning üles seda, mis tuleb alt. Temast ülalpool asuvad näärmed – nimelt hüpofüüs ja epofüüs – on koljusisesed templid. Nad pole aktiveeritud ning valdavalt on nende potentsiaal kasutamata. Teie tüümus ei tuleta kehale pidevalt meelde oma ideaalset matriitsi, kuna ei saa ka ise juhiseid teie pea ülempreestritelt. See on omakorda seotud sellega, et antud templid said lahutatud täielikust DNA 12 osalisest mudelist. Niipea kui tüümus saab juhised teie füüsilise keha ja teadvuse valmisolekust, hakkab ta taas tegutsema täisjõus. Kui te mõtlete individuaalse elu pikendamisele, siis teie töö alles algab. Kuid teie töö on kink planeedile ja tsivilisatsioonile.
Kui te olete siiani tegelenud enesepiinamisega või oma teadvuse toitmisega negatiivsete ideedega, on teil vaja oma kiindumuste duaalsuse üle vaadata. Kui te juba kord asute sellel planeedil praegusel ajal, juba see ise kõneleb sellest, et teil on huvi, aktiveeritud teadvus ning ustavus neid ideid ületada, mis nii kaua on inimkonda toitnud. Kui te aga pidevalt võitlete iseendaga ning peeglisse vaadates veenate ennast: „Oi, ma näen täna kohutav välja! See on halb!” – siis teie teadvuses on lõhenemine, kahtlused, konflikt. Sellise konflikti korral võib teie teadvust võrrelda kummi paelaga mida tõmmatakse pingule ja siis lastakse jälle lahti ikka ja jälle. Seepärast, kui te tunnete ennast klõpsiva kummina, on teil vaja välja selgitada oma ilmavaatelised vastuolud ja nende väljendusviisid kas vaikides või häälekalt välja öeldes.
Teie hüpotalamus reguleerib organismi soojuse ja vee tasakaalu. Teie olete elektriliselt laetud vesi. Organismi elemendid ja vedeliku keskkonna protsentuaalne kooslus vastavad ookeani veele – te pärinete ookeanist. See on üks loomingu suurimatest saladustest. Jumalad Plejaadide Tähesüsteemist kasutasid inimese loomisel vesiniku ja hapniku energiaid. Just ookeanis on teie juured.
See on juhtiv võti asjade mõistmiseks, üks printsiipidest, mille põhjal te olete loodud. On olemas terve hulk inimese loomise teid. Te olete kuulnud seda, et inimene on „maa sool” ning on loodud savist ja põrmust. Mõned taolised lood on valed, nad suunavad teid kõrvale oma juurte õigest seletusest. Esmapilgul näib rohkem mõtet olevat inimese loomisel tahkest materjalist, mitte veest. Mäletate, millest me oleme rääkinud? Mõnikord on informatsioon niivõrd segi aetud ning aktsendid rõhutatud selliselt, et suunavad teid tõe mõistmiselt kõrvale.
Teie hüpotalamust võib vaadelda uksehoidjana, ühendamas füüsilist keha ja väliste energiapööriste süsteemi. Tema aeg pole veel kätte jõudnud. Evolutsiooni praegusel etapil te veel ei mõista tema ülesannet. Jah, hüpotalamus reguleerib keha temperatuuri, vedelike ringlust, aga vedelikud on elu kvintessents. Meie alati osutame sellele, et teile on alati kasulik vee lähedus, vees käimine ja vee joogiks kasutamine, kuna vesi tugevdab hüpotalamuse toimet. Vesi toetab hüpotalamuse töö optimaalset temperatuuri ning loob soodsad tingimused tema tööks uues režiimis. On olemas vastavad sakraalsed hüpotalamuse stimuleerimise meetodid. Need saavad üldkasutatavaks, kui inimeste suurema massi teadvus tõuseb sellisele tasandile, et saab võimalikuks „energia valgusplahvatus”, mis sellest organist lähtub. Enne seda võib selline teadmine kujutada endast teatud ohtu. Inimesed tavaliselt ei oska arvestada oma jõudusid, nad mõtlevad, et võivad ilma teadvuse vastava ettevalmistuseta juua hoobilt ära kogu elukogemuste eliksiiri. Pärast seda kui teie hüpotalamus hakkab eritama uusi aineid, te ei saa enam iial olla endised. Olete te kunagi tarvitanud psühhotroopseid preparaate? Kas teile meeldiks žongleerida taolist reaalsust 24 tundi ööpäevas? Ei. Selline reaalsus ajaks teid segadusse. Poleks paha korraks või mitmeks korraks asuda psühhotroopsele rännakule. Kuid elada sellises seisundis pidevalt?! On vahva saada šamaanide teadmised, ER saladuslike reaalsuste teadmised, kuid kas te hakkaks seda „sööma” igal hommikusöögil? Ülejäänud närvisüsteemi osa pole veel taoliste tunnete kogemisega sünkroonne. Kui te asute „rändama” – nimelt seda te ju teetegi: sõidate välja teatud ajaks ning seejärel tulete tagasi oma muljeid seedima. Teie hüpotalamus võimaldab teil väljuda oma olemuse teadvuse uuele tasandile, astuda uuele territooriumile, tingituna biokeemilise sünteesi uutest ainetest. Selles on endokriinsüsteemi ülesanne – varustada keha biokeemiliste ainetega ilma et te manustaks mingeid aineid väljastpoolt. Absoluutselt mitte mingeid. Keemilised ained lihtsalt hakkavad tekkima sisemiste eritistena ning mõjutama teie reaalsuse interpreteerimist ja taju.
Teie taastunud hüpotalamus viib teid teekonnale, teie aga muudate oma elu ja hakkate õnnelikult elama uut moodi. Teie ei tahaks enam elada vanas reaalsuses. See sündmus saab välja nägema nii, nagu te oleks asunud uuele territooriumile või koguni uuele planeedile, jäädes samal ajal edasi Maale. Toimub teie maailma reaalsuse lahtivõtmine. Maa ja tema reaalsus läbi ER prisma muutuvad otse teie silme all, sest uued eritatavad biokeemilised ained võimaldavad teil reaalsust interpreteerida uut moodi. Antud hetkel te pole veel selleks valmis – te pole isegi lähenenud sellisele võimalusele. Esimene asi, mis teil tuleks teha – veenda endid, et te olete alati armastatud ja teie ise olete oma armastuse allikas. Teil on vaja hoida pidevalt alal armastuse vibratsiooni, valmistada oma organism ette biokeemiliste muutuste alguseks teie hüpotolamuses. Kui taolised protsessid hakkavad haarama suuri rahvamasse, siis kümnekonna aasta jooksul 1999 kuni 2009 aastani üleminek uuele biokeemilisele staatusele planetaarsel tasemel on üsna tõenäoline.
Meie tuletame teile meelde, et tervis on tasuta! Teie tervise tõeline hind on mõned minutid teie aega. Lihtsalt on vaja igapäevaselt võtta aega oma suhtumise muutmiseks oma kehasse: teie loote oma kehas tervist või haigust ja teil pole mingit vajadust küsida kelleltki nõu selle kohta, kas te olete terve või haige. Kui te oskate kuulatada oma keha, tunda ja näha teda duši võtmisel, te teate, kui terve või haige te olete. Te võite valida ka muretsemise oma keha pärast ja mitte usaldada oma füüsilist keha. Tundes muret oma tervise pärast, te loote haigust. Teie keha järgneb kõiges teie kujutlusvõimele.
Kui te hakkate panustama oma energiat sellisesse kujutlusse, millist informatsiooni te võiks „haarata” kui hakkate kujutlema, kuidas teie sees kasvaja laieneb või et te olete nakatunud AIDSI, difteeriasse või tuberkuloosi või millessegi veel, millele teie valik langeb – teie suurendate reaalselt võimalust nakatuda, kui pole veel nakatunud. Teie loote mõttekuju ja hakkate seda täitma energiaga. Kui te teate, et olete terve, te ka olete terve. Ja see on imelihtne.
Hirm – tema on mõrtsukas. Me ikka ja jälle meenutame teile, et teie jõud lõppeb seal, kus algab hirm. Kui te midagi kardate, te riputate pea kohale plakati tervitusega: „Tere see, mida ma kardan. Tere tulemast! Ma ootan sind”.

Hirmul on ka oma eesmärk – ta kaitseb teie elu, tuues teid momentaalselt tagasi jooksvasse ajahetke, et te saaks midagi ette võtta. Sageli hirm on selleks, et suunata teid ohu eest teise suunda, teie olemuse eluenergia kvintessentsi poole. Aga kui te hoiate oma hirmust kinni ja ta saab teie eluviisiks, kui te koondate enda ümber hirmu elu ees, te „sulgete” oma füüsilise keha, eraldades ta ülejäänud loomingust. Teie tapate oma elujõu. Selline seisund kutsub esile stressi, tõbise olemise ja vananemise. Teie mõtted loovad pidevalt teie reaalsust. Sageli teadvuse initsieerimine seisneb edasiliikumises „toksilisusest” välja. Teie füüsiline keha vajab samuti ettevalmistamist ja puhastamist. Puhastumine toimub selge taotluse ja mehisusega. Kui te lõdisete hirmust, te raiskate omaenda jõudu. Seepärast teie loogika kohtumiseks millegi täiesti tundmatuga, on teil vaja alal hoida taotluse selgust ja säilitada tohutut mehisust, ohutuse tunnet ja kiretust. Kõik, mis segab teil midagi saavutamast – on ainult idee. Järgneva paarikümne aasta jooksul toimub palju muutusi. Just selle ajalõigu jälgimiseks on teiste maailmade olemused „ lunastanud parteris kõik kohad”.
On teil meeles, kuidas te lapsepõlves sattusite esimest korda laadale ja sõitsite atraktsioonidel? Kas te ei anunud oma ema, isa, vanemat venda või õde võtta ennast kaasa nendele atraktsioonidele, mis näisid tohututena ja tõotasid mitmeid seiklusi? Praegusel ajal on Maa tohutu laat. Teie kõik olete saanud sõita erinevatel atraktsioonidel, niivõrd suurtel, et ei suuda endile seda isegi ette kujutada. Seetõttu on teil vaja osata selgelt ja täpselt taotleda -selles aitavad teid emotsioonid. Enamus teist tuleb sellega edukalt toime.. Pange tähele, kui sageli te halisete ja kaeblete. Halisemine on energia raiskamine. Tunnustage kõike, mida olete loonud ja teadke, et igas olukorras ja igas nähtuses on varjul loendamatu hulk võimalusi.
Meie seisukohalt on täiesti mõttetu uusi võimalusi karta. Selline hirm lööb täiesti jalust maha. Mingil tasandil me teame, kes te olete ja mida kõike te olete läbinud, et siia saada. Me teame, mis sihiga te Maal viibite ning et teid ei ole siia saadetud selleks, et viibida üksinduses. Need jõud, kes teiega koostööd teevad, on võimelised mõjutama teie reaalsust, kuigi te võite neid mitte teadvustada nende eksisteerimist ja ligiolu mitte tunda. Teie ei mõista ega näe, kuidas need energiad „torgivad sõrmega” ühele või teisele inimesele: Tule siia, tee seda. Ei, aga seda pole vaja teha!”. Pidage meeles, et sündmusi kavandatakse ja „määratakse” toimuma.
Pidage meeles, et planeedil on sügavalt juurdunud „pahaloomulised” ideed sama moodi kui juurdub ja on soositav AIDSI kontseptsiooni levik. Inimesed avastavad taolisi asju ja „klammerduvad” nendesse. Praegusel ajal inimesed kardavad Päikest. Nad kardavad minna välja, justkui loodus teeks midagi valesti. Need inimesed, kes taolise idee on „söödana alla neelanud”, varsti avastavad, et nende hirm toimib nendel palju kiiremini ning teeb rohkem kahju kui päikesekiired. Hirm on mõrvar. Ideed anastavad ja vangistavad. Kui hirm tormab teie kehast läbi, vabanevad kaasnevad biokeemilised ained. Nad aktiveerivad spiraali, mis suundub alla; aktiveerivad surma idee. See kõik on väga lihtne.
Te olete kindlasti kuulnud immuunsusdefitsiidi sündroomist ja teate, et haiguse kutsub esile viirus. Kuid on olemas haigusi, sarnaseid AIDSILE, mille juures viirust ei avastata, vaatamata sündroomi olemasolule. AIDS levib elektromagnetilisel teel samuti, nagu levivad igasugused elektromagnetilised häired. Tuletage meelde elektromagnetismi nähtusi – elektrilised laengud ümbritsevad teid, neid genereerivad nii inimesed kui muudki allikad. Magnetism on too jõud, mis ühendab asjad ja nähtused. Teie ajus on samuti olemas elektromagnetilised osakesed.
Te võite kasutada seda kontseptsiooni abistamaks inimesi avama oma südameid. AIDS levib elektromagnetilisel teel, tõmmates üht kandjat potentsiaalse teise juurde, inimese juurde, kellel on sarnased psüühilised stereotüübid või vibratsioonid: „Ma mõtlen samuti kui sina. Saada mulle oma mõtteid. Minul on samad hirmud. Ma olen täiesti segi aetud ega mõista, kes ma tegelikult olen. Ma olen tühine ega vääri midagi. Mul puudub sisemine jõud oma kehaga toime tulemiseks”. Taoline mõtlemine väljendub väljapoole nii tugevalt, et seda võib võrrelda kogu teie auras laiali kleebitud plakatitega, kuulutades teie hoiakut iseenda kohta. Viirused võivad levida elektromagnetilisel teel ning lõpuks saavad sellest haaratud terved linna kvartalid. Miks? Teid tõmbab oma poole teatud linn või koht Maa peal kooskõlas teie karmaga ja inimeste üldise vibratsiooniga, kes antud territooriumil elavad. Seetõttu paljudel teist on vastupandamatu soov muuta oma elukohta.
Samad printsiibid on rakendatavad ka avatud südame suhtes. Kui AIDS võib levida elektromagnetilisel teel, võib samuti levida ka südame avanemine ja temasse Jumalanna vastuvõtmine. Inimesed küsivad: „Miks kõik halb, negatiivne, madalasageduslik läheb liikvele esimesena?” Aga seepärast, et inimesed ootavad seda. Inimesed enamasti ei ole millegi hea, positiivse ja huvitava ootel. Enamasti kõiguvad nad oma kiiktoolides, suitsetavad sigarette ja ootavad (muretsevad), millal nende elutoast, lõhkudes seinu, tormab sisse võõras auto. Aga miks nad niiviisi mõtlevad? Aga seepärast, et vaatavad telerit! Teie peamised siirded juurduvad mentaalkehasse tänu sellele, et te vaatate telerit – teie mõtlemist kontrolli all hoidmise vahend. Peamine siire, mida külvavad massiteabe vahendid on hirm. Krooniline hirm tapab, tõmmates möödapääsmatult ligi just neid nähtusi ja olukordi, mida te kardate. Miks te siis valite võimaluste kogu mitmekesisusest just seda, mis võib tuua teile kahju?
Mida rohkem tekib teil kaastunnet teiste inimeste vastu, seda kiiremini massiteadvus arenema hakkab. Ma palume teil osaleda südame mängus võimalikult sagedamini – niipea kui tekib vaba aega. Pühendage osa oma teadvusest südame lahti hoidmisele ning kasutage Ema-Jumalanna südame energiat. See toob möödapääsmatult kaasa muutused, sest sel juhul teie süda pole lihtsalt teie süda, vaid ka Jumalanna-Ema süda. Pidage meeles, et Universumi Naiselik Alge saab end väljendada vaid avatud ja kaastundliku südame kaudu.
Tänapäeval on olemas vähe planeedi geograafilisi punkte, millest transleeritakse armastuse vibratsioone. Olukord, muidugi, muutub. Maa, nagu te juba teate, on läbimas „vapustuste” riba – seda veel pehmelt öeldes. Kui te arvate, et juba täna on olukord palavikuline, vaadake, mis saab edasi! Üsna lühikese aja järel laskuvad Maale mitmesugused energiad ning dekoratsioonid hakkavad välja nägema nii, otsekui Maa oleks astunud lagunemise staadiumi. Me tahame, et te seda teaksite. Me tahame, et te mõistaksite, et mõnikord, kui energia areneb, isegi teie endi evolutsiooni käigus, jõuab kätte orienteerimatuse, kaose, segaduse ja individuaalsuse kaotuse aeg. Teie kehades võivad hakata erituma mürgid ja te haigestute. Teil võib tekkida soolestiku nõrkus või vastupidi, soolestik ajutiselt lakkab regulaarselt toimimast. Paljud nähtused osutavad sellele, et need muutused on juba käimas.
Maad võiks võrrelda inimteadvuses toimuva suure peeglina. Praegusel ajal on Maa lämbumas mürkidest, mis imbuvad välja kõikidest pooridest. Ta on ju nii kaua endasse toksiine kogunud! Pikki aastaid on Maad täidetud mitte ainult toksiliste raadioaktiivsete jääkide kogustega ja kõikvõimaliku prügiga, vaid paisatud talle ka kollektiivselt üldinimlikku viha. Inimesed on energeetilised olendid ning emotsioonid loovad kollektiivse jõuvälja, mis transleerib vastavat teadvuse sagedust. Transleerides kaose ja hirmu vibratsioone – neid teie kollektiivse elu põhilisi emotsioone te mitte ainult ei teata oma kaua domineerinud olekust, vaid kannate üle ka viha. Viha tekib seetõttu, et teile keelatakse midagi esmatähtsat, sügavat, mis otsib teis oma potentsiaalset väljendust.
Teid on kuus miljardit ja te kõik avaldate oma kollektiivset viha planeedile. Oskate te oletada millist mõju see avaldab? Ta kutsub esile ka planeedi enda viha kasvu, kes tunneb, et ta eest ei hoolitseta, teda ei armastata. . Planeet hakkab peegeldama teie viha tagasi teile endile. Viha valatakse ja „oksendatakse” välja, et edaspidi saaks võimalikuks ka puhastumine. Teie kõik hakkate pikkamööda jõudma oma elu ümbermõtestamisele. Teie – nii inimesed kui kogu planeet tervikuna – olete viidud oma jooksvate võimaluste piirini. Te olete sunnitud kindlaks tegema uued piirid sellele, mis on vastuvõetav ja mis enam mitte; mida te hakkate ja mida mitte taotlema ja kaitsma. Keegi teist ei saa jääda koju diivanile konutama. Te kõik saate toimuvate sündmuste osaliseks ning teil tuleb osaleda neis sündmustes vabatahtlikult, sest kui te seda ei tee, siis, tõenäoliselt, ühes või teises kujus kaote maapinnalt.
Me tuletame taas meelde, et oma reaalsust te loote ise ja et kollektiivne viha, millega teil on vastav seos, ei tohiks tappa teie kujutlusvõimet. Tunnetage seda mõtet mõned minutid. Kujutlus on võti õitsengule, kontseptsioonide ühendamisele ja ideede väljendamisele reaalsetena füüsilises maailmas. Millal teile viimati pakuti võimalust panustada omaenda kujutlusvõime arengusse? Teie varastate paljaks iseennast ega realiseeri teile pärandusena antud võimeid, mille abil te saaks ise ennast päästa, muuta ennast ning anda „vabaduse” mõistele uue tähenduse. Kujutlusvõime on see pilet, mis annab teile õiguse osaleda Maa karnevali atraktsioonides.
Maa on eluasemeks loendamatule hulgale arukatele jõududele ja olenditele, mitte ainult inimestele. Mõõtmete vahel on lukud, mis ei võimalda erinevatel eluvormidel seguneda. Sellisel moel on need eluvormid eraldatud. Seoses aja järsu kokkusurumisega saavad impulsid aktiveerima Maa matriitsi. Kui te täitute kosmilise Valguse neutraalse energiaga, teie närvisüsteem muutub. Viimane on peamagistraaliks Valguse energia impulsside ajju jõudmisel. Täpselt samuti kui tekib vajadus teede rekonstrueerimiseks, kohandamaks neid suurtele transportvahendite mahtudele, nii ka teie närvisüsteem vajab „rekonstrueerimist”. Ta kohaneb, avardub ja kinnistub, et pidada vastu temast läbivoolavale suurele infomahule.

Kui te puutute kokku nähtustega, mis väljuvad teie igapäevastest kogemustest, nähtustega, mis ei sobitu tuntuse kategooriasse, närvisüsteem lihtsalt „lülitub välja”. Ta keeldub taolist sündmust või nähtust isegi registreerimast. Asi on selles, et närvisüsteem tema praegusel kujul pole võimeline töötlema seda liiki informatsiooni.
Sedamööda kuidas planeedist läbivoolava energia maht kasvab, võimenduvad ka kõik teie teadvuse tõkked nende väljendumise kõigil tasanditel. Miski ei jää selle protsessi poolt kaasamata, olgu see füüsiline, mentaalne, emotsionaalne või vaimne keha. Teadvustamata, väljendamata tunded ja ideed moodustavad energia vabale läbivoolule, mille sihiks on ühendada teid ühtseks tervikuks, tõkkeid. Teil oleks vaja sellele kaasa aidata, võttes endale vastutuse iseenda eest. Niipea kui teie teadvuses tekib eelarvamus või soovimatus millegagi tegemist teha, mingi raskus: „Ma ei taha seda teada. Ma vihkan seda endas. Mulle see ei meeldi” – võite olla kindlad, et sellise mõtte kohale ilmub suurendusklaas ja see saab tingimata peegelduma teie välises elus. Te jääte pirisema ja väänlema seni, kuni tulete ise ainuõigele otsusele. Kui te aga ei lahenda seda vastuolu ega leia õiget lahendust, siis see viib teid äärmiselt raketesse olukordadesse. Praegu on toimumas tõkete väljendumise intensiivsuse pidev kasvamine, õpetamaks inimestele vastutust oma elu eest ning vajadust formuleerida oma sihid ja taotlused võimalikult täpselt. Erinevate töömudelite kasutamise oskus oma füüsilise kehaga töötamisel – on üheks ellujäämise võtmeks. Erinevate süvamassaaži võtete kasutamine, toonimine jne kiirendab oma individuaalsuse äratundmist.
Sedamööda kuidas te üha enam ja sügavamalt õpite tundma iseennast ning mõistma seda, mis varem jäi mõistmata, te mõistate neid dramaatilisi püüniseid ja lõkse, millesse olete end ise viinud, hoopis teisel tasandil. Sellised „tragöödiad” ja „draamad” saavad vabaks rakumälus hoitavatest stereotüüpidest. Teadvuse stereotüübid suunavad teid just nendesse olukordadesse, mis jäid varem lahendamata, andestamata ja lõpuni mõistmata. Tegelikult teie ise ju kutsute kohale kõik persoonid oma ellu ning teie kui direktor, jagasite välja rollid, oma etendust luues. Kui te olete väsinud oma nühitud stsenaariumist, tuletage meelde, et just teie olete selle kirjutanud. Teiste süüdistamine oma ebaõnnestumistes ja enda tundmine süütu ohvrina – on kaks peamist lõksu, mis teid meelitavad jõuetuse tundesse. Mäletate, teile avaldavad veel tänini mõju antiiksete jumalate draamad, kuid oma elu muutmine on jõukohane ainult teile. Kogu reaalsus on vastastikus seoses ja otsib enda tervenemist taasühinemise läbi.
Kõrgelt arenenud energiatel on tohutu huumori meel, mis paistab silma erilise leidlikkusega. Eriti kehib see nende energiate kohta, mis tegutsevad armastuse sagedusel. Just tänu nende pehmele huumorile on võimalik kõrgelt arenenud energiaid eristada teistest. Tehke kindlaks, kas nendel energiatel, kellega teie kontakteerute, on kõikehõlmav huumori meel, sest naer on võti vabadusse. On piisavalt põhjusi ja võimalusi rõõmustamiseks. /Ratsionaalne „arvuti mõistus” nalja ei mõista/.
Meie veel kord osutame vajadusele kasutada argielus oma „tundekeskuse” kogemusi – teie päikesepõimikul on võime informatsiooni võtta vastu ja töödelda. Närvirakud, mis on seotud teie mao ja soolestiku epiteeliga, on sama võimekad infotöötlemiseks nagu ajugi. Vaadake endale teisest vaatepunktist. Te võite hetkeliselt märgata, et teil on võime muuta oma elu kogemusi. Kui te usute oma mõju võimalikkusse, te leiate erinevaid tegutsemisvariante igas teie poolt loodud sündmuses ja nähtuses. Meenutame teile, et uued võimalused ilmnevad sageli kaotuse maski all.
Päikesepõimik on teie sisemise jõu kogumise ja hoidmise koht, tundmise keskus, mille kaudu te väljendate oma jõudu välisilma. Sellesse keskusse saabuvad erinevad infoniidid ning selle kaudu te võite läbi „tunnetada” kogu sündmuste ja nähtuste raja, mis loogika töötlusele ei allu. Astuge tagasi, vaadake korralikult ringi, moodustage uue otsuste vastuvõtmise viisi. Astuge kõrvale loogika otseteest oma keha suunas. Jälgige, mida te sel juhul oma kehas tunnete ning tunnustage ta kaasasündinud tarkust. Ta annab teile nõu kui armastav seltsiline, kui te vaid tahate talle kuuletuda. Teie keha tahab teha teiega koostööd. Tavaliselt teie mõtted tegutsevad oma füüsilise keha vastu. Mäletate, teie loogika on ju saanud vastava seadmise nendelt, kes soovivad, et te väljendaksite oma teadvust üpris piiratud paradigma raames ja rangelt limiteeritud vibratsiooni sageduste alas.
Me tahaks, et te võtaksite vastu idee oma olulisusest ja tähtsusest. Te olete omaette tohutult väärtuslikud ning hinnalised oma taotlustega, võimaldades katsetada oma taotlusi isiklikel elukogemustel. Meie sooviks, et te tunneksite suurt vaimset tõusu ja isiklikku väärtust, unikaalset oskust põimida ühtseks tervikuks teadvuse paljusid mõõtmeid. Teie olete suundumas sellele tunnetuse ja teadmise territooriumile, kuhu planeedil on tänini kardetud asuda.

Meie autasustame teid kuldtähega mehisuse ja meeletu arulageduse eest, sest te olete uurides iseenda erinevaid aspekte, vabanemas ja väljumas mängeldes keskmisest statistilisest tajust. On palju õpetajaid, kes näitavad teile, millistel elulõikudel te õilmitsesite ja arenesite, kus te mõjutasite teisi ning ristusite reaalsustega ning mil moel kõik need hetked on seotud jooksva aja hetkega. Ükskord te mõistate, et kõik need hetked on „praegu”, et pole midagi peale ühtse jooksva aja hetke. Kõik sündmused ja nähtused toimuvad jooksvas hetkes. Ja eksisteerimise antud hetk on seal, kus te olete praegu ning on jätkuvaks, spontaanseks, aja oluliseks hetkeks. Just selles te leiate ennast ikka ja jälle.
Olge valmis üheaegseks infosaamiseks ka teistelt tsivilisatsioonidelt. Märkige selle üles ja uurige, kuidas te saaks seda sünkroniseerida. Mõnikord tekib teil tegutsemisimpulss mingi kindla teadmise ajel. See teadmine tuleb sügavast sisemusest. Isegi kui taoline nähtus esineb üsna tihti, on teil vaja mõnda aega veendumaks, et te tõesti midagi teate. Need on adaptsiooni perioodid. Olge kannatlikud ja te saate liikuma mistahes valitud suunas. Delfiinid pole kunagi varjanud saladusi üksteise eest. Nad alati jaganud kogutud teadmisi kõigiga. Teie võiksite otsustada olemuse arengu taseme üle selle järgi, kuivõrd vabalt on antud individuaalne teadvus valmis jagama oma informatsiooni teistega. Mida rohkem te jagate, seda rohkem pöördub teie juurde tagasi. Mida kiiremini annate edasi, seda kiiremini täitute ise. Mida enam te peate kinni ja „klammerdute” teile antud tarkusse, seda kiiremini imbub see läbi sõrmede ja kaob. Avage oma peod ja laske oma tarkusel tõusta liblikana lendu – siis uued liblikad maanduvad tingimata teie peopesadele.
Kõiki elunähtusi võib vaadelda energiapööriste (tšakrate) vaatepunktist. Linnades on teed, millel liiguvad autod ning samuti tanklad nende energia hoidmiseks. Samuti võib vaadelda inimese energiapööriste süsteemi. Need on energeetilised hoidlad asukohaga nii sees-kui väljaspool eluvorme. Energiapöörised seovad sisemisi protsesse – füsioloogilisi kolmemõõtmelisi – välistega, mitmetasandiliste eeterlikega, mis kulgevad paljudes mõõtmetes. Õige toimimise korral toovad energiapöörised informatsiooni füüsilist ületavatest reaalsustest kolmemõõtmelisse füüsilisse reaalsusse.
Kõigil eluvormidel on sellised energia sissevõtmise portaalid, kulutatud energia potentsiaali taastamise kohad. Mil viisil infokogumine pärast tema ammutamist toimub – sõltub eluvormi DNA matriitsist. Võrdselt DNA muutumisega ja tema uue väljendumisega füüsilises reaalsuses teie individuaalse vibratsiooni sagedus, mida te kannate endaga kõikjal kaasas, annab teie kohta täiesti uut infot mittemateriaalsel tasandil. Sel moel teie teadvus teavitab endast kõiki eluvorme. Võib olla need, kellega te olete kõrvuti kaupluses või kohvikus, ei teadvusta, kes te olete – vähemalt loogika tasandil mitte. Aga kui te lähete metsa või väljale või sukeldute ookeani, te võite näha enda ümber teisi eluvorme, kes palju selgemini kujutavad ette ja mõistavad, kes te olete. Nad muutuvad vastavalt teie kohalolekule ning nende DNA samuti muutub, sest teie DNA muutub. Tänu teile ja teie kaudu saab kogu loodus ER-le palju kättesaadavamaks.
Teie teada väga vähe inimesi on elanud mitu tuhat aastat vanaks, kuid jumal-loojatel on võime pikendada paljurakulise keha eluiga. Eluea pikendamine ja rakkude uuendamine on jälle moodi minemas. Kõik eespool loendatud nähtused on Valguskeha ülesehitamise koostisosad, keha, mis pole enam nii tihe, et iseeneslikult laguneda, keha, mis on võimeline enesegeneratsiooniks ja enesetaastamiseks. Selle poole te püüdletegi. Te oleks võinud juba ammu saavutada sellise teadvuse taseme ning oleks juba siis tunnetanud oma uut Valguskeha, kui teie oma loogika taolise eesmärgi saavutamise võimalikkuses pidevalt ei kahtleks.
Me ei saa jätta ikka ja jälle osutamast sellele, et teil on vaja lõpetada kuuletumise ühiskonnale ja reaalsuse ametlikele versioonidele. Just siin saab kõigepealt rakendatud teie valiku vabadus, väliste autoriteetideaustamise asemel. See ülesanne on teie elu kõige raskem ülesanne, kõige suurem läbimurre. Peab omama piisavalt mehisust, ületamaks silla teie ühiskondlikult „minalt” vaimsele Minale. Kumb neist teie Minadest muutub teile pühaks? Kumb saab teile autoriteetsemaks? Mida kiiremini te hüppe ära teete, seda kiiremini tuleb teie ellu olemise rõõm. Lubage oma intuitiivsel Minal suurendada teie kordumatuid individuaalseid kogemusi, mida keegi teine pole võimeline kordama. Las teie kogemused baseeruvad ülesandel, mida te peate täitma, isegi kui te ei mäleta, kuidas te selle saite.
Energeetiline harjutus. Seadke end mugavalt sisse ja püüdke mitte liigutada. Saatke oma füüsilisele kehale ülesande lõdvestuda, lasta lahti kõik rahutused, viha, hirm ja kurbus. Hingake sügavalt sisse. Väljahingamisel tundke rahu lainet läbistamas keha. Jätkake teadlikku hingamist, leides oma rütmi. Tundke, kuidas teie rind avardub ja „avaneb”. Tundke, kuidas teie südame piirkond soojeneb. Lõdvestage kurgu, las teie mõistus saab selgeks ja nägemine fokuseerituks. Jälgige mõne minuti jooksul oma hingamist. Kujutage endale ette valguskiirt puudutamas teie pealage ning tungimas kehas allapoole. Hingake sügavalt, saage Valguseks – rahulikuks, rahumeelseks, soojaks, läbipaistvalt-kuldseks valguseks. Niipea kui te olete saavutanud valguse ja rahu seisundi, fokuseerige oma energia Kolmandale Silmale ning kujutage endale ette oma maailm – oma Maa. Mida te ka ei kujutleks -kõik on kaunis. Hoides oma kujutluses alles maakera, tundke planeedi kõigi elanike sihi ja mõtte, individuaalse matriitsi ja üldise matriitsi olemasolu. Võite näha neid matriitse valguse sähvatustena või geomeetriliste kujudena. Tundke õppetundide, mida on tingimata vaja massiteadvusel integreerida tema edasiseks evolutsiooniks, unikaalsust ja rohkust. Avardub mitte ainult iga individuaalne teadvus, vaid ka planeedi kollektiivne teadvus ühineb uuel, unikaalsel moel. Tundke panust, mida toob iga individuaalne teadvus üldplanetaarse arengu uue kava kujunemisse ning oma olevikust, oma seisundist „praegu” genereerige innustava armastuse, usalduse ja usu inimese vaimsesse olemusse taotluse laine. Nüüd kujutlege oma teadvust kuldse magnetina tõmbamas oma poole sarnaselt mõtlevaid teadvusi. Tundke, et te tõusete oma matriitsist üles Valguse kuldse kerana. Laske oma matriitsi kuldsel keral tiirutada Maa matriitsi ümber, otsides samasuguseid kuldseid keri – samasuguseid individuaalseid matriitse kui teie oma. Teil kõigil on ju ühesugune ülesanne – uue valgusmatriitsi või Maa infovälja aktiveerimine. Tunnetage seda globaalset otsingut. Kujutlege end Valguse kuldse kerana tiirlemas Maa ümber, lennates ühest kohast teise. Kujutage ette, kuidas teie Valguse kuldne kera paisub oma mõõtmetelt, tõmmates endasse sarnaselt vibreerivaid teadvusi. Kujutlege, kuidas kuldkerad moodustavad Valguse kuldse katte, aktiveerides energeetiliste matriitside põimumise. Nad on mõeldud ristuvate teadvuste poolt liikuma panemiseks. Tundke, kuidas teie Valguse kuldkera tõmmatakse erinevatesse geograafilistesse punktidesse. Nähke ennast seal,, vaadake kuidas teie kohalolek muudab, avab ja laiendab ruumi, kus te ka ei asuks. Kujutage endale kuut miljardit inimest seotuna planeedi valguse matriitsiga oma kehades. Nad teavad, et eelseisvad muutused on võimalus elada palju rõõmsamat, avaramat elu, kus neil on vabadus näha elu uuest vaatepunktist. Nüüd tooge oma teadvus tagasi füüsilisse kehasse. Visualiseerige Valgus teid läbimas, täitmas ja sidumas kogu looduga. Jälgige energia voogu saabumas suurel kiirusel teie kehasse ning laske oma kehal hakata pulseerima. Tundke ennast tugevamana, uue informatsiooniga täidetuna, tervena ja elujõulisena. Tundke, kuidas Valgus pidevalt saadab teid, täidab ja seob Loomingu Algallikaga. Tõmmake pidevalt Valgust oma füüsilisse kehasse. See on teie läbilaske luba olemise kõrgematesse sfääridesse. Mõte avaldub tegelikkusena. Teie arenemine kulgeb konstruktiivse mõtlemise suunas, muuta oma maailma teadliku ja tahtliku muutmise ning täiesti uue reaalsuse paradigma loomise suunas. Usaldage ennast, kuuletuge sellele, mida te avastate. See rada, mis teie ees avaneb, võib saada väga huvitavaks. Pidage meeles, et ainult teie ise rajate oma teekonda ja kui teile ümbrus ei meeldi, te võite valida lihtsalt uue raja. Meeldivaid rännakuid teile!
22
Muu või vaba teema / MAA. Plejaadlikud Võtmed Elavale Raamatukogule.
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 23:57 »
VIIES VÕTI.
Jumalanna taassünd.

Siis kui te võtate Jumalanna oma teadvusse, ta avab teie jaoks Elava Raamatukogu, need salateadmised, mis on hoiul sügaval Ema-Maa teadvuse annaalides, sest kes siis on Ema-Maa kui mitte Jumalanna enda kehastus?
Kui te mõtlete Esmaloojale, milline kuju teie pilgule kangastub? Teie ühiskonnas on teile õpetatud seda, et Jumalik energia on meesalge – kogu loomingu Algallikas, aga naisenergia on vaid selle Esmaalguse erandlik kasutamine. Meie ütleks, et tõde on inverteeritud ning tegelikult naisalge on kogu loomingu allikas, meesalge aga on selle energia aktiivne väljendus.
Tõde on selles, et Esmalooja on naisalge vibratsioon. Algallikas, nagu meie seda tunneme – on naiselik vibratsioon. Kaasnev või teda saatev energia (mida võiks võrrelda prints-saatusekaaslasena, valitseva persooni abikaasana, kes ise pole valitseja) – meheliku vibratsiooni energia – eraldus miljonid aastad tagasinaiselikust Esmaalgest. Selline eraldumine oli katseks äratada enda vastu Jumalanna heatahte, kuid sealjuures meheliku alge energiad hakkasid kasutama oma jõudu mitte üleüldiseks heaoluks, vaid omakasu eesmärkidel. Teie olete üheks ebaoptimaalselt kasutatud energia fragmendiks. Kaks keskpärase jumaluse poega Plejaadide Teadvusest anastasid Maa, sõdisid omavahel ja said probleemide allikaks, mis teie maailmas praegu toimivad. Hinnates sündmusi suuremastaabiliselt, võiks öelda, et tekkis perekonna tüli.

Jumalanna-Ema valas end paljudesse omaette vormidesse, luues loendamatu hulga jumalaid. Kõik nad soovisid tunnustust ja armastust, samuti edasist emalikes vibratsioonides viibimist, sest just Emast väljusid kõik loovad elu jõud. Jumalanna teadvus on niivõrd kõikehõlmav, et võimaldab absoluutselt kõike. Ta on allikas, mis hoiab kõike alal ühtse tervikuna, seostades kõiksuse kõiki modifikatsioone. Mõnedele on selle kontseptsiooni mõistmine väga raske, rääkimata veel sellest, et seda täielikult mõista. Paljudel naistel on raske ette kujutada, et nendes endis peegeldub osa suure jõu olemusest. Naised ei mäleta enam, et nad sarnanevad Jumalannale ja on temaga veresidemeis. Idee sellest, et naisalge vibratsioon on kogu loomingu allikaks selles Universumis, võib paljusid mehi šokki viia.
Tunnetage oma olemuse sügavuses emalikkuse hoolt, andi ja saladust. Tulevikus Naiseliku Jumaluse, Ema-Jumalanna energia tuleb Maale tagasi ja ärkab inimeste teadvuses taas üles. Eelseisev aastakümme näitab, et kõik religioossed õpetused sisaldavad ideid, mis on tõest kaugel. Kõik nad rajanevad kontrollil, südametul manipuleerimisel ja patriarhaalsel liikumisel, samas kui kogu loomingu aluseks on Jumalanna-Ema hoolekandev ja kõike andestav energia. Meie, Plejaadide Teadvus avastasime probleemi juured, mis tõi endaga kaasa energia valesti kasutamise: meie ei austanud vääriliselt Ema. Meie tegime palju selleks, et tõmmata Ema tähelepanu endale, kuid ei hinnanud Ema loomingulist protsessi. Meie ei hinnanud ta andeid.
Teie planeedil on vaja tunnetada Jumalanna-Ülesehitaja ideed. See on absoluutne vajadus. Jumalanna varjukülje mõistmine on samuti tema energia osa uurimisvaldkond, sest Jumalannalgi oli vaja teha midagi sellist, mis tooks kaasa jõu kaotuse. Ja need teadmised on teie rakumälus alles, kuna igaühes teist – olete te mees või naine – sisaldub Jumalanna-Ema osake. Jumalanna tegelik olemus taassünnib teie kaudu, sõltumata sellest, kas te olete mees või naine. Jumalanna mõju vähenemine ja nn „langemine” toimus teatud põhjustel. Jumalanna on alati tunnustanud viljakuse õigust. Jumalanna ei sobitu viimaste aastatuhandete lääne kultuuri ajalukku, mil mehe ja naise ühtimine sai millekski, mida tuleks häbeneda. Jumalanna on alati õnnistanud suguühet armastuses ning, muidugi ka teie õigust intiimsuhetele. Selline õigus on teie pärand. Kuid kahjuks siin, nagu igal medalil, on oma vastaspool: soolist energiat pole alati kasutatud õigesti ja sihipäraselt.
Teatud aja perioodil valitses Maal naisalge energia. Mehelikke vibratsioone on samuti sageli rüvetatud, nagu praegusel aastatuhandel naiselikke. Naised ,langedes välismõjude alla, kaotasid austuse meeste vastu, kaotasid koostöö ja partnerluse tunde nendega, kaotasid mehe ja naise ühtsuse vajaduse tunde. Teatud aja möödudes hakkasid mehed esinema vaid sigitaja rollis. Naised kaotasid endid naiseliku Jumaluse jõus ning kasutasid oma jõudu, lakates pidamast mehi endaga võrdseteks. Meestesse suhtuti kui asjadesse, mis kannavad endas vaid viljakuse elementi. Sageli mehi toodi ohvriks Jumalanna-Emale pärast ühekordset suguühet, tehti ohverduslikke kastreerimisi ja muid jõu kuritarvitamisi. Seegi on tõde. Naised kuritarvitasid meeste soolist energiat. Kõik taolised nähtused koos hilisema naiste alandamisega on viinudki tänapäevase vastasseisuni. Kuid kõik on muutumas ning jõud, mida ei kuritarvitata, jääb endiselt puhtaks ja pühaks. Teie märkate, et Jumalanna on tagasiteel suure kaastundega nende ellu, kes on selleks valmis ega karda tunda.
Naisalge energia kasvas omal ajal ühekülgseks negatiivseks nähtuseks, rebides end lahti oma olemusest ja sihist. Selline oli olukord enne kristlikke aegu. Seejärel pendel langes vastaspoole ning kui mehelikud vibratsioonid hakkasid mängima oma rolle, hakkasid nad naiselike vibratsioonide agressiivsete tegude eest kätte maksma. Kõik teie mälestused on hoiul teie keha rakkudes ja kõige enam veres (mis puutub eriti naisalgesse). Ja te saite mõlemad elukogemused, rajanedes sellel, mida ise valisite.
Viimasel ajal on teie üle valitsenud negatiivne jumalasarnane energia, mille te ise endis üles kutsusite. Nüüd aga on kätte jõudnud aeg taastada Jumalanna õigused. On vaja jõuda teatud tasakaaluni, mille juures ükski vibratsioonidest poleks teisest suuremas aus. Mehed, austades Jumalannat, õpivad austama elu. Naised aga saavad teada, kuidas nad annavad elule eksistentsi. Elu saab hakata tekkima Maal tunnetuse kõrghetkel, orgasmi hetkel, mis lõpetab sünnituse. /Orgasmiga kaasnevat sünnitust, valu asemel, juba praktiseeritakse. VK/. See on üks valdkondadest, milles te vaatate ümber oma ilmavaate ja elukogemuste kogu struktuuri. Kui te tunnetate Jumalannat, te hakkate hindama elu. Siis kaob võimalus Maa ülerahvastamiseks ja vajadus tappa. Massiteadvuse uus paradigma puudutab kõige esmalt teie elu, surma, inimrassi olemuse mõistmist ning seda fakti, et kõik on kõige intiimsemal moel omavahel seotud. Meie kõik oleme seotud Ühtse Algallikaga.
Patriarhaalne liikumine kirjutas ümber kogu ajaloo, kõrvaldades sellest Naiseliku Jumaliku Alge, jättes selle alles vaid müütide ja legendide vaiksesse sosinasse. Kus on Jumalanna Piiblis, Koraanis, Tooras?

Võitlus Jumalanna ja patriarhaalse liikumise vahel on kestnud nii kaua ning teie olete täna niivõrd kaugenenud Naiseliku Alge tunnetusest, et teil puudub Jumalanna käitumise kujutlus või mudel. Kas te teate kas või ühte lääne ühiskonda, kes austaks vääriliselt Naiselikku Jumalust? Ometi samal ajal seisab USA Idaranniku kaldal naine, hoides käes valguse tõrvikut.
Jumalanna on väga helde. Ta jäi võitluse kulisside taha, mida juhtisid patriarhaalsed energiad, kuna teadis, et on niikuinii loovalgeks, kõige olemasoleva loomisjõuks. Ta mõistis suurepäraselt, et kogu looming pöördub lõppude lõpuks tema kui ema juurde tagasi. Oma helduses võimaldas ta vabalt valida kõike. Kas te teate, mis tähendab anda elu, armastada seda, mida te olete loonud, võimaldades oma loomingul kasvada, evolutsioneeruda, kitsendamata ning sekkumata tema kasvamisse? Armastus kaitseb või armastus võimaldab. Kui Jumalik Alge ainult kaitseks oma loominguid, kontrolliks ta oma loomingute tunnetuse ja teadlikukssaamise protsessi. Siis oleks loomingud oma tunnetustes ja mõistmistes kitsendatud, opereerides vaid lubatu raames. See oleks omakorda kitsendanud ka Jumalikku Alget iseenda tunnetamise ja mõistmise protsessis koostoime tõttu oma loomingutega, kes ei suutnud avada täielikult kogu oma potentsiaali. Jumalik Alge, mis ei kitsenda oma loominguid, tunnetab ja mõistab palju rohkem. Sellisel allikal on piiramatud võimalused isiklikuks kasvuks ning võimeks deklareerida: „Näita mulle, õpeta mind. Mina olen sina ja sina oled mina”. See on Teadvuse tunnetuse ja mõistmise taju seisund.
Meie nii tahaks, et igaüks teist tunnetaks Jumalannat. Siirduge naiseliku jumaluse otsingule oma teadvuse sügavusse, kutsuge ta mingil viisil oma juurde, andma edasi teadmisi elust. Ja Jumalanna-Ema hakkab abistama teid sügavamõtteliste tegude läbi. Paljud teie hulgast on juba kutsunud meid, Plejaadide Teadvuse, oma ellu. Meie mängime teiega ja teie olete juba tuttavad meie vibratsioonidega, meie huumoriga ja meie väikeste riugastega. Meie tegutseme ju samuti Naiseliku Jumaluse vibratsiooniga.
Meid ümbritsev reaalsus vajab muutusi. Naiseliku alge mõju jooksvatele sündmustele on muutuste võimaldamiseks väga vajalik. Jumalanna energia tegutseb teie südame kaudu, hoides seda avatuna. Me palume teid avama oma südamed mitte ainult endile, vaid ka nendele, kellega teie rajad suurte õppetundide saamise ajal ristuvad. Kui te hakkate austama naiselikku alget endi sees ja kogu planeedil, saab naiselikkuse tunnustamine uueks vundamendiks uute ühiskondade ja tsivilisatsioonide ülesehitamiseks. Meie sooviks, et te otsiks seda elujõudu ning kutsuksite ta endasse. Vaadake kaugemale ja üle sellest, mida teile seni on õpetatud. Leidke üles selle osa Jumalannast, tolle naiselike iseloomustustega energia, mis on varjul nii naistes kui meestes oma väljenduse ootel. Jälgige, mängeldes, kuidas te mõjutate teisi inimesi ning kuidas nad peegeldavad teie uusi veendumusi. Kõik teadmised, mis te saate, hakkavad mitmekordselt võimenduma ning häälekalt telepaatiliselt kanduma üle kõigile nendele, kes jagavad teiega teekonda ühises suunas.
Jumalanna peegeldab Armastuse printsiipi. Me oleme juba maininud Valguse sagedust, mis on informatsioon ning Armastuse sagedust, mis on loovus ja loomine. Plejaadide Teadvuse kõige sügavamates kihtides sisaldub tundlikkus ja seksuaalsus – pärineb ju ka informatsioon ise Jumaliku Naiseliku Alge Armastuse vibratsioonist. Suhtlemine ja osadus Jumalanna energiaga nõuab naiselikkuse printsiibi sügavat tundmaõppimist.
Käes on aeg avalikult tunnistada ja deklareerida naiste teadmisi, näidata ja jagada naise teadvuse maagiat ja müstikat. Naistel on aeg tunnetada ja mõista iseendid, omaenda saladusi: tsüklilisi igakuiseid protsesse, rasedust, sünnitust ja emotsionaalseid tsükleid. Käes on aeg jagada oma teadmisi ja saladusi samuti ka meestega. Paljud naised ütlevad: „Mida ma saaks jagada, kui ma ise ka ei mõista ennast?”. Nii on lood. Käes on aeg sukelduda sügavale oma teadvusse ja küsida: „Mis tundeid ma tunnen? Kui mul tuleks kellelegi selgitada, mis tähendab olla naine, mida ma jutustaks? Mida ma saaks teha lähenemaks Jumalikule Naiselikule Algele, olles naise kehas? Mil moel ma võiks hoomata naiselikkuse maagiat?”. See osa Jumalikust Naiselikust Algest, mis on olemas igaühes, annab teile vastused teie küsimustele, paigutades informatsiooni ümber teie teadvuse ühest osast teise.
Sedamööda kuidas kulgeb selle aastatuhande viimane dekaad, kasvab vaimsete naisõpetajate, naisliidrite hulk, sest Jumalanna hakkab palju täielikumalt avalduma oma sarnase kuju läbi. See ei tähenda hoopiski seda, et Jumalanna ei tee koostööd mehelike vibratsioonidega, sest mehedki õpivad samuti väljendama oma teadvuse kaudu Jumaliku Naiseliku Alge energiat. Jumalanna ei diskrimineeri, ei eralda, tal ei saa olla viha. Jumalanna on kõike andestav, kõike omaksvõttev olemus. Ta on võimaldanud toimuda paljudel sündmustel selleks, et kõik saaks midagi juurde õppida. Nüüd aga kutsub Jumalanna üles austama loodud loominguid. Oluline roll selles protsessis kuulub naise vere saladusele, elu annile, naiseliku üsa andele endale.

Menstruaalveri ja temaga seostuvad saladused on üheks olulisematest võtmetest teie iseenda, oma geneetilise joone ja ER tervikuna mõistmisel. Teie kõik osalete vere rännakul – nii edasi kui ka tagasi ajas. Teadliku tähelepanu alalhoidmisega oma verel te võite saavutada, tunnetada, tajuda ja teostada koostoimet oma mõlemasooliste eelkäijatega. Inimestena te tulete ilmavalgele, toitute ja kasvate koos oma ema verega. Naisel tekib see rikas, eluliselt vajalik vedelik nagu nõiakepikese väel. Nii mehed kui naised  peavad naiste igakuiseid verejookse kas jõu või needuse märgiks või millekski, mida peaks häbenema. Harva tekitab menstruaalveri neutraalset suhtumist.
Veri on elav sümbol, mis demonstreerib tsüklilist tõestust teie seosest oma eellastega, samuti teadvuse šifreid, mis on hoiul kõigis olendites. Teie olete geneetiline raamatukogu ning teie vaimu olemuses on kodeeritud isiklike, planetaarsete ja tähtede päritolu elamused. Need kogemused saavad kättesaadavaks teile, kes te eksisteerite kolmemõõtmelises süsteemis, tänu verele. Teie veri on ajalooliselt rikas. Ta on täis geomeetrilise loomuga konfiguratsioone, mis reorganiseeruvad kooskõlas teie teadvuse seisundi ja teie taotlusega. Selleks et ärgata uuele eluvaatele, te peate tahtma ülevaatamist ning teostama muutusi aktiivselt. Kõik teie mõtted koonduvad veres. Nad „trükitakse” vastava geomeetrilise šifri abil kooskõlla teie tunnetega . Seejärel teie mõtted levivad teid ümbritsevatesse maailmadesse. Teie olete seotud ühtseks füüsiliseks tervikuks tänu verele.
Verd produtseeritakse teie luise skeleti kavernides /tühikutes/. Ta rikastub, või vastupidi, vaesestub kooskõlas teadlike taotluste matriitsiga ning on seotud teie võimega näha oma elu sündmustes teie endi poolt loodud õppetunde. Teie verd on kerge rikastada ja restruktureerida. Teie verd on võimalik muuta ja rikastada taotluste läbi. Teie ajus asuvad tibatillukesed magnetisarnased osakesed, mida mõjutavad Päikese kiired. Tohutuid energeetilisi laineid, mis sisaldavad telepaatilisi koode tsivilisatsiooni jaoks, saadetakse mööda kosmilisi radu Plejaadide Teadvusest teie Päikesesse. Päikeselt informatsioon jõuab Kuule, Maale ja teile. Energiad saabuvad vahetult koljusse ja hoitakse seal kinni magnetosakeste poolt, seega on protsess elektromagnetilise loomuga.
Süvamassaaž ja manuaalteraapia võivad muuta vere struktuuri. Sedamööda kuidas teie teadvus „ühtlustub” ning saab üha terviklikumaks olemuseks, teie veri puhastub. Ta muutub üsna pühaks vedelikuks. Informatsioon on hoiul kivides ja luudes. Punased verelibled produtseeritakse luu üdis /vene keeles „luu ajus”/. Kui luud „ühtlustuvad” , siis muutuvad ka tagajärjed, mida luustiku süsteem avaldab organismi ülejäänud süsteemidele. Luude ruumilise paiknemise muutumisel „ruumilise harmoniseerimise” tagajärjel toimub vere puhastumine. Sealjuures veres olev informatsioon saab palju kättesaadavamaks, samuti kui ka individuaalse teadvuse saladused.
Sagedamini on naised hinnanud igakuiseid verevoolusid ebamugavustena, selle asemel et mõista, et veri on nende jõu allikas. Veri kannab endas geneetilist koodi. Kuna Jumalanna-Ema on kogu loomingu Algallikas, avalduvad tema šifrid just vere kaudu. Just veres on hoiul kogu Ajalugu.
Menstruaalverd võib kasutada taimede toiteks, „märgistades Maad” ning andes Maale mõista, et Jumalanna taastub. Põhiliselt naised ei anna verd otseselt Maale, nagu see on tavaks paljudel aborigeensetel kultuuridel. Vere vahetul üleandmisel Maale toimub Jumaliku Naiseliku Energia ülekanne, tema ringlus. Kui naised annavad oma vere Maale, nad toidavad Maad. Naistele on tuhandeid aastaid räägitud, et nende veri teeb nad „roojaseks”, et nende veri on needus /mida õpetasid nn „pühad kirjad”, mis olla jumalatelt saadud. VK/. Ja naised hakkasid kartma omaenda verd. Nad lakkasid mõistmast, et see on nende jõu allikas. Sedamööda kuidas te hülgate kinnistunud tabude raamid ja asute koostöösse oma menstruaalverega, te avastate, et avaldate mõju Elava Raamatukogu nii taimedele kui loomadele.
Naised, kui teil veel menstruatsioonid kestavad, olge targad, austage oma füüsilist keha ja oma verd. Teie veri on üpris rikkalik mulla toide ja suurim märk territooriumi „märgistamiseks”, mida te saate kasutada. Vere saladuse mõistmine annab teile võtmed, mis seovad teid teie jõu allikaga ja sisemiste teadmiste sügavustega. Teie võite märgistada territooriumi, millel elate, oma menstruaalverega. Te võite alustada oma territooriumi põhipunktidest: põhi, lõuna, ida, lääs. Seejärel aja jooksul võite jätkata Maa värvimist, nagu kunstnik kannab pintslitõmbeid lõuendile. Te võite lahjendada verd veega, suurendades seega mahtu. Te võite pühitseda ta ja kasutada vere kõrgete vibratsioonide alalhoidmiseks kristalle. Sellised toimingud sarnanevad territooriumi piiride märkimisega, kus on valitsemas Jumalik Naiselik Alge. See tõmbab enda poole uuenenud elujõuga taimi ja loomi, mis elavad ühtsuses Jumalannaga.

Paljudes vanades muistendites kasutati verd kurjade vaimude peletamiseks või teatud taotluse väljaütlemiseks. Oletame nt, et menstruaalverega määriti uks ja keegi ei söandanud puudutada ust või neid, kes selle taga elavad, sest mõistsid selgelt, et siin valitseb Jumalanna. Noil iidsetel aegadel oli Jumalik Naiselik Alge veel au sees. Levinud oli teadmine, et kui te ei täida Jumalanna tahet või ilmutate tema suhtes lugupidamatust, teie tööd ei saanud pidada pühaks.
Sedamööda kuidas moodustuvad ja arenevad uued ühised kogukonnad, me soovitame kõigi vanuseastme naistel koguneda kokku, taotlusega mõista igakuiste verejooksude jõudu ning seejärel jagada oma jõudu ja teadmisi meestega. Uurige vere saladusi ühiskondliku elu loomuliku osana. Teie keha ja tema loomulikud tsüklid loovad eluviise. Teil on väga oluline saada teadlikuks oma jõust. Mõelge dünaamilistele jõududele, mis seostuvad raseduse ja sünnitusega. Naised hoiavad endas elujõudu, mis loob liikumise ja soovi olla sünnitatud. Selles on imeline saladus ning see jõud on niivõrd suur, et mehed hakkasid sünni protsessi maagiat kartma. Kuna mehed on unustanud, mil moel saab tuua elu planeedile vahetult oma keha kaudu, hakkasid nad kartma naise jõudu. Meestel tuleks harjuda selle faktiga, et naine annab igakuiselt maapinnale oma verd igati teda seega toetades.
Tuleb aeg, mil te hakkate tahtma rohkem teada oma vere liinist ning samuti vastutusest õigeaegse ja teadliku sünni eest, kuna elu muutub väga ja väga väärtuslikuks. Naiste igakuised verevoolud saavad ühiskonna elu oluliseks osaks. Sedamööda kuidas naised omandavad selle jõu abil iseenda mõistmise, Jumalanna taaselustub ning pöördub tagasi teie igaühe ellu.
Kui te tahate, et teil oleks viljakas aed, parim aed, kasutage oma verd, lahjendades seda veega. Teie aed puhkeb õide. Te avastate, et teie veri kiirendab taimede kasvu, mida te toiduks kasutate. Naiste menstruatsioon pole mitte looduse apsakas – vaid üks suurtest andidest, Jumalate eliksiir.
Aborigeensete suguharude naised hoidsid oma menstruaalverd kotikestes ja kasutasid seda haavade raviks. Mõnedele teist ei meeldi isegi idee ise olla naine. Kui teil algab menstruatsioon, te tunnete ebameeldivaid, valulikke tundeid ja ebamugavust. Mehed sageli ei mõista mis toimub ning seetõttu nende jaoks need ajavahed olid ebamugavuse kandjad. Neil päevil, mis varsti algavad, looge side Naiseliku Jumaliku Algega, avades oma südame. Vaadake, kuhu võib teid vere saladus välja viia, mida teile õpetada. Tsüklilises naise vere ülekande käigus sisalduvad Maale võtmed Jumalanna kutsumiseks teie planeedile. On tekkinud tungiv vajadus jagada taas võimu võrdõigusliku partnerluse kaudu meheliku ja naiseliku alge vahel.
On veel palju saladusi, mida on vaja õppida nägema, avama ja taas interpreteerima. Mõned teist võivad mõelda, miks me oleme sellel teemal nii üksikasjalikult peatunud? See on väga ja väga oluline küsimus. Kui teid ei huvita Jumaliku Naiseliku Alge energia ja vere saladused, me võime deklareerida, et te jätate elust välja ühe olulise koostisosa. Hiilides sellest probleemist kõrvale te ei suuda mõista, mis siis planeedil õieti toimub. Kui teile on ebameeldiv seda kõike lugeda või teie arvate, et antud küsimusel pole mingit mõtet ega seost jooksvate sündmustega – olete väga sügavalt eksinud. See õpetus on üks vägevamatest õpetustest, mida me saame teile antud ajal edastada tulevaste sündmuste mõistmiseks. Teil – nii meestel kui naistel – on vaja õppida absoluutselt ja täielikult austama Naiseliku Jumaliku Alge vibratsiooni, mis läbistab teie südant ja aitab teil avaneda uutele mõõtmetele. Menstruaalveri on rikastatud hapnikuga, see on puhtaim veri, kandes endas dekodeeritud DNA-d. Just hapnik dešifreerib DNA niidid ja võimaldab toimuda informatsiooni restruktureerimisel /ilmselt sellel põhineb ka sügava hingamise vajadus. VK/..
Vere saladus sai kaasaegsete religioossete liikumiste poolt moonutatud. Olete te kunagi mõelnud kristlikule osadusele? Teile pakutakse süüa Kristuse keha ja juua Kristuse verd. Mis tähendus sel on? Kui te olete üles kasvanud kristlikus usus, siis te olete neid sõnu kuulnud ikka ja jälle: „See on minu keha. See on minu veri”. See rituaal on omamoodi moonutus. Keha ja vere manustamine kannab endas omamoodi kannibalismi sümboolikat ning põhineb tõelise teadmise unustamisel ja moonutusel.
Võhikluse Ajastu on lõppemas. Te olete astumas sügavate tõeliste teadmiste ajastusse. Me pöörame teie tähelepanu võtmekujudele. Me kasutame helisid, millel on teie teadvusele kindel tähendus. Kuid muul tasandil on olemas keel, mis annab võime „kuulda” ja dešifreerida teie keha, nagu nt „viljaringide” keel viljapõldudel.
Me tahaks sellesse „katlasse” veel üht-teist lisada. Kuu, kahtlemata, mõjutab Maa rütme. Aga kes suudaks tõestada, et Kuu pole spetsiaalselt väljatöötatud kontrolli teostamise vahendiks? Kuu valitseb tõusude ja mõõnade üle keha sees täpselt samuti, nagu ta valitseb tõusude ja mõõnade üle ookeanides kogu planeedil. Kuu on võimas elektromagnetiline „kompuuter”. Kui see kaaslane on võimeline avaldama mõju ookeanide vetele, siis on ta võimeline kontrollima ka teie keha vedelikke, kaasaarvatud veri ja hormoonid, mis veres asuvad. Teie planeedil on mitmeid tsükleid, mis kaasnevad osuti kõikumistega kord ühele, kord teisele poole. Alguses valitses Maal pikka aega matriarhaadi energia. Seejärel tuli asemele patriarhaalne energia ning hävitas mistahes vihjed liidri väljendumise võimalusest naiseliku algjõu ja teadmise kaudu. Naise Teadmisi anti edasi ainult müütide ja legendide kaudu. Naine tundis oma vastastikust seost „olemise võrgustikuga” veel vaid tänu sünnitusele.
Teatud aja eksisteerisid Maal maavälise mõistuse jõud, mis soosisid Naiseliku Alge või printsiibi aktiveerumist. Sellist kaasabi saadi seetõttu, et naistel on võime tuua planeedile elu ja sealjuures „tunda” /mõte ja tunne ei ole kattuvad mõisted. VK/. Just tänu sellele seostati naisi Kuuga, sest just tema kaudu edastati naisprintsiibi programmi. Kuu on tohutu kompuuter; mitmed erinevad olendid ja mõistuse erinevad vormid on võimelised „valdama” Kuud ning programmeerima seda oma äranägemisel. Kunagi teatud olendid /Arktuuruselt?/ programmeerisid Kuu toimima naise hormonaaltsükli režiimis. Mälestus sellest on säilinud, kuna tolles ajalõigus väljendus Armastus ja hoolivus. Seejärel olukord muutus.
Juba paljude /500 000/ tuhandete aastate jooksul Kuu „programmeerib” Maad, edastades viimasele täiesti teistsuguseid elektromagnetilisi sagedusi. Pole mõtet seepärast vihastada Kuu peale, ta pole selles süüdi. Ta vaid transleerib edasi vastavaid programme. Kuu määrab naiste sigimisprogrammi. Taoline reproduktiivne tsükkel võimaldab sünnitada lapsi palju sagedamini, kui Päikese tsükkel.
Mõistke, et just Kuu määrab teie paljunemise tsüklit. Kuid inimrassina te võite üle minna taastootmise täiesti uuele tsüklile. See aitab stabiliseerida elanikkonna arvu ning vältida planeedi ülerahvastamist. Võiks öelda, et planeet juba hakkab „õmblustest kärisema”. Järgneva 50 aasta sees saab olema Kuule teistsugune mõju ning Kuu tsüklid muudavad ka maised tsüklid. Kõik nähtused muutuvad üsna dramaatiliselt. Pika aja jooksul te võisite rasestuda igakuiselt. Taastootmise programmi realiseerimise võimalus saab edaspidi tugevasti erinema eelmisest, mil te saate rasestuda vaid kord aastas. Kuu poolt transleeritavad sagedused muudavad naiste tsüklid, mille tulemusena muutub ka rasestumise võimaluse sagedus. Praegune süsteem siis enam ei toimi. Teie oleks hävitanud iseendid ülerahvastamise tagajärjel. Populatsiooni praegusel plahvatuslikul staadiumil igakuine rasestumise võimalus ei teeni teie kõrgemaid huvisid.
Palju sajandeid on peetud ämmaemandast eidekesi esimesteks kristliku kiriku vaenlasteks – vähemalt tema katoliiklikus harus. Ta oskas kergendada valu, jutustada naistele füüsilise keha saladustest. Ta oli samuti hea taimetundja – ER püha osa. Katoliku kirik on oma loomult väga patriarhaalne ja kardab Jumaliku Naiseliku Alge energia väljendust – ta kardab, et naiste jõud võtab kirikult ja meestelt ära nende võimu.
Abordi probleem, mida Läänes nii laialt arutatakse, polegi üldse seotud kirurgilise sekkumise fakti endaga. See probleem on püstitatud selliselt, et erimeelsusega eraldada inimesed ja anda vale ettekujutuse Jumaliku Naiseliku Alge energiast. Juurutati vastav tegutsemiskava, mis oli suunatud Jumalanna energia vastu. See kava nägi ette võtta naistelt nende jõud, sisendada neile, et neil pole valiku õigust. Aga kui valik tekkiski, siis selleks võis saada vaid abort. On väljatöötatud kavalad plaanid nende füüsilise keha võimaluste osas lõplikuks rööpast väljalöömiseks. Selles pole midagi kohutavat. Pole mingit vastuolu, kuna igaüks teist valib endale need õppetunnid, mida on vaja omandada. Teie võite avada oma südamed ja saata inimestele tervendavat energiat, kutsudes neid üles minema üle avaramasse teadvuse seisundisse, kuid te ei saa neid muutuma sundida.
Jumaliku Naiseliku Alge energia on valmis aitama neid, kes teda mäletavad ja oma juurde kutsuvad. Tema põhimanitsused kuulutavad, et on vaja austada Maad ja oma füüsilist keha, tunnistada oma tundelisust, kuna just tänu sellele teadvuse aspektile saab võimalikuks inimsoo taastootmise protsess. Meie teame, et mõned teie ideed kutsuvad esile ebamugavust, just seetõttu tõstatamegi neid küsimusi. Armastage kõik oma keha, kuuletuge tema palvetele ja liikuge edasi. Osalege koos oma kehaga nii töös kui mängus.
Naised, ärgake ja lugege läbi oma füüsilise keha kasutamise juhend. Avastage endi jaoks, et teil on hindamatu and. Mehed, ka teil on aare, mille nimi on „füüsiline keha”. Füüsiline keha on võimeline tegema imesid. Suureks ilmavaateliseks moonutuseks on idee, et intiimne lähedus mehe ja naise vahel on õigustatud ainult järglaste soetamiseks. See on tõelise õppimise võhiklik paroodia.
Mitte keegi ega mitte kunagi ei saa sundida sünnitama last, kui naine ei taha saada vanemlikku kogemust. Hakake mõtisklema ja tunnetama, et teil on võimalus mõjutada oma keha kõiki funktsioone, kaasaarvatud rasestumine. Teie võite öelda: „Ma tean, et minu mõtted ja tunded kontrollivad minu keha funktsioone. Ma mõjutan oma keha oma teadvusega ning kui ma olen valmis last vastu võtma, ma panen sellesse kogu oma energia. Kuni selle ajani ma keeldun vanemlikust kogemusest”. See on vabastav kontseptsioon, mille üle tasub mõtiskleda.
Kui iga naine planeedil teaks, millist jõudu ta tegelikult omab, mida saaksid siis teha patriarhaalse liikumise esindajad? Palju tuhandeid aastaid tagasi patriarhaalse reaalsuse üks versioonidest hakkas tundma hirmu Naiseliku Alge jõu ees. Naised hakkasidki kahtlema endis ja andsid meestele võimaluse võtta järgmise positsiooni: „Andke meile võimalus juhtida maailma ja siis vaatame, mis sellest välja tuleb”. Naiselik Alge taandus teisele positsioonile. Naised nõustusid valega, et nende keha on neetud ja verejooksud teevad neid „roojasteks”. Naised kahtlesid oma elujõus endas, mis nende kaudu väljendus ning oma võimes seda mõjutada.
Mitte ainult naised ei allu Kuu mõjule ja on tema poolt kontrollitud. Mehed on samuti tema mõju all. Mehed sünnivad maailma läbides naiseliku ema keha tsüklid. Nende seksuaalsed tsüklid sõltuvad samuti Kuu tsüklitest. Lisaks sellele avaldab Kuu mõju tõusudele ja mõõnadele ning kuna inimkeha 90% ulatuses koosneb veest, siis Kuu avaldab mõju nii meeste kui naiste füüsilisele kehale. . Mehed, läbides oma enda tsükleid võivad õppida tundma ja tegema koostööd oma hormonaalsete tõusude ja mõõnadega. Nad võivad samuti õppida tundma vaevu märgatavaid mehelikke rütme. Mehed on pideva surve ja kontrolli all, mille tõttu need tsüklid on neil niivõrd väljendunud. Peale selle nad ei väljendu välisilma selliste sümbolite kaudu kui veri. Mehelikud vibratsioonid pole spontaansed, need on oma loomult häälestatud allumisele. Allumisele kellele või millele? Nad on häälestatud allumisele ideedele, mis hõlmavad nende teadvust, mis tunneb sealjuures uskumussüsteemi vastavust või mittevastavust oma vaimse teekonnaga. Meie soovitame meestel võimalikult sageli esitada endile küsimusi kultiveeritavate ilmavaateliste süsteemide suhtes, mis lähtuvad võimulolijatelt, deklareerides: „Ma ei taha seda teha. Mulle pole tähtis, et see süsteem on juhtiv uskumussüsteem. Mina kavatsen elada teisiti”. Mehelikud vibratsioonid saavad antud hetkel impulssi otsima samasugust emotsionaalse vabaduse astet nagu naistelgi. Mõistmata oma tundeid, pole te suutelised tunnetama ja mõistma iseendid. Selleks et mõista sügavaid saladusi, tuleb meestel leppida iseendaga ära ning mõista oma emotsioone oma teadvuse naiseliku osana.
Veri on palju saladuslikum mehelikele vibratsioonidele, kuna meeste kogu veri asub nende sees. Nad ei näe ega tunneta oma verd igakuiselt, nagu naised. Sõda on üks vere jõu moonutustest, mille on toonud kaasa patriarhaalne teadvus katses anda meestele tunda vere jõudu. Kuid veri lahinguväljal on sootuks teise kvaliteediga. Ta avaldub väljapoole vägivalla tagajärjel, elu hävitamisega, tapmisega ja ränkade kehaliste kahjustustega. Sealjuures vere emotsionaalsed vibratsioonid väljendavad julmust ja allarõhutust.
On olemas vaid üks väärikas tee meestele vere jõu endasse ammutamiseks – saada vere anni armastatud naiselt, kes jagaks temaga oma eliksiiri. Selle ande üleandmiseks on palju võtteid. Üheks kõige tõenäolisemaks neist on süüa juur-ja puuvilju, mis on kasvanud menstruaalvere toitel. Peale selle võib naine määrida väikse koguse menstruaalverd mehe kukla taha kaelale või jalataldadele. Mehe füüsiline keha absorbeerib sel viisil edastatud teadmise.
Meestel läheb naiste verd vaja. Naistele tuleb meelde Jumaliku Naiseliku alge olemasolu enda sees ning nad saavad selle Alge elavaks kehastuseks. Harmoonia saavutamine meeste ja naiste vahel võimaldab teil levitada tasakaalukust ja harmoonilisust üle kogu planeedi. Meie taotluseks on veenda naisi selles, et nad ise uuriksid ja saaksid teada oma keha saladused ning seejärel jagaksid neid saladusi vastavate mehelike vibratsioonidega, midagi varjamata. Mõnikord mehed kardavad naise verd. Tavaliselt mehed ei soovi astuda naisega intiimsesse vahekorda kuu kordade ajal. Naised sageli on mures, et mehele ei pruugi meeldida vere nägemine või lõhn. Kui teile meeldib astuda ühtesse kuuliste verejooksude ajal, siis me tervitame teid. Te olete ületanud sügavaima mõtlemise stereotüübi ja jagate üksteise teadvustamist raju tasandil.
Astuda suguühtesse menstruatsiooni ajal püsiva paari puhul on üsna võimas verevahetuse võte. See on iidne rituaal ja me ei soovita teil teha menstruaalvere vahetust juhuslike suguühete korral. Miks selle rituaaliga seostub nii palju keelde? Miks teid on vere saladusest kõrvale suunatud tuhandeid aastaid? Äkki selle pärast, et selline sügav rakuvahetus võimaldab avada uksed, mida jumalad tahtsid jätta teile suletuks? Veri sisaldab isiklike, planetaarsete ja tähtede päritoluga kogemuste arhiive.

Kui lähedaste inimeste liitumisel ilmub veri, haaravad teid teadmiste lained, mis väljuvad kaugele väljapoole teie jooksvatest võimetest informatsiooni mõista ja integreerida. Võib mööduda aastaid, enne kui avarduvad vere kaudu ülekantud teadmised võivad saada teie füüsilises kehas lahti mõtestatud.
Rakuülekannete korral naise vere rakkudega on mehelikuks koostisosaks muidugi sperma. Spermatosoidid, nagu arvuti integraalsed mikroskeemid, kannavad endas teadvuse arendamiseks mõistuse koode. Oskus koodi edukaks ülekandeks sõltub mehelike vibratsioonide võimest meelde tuletada ja hoomata Jumalannat. Just spermatosoidid otsustavad, kas laps saab olema poiss või tüdruk. Munarakk jääb muutmatuks. Spermatosoid, mis seda viljastab määrab ära soo. Spermasse on kodeeritud Ema-Jumalanna elulugu meheliku vibratsioonina. Sperma sisaldab interpretatsiooni sellest, kuidas mees mälestust Jumalannast alal hoiab.
Oskate te endale ette kujutada, et spermatosoid on telepaatilises infovahetuses oma peremehega? Kui suguühe mehe ja naise vahel toimub menstruatsiooni ajal, käituvad spermatosoidid uurijatena, kes telepaatilise ülekande varal kannavad oma peremehele üle andmeid naise teadmistest ja jõust. Ainult menstruatsiooni ajal võib mees tunnetada ja mõista naist täielikult, sest ainult sellel ajal on naine mehele täielikult avatud. Naised, kui te kavatsete astuda lähedastesse suhetesse oma partneriga menstruatsiooni ajal, peate olema valmis jagama oma partneriga kõige salajasemaid asju sellest, kes te tegelikult olete. Teie partner aga peaks olema valmis võtma vastu ja jagama teiega teie jõudu. See on üks iidsemaid saladusi.
Sumerite legendides Jumalad Enlil ja Enki vaidlesid omavahel selle üle, milliselt suhtuda oma alluvatesse ja millised tingimused nendele luua. Maa Valitseja Enki armastas oma looduid ning otsustas jagada kogu inimrassile sügavaid teadmisi, mis kanduks ühelt teisele naise kaudu intiimse läheduse ajal. Valitseja Enlil aga keelas rangelt ära taoliste teadmiste inimestele ülekandmise, kartes, et selliste teadmiste valdamine teeb inimesed jumalatega võrdseks. Taolised rakumälus hoiul olevad kontseptsioonid kajastuvad ka kaasaegses Aadama ja Eva, Mao ja Paradiisi loos. Oma kõige sügavamate võimaluste teadmised kahe alge liitumisel armastuses üksteise vastu olid Enki kingiks oma loomingutele. Enlil aga tahtis inimestega manipuleerida ja eraldada nad üksteisest, et valitseda nende üle. Ta ei tahtnud lubada teadmiste saamise võimalust, mida valdasid jumalad ning sulges nende kättesaamise teed.
Naiste vere vibratsioon on punast värvi. Meeste sperma vibratsioon on valget värvi. Kui veri ja sperma segunevad, tekib täiesti teistsugune eliksiir. Kõige kohutavamaks ketserluseks paljude tuhandete aastate jooksul, millele isegi oli hirmus mõelda, oli mehel mitte puutuda naist menstruatsiooni ajal. Me ei räägigi enam sellest, et astuda naisega sel ajal suguühtesse, segades menstruaalverd spermaga või proovida vere maitset.
Kuid väga ammu, noil aegadel, mil Jumalikku Naiselikku Alget mõisteti ja võeti omaks, peeti sellist eliksiiri meeste surematuse joogiks. Mehed mõistsid, et kui nad jõid veega segatud menstruaalverd või segasid seda oma spermaga, nad omandasid elujõu ja energeetilise vägevuse. Sellised toimingud olid üheks surematuse võtmeks.
Need Jumalad (me nimetame neid suvaliselt „jumalateks”, kuigi õigem oleks nimetada neid „tillukesteks jumalukesteks”) olid niivõrd võlutud Jumaliku Naiseliku Alge energiast, et olid valmis võtma tema jõudu endasse eliksiiri näol, mis koosnes naise verest ja spermast. Pidage seda meeles, et spermatosoid, mis viljastab munaraku, kasutab verd. Veri sisaldab teie taotluste ja kavatsuste kõiki hormoone. Teie igaühe veri sisaldab individuaalseid siirdeid. Meie tõstatame selle küsimuse, sest tahame käsitleda olulist eksistentsiaalset küsimust. Me tahaks, et teile tuleks meelde sisemine jõud, mida teie kehad omavad, et teie avardaksite oma vaateid oma füüsilisest kehast, häbenemata teda, olles vastupidi uhked selle suurepärase anni kasutajad. Mõistke, et paljud võimu hierarhilised struktuurid, kaasaarvatud võim teie mõistuste üle, on juhtinud teid täielikult kõrvale oma jumalike andide õigest mõistmisest – valge sperma ja punase vere elujõust.
Paradiisi aia müüdis anti naisvibratsioonile Eva nimi. Tema, mõistagi, polnud muidugi mitte esimene naine. Jumalik Naiselik Alge – tema annab kõigele elu. Edasi lugu moonutati selliselt, et hakkaks tunduma, justkui just mehelik vibratsioon oli võimeline looma elu. Loomise selles versioonis sai naine loodud hoopis mehe küljeluust, mis on absoluutselt võimatu. Just Jumalanna on Looja, just tema kannab endas vere andi. Piibel vaatleb samuti Elupuu ja Tundmise puu lugu. Tundmise Puu võimaldab teil olla informeeritud, võimaldades teadmise saamist intiimse läheduse ajal. Aga selle viljad said inimkonnale jumalate poolt keelatud nagu ka Elupuu. Aga mis on Elu Puu? Paljud kohe mõtlevad, et see ongi viljapuu. Ringi liigub kõlakas, et maitstes Elu Puu vilja, võib saada Surematuse. Iidsetel aegadel mõisteti, et selleks viljaks on Jumalanna veri. Just see oligi Elu Puu viljaks. Mõelge oma kehast ja oma närvisüsteemist kui Puust.
Jutustustes pole kõne all viljapuude viljad, vaid keha viljad – need substantsid ja näärmete eritised, mis on jumalikeks andideks. Tuhandeid aastaid on jumalad teid meelega nendest teadmistest kõrvale juhtinud.
Astuda intiimsesse lähedusse naisega tema kuutsükli ajal on üks võtetest kõrgeimate vibratsioonide saavutamiseks, kuna sel ajal avanevad uksed teistesse mõõtmetesse. Jagada omavahel verd tähendab üle minna kõrgemale mõistusele. Kunagi taolised rituaalid olid omaksvõetud. Nad olid kõrges aus inimestel, kes mõistsid mis toimub. Mäletate, omal ajal katoliku kirik kiusas taga ravitsejaist lapsi vastuvõtvaid eidekesi. Akušöörid andsid naistele võimaluse kuuletuda lapse vastuvõtmisel oma kehale. Kui need eidekesed said klassina likvideeritud, tuli naistel hakata pöörduma sünnitusabi järele meesarstide poole, kellel oli palju sajandeid valuvaigistite kasutamine naise olukorra kergendamiseks keelatud. Kas te teate miks? Muistsed religioossed seadused kinnitasid, et naine peab saama karistatud vaba seksuaalse valiku võimaluse eest. See seadus kandus ka meditsiini valdkonda. Alles viimase sajal aastal on naistel lubatud kasutada sünnitusabi. Kuid selline abi oli oma loomult patriarhaalne ning lähtus patriarhaalsetest ettekujutustest, kontseptsioonidest ja teadmistest.
Traditsiooniliselt on põlvest põlve kandunud teadvustamata hirm naise ees. Naise jõu valesti mõistmine ja hirm tema ees peavad saama hajutatud. See on planetaarse teadvuse edasiseks arenguks tingimata vajalik. On aeg võrdõiguslikuks partnerluseks.
Me ütleks veel mõne sõna kliimaksi kohta. Paljud naised, kes on alles hakanud mõistma menstruaalvere jõudu, kurvastuvad, kui neil menstruatsioonid lakkavad. Kuid on hea meeles pidada, et kliimaks on suure naiseliku jõu aeg. Ammustel aegadel eakas naine on olnud lugupeetud oma tarkuse ja maagiliste võimete eest. Taoline suhtumine on taassündimas ka praegusel ajal. Kliimaks tunnistab seda, et naisesse voolab kõige sügavatel tasanditel energia ja nüüd on ta võimeline oma tarkust alal hoidma. Kui naisel algab kliimaksi periood, ta tunneb „pausi” olukorda. Kui ta suudab seda pausi alal hoida, miski tema olemuse sügavuses transformeerub ja ta saavutab sügava tarkuse. Uue ajaloo valdavas ajas on usutud, et naist, kes lõpetas menstruatsiooni, tuleks karta. Selline uskumus rajanes sellel, et naine sai oma verd kinni hoida ja ammutada temast jõudu.
Enamus naisi neljakümnestes ja mõned juba veidi üle kolmekümne hakkavad kutsuma endale surma, lülitades sisse vananemise mehhanismid. Naised ise lagundavad endid oma loomulike tsüklitega ja mõtetega oma enda keha vihkamisest ja needusest ning viivad oma füüsilised kehad tasakaalust ja harmooniast välja. On levinud absoluutselt vale kliimaksi mõistmine nagu ka absoluutselt vale mõistmine vere loovutamisest Maale. Ja enamus inimesi on osanud hakata uskuma neid moondunud kontseptsioone. Kliimaks on suur and. Sellel elu perioodil naine ei kaota midagi. See on uue ande ja õitsengu omandamise aeg, täiesti vastupidine sellele, mida teile on õpetatud.
Sageli mehed, kes kasutavad vasektoomia operatsiooni, kardavad omaenda seksuaalsust, kardavad oma jõudu ja usuvad seda, et ei suuda hoida oma keha kontrolli all. Sümboolselt peegeldab see abituse tunnet; suguorganid ja sperma ei allu kontrollile, astudes otsekui konflikti mehe teadvusega. Omaenda sperma kartmine loob omaenda keha kartuse. Samuti need, kes seovad kinni seemnejoad, kutsuvad esile füsioloogiliste protsesside kahjustumise kiirenduse. Seemneveeliku väljavoolu takistamine või rikkumine kutsub esile disharmoonia füüsilises kehas. Me ei soovita meestel kasutada taolisi operatsioone. Me soovitame hoopis oma füüsilise keha kasutamist selle asemel, et kiruda ja needa oma füüsilisi funktsioone ja otsida möödahiilimise teid. Olge avatud imelisele ülevuse ja harduse tundele, mis järgneb oma seksuaalse käitumise ja intiimelu ilmavaatelisele ümbermuutmisele.
Jumalannal on võimalus hoida oma saladusi alal veres, kuna verel on otsene suhe loomisprotsessiga. Seetõttu naistel ongi menstruatsioon ning just seetõttu on naisi igati suunatud kõrvale võimalusest austada oma igakuiseid tsükleid ja oma verd. Need kontseptsioonid on edasiseks vaimseks kasvuks kardinaalse tähtsusega.
Meie tahaks, et teie, inimesed, looksite sügavad suhted Ema-Maaga. Kuidas te võiks seda saavutada? Esiteks, Naiseliku Alge jumalik energia väljendub inimsuhetes. Just vastastike suhete kaudu teie kasvate vaimselt. Teil pole alati kasvamise võimalust üksinduses viibides. Te võite mõelda: „Oo, kui ma olen üksinda, vaikuses ja rahus, on mul rohkem aega vaimseks kasvamiseks! Mul on palju rohkem aega iseenda tundmiseks ja tegelemiseks sellega, mida tahaks”. Just sel moel te võite vältida vaimset kasvu, mis kulgeb palju kiiremini üksteisega energiate vahetamisel.

Te võite otsida selliseid olukordi, kus kogu teie eluaeg võib saada kulutatud sellele, et säilitada suhteid, neid arendamata. Meie peame esmavajaduseks panustada oma energiat dünaamilisse, pidevalt arenevatesse suhetesse üksteisega. Teil kõigil on vaja pidevalt vahetada omavahel energiat ja informatsiooni – armastuse ja intiimse läheduse suhetes, töökohas, perekonnas, teid ümbritsevas seltskonnas – kui mitte veresuguluses perega, siis oma Valgusperekonnaga. Teie kõik kannate oma füüsilistes kehades erinevaid koode ning te kõik vajate üksteist nende avamiseks. Jumalanna energia ei tule teie juurde tingimata Valguse kiire kaudu, mida te oma kujutlusega loote. Kui te kujutate endale ette, kuidas tõmbate Valgust oma füüsilisse kehasse ja energiapööristesse, teie otseses mõttes „avate” need. Teie vaatate üle oma vaated iseendale kui tihedale, tahkele olendile, asendades need ruumi ja Valguse olemuse kontseptsiooniga. Jumalanna – kui Jõud ja Alge – on palju sügavam ja avaram neist kujutelmadest. Teil pole vajadust tõmmata tema energiat endasse läbi oma sõrmede või silmade ja anda edasi Maale. Naiselik Jumalik alge lihtsalt on. Tunnetage, kuulge ja nähke tema elujõudu kõiges olevas. Tema hingus toidab kõiki süsteeme, sest Jumalanna ju loob ja toob kõigesse elu.
Olla elus tähendab tunnetada Jumalannat. Leidke tema jõu väljendusi endas ja kõiges, mis teid ümbritseb. Öelge: „Jumalanna, ütle mulle, kes sa oled, ma tahan sinuga kohtuda!” Kui enamus teist mõtles Esmaloojast kui mehelikust vibratsioonist, teil probleeme ei tekkinud. Nüüd aga mõnedele teist ümberlülitumine Naiseliku Alge vibratsioonide tajumisele näib praktiliselt võimatu ülesandena. Eva ei ilmunud välja Aadama küljeluust. See lugu mõeldi välja Meheliku Alge autoriteedi toetamiseks, millele oli vaja leida mingi toetuspunkt võitluses kultuuriga, milles valitses Jumalik Naiselik Alge.
Meie otsime tasakaalu. Teie sisaldate endis nii mehelikke kui naiselikke omadusi ning kõik jutustused teie individuaalsuse päritolust põimivad endasse mõlema Alge tõdesid. Kui te omandate harmoonia iseendis ning viite tasakaalu oma mehelikud ja naiselikud omadused ja kvaliteedid, ideaalis, te tõmbate enda ligi vastassugupoole partneri, kellel on sarnased loomuomadused. Sisemine harmoonia tunnistab seda, et teie ise olete omaenda energeetiliseks allikaks ning arengu järgmiseks astmeks on endasarnase leidmine sihiga ühineda veelgi suuremaks jõuallikaks. Teile pole kaaslane alati vajalik, kuid see on teie valida, kas kutsuda endale kaaslast või mitte. Kuid loomulik on teie jaoks siiski millegi ühise loomine. Kõige kiirem vaimne areng võib teie poolt saada saavutatud oma võtmete ühendamisel. Just siis te saate taasühendada oma mehelikud ja naiselikud aspektid ning võtta loomingut ühtse tervikuna. Need aspektid vastavad füsioloogilistele aspektidele, mis ongi teie teejuhtideks vaimsetesse ja emotsionaalsetesse sfääridesse.
Hermafrodiit /sookaksiklane, kr. mütoloogias jumal Hermese ja jumalatar Aphrodite järglane/ -vaimsest vaatenurgast – kujutab endast meheliku ja naiseliku alge integratsiooni jumalikku terviklikkust. Igaühes teist on peidus elujõud, mida nimetatakse „Kundaliniks”, mis on loovenergia väljenduseks. Kuid planeedi elanikkonna enamus isegi ei teadvusta seda, et nendes on loovenergia. Ideaalis mehelikud ja naiselikud alged võivad saada harmoniseeritud. Teie – nii mehed kui naised – omate Kundalini jõudu. See energia allub oma loomulikele tsüklitele, omab väljendunud aktiivsuse tippe. Teil on vaja vabastada ruum oma teadvuses selle jõu lahtikerimiseks teie füüsilises kehas. Selle energia kaudu te saate siseneda Naiseliku Jumaliku Alge energiasse ning realiseerida tervendused, muundused ja teadvustamised. See energia on võrreldav lülisamba algusse suure kerra tõmbunud maoga – sedamööda kuidas madu hakkab tõusma mööda selgroo puutüve ülespoole, tema energia jaguneb ühtlaselt laiali üle kogu teie keha.

Meie ei saa edasi liikuda, sest teie tammute paigal. Meie ei saa kasvada, sest meie oleme pannud teie kasvule pidurid peale, sekkudes geneetilisel tasandil ning muutes kogu teie struktuuri. Me tegime seda selleks, et teil poleks samu võimeid, mis on meil. Meie kartsime, et teisiti me kaotaks teie üle võimu. Nüüd, miljoneid aastaid hiljem me sattusime püünisesse, mille ise üles seadsime. Meie teame, et tegime suure vea, kõige rängema, mida kunagi oleks võimalik teha.
Üsna varsti te avastate võimaluse luua elu ja olla Jumalad. Neljakümne aasta jooksul teie teadlased teesklesid jumalaid, luues elu maaalustes laborites. Nad mängivad jälle Atlantise aegset etendust, sattudes palgest palgesse vastakuti nende dramaatiliste õppetundidega. Ideaalis, antud protsessi Jumalanna energia sissevool taastab moraalsed väärtused ja elu enda väärtuse, sest Jumalanna armastab kõiki oma lapsi. Ta kingib vahet tegemata oma armastust ja hoolt reptiilidele, putukatele, kaslastele, inimestele ja kõikidele teistele eluvormidele. Seejärel me hakkame jälgima teid ja näeme, kas te piirate teie endi poolt loodavat elu või mitte? Kas te hakkate kartma, et teie poolt loodud elu saab millekski suuremaks, kui te ise? Kas te keelate oma loodud elul teha takistamatult koostööd Teadmiste Puuga ja Elu Puuga? Või te hakkate igati toetama ja ergutama neid elusid, mida te aitate luua – „sinise kiire” uut rassi, teie laste rassi? Kas te võimaldate neil kasvada, otsida ja muutuda iseseisvalt , andes nendele tagastamatult üle kõik oma teadmised? Kui te suudate seda teha, nemad, omakorda, rikastavad teid oma teadmiste ja tunnetuste viljadega.

Teid luues me ei mõistnud, et te saaksite meile midagi õpetada. Teie olite meie orjadeks: teie kaevandasite meile kulda. Mõned jumalad on ikka veel tolle illusiooni lummuses. Kuid mõned meist arenevad edasi ning me areneme just tänu teile, keda me külvasime Maale ja kes nüüd abistate meid meie ülesande lahendamisel. Nüüd on teil vaja anda teie mälestused edasi kõige tihedamatele Maa teadvuse kihtidele, nendele, kes isegi ei taha meelde tuletada, nendele, kes on sellel planeedil kinni jäänud, näiliselt igaveseks, geneetilise ümberkorralduse tõttu. Meil kõigil on vaja teadvustada ja andestada meie ajaloo dramaatilised sündmused. Jumalanna tagasitulek kinnistab massiteadvusse tervenemise vägeva tunde.
Jumalik Naiselik Alge võimaldab oma kaastundes, kõikandestuses, kõige mõistmises avalduda kõigil nähtustel ja sündmustel. Kui te võtate Jumalanna oma teadvusse, ta avab teile ER, need salastatud teadmised, mis on hoiul sügaval Ema-Maa annaalides, sest kes on Emake-Maa kui mitte Jumalanna enda kehastus!

Energeetiline harjutus.
Hingake mitu korda sügavalt sisse ja välja, teadlikult jälgides oma hingamist. Tundke, kuidas õhk tuleb teie kehasse ja lahkub sealt. Sissehingamisel kujutlege, kuidas kopsud täituvad energeetiliselt laetud hapnikuga: nad täituvad ringlevate ja pöörlevate valguse molekulidega. Kujutlege, kuidas kopsud neelavad valgusosakesi ning saadavad valguse laine teie vereringesse, täites energiaga kogu teie keha. Kujutlege ennast olema oma selgroo alguses. Te näete, et kogu see ala ja luustik on täis valgust. Kujutlege, et te vähenesite mikroskoopiliste mõõtmeteni ning vaatlete oma siseruumi oma füüsilise keha sügavustest. Nüüd kujutlege endale sisenemist sügavasse pimedasse kalju koopasse. Ta on täis saladusi ning asub teie selgroo alguses. Mehisuse tundega astuge edasi ja tundke, et te sisenete koopasse üha kaugemale, teades, et olete minemas suure targa Mao elukohta. Ümberringi on pime, kuid teil tekib helisev tunne kogu kehas, et olete lähenemas oma jõu allikale. Kujutlege endale suurt madu susisemas, kelle silmad põlevad roheliste sütena. Kujutlege, kuidas madu avab oma lõuad. Te sisenete avatud suhu tillukese valguse kujul. Teie lähete edasi Mao sisemusse, mis on koopaks koopa sees – veel üks koobas teis endis. Tunnetage, mida tähendab siseneda oma olemuse päris sügavuseni, läheneda oma loovenergia lättele. Nüüd minge Mao kõhtu. Kujutlege, et selle Mao kaudu väljendub Jumaliku Naiseliku Alge energia. Minge edasi tema paljundusorganitesse ja saage ise munarakuks tema kehas. Teie muutusite ümaraks, seestpoolt helendavaks vormiks. Kasutades taotluse ja tahte jõudu, lükake Mao oma koopast välja, teie esimesest energiapöörisest. Tunnetage, kuidas tema spiraalid lahti keerduvad ja jõud vabanevad. Tunnetage, kuidas ta väriseb ja pilt muutub spiraali vabanemise efektist sedamööda kuidas reptiil suundub üles selgroo algusest pealae poole. Nüüd tunnetage, kuidas ta ülespoole lahti keerdub, tundke energia tõusu. Tunnetage, kuidas Kundalini tõustes haarab endasse kogu keha. Nüüd ta väljus teie pealaest. Tunnetage, kuidas see energia kisub teid endaga kaasa ülespoole, sidides eksisteerimise võrgustikuga. Kutsuge seda energiat ja kujutlege, kuidas ta aina tõuseb teie olemuse sügavusest ülespoole. Madu – Kundalini – on teie elu kirg, teie versioon kogu loomingu elurõõmsast jõust – jõust, mille kaudu te saate tunnetada oma seost loomingu ja loovusega. Tundke ära oma tähe päritolu ning te tunnetate vaimustust!
23
Muu või vaba teema / MAA. Plejaadlikud Võtmed Elavale Raamatukogule.
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 23:54 »
NELJAS VÕTI.
Maa on teie Kodu.

Mõista Maad ja neid saladusi, mis on hoiul tema olemuse sügavuses, on võimalik vaid lahendades ära silpmõistatuse oma enda teadvuses. Eriti nende osade, mille juured ulatuvad alateadvusse. Sedamööda kuidas teie rännak jätkub, te tunnetate ja mõistate oma inimliku isiksuse juuri siin, planeedil Maa, mille te oma koduks valisite. Varsti te teadvustate, et jagate oma planetaarset kodu loendamatute hulkade huvitavaimate eluvormidega. Teie avastate enda jaoks loendamatud muud eluvormid lisaks nendele, keda antud hetkel tunnistate ja kelle olemasolu faktiga nõustute. Edasine viljaka kasvu ja isikliku arengu võimalus võib saada teie poolt realiseeritud nii oma inimlike juurte kui ka teie tähtede pärandi uurimise läbi. Neid andmeid salvestatakse ja hoitakse teatud struktuurides ning ligipääs nendele on võimalik siin, Maa peal olles. Antud hetkel me räägime teie kui olemusega, kes elab Maal, kelle geneetiline liin on rikas, täis elu ja on lähedalt vastastikku seotud paljude muude reaalsustega. Teie kodu on palju rikkam, kui te endale ette kujutate, sest teile on õpetatud vaid üht vaadet ühele ainsale reaalsusele. Olge avatud oma geneetilise liini ajaloole – rasside ja kultuuride kollektiivsele kogule. Teil on palju rohkem ühist, kui te oskaks kujutleda.
Rändava hingena te olite kutsutud ja saite impulssi uurima Maad – ruumi Päikesesüsteemis, mida kasutatakse „elu näidendite lavastamiseks” ja iidsete koodide hoidmiseks. Me oleme korduvalt rääkinud Maast kui ER-st – geneetilisest keskusest, kus on hoiul piiritud kodeeritud infomahud, mis tagavad elu loomise võimaluse.

See info eksisteerib vastavate konfiguratsioonidena, mida teie teadvus pole antud hetkel veel võimeline esile tooma. Maa on tohutu „Sünnitusmaja”, kus luuakse elu ja kus on võimalik teatud elukogemuste saamine. Vanemlikkuse mõiste on teie planeedil traditsiooniliselt seotud bioloogilise protsessiga, kus kaks erisoolist inimest ühinevad loomaks uut elu. Kuid juba nüüd te olete hakanud eksperimenteerima ja looma elu laborites. Teile on antud väljakutse avardada oma vaateid antud valdkonnas ning võtta arvesse vanemlike kogemuste ja elu loomise muude võimaluste saamine.
Tuletage hetkeks meelde ideed sellest, et Mängu Valitsejad on tervete tsivilisatsioonide vanemad. Nad sigitavad oma järglasi luues esmalt vastavaid kontseptsioone. Nad loovad ja hoiavad alal mõttevormide püsivust, seejärel lähevad üle oma ideede realiseerimisele, tõmmates ellu, millel on mõtet. Seejärel paigutavad nad oma loomingutesse. Eksisteerimise aluse kangast nad tunnetavad lõpmatu teadlikkuse tegutsemisvõimelise energiavälja ja jõuna. Teie võite seda teadvuse lõpmatut välja omaks võtta Esmaloojana. Pidage meeles, et me üritame luua selliseid lugusid ja pilte, mille abil te saaksite võimalikult kiiresti edasi areneda. Meie pakume teile kontseptsioone oma teadvuse vabastamiseks teid piiravatest nähtamatutest veendumustest. Taolised veendumused on juurdunud teie alateadvusse, ilmutades ennast vastuvaidlematute faktidena /nt piiblilugude tähttäheline uskumine. VK/. Palun, avardage oma Maa kontseptsiooni. Maa on unikaalne kogu loomingus, kuna siin on võimalik elu enda loomine. Just see teebki teie planeedi nii ligitõmbavaks. Võib olla te tajute neid, kes jälgivad teie ühist kodu ning tunnevad Maad kohana, mida on huvitav külastada, kus on võimalik reaalsustega mängida. Sellised tunded on iseenda tunnustamise esimesed astmed. Te hakkate pikkamööda teadvustama endid Mängu Valitsejatena, saades Maal elamise kogemusi planeedi aborigeenina – kujus, mis te ise olete loonud. Tuletage veel kord meelde Mängu Valitsejate kontseptsiooni, kes loovad tsivilisatsioone, seejärel laskudes ka ise oma reaalsuse konstruktsiooni ning see teadmine ärkab teis üles.
Maa – kui teda vaadelda aja kontseptsioonis – on küllalt iidne planeet. Temast on jutustusi, mis on ammu suletud ja ära peidetud. Esivanemate iidne liin, mis antud ajal iseennast väljendab, sisaldab endas käivituspunkte ja sündmusi, mis toimusid pool miljonit aastat tagasi. Siis arenesid sündmused ajas rõhuasetusega teatud elukogemustele. Sumerite Kroonikad sisaldavad oma esivanemate liini mõistmise avardamiseks palju võtmeid. Nendes ülestähendustes on infot selle kohta, et loendamatute sajandite jooksul terve grupp tähepäritolu persoone erinevate „päeva programmidega” ei jätnud tähelepanuta Maa elavat näitelava. Need muistsed Kroonikad meenutavad sündmusi, mis toimusid sadu tuhandeid aastaid tagasi, mil kaks valitsejast venda Enki ja Enlil kandsid vastutust projekti eest „Maa”.
Need külalised, keda hüüti An-nun-naki´deks, tulid Maale taevast ja mängisid jumalaid. Nad lõid planeedile just seda, mida tahtsid, lähtudes omaenda taotlustest ja vajadustest. Muude põhjuste hulgas nad tulid Maale otsima kulda. Palun, mõistke, et Maal on palju asju, mis oleks võimelesed rikastama teiste kodusid. Maa sisaldab oma kodus võtmeid paljude galaktiliste nähtuste juurde ja on koduks mitte ainult teile. Teie, siin Maal elunejad hoolitsete nende võitmete säilimise eest. Taevased külalised, Annunnakid, tulid Maale ja hakkasid riisuma vajalikke „esemeid” sellest kodust oma planetaarsesse kodusse. Nende sihiks oli samuti eksperimenteerimine elu loomisega ja inimeste loomisega, keda seejärel asutati Maale. Need jumalad, on teie muistsed esivanemad, kes seemendasid Maa geneetilised liinid oma mõjuga. Kui te valite Maal elamise, te teate, et osa teie programmist kaasab oma suveräänsuse ja vaba tahte väljenduse tunnetamist bioloogilise eksperimendi raames.
Loendamatu antropoloogiliste avastuste rohkus luustike vormide valdkonnas esindab vihjeid ja märguandeid teie minevikust. Vormid peegeldavad endas, nagu perekonna albumis, neid muutusi, mis inimene on viimaste miljonite aastatega läbi teinud. Arheoloogilised avastused maalivad portree sellest, mida teie teadlased nimetavad „inimese arenemise astmeteks”. Nad peegeldavad evolutsiooni protsessi, oletades, et inimelu arenes kõikjal sama moodi. Tegelikult aga planeedi eri osades tegid jumal-loojad igasuguseid eksperimente, kasutades geneetilist materjali, mida nad ammutasid Elavast Raamatukogust. Selle eluvaldkonna põhiliseks iseloomustuseks on: uurida võimalikkuste piire. Kuid kõige olulisemaks kontseptsiooniks teiepoolseks asja mõistmiseks me peame kontseptsiooni Jumalatest kui esivanematest. Võtke arvesse, kes nad „tegelikult on” ja kes olete „tegelikult” teie ise nende tähtedelt pärit energiate suhtes, mis nõuavad tunnustamist.
Mõista Maad ja neid saladusi, mis on hoiul sügaval tema olemuses, on võimalik vaid lahendades silpmõistatusi oma enda teadvuses. Eriti nende tema osade, mille juured asuvad alateadvuses.
Väljastpoolt sissetoodud esemed ja energiad võivad olla hoiul mitte ainult Maa sügavustes. Sellised energiad võivad olla samuti hoiul teie energeetilise keha sügavustes, teie olemuses.

Tunnistage, et bioloogilise olendina omate emotsioone, tundeid, intuitiivseid teadmisi, mis seovad teid Maaga. Teie bioloogiline ülesehitus ise loob juured, mis seovad teid oma tõelise vaimse loomusega. Sedamööda kuidas te õpite selgeks Maale kuuletumise, te tunnetate, kuidas muutused hakkavad väljenduma. Maa pakub teile võimalust avardada teadmisi oma tähtedelt pärit juurtest ning võtta ühendust elu kvintessentsi endaga.
Kust te tulite Maale? Kes on teie tähepäritolu esivanemad, teie loojad? Kes algatas idee teie eksisteerimiseks ning seejärel rakendas selle ellu? Sumerlased mõistsid tähtede maailmadest tulnuid, kes sadu tuhandeid aastaid avaldasid mõju maisele elule, mängides läbi igasuguseid eksperimente elu väljendustega erinevatel kontinentidel. Eesmärgipõhine koostoime ja vahetus erinevate eksperimentide läbiviijate vahel oli harva piiratud. Jumalad oma üleminekutel ühelt kontinendilt teisele vahetasid oma nimesid ja võtsid uusi. Nad muutsid elu biogeneetikat, et näha, mida kõike on võimalik sellega saavutada. Jumalad jälgisid ja võtsid osa ka oma loomingute elust Maal, saades isiklikke õppetunde Põhjuse ja Tagajärje või Karma seaduse näol.
Sumeri kultuur, mida enamus teaduslikke eksperte peavad tsivilisatsiooni hälliks, õitses ligikaudu 6000 aastat tagasi Mesopotaamia regioonis, asudes Tigrise ja Eufrati muistsete vete vahel, seal, kus praegusel ajal asuvad Iraan ja Kuveit. /Juudid peavad seda aega endiselt „Maailma loomise” ajaks ning Aadama loomise ajaks 7 okt. 3 761 aastal enne Kristust. VK. /See tsivilisatsioon avastati taas möödunud /nüüd juba ülemöödunud. VK/ sajandil. Too ala, kus ta omal ajal õitses, muutus kahekümnenda sajandi lõpus „kuumaks poliitiliseks punktiks”. Sellel territooriumil jätkuvad pidevad sõjad, võimu haaramised ning elu kui selline ei maksa enam midagi. Sumerlaste kultuur oli olemuste juhtimise all, kes tulid teistest tähesüsteemidest, nimelt esindades Reptiilide liini. Nad on ikka ja jälle rajanud tsivilisatsioone, kasutades Maa bioloogilisi jõudusid.
Muistsed sadu tuhandeid aastaid vanad müüdid ja legendid jutustavad madudest, draakonitest ja külalisreptiilidest kaugetelt tähtedelt. Loendamatuid aastaid anti neid loomise lugusid edasi põlvest põlve põlvesuuliselt. Olulisemaid sündmusi jutustasid inimgrupid, kes kogunesid kuulama või vaatama etendust sündmustest nende esivanematega. Palju hiljem olulisemad hetked said jäädvustatud piltidena sumerlaste poolt nende kuulsatel silindrilistel pitsatitel. Tänapäeval on need pitsatid vihjeteks olulistele sümbolitele. Sümbolid, mis nendel pitsatitel kujutavad asju, kuigi tegelikult on võtmeteks nende füüsilise vormi juurde, kõneldes peale selle nende taotluste keelest.
Kultuurid kogu planeedil kandsid endas varjatud tõde, mis ei olnud massidele kättesaadav. Tõde varjati selleks, et püsiks võimalus teiste inimestega manipuleerimiseks, jõu demonstreerimiseks, mida teistel ei olnud. Jumalad hoidsid võimu oma käes, jagades seda vähestega, selle asemel et anda teadmise jõu kõigile. Selline lähenemine tekitas lahususe hierarhiad, mis otsekui katk jälitab teid tänapäevani. Inimesed kogu planeedil, kaasaarvatud Maya aborigeenid, mõlema Ameerika kontinendi elanikud, mõned Euroopa, samuti Aafrika ja Aasia rahvad – kõik nad pidasid omaks ideed draakonitest ja madudest, kui elu loojatest. Draakonid võisid hingata välja tuld ja kuigi paljud neid kartsid, ometi tunnistasid nende võimet tuua kaasa võimu, õitsengut ja elu ennast. Aja möödudes müüdid ja muistendid kirjutati ümber ning muutusid vastavaks nende taotluste ja sihtidega, kes asusid võimul. Teie võiksite mõista nende müstiliste olendite loomust jutustuste järgi jõust ja vägevusest. Need jutustused andsid edasi üksikute kangelaste võimu ja üleoleku tunnet kõigi teiste üle.
Kujutlege endale lõpmatus ajas elavat olendit, kus maise taju aastad on vaid lühike hetk. Millega te tegeleksite? Milliseid virtuaalseid reaalsusi looksite endale selleks, et ikka ja jälle nendele pilku heita? Kui teil oleks võimalus saada võtme geneetiliseks eksperimenteerimiseks või elu loomiseks, mida teie inimesena ette võtaksite? Millega te hakkaks tegelema, omades sellist vabaduse, teadmiste ja piiramatu aja astet? Reptiilide rass või Lizzilased, nagu me neid tavaliselt nimetame, on oluliseks koostisosaks teie esivanemate geneetilises liinis. /Lizzie – on nimi; Lizard – ing. „sisalik”/. Need Reptiilid on üsna olulised teie tähepäritolu, teie juurte ja mineviku mõistmiseks. Selleks et end edaspidi üha rohkem tundma õppida elurattal avarduva individuaalse teadvusena 12 osalise kontseptsiooni kaudu, on teile väga oluline mõista oma kodu, oma juuri ja geene.
Reptiilide energiad on jumal-loojate energiad. Nad on geneetika meistrid, need, kes abistasid Maa Algseid Aednikke (Rajajaid) ER projekti väljatöötamisel. Nad on iidne rass, arukate bioloogiliste vormide loomise alal üpris arenenud. Reptiilid olid ühtedeks juhtivateks rajajateks, kes võtsid ette inimrassi loomise teie planeedil sellisel kujul, millisena ta tänapäeval eksisteerib. Nad õppisid oma ameti ära veel iidseimatelt olenditelt. Geneetika Meistritena on Reptiilid kõrgprofessionaalsed olendid. Nad ületavad geneetilise adaptsiooni võimetelt paljusid geniaalseid olendeid. Seetõttu olemise lõpmatuses on Reptiilid tuntud loojatena, kes on vastutavad eluvormide geneetilise struktuuri organiseerimise eest.
Nähke rännakut Reptiilide Teadvusse võtmena, mis viib teid oma süvajuurteni. Reptiilide Teadvus asub teie boiloogilise struktuuri algpõhjas ning täna on need olendid tagasiteel teie teadvuse nähtavuse piiridesse. Nad väljenduvad mänguasjadena /krokodill Gena, nt/, kino-ja telekangelastena, peegelduvad stiliseeritult reklaamis, kutsudes esile ähmaseid mälestusi nendes, kellel on piisavalt mehisust oma minevikku meelde tuletada. Nad kerkivad alateadvusest üles osana teist endist, vajades ekspressiooni /elamuste väljendamist/, mõistmist, armastust, tervendamist, integreerimist ja omaksvõtmist. Teie vaimne ja bioloogiline Mina on selle teostamise võtmeiks.
Kunagi ammu, oma ajaloo minevikus oli Reptiilide Perekond heatahtlik ja vaimselt arenenud rass. Selle liigi esindajad tulid Maale ja said sügavalt kaasatud ER loomisse. Kuid selle Perekonna Esindajate üksikute gruppide vahel tekkis „kodusõda”. Lisaks sellele tekkisid hõõrumised ka teiste Jumalate Perekonna esindajate vahel. /Jumalad jagasid Maa omavahel – Poseidon rajas Atlantise, Jahve valis Sumerite maalt pärit Abrahami soo kantseldamise ning nad võistlesid oma vahel, hävitades vastastikku üksteise loominguid. Jahve oli eriti sõjakas teiste rahvaste hävitaja Iisraeli rännakul „tõotatud maale”. VK/. Kõikide sõdade põhjuseks oli ühtsuse osade eraldumine üksteisest võimu kehtestamiseks ülejäänute üle. Pidage meeles, et osa teie rännetest inimestena ei ole mõistetav kogu oma individuaalsuses ja vaba tahte väljenduses. Te hakkate avastama, et teid ümbritsevad teised indiviidid, omaette, unikaalsed inimolendid ja et üheaegselt te olete kõik ühe terviku osad. Käes on aeg tunnistada mõistuse unikaalsust ja mitmekesisust – avalduvad ju teie maailmas praegu olemused, kes lõhuvad tõkkeid ja barjääre teel sisemise tõe juurde.
Pärast oma eksisteerimise ilmumist ja tunnustamist selles reaalsuses, teie iidsed esivanemad Reptiilide liinis võivad saada vabastatud teie poolt tollest rollist, mida neil tuli nii pikalt mängida. Teie olete paljude mõõtmete olendid ja ainult üks teie tahk eksisteerib Maal inimesena. Üheaegselt, reaalsuse teises versioonis, võite te olla just nendeks olemusteks, kes teid inimestena mõjutavad. Te võite siseneda sinna ja saada tolle mõõtme eksisteerimise kogemuse, tunnetada läbi teist laadi olemuste probleemid ja nende isikliku paradigma piirangud. Sedamööda kuidas teie vaated iseendile ja kodule, milles te elate, muutuvad, te jõuate välja suveräänsuse uuele tasandile. Teie laiendate mõju oma juurtele kõikides suundades: minevikku, olevikku ja tulevikku. Te olete intiimselt seotud olemise matriitsiga. Teie mõtete muutused saadavad impulsse mööda energeetilist infomatriitsi sarnaselt kogu Loomingu „ämblikuvõrgu” kõikumisele. Teie impulsid on uuteks võimalusteks olemise kõikidele aspektidele.
Plejaadide Teadvuse Esindajatena on meil palju avaram ilmavaade, kui teil praegu. Ning me oleme siin selleks, et jagada teiega oma vaateid olemisest. Meil on olemas pilet – „Kuldkaart” Taassünni Ajastulaadale, mis toimub Kosmoses. Me võime teile jutustada, mida me näeme. Kuid ikkagi me jagame teiega vaid väikest osakest sellest tohutust, grandioossest sündmusest, sest praegu te pole veel võimelised mõistma, et kogu Kõiksus on üks gigantne „ajavoolu hetk”, üks lõpmatu „praegu”. Tundub, nagu valitseks kaos, kuid just tänu vaba tahte väljendumisele energiad segunevad ning seejärel taasliituvad juba uue korra järgi.
Pilguheit eksistentsi bioloogilisele aspektile aitab teil mõista sündmuste stsenaariumi, mis teid ees ootab. Asudes rännakule oma genealoogilise puu uurimisel omaenda teadvuse sügavustesse, ei tasu välistada Reptiilide Teadvust, kui ühte iidsemat geneetilist haru.

Oma juurte tundmaõppimisel ilma selle seose ülevaateta jääb teadvustamata kindel arengu aste, kindel elukogemuste ring. Teie otsite vastuseid küsimustele, kust te tulite ja kuhu suundute. Paljudele teist idee Reptiilide Teadvuse pärandist sisaldab tohutut annust hirmu. See hirm on teile peale sunnitud selleks, et te ei avastaks oma päritolu. Paljude aastate jooksul Reptiilide Teadvuse liine varjati teie mõistuse teadliku osa eest. Teie reaalsuse seemendamise ja teie mõtlemise käigus kasutasid nähtamatud olendid palju kõrvalisi radu. Täna tõusevad Reptiilide Teadvuse mälestused teie alateadvuse sügavusest pinnale, ilmutades ennast unenägudes, ebaselgetes ideedes, sümbolites ja stsenaariumides eelmistest eludest. Kõik nad on olulised sidelülid inimkäitumise stereotüüpidega.
Mälu on hoiul teie keha rakkudes, kuigi te ei oska lõpuni ettegi kujutada, mis seal nimelt on. Tunnetage läbi oma füüsilise keha ning kujutlege oma mõttepilguga selgroo sammast, energiapööriseid, DNA 12 niiti elupuuna alt üles kasvamas. All, juurte juures lamab kerra tõmbunult madu – põhijuur, mis seob teid Maaga. Kujutlusvõime aitab teil luua sidet oma minevikuga, Reptiilide Teadvusega, et te saaksite vaadata kõikidele nähtustele, asjadele ja sündmustele neutraalselt, silte „külge riputamata”. Kujutage ette, kuidas mao energia tõuseb mööda tüve üles, mööda teie selgroo sammast teie kehas, täites teid energiaga. Kuna teis on osake Reptiilide teadvust alles – käivitab madude kujutamine raku mälu mehhanismid jumalatest, kes teid valmistasid. Teile tuletatakse meelde seda, et te pärinete Reptiilidest, kes andsid teile elu.
Vihjeid ja osutusi Reptiilide Teadvuse pärandile on leida külluses kõikjal. Kivisse uuristatud või kivist valmistatud sümbolid on paljude pühade paikade atribuutideks paljudel Maa jõujoontel. Müüdid madudest, draakonitest ja teistest Reptiilidest on praktiliselt mistahes aborigeense kultuuri printsipiaalsete õpetuste peenema mõistmise aluseks. Madude, sisalike ja draakonite energeetilise jõu mõjud leiavad oma peegelduse tootemites. Sageli neid mõistetakse valesti, ometi tunnustatakse rituaalsete sümbolitena, osutades teatud jõu liigile ja tema allikale. Kaasaegses maailmas kasutatakse meditsiinis mao ja karika sümbolit – antiikne sümbol, mis peegeldab muistseid juuri.
Mõnikord on muistseid Reptiile nimetatud teie müütides draakoniteks, kes koguvad ja kaitsevad kristalle. Kristallidel on võime saata ja vastu võtta informatsiooni. Paljud kõrgemad tsivilisatsioonid „kinnistasid” end planeedil Reptiilide energia abil, kellel oli ligipääs inimese matriitsile. Reptiilide Teadvus suutis seda ülesannet teostada, kogudes ja kinnistades energiaid tohutus hulgas kristallides, ladustades ja hoides kristalle maalustes koobastes. Need koopad olid maaalusteks infobaasideks, energeetilisteks hoidlateks. Seejärel Reptiilide Teadvus saatis oma esindajaid maapinnale, välisilma, sageli madude kujul. Ainult sel moel said energiad avalduda aborigeenseid liike traumeerimata. Kui energiad oleks tulnud nt draakonite kujul, inimkonna teadvuse hetketase poleks suutnud taolisele kontaktile vastu pidada.
Täna te uurite palju avaramaid vaateid ja maailmataju laiaulatuslikke süsteeme. Sedamööda kuidas laieneb teie vaade reaalsusele, hakkab viimane arenema teie poolt etteantud suunas. Maa Elujõud on ootel, millal te ta avastate. Ta võib anda teile külluse, kui te mõistate, kelleks ta on. Maad võib vaadelda Jumalanna-Ema üheks tema väljendustest – selle osana olevast, mis tagab kõik vajaliku, toidab ja soojendab teid. Maa on teie kodu, teie ema, see allikas, mille sügavusest te pärinete.

*** Kujutlege endile lõpmatuid võimalusi saatuse iga käänaku järel ja just seda te oma elus lootegi. Püstitage endile piirangud – ja te tingimata leiate need. Pidage meeles, et te ilma mingite jõupingutusteta tõmbate endale neid energiaid, mis toetavad teie teadvuse reaalsuse versiooni. Iga hetk, kui te usute endasse, te loote impulssi, tänu millele puhkevad õide täis valgust elukogemuste alternatiivid. See protsess sisaldab endas vaimset kasvu ja iseenda tunnistamist võrdsena võrdsete seas täheperekonnas. Paljud inimesed tahaks praegusel hetkel Maa maha jätta, sest see planeet on lakanud nendele olemast eluks ligitõmbavaks kohaks. Teie kurdate selle üle, et linnades on kohutavad elutingimused, vesi on mürgitatud ja õhk pole puhas, nagu Maa oleks ise need tingimused loonud. Kuid millist paremat kohta te saaks leidma? On ju teie koduks see, mille te olete loonud oma kätega.
Ilma Maa koostööta pole võimalik saada normaalseid eksisteerimistingimusi. Etteennustamatud ilmastiku tingimused on saanud normiks, paduvihmad ja muud ilmastiku üllatused ilmuvad teadmata kust. Reaalsus pole enam prognoositav, selle põhjal ei saa teha arvutusi. Teema, mida teie elu sündmustes ikka ja jälle läbi mängitakse, on seotud enda ohvrina tundmises. Teie keeldute vastutusest oma elu ja oma reaalsuse eest. Teie pöördute pidevalt tagasi võtmeoletuse poole, et inimene on olukordade palge ees jõuetu. Te olete liiga kaua võtnud omaks uskumuste süsteemi, mis tunnistab jõuetust ja peab ennast olukordade ohvriks.

Olge ustavad Maale, oma kodule. Avage oma südame ja muundage oma maja. On tingimata vajalik viia läbi nihke oma teadvuses täieliku vastutuse poole oma elu ja reaalsuse eest. Teie seiklete askeldades Maa pinnal, oodates teile kuuluvaid häid andeid – raha, kaupu, teenuseid – kuid unustate selle, et elu kõige vajalikumaks asjaks on teadlikkus võimalusest Maal endal olla usaldusväärseks, stabiilseks elukohaks. Planetaarse matriitsi tasandil on vaja mõista, et Maa on elus, et te peaksite tema eest hoolt kandma ning elama kõik koos ühtse planetaarse perekonnana.
Õppetundide läbimängimise protsess, mille peasihiks on õppida elama täisvastutusega oma reaalsuse eest, hakkab inimlike draamade teatris üha enam kiirenema. Üha suurema kiirusega hakkab teie juurde tagasi pöörduma see, mida te olete tegevusse käivitanud. Kui teile ei meeldi, kus ja kuidas te elate, tehke väärtuste ümberhindamine ja rääkige Maaga läbi, avades talle oma südame. Rääkige oma olemuse kõikide rakkude kaudu. Tõmmake enda ligi Valgust, andke ta edasi Maale ja deklareerige: „Minu taotlus ja minu kõrgeim rõõm antud elus on sinu tunnetamine, suur Maa, avades võimalikult täielikult oma loomingulised võimalused. Ma palun sind, suur Maa, aidata mul leida koha, kus valitseb hubasus, rahu, rõõm, turvalisus, jätkuvate seikluste võimalus ja vaimne kasvamine – seal, kus ma võin õppida tundma ennast ja sind oma koduna”.
Paljud teist on üsna mures selle pärast, et suured inimmassid jätkavad oma valikuid tapmistes ja sõdades osalemisega. Meie tuletame veel kord meelde, et need, kes usuvad taolise elukogemuse loomisse, lõpuks loovadki selle oma reaalsusse ja teevad kõik neist sõltuva selle leidmiseks. Teie aga võite eksisteerida paralleelses reaalsuses üheaegselt sellise kogemusega, mingilgi viisil seda oma juurde tõmbamata. Käimas on suur puhastus ja ükski pole suuteline seda peatama. Maa energiad kiirenevad iga päevaga, seetõttu need energiad, mis moodustavad teie olemuse struktuuri põhialuse ning need tõed, millest te saate teadlikuks pöördumistel esivanemate joonte poole, avalduvad üsna kähku teid ümbritsevasse maailma, pöördudes teie juurde ning peegeldudes tagasi sündmustes, inimestes ja olustikes. Praegune aeg on üsna traumeeriv, kuna tundub, justkui süsteemid, mis enam ei toimi, tõepoolest lagunevad, teil aga oleks vaja sukelduda oma olemuse sügavustesse ja leida selliseid vorme, mis on eluvõimelised ning mis hindavad Maad. Kui te pole võimelised hoolitsema oma kodu eest – äkki te ei väärigi seda.
Teie maailmas on loendamatu hulk süsteeme suunatud teiste eest hoolitsemisele ja toetamisele. Kahtlemata, teiste eest hoolitsemine on õilis asi. Kuid, kahjuks, kui te pidevalt püüate kala teiste eest, nad muutuvad teie tavadest sõltuvaks. Palju õigem on õpetada teisi ise kala õngitsema, oma enda aeda kasvatama ja ennast toiduga kindlustama. Sageli need, kes pidevalt muretsevad teiste eest, mässivad end sisse oma toitja rolli ja hakkavad samastama oma rolli eksistentsi ja oma isiksuse eneseväljenduse kõrgeima sihiga. Jumalad, teie eellased, langesid omal ajal mingil määral ka ise sellesse lõksu. Nad sattusid omaenda mängu tulemuste sõltuvusse, samal ajal kui nende loomingud neid austasid ja elasid nende heaks. Kokkuvõttes Jumalad avastasid, et nad on lõksus, et sellises olekus nad ei saa enam edasi areneda. Parem on selle, mida te avastate, ära anda Maa ümbritseva keskkonna ja kogu Inimperekonna tervikuna puhastamiseks.
Maa alustab oma saladuste avamist. Kui palju paralleelseid mõõtmeid asub samas ruumis teie mõõtmega? Millised energiad või olemused liiguvad nende mõõtmete kaudu? Tavaliselt müüdid ja legendid ei tekita usaldust, kuna puuduvad nende tõesuse materiaalsed faktid, sellest hoolimata on nad teie ühise kodu tõeliseks ajalooks. /D. Andrevi järgi on Maal üle 240-ne erineva ruum-ajalise alajaotuse. VK/.
Maa on hindamatu pärl ja paljud olemused peavad teid planeedi rikkuste juurde viivaks integraalseks võtmeks. Kuid teie üritasite arendada ennast valesti valitud eesmärgi alusel, osutamata vajalikku austust sellele näitelavale, millel olete onud elu võimaluste uurijateks. Inimeste massiteadvuses on tänapäeval väärtuste eelistamise osas konflikt. Kui te ühinete, aga toimub see, tõenäoliselt, mitmesuguste raskuste ületamisel, te hakkate mõistma ka teiste planetaarsete perekondade olendeid. Need muud eluvormid otsivad integratsiooni momenti teiega sedamööda, kuidas erinevad mõõtmed hakkavad avanema. Nad saavad soodustama tohutute loominguliste võimaluste avanemist ning toovad endaga kaasa reaalsuste paljususe teadmise.
Õpetus Maast on valmis avanema teie ees, kuna te olete saavutanud mõistmisastme, mida saate ise juhtida. Teie annate uue tõlgenduse oma kodule ning Maa tunneb seda. Ta avab oma šifrid ja oma ajaloo, teades seda, et on inimesi, kes taolist teadmist otsivad. Mõelge järele, mida te tahate. Maa loeb teie mõtteid. Ta on elav bioloogiline olemus, õigemini olemuste kogu. Maa on elus. Maa vajab teid samuti kui teie vajate miljoneid baktereid, kes elavad teie füüsilises kehas teie teadliku sekkumiseta. Üks isoleeritud mikroorganism võib olla väga toksiline. Kuid kõik koos nad teavad, mida teevad. Nad ei mürgita teid – nad õgivad kõike enda ümber, et te ei oleks haiged ega hukkuks. Kui neid teie sees ei oleks, te ei suudaks omastada toitu. Te olete leplikud olenditega, kes elavad teie sees ning tegelikult lihtsalt ei saakski nendeta elada. See on teatud liiki sümbioos. Täpselt samuti ka Maa ei saa eksisteerida teieta ja teiste eluvormideta. Just siin, Maal,
eksisteerib elu loomise võimalus. Selles Päikesesüsteemis on Maa elu häll, tohutu laboratoorium, kus luuakse igasuguseid eluvorme. Palun, mõistke vajadust armastada Maad, sest ta vastab teile sellega, et annab teile kõik vajaliku elamiseks sellel planeedil kui oma kodus.
Kujutlege endile Maad, taastatuna kogu tema kuninglikus ilus. Sihvakad puud siirduvad sinitaeva poole ning pilved raamistavad kauneid mäetippe. Lindude laul täidab õhku, luues sümfoonia, mis ülistab jooksvat ajahetke. Õppige tundma end elavatena. Suunake pikad juured Maa sügavustesse. Las teie teadvuse jätk, kui tark madu, süveneb iidsetesse kroonikatesse ning taastab teie mälus Maa kogu ülevuse – teie isakodu, milles te õigustatult elate.
Energeetiline harjutus. Hingake sügavalt sisse ja saatke üle kogu oma füüsilise keha eluenergia laine. Samal ajal lõdvestuge täielikult, organiseerides vastavalt oma sisemise ruumi. Hingamise abil looge „seadme”, mis võimaldab teil teha rännaku teie endi kujutlusvõimesse. Kujutage endale ette oma maailm Kosmose lõpmatus avaruses kauni pärlina kiirgamas ja peegeldamas Valgust. Tunnetage seost selle ruumiga oma südame sügavusest, teie olemuse põhialusest. Tundke, et see on teie kodu. Oma südame sügavusest saatke armastuse kiire, mis sisaldab puhast Valgust. Suunake see kiir Maale. Seejärel kujutlege, et te teete hüppe Kosmose sügavusest ning lendate Maa suunas, üha enam lähenedes planeedile; ärge osutage vastupanu, laske Maal tõmmata teid oma külge. Sedamööda kuidas Maa kasvab suuruselt, tunnetage tema suurepärasust, tundke, kui elav ta on – tema elu vägevus ja jõud on ammendamatud. Kuid tema avarus ja õrnus on avatud kõigile, kes lähenevad talle armastusega. Kui Maa tõmbab teid Kosmosest enda ligi, lubage ta teadvuse vibratsioonidel haarata endasse teie teadvuse. Kujutage ette, kuidas te maandute ideaalses kohas, kergelt, sulena liueldes ta pinnal. Vaadake ringi ja uurige, millises planeedi punktis te maandusite. Mida näitab teile Maa seal, kuhu ta teid kutsus? Tunnetage tänulikkust selle eest, et Maa kõneleb teiega ja pakub teile saladuslikku matka. Tunnetage lõpmatut rõõmu eelseisvatest seiklustest. Hingake sügavalt sisse, hingake välja ja vaadake ringi. Tunnetage innustust sellest, mida avastasite enda ümber. Andke Maale teada, et te olete valmis rahumeelseks eluks ning et teie taotluseks antud hetkel on Maa väärtuse taastamine. Te olete valmis elama tema seaduste järgi ning pidama teda au sees kõik ülejäänud temal viibimise päevad. Vaadake: teie olete elav, armastav, usaldav olend, kes kõnnib Maal rahus kõigi teiste elusolenditega, kooskõlas oma sooviga olla nendega harmoonias. Nüüd minge edasi väga aeglaselt, vaadates maapinda, sügavalt hingates ja tundes, kui hea on elada ja armastada oma kodu. Tundke sügavat tänulikkust planeedi vastu. Just tema toetab teid. Usaldage ennast. Maa on teie kodu.
24
Muu või vaba teema / MAA. Plejaadlikud Võtmed Elavale Raamatukogule.
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 23:52 »
KOLMAS VÕTI
Maa ütleb: Kujutlusvõime on kõige võimsam jõud, mis on inimkonnale kättesaadav.

Mõelge: Maa on elus. Ta sisaldab endas kõik teadmised, mida te otsite ja teie teadvus avaldab mõju sellele, mida Maa saab teile avada. Kuidas pääseda teadmiste ligi? Kus on võtmed infoavamiseks, et need teadmised saaksid meie omaks? Info on hoiul kivides ja luudes!
Ajad on muutunud. Kuni hiljutise ajani oli salateaduste uurijale vaja ühte ainsat õpetajat. Õpetaja andis oma teadmise edasi õpilasele kui uuele lülile vastava traditsiooni ahelas. Tänapäeval taoline pühendumine pole tingimata vajalik, kuna kogu info, mida te otsite, asub teie luudes. Valguse sissetungi võimalus geeni mutatsioonidesse toob kaasa olulised muutused inimvormi endasse. Teie ise võite saada oma isiklikuks õpetajaks, kuna omate kõikide vajalike teadmiste arhiivi, kogu andmebaasi. Seda informatsiooni te saate aktiveerida täpse taotlusega. Seejärel täielikus usalduses järgnege impulssidele ja teadmistele, mis tulevad teie teadvusse selle protsessi avanemise käigus.
Kõik, kes jõuavad tundmatute asjadeni, teadvuse nende kihtideni, kus valitseb müstika, igaüks kogeb ja interpreteerib neid reaalsusi omamoodi. Kui inimene pärineb Tiibetist, ei tähenda see seda, et ta on „valgustunum”, kui inimene New-York´i äärelinnast.

Vaimselt arenenud inimesed võivad välja ilmuda Maakera mistahes paigas. Teie õpite ja õpite, asudes iga kord teadvuse unikaalses positsioonis, mis on suunatud teie ilmavaate ja iseloomu tugevuse arengule. See protsess kulgeb sedamööda, kuidas teie teadvus läbib vastavate elukogemuste etappe, mida teie ise endale igal hetkel valite. Suhtuge tänulikkuse ja austusega nendesse, kes on olnud seni teie õpetajad, jätkake kõikide oma elukogemuste ja muutuste tunnustamist endas osana oma vaimse kasvu protsessist, toimuva tähtsust üles puhumata. Pole mõtet õpetajaid pjedestaalile upitada, nendel on tendents sealt alla variseda /isegi kui oled iseenda õpetaja. VK/..
Meie õpetamine on suunatud teatud hulga energia kogumisele, mis saaks motiveerima inimeste enamust kaasaegse paradigma reaalsusest üle astuma ning jõudma teadvuse uutesse sfääridesse. See kutsub esile globaalsete ärkamiste seeria. Teie isiklik vaimne kasv sõltub nii üldise planetaarse teadvuse arengu tasemest, kui ka isiklikust vaimse matriitsi sihist. Kuigi te võite mõnikord ärrituda selle pärast, et pole „liikunud” nii kaugele, kui oleks tahtnud, olge kannatlikud, sest te jõuate iga sammuga sihile üha lähemale. Kui te jagate seda, mida ise teate, kanduvad need teadmised üle kogu Maakera. Koodid avanevad ja inimmassid arenevad. Inimrassi üldplanetaarne teadvus on šifreeritud selliselt, et ärkamine suureulatuslikumaks individuaalsuseks saab toimuda ainult vastastikes seostes teiste inimestega. On vajalik otsekui „kriitiline vaimne mass”, et saaks võimalikuks kõikide inimeste üldises teadvuses toimuv nihe. Teisi sõnu on vajalik vastav vaimne-energeetiline konfiguratsioon.
Teie teadvus on „programmeeritud” selliselt, et teatud vaimse kõrguse saavutamise järel te jõuate platoole ja, kogudes kannatlikkust, ootate, kuni teised jõuavad teile järele. Alles oodates ära piisavalt suure inimgrupi järelejõudmise, saate te teha järgmise sammu, teha jätkuva ülespoole ronimise. Inimeste teadvus areneb
vastava programmi raames ning vastavalt arenemisele te järgnete vastavatele energeetilistele konfiguratsioonidele. Teie energeetiline matriits viib teid välja Teadmiste saladuslikku Raamatukogusse, infokeskusesse, mis asub teis endis.
Jumal-loojad, kes kujundasid Maa, siirdasid vastavad seadmed, midagi spetsiaalsete kronomeetrite taolist, mis mõõdavad planetaarse teadvuse arengu taset. Kui piisav hulk inimesi ärkab vaimselt üles ja üksikud teadvuse sööstud, ühinedes , käivitavad silmale nähtamatud mõõteriistad – kutsub kriitilise massi ületamine esile salajase informatsiooni kogu massiivi ülemineku nähtavasse vormi. Siis saab „suletud” informatsioon kättesaadavaks kõigile. Seda protsessi võiks võrrelda sellega, kuidas miljones inimene võidab auhinna. Ainult siin ühe inimese asemel võidavad auhinna kõik, kuna planeedi massiteadvus sai avatud kõigile. Planetaarse teadvuse avanemine saab võimalikuks selle tõttu, et miljonid inimesed järgnesid oma isiklikule vaimsele matriitsile ja arendasid endas välja vastuvõtlikkuse uue informatsiooni omaksvõtmiseks.
Teie planeedi iidsed elanikud koostasid raamatukogusid, mis diametraalselt erinesid tänapäevastest. Enne templite ehitamist suguharu šamaanid ja vastavate kultuuride liidrid tegid rännaku vastavasse kohta, kus oli hoiul eriline kivi. See kivi puhastati vastaval viisil ja valmistati ette temasse informatsiooni salvestamiseks. Seejärel info edastati telepaatiliselt inimeste teadvusest kivi struktuuri. Seejärel töötati välja templi geomeetriline kuju ja ehitajad kasutasid ära Maa loodusliku vormi ja selle paiga loomuliku energeetiliste hoovuste voolud, et kõik teadmised saaksid alles hoitud terviklikus kivi struktuuris. Info salvestati luudesse ja kividesse. Sealjuures kivid on Maa luustiku „skelett”.
Kui te külastate iidseid Pühamuid, mida mõnikord nimetatakse ka Maa jõupunktideks, te võite maha lugeda elektromagnetilisi vormeleid väljumiseks kõrgematele teadvuse tasanditele. Teie tulete võtma neid teadmisi, mida ise olete tuhandeid aastaid ise endile jätnud. Need teadmised kuuluvad õigusega teile. Käies palverännakutel Pühadesse paikadesse, te võimaldate nendel energiatel tungida oma füüsilisse kehasse ning aktiveerida oma vaimse arengu matriitse.
Iidsed ehitasid templeid, kirikuid ja megaliitseid struktuure planeedi kindlates geograafilistes punktides sihiga akumuleerida portaalide pööriselisi energiaid. Gigantset kiviringi Avebury´s Inglismaal kasutati aknana teistesse mõõtmetesse. Selle kaudu teostati sisenemist erinevate tähesüsteemide portaalidesse, selliste kui Siirius, Plejaadid, Arktuurus. Kivid olid asetatud vastava konfiguratsiooniga ja valgus oli nende aktiveerimise võtmeks. Sellega tõmmati Maale vastavat liiki tähtede energiaid. Selliselt oli võimalik infovahetus tähesüsteemide vahel. See kulges läbi ahela „Inimene –Maa-Tähesüsteem”. Sellised kohad eeldasid loova energia kasutamise võimalust. Nendesse kohtadesse tulid paarid armastusakti läbiviimiseks soovitud rasestumiseks. Laps, kes oli sigitatud sellisel viisil, kandis endas täheportaali laengut ja energeetilisi iseloomustusi. Teisi kohti kasutati translatsiooni jaamadena, kalendritena või oraaklitena ja nad olid käivitusfaktoriks teadvuse avardamisel.

Stonehenge Inglismaal.

Enamus tsivilisatsioone säilitasid informatsiooni kivis. Maa loeb teie pealt maha info, kui te elate ja hingate ta peal. Ta teab teie arengu taset ning võimalust võtta endale vastutust oma mõtete ja tegude eest. Seega pühad paigad võivad saada aktiveeritud individuaalse teadvuse poolt, mis kasutab oma vibratsioonilisi elektromagnetilisi võtmeid selliste Jõu paikade „lahtimuukimiseks”. Sealjuures mälestused, elukogemused ja teadmised, vabastatuna kividest voolavad hoovusena inimese teadvusse. Iga kord, kui te sisenete Püha paiga energeetilisse ruumi ja sihiteadlikult kujutlete oma energiapööriste avanemist, hakkab nendesse voolama energia, mis on seotud teie individuaalse mäluga ning energeetiline ruum teie ümber aktiveerub. Kujutlusvõime on kõige võimsam kõikidest jõududest, mis on inimkonnale kättesaadavad. Iidsetel oli võime tunda taolistes paikades energia rohkust. Nad õppisid sisenema ja kasutama nende kohtade energeetikat, kus ühte liiki energiad voolasid kokku teist liiki energiatega, moodustades energeetilise pöörise. Nad õppisid osalema mitmete maailmade ja mõõtmete liitumise protsessis.

Iga kord kui te külastate sellist paika, te soodustate oma vaimse arengu kiirendust, aktiveerite oma teadvuse matriitsi. Samal ajal te aitate käivitada ellu sündmusi, mis aitavad Maa elanikkonnal tunnistada oma väärtust vaimsete olenditena. Järgneva mõne aastakümne jooksul arengu tempo kiireneb järsult. Teile tundub, et segane trummilööja trummeldab Maa pulssi rütmi. Teie asute praegu sellisel evolutsiooni spiraalil, kus tekkis edasilükkamatu vajadus teadvuse väljumiseks vaimse keha tasandile inimkonna massina. Tekkis vajadus oma vaimse olemuse inimestepoolse tunnistamise järele. Enda vaimsuse tunnistamine iseendas on teie poolt otsitav võti tuleviku koridori avamiseks.
Kui teil ei õnnestu palverännakule minna ja te viibite pidevalt kodus, see ei tähenda, et te jääte oma arengus maha või kaotate sellega midagi. Taotluse esitamine oma mälu annaalide avamiseks ning kollektiivse teadvuse aktiveerimiseks pluss kokkupuude materjalide või vormidega, mis teised inimesed on pühadest paikadest toonud (kokkupuude antud esemete vibratsiooni sagedusega), -on isiklikuks ärkamiseks piisav.
Sündmuste jutustused ja teadmised said salvestatud kivide struktuuri samuti ka heli abil. Teatud inimesed, kellel oli võime edastada teatud sagedusi, siirdasid need sagedused kivide struktuuridesse.

Ka tänapäeval jätkavad kivid infosäilitamist erinevate struktuuridena, kus kõrvuti „kirjaviisilise” geomeetrilise infoga sisaldub ka heliline. On olemas suur hulk ikka veel maapõues puhkavaid pühi kohti, oodates paljude mõõtmete liitumise hetke algust.
Maal on olnud palju iidseid tsivilisatsioone, kes on jätnud endast järele šifreeritud teadmisi. Nende jäägid said maetud ja kavalalt varjatud, mõnikord sihiteadlikult ja kindla taotlusega. Järgneva 20 aasta jooksul nad hakkavad pinnale kerkima. Tehakse loendamatu hulk avastusi, palju enam, kui mistahes teisel registreeritud ajaloo perioodi jooksul. Maa on üsna elav olend ning ta avab teie ees oma olemust sedamööda, kuidas te võtate omaks võtmeid ja muudate oma maailmataju. Teil on suur eelis, sest teie teate, et praegusel ajal toimub aktiivne vaimse arengu protsess. Endine reaalsus variseb kokku ja paljud, nähes seda, satuvad segadusse ja meeleheitesse.
Külastades Pühi paiku te avate ajalisi lukke oma teadvuse võtmetega, käivitate ellu erinevad energeetilised kombinatsioonid, mis säilitavad mälestust möödunud sündmustest. Neid ei saanud varem vabastada, kuna teie ise polnud veel valmis neid teadmisi vastu võtma. Kui te ammutate endasse seda energiat ja pühendate ennast Valguse teenistusse, tegutsete selge taotlusega, avades energeetilise ja ajalisi lukke Armastuse vaimus (teisiti neid polegi võimalik avada), te levitate üle kogu planeedi muutuste laineid.
Igal inimesel on võimalus oma jaoks kindlaks määrata oma väärtuste ja eelistuste järjestuse. Kahjuks vähesed valivad üheks oma eelistuseks sügava austuse emaliku planeet Maa vastu. Enamuse inimeste ette tõusevad vale valiku tagajärjel grandioossed ülesanded, mis neil tuleb lahendama hakata. Teile on antud suur kingitus viibida Maal käesoleval ajal – and, mille te kinkisite endile ise. Usaldage oma sisemist juhendajat, oma intuitsiooni, sest just tema viib teid enesetundmise erinevatelt radadelt läbi, avades elu eesmärke ja eksisteerimise põhimõtteid. Käesoleval ajal saab teil olema piisavalt näiteid veendumaks, et teie intuitsioon on üpris kasulik vahend, mille te isiklikuks kasutamiseks olete loonud. Kasutage seda enda hüvanguks. Ärge mõistke kohut nende üle, kes ei liigu sama kiiresti, kui teie. Teie erinete teistest, kuid teiesuguseid on siiski miljonid. Valguse Perekonna Esindajad on laiali üle kogu Maakera ning kõik te hoiate alal reaalsuse uut mõistmist ja uut mõistet. Teie asute maailmas, kus teatud väärtuste süsteem on välja suremas, nagu teie ise ka läbite sümboolselt oma aja äraelanud ja mittevajaliku endast lahtilaskmise protsessi. Vaadake üle selle sisu, mida te õpite, miks ja milleks te midagi teete. Püstitage enda ette ülesanne otsida suhtlemisvõimalusi ning jagada teadmisi Maaga. Ta võib pakkuda teile suurel hulgal saladuslikke lugusid ja unikaalse väljendusviisi nende edastamiseks.
Alates 80-ndatest aastatest ilmub Suurbritannia tasandikele, kus on loendamatu hulk megaliitseid kivistruktuure, kahtlaselt palju „viljaringe”. Nõiduslikud märgid, nagu nõiakepikese väel tekivad Inglise provintside põldudele. Kõik nad asusid teatud geomeetrilises konfiguratsioonis ning tekivad üheaegselt Stonehenge, Eywberi ja Sylbri-hill pühade kivide lähedusse.
Need kohad on alati olnud seotud tähtede energiate mõjudega. Arukad eluvormid, kes avaldavad füüsilisel tasandil neid geomeetrilisi kujundeid, teevad seda mängeldes ja suure huumori meelega. Geomeetria on midagi enamat, kui see, mida teile õpetati koolis. Geomeetria on üks arukatest eluvormidest. Te varsti avastate, et palju kõrgema teadvuse tasanditel on imetlusväärne huumorimeel. Ringid on tehtud heli abil ning edastavad teatud mõistet – nad edastavad vaikselt teadmisi massiteadvusele. Nad tulevad Maale muutma ruumi struktuuri: lubamaks antud reaalsusse teisi mõõtmeid, avades teistsuguste energiate sisenemiseks portaale ja uksi.
Need „viljaringid” kannavad endas omaenda sümboolikat ja entsüklopeedilisi teadmisi. Teie füüsiline keha võib ära tunda sellistesse ringidesse mahutatud info jättes intuitsiooni kasuks kõrvale loogilise mõtlemise. Antud ringid teavitavad paljudest asjadest – need on maalastele ettevalmistussümfooniad. Nad tunnistavad tulevasest valiku õigusest, mida teil igaühel tuleb realiseerida. Sellel valikul saab olema tegemist tolle reaalsusega, milles te eelistate olla. Ringid kiirendavad evolutsiooni kulgu ja DNA arengut, kutsudes teie vaimu üles ärkamisele.

Üheks nende märkide ettemääratuseks on massiteadvusele tee rajamine nähtamatu ja antud ajahetkel seletamatu hoomamiseks. Te pole üksi. Nende märkide keeruline sisu hakkab avanema teie teadvuse arenemise kiirenedes ja muude eluvormide eksisteerimise ja kohaloleku tunnistamise määral. Iidsed ennustused kõnelevad tunnustähtedest Maal ja Taevas. Iga Kava sees on omakorda kava, mille sees on oma kava. Taevas, nagu ka väljaspool tema piire, on teie sõbrad. Nemad loovad energeetiliste mõjude kihte, mis on teie mõistmisvõimest suuremad ja kõrgemad. „Viljaringide” sees toimuvad erinevate jõudude kombinatsioonid ja te saate neid nägema valguse geomeetriana, tantsisklemas õhus. Märgid teostavad vastavaid energeetilisi nihkeid, mis kannavad teile informatsiooni. Teie ülesandeks on teadvustada uusi teadmisi, seistes sealjuures kindlalt Maal, kuid mõistusega tõustes Universumi kõrgustesse. Kas te suudate taolist duaalsust oma kujutluses alal hoida? Teie teadvus on avar, te olete võimelised sidestuma Universumi sügavustega ning juhtima ja üle kandma Kosmose energiat Maale.
Kui te uurite tähelepanelikult läbi ajaloolised andmed ja manuskriptid, te saate teada, et „viljaringid” pole iseloomulikuks nähtuseks ainult teie sajandile. Sellised heli ja valguse geomeetria teadmised ilmuvad ja lahkuvad sageli maiselt tasandilt. See on üks kaudse kontakti vormidest, mil teine tsivilisatsioon teavitab oma kohalolekust. Need märgid saavutavad palju suuremat efekti, kui maavälise ruumilaeva maandumine, kust võivad välja tulla kummalised olendid, kes deklareerivad: „Noh nii, siin me nüüd oleme. Las me valgustame teid pisut”. Sellised märgid panevad mõtlema teaduse inimesi, peegeldavad nendele tagasi nende endi piiratust, mis on edasiseks arenguks absoluutselt vajalik eeltingimus. Sealjuures, mõistagi, ilmutavad maavälised energiad piisavat huumori annust. Teie teadlased on uppunud rutiini, samal ajal kui inimkonnal on paras aeg esitada küsimusi teadvuse eksisteeriva paradigma õigustatuse kohta. Ja eriti on aeg esitada küsimusi nendele, kellel olla vastused kõikidele küsimustele. Reaalsused voolavad kokku ja Maa, perenaisena, võtab külalistena vastu enda juures paljusid energiaid, mille tulemuseks on igasugused tavaraamidest väljuvad sündmused. Sinna juurde kuuluvad: iidsete jõupaikade, kalendrite kiviraamatukogude aktiveerimised. Nad kõik hakkavad „kõnelema”.

2005 2008

2012 aasta. /Ilmselt osutab planeetide asetusele selle globaalse ülemineku ajal. VK/
Viljaringid on sõnumitoojateks ja arengu kiirendajateks, deklareerides ületamatu elegantse lihtsusega: „Valmistuge paradigma muutmiseks. Ta tuleb!”.
Geomeetria ja matemaatika koos teadmisega planeetidest ja tähtedest – on alus reaalsustevaheliseks sisseja väljapääsude etitamiseks. Knossos Kreeta saarel, Stonehenge, Egiptuse Suured Püramiidid , Akropol, Delfid, Matšu Piktšu, Tiahuanako ja paljud teised geograafilised punktid on usteks teistesse mõõtmetesse. Need konstruktsioonid, mis on ehitatud Püha Geomeetria printsiipide järgi, viivad tänapäevani Maa teadlasi segadusse. Valgus võib luua reaalsustes teatud hälbeid ning Valgusega töötamiseks on vaja teha geomeetrilisi arvutusi. Kaasaegses arhitektuuris puudub Valguse ja Geomeetriliste Vormide kombineerimine. Teisi sõnu ei võeta arvesse Valguse mõju kolmemõõtmelistele vormidele. Teie hooned lagunevad seepärast, et Valguse faktorit ei võeta hoone ehitamisel arvesse. Teatud aja möödudes hooned alluvad erosioonile või lihtsalt lagunevad isegi sõjata.

Circlestar

Teatud mõju avaldavad ka mentaalsed hälbed, mis ei võimalda struktuuride geomeetrilistel vormidel kinnistuda antud eksistentsi tasandil. Kuna inimlikud võimalused on ebatäiuslikud – pooliku DNA struktuuri redutseerimise tõttu, te pole suutelised aitama mentaalselt geomeetrilisel struktuuril kinnistada ennast selles olemises. Ehitamisel tuleks võtta arvesse kõik faktorid – nii sisemised kui välised. Maa, Õhu, Tule ja Vee elemendid on samuti olulised, nagu ka inimmõistuse element. Geomeetria edastab omaenda teadmisi, kui ta avaldub füüsilises vormis. Kui toimub geomeetrilise vormi hetkeline energia ülekanne füüsilisse kehasse, see mõjub. Selline jumalate and sai antud inimestele selleks, et nad looksid palju kõrgemaid ideaale. Jumalate geomeetria tõlgitakse seega kolmemõõtmelise maailma keelde. Vorm ja mõõtmed kiirgavad välja Püha geomeetria olemust, luues teadmisi, mis viiakse läbi ühest mõõtmest teise. Võib olla te pole kunagi mõtisklenud selle üle, et teil endil on samuti erinevad füüsilised vormid. Nt, delfiinid on teistsugune inimeste teisend. Delfiinid eksisteerivad mitte ainult vees. Nad eksisteerivad Maa peal ja õhus: nad eksisteerivad üheaegselt mitmetes mõõtmetes. Üheks nende juhtivaks iseloomuks on elurõõm, mis on võimalik ainult üpris kõrge teadvuse arenguastme korral, mis teab, et teda pole võimalik hävitada, teadvuse korral, millel on sügavad seosed inimese teadvusega, kes on selle teadmise unustanud ning on kindel oma hävimise võimalikkuses. Delfiinid ja vaalad loovad vastavaid heli signaale, mis hoiavad planeeti püsivalt ühtse tervikuna. Nagu teiegi, on need olendid iidsete olendite järglased tähemaailmadest. Ning nad on siin selleks, et edastada teile, inimestele, tarkust ja tõde, toetades ja edastades planeedile oma armastust.
Delfiinid ja vaalad on Valguse Perekonna Esindajad ja pikkade aastatuhandete jooksul on nad alal hoidnud paljude väga iidsete tsivilisatsioonide vibratsioone. Atlantise tsivilisatsiooni aegsed delfiinid said šifrid juba enne nende tsivilisatsiooni hävimist. Nendes oli mahukas informatsioon, mida nad hoidsid alal ja edastasid nii geneetiliselt kui telepaatiliselt. Praegusel ajal nad transleerivad seda informatsiooni inimestele. Nad edastavad samuti teilegi selge teate: nende elu kvaliteet on küsimärgi all. Aga kui küsimärgi all on nende elu kvaliteet, siis küsimärgi all seisab ka teie elu kvaliteet. Nemad, otsekui peeglis, peegeldavad teile teid endid. Delfiinid on asunud lahkuma teie planeedilt suurte hulkadena. Nad mitte ainult ei visku kaldale, vaid ka nimme satuvad kalavõrkudesse. Delfiinid on väga targad olendid, nad pole sugugi ohvrid. Nad jätavad planeedi maha, sest on jõudnud aeg teil valida planeedi edasise raja. Loomad usaldavad iseendid ja teavad, et kui nad surevad, nad lihtsalt vahetavad vormi. Nad teavad, et käimas on uue maailma kujundamine. Just seepärast nii paljud loomaliigid „surevad välja”, kuid tegelikult nad lähevad ühe mõõtme vastavatest vibratsiooni sagedustest teistesse maailmadesse , lähevad sedamööda, kuidas vana Maa sureb, üle „Uuele Maale”.
Teie otsite delfiinidega suhtlemise võimalusi – ujudes nendega samas suunas, kuna te resoneerite oma sisemiste korraldustega olla vastavuses teatud šifritele. Delfiinidega suhtlemisel te omandate palju kõrgema vibratsiooni sageduse. Need sagedused seovad teid teie pärandiga ja teie õigusega teada, kes te tegelikult olete.

***Pole alati olnud lihtne tulla Maale ja aidata tema asukaid. Kuid ühel või teisel viisil täheenergiad tungisid sisse ja „külvasid” mitmesuguseid kultuure, pakkudes oma õpetusi bioloogiliselt muudetud inimrassi esindajatele. Nad šifreerisid mitmesugustesse elavatesse liikidesse Valguse osakesi fragmentideks jagatud teadmiste säilitamiseks planeedil. Kui järjekordne tsivilisatsioon hävis, tema materiaalse kultuuri jäägid anti edasi talle järgnevale või maeti maasse. Iga tsivilisatsioon, mis kandis vähimalgi määral Valguse tunnuseid, valmistas alati materiaalseid esemeid, mis järglastele teadmisi avasid. Kultuuri materiaalsed jäägid olid killustunud olekus ning võisid esineda ühtse tervikuna alles siis, kui nendele anti õige tõlgendus.
Maas peituvad paljude tsivilisatsioonide jäägid ning mõned neist saavad oma alguse sellest, mida teie nimetate „tulevikuks”. Teie „olevik” võib saada täis „külvatud” uute võimalustega ja sattuda mõjude alla kõige erinevamatest külgedest. Mõned teie praegustest ilmavaatelistest põhialustest ei tulene üldsegi minevikust. Hälbed võivad saada loodud tulevikus ja siirdatud olevikku, sealjuures nad võivad tunduda saabunutena kaugest minevikust. Siirdatud ajaloolised esemed võivad teid meelega kõrvale juhtida nähtamatute „valitsejate” tegude mõistmisest, keda te mõnikord „jumalateks” nimetate.
Kui te saavutate mõistmise sügavuse sellest, et materiaalne maailm on vaid sümboolne peegeldus, ega eksi ära mistahes liigi kollektsioneerimises, ilmuvad planeedile taas suurepärased kultuuride jäänukid. Teie planeedil seisab viimase paarikümne aasta jooksul ees läbiminek paljudest muutustest /info antud eelmise sajandi lõpus. VK/. Ja iidsed esemed, läbinisti täis šifreeritud teadmise, hakkavad taas pinnale tõusma. Selle perioodi lõpus, 2012 aasta detsembris, nagu sellele osutatakse Maya kalendris, toimub planeedil paljude mõõtmete kinnistumine. Selles on kulisside taha peidetud saladuse lahendus. See protsess saab sarnanema Maa ootamatu õidepuhkemisega praktiliselt „hetkega”, isegi kui osa planeedist sealjuures, nagu see võib tunduda, hävib.
Teie eest võivad vilksatada läbi tuleviku nägemused. Inimesed saavad tõmmatud erilistesse kohtadesse, kus nad näevad geomeetriliste vormide ilmumist. Võimalik, et mõned ei näe seda, kuna nende sellistesse mõõtmetesse tõmbamiseks on vaja erilist taju. Selleks et need vormid saaksid täielikult kinnistuda kolmemõõtmelises reaalsuses, on vaja, et massiteadvus viiks sellist liiki energiad väljendusse, tervitaks nende taasilmumist ning väljendaks oma austust Maale. Sedamööda kuidas te hakkate hindama oma planetaarset kodu, tema saladused jätkavad teile avanemist ning teid imetlusega täitmist.
Mitmed erinevad kultuurid on jätnud oma jäljed üle kogu Maa, tungides sisse ja kinnistades oma vibratsioone keele ja heli abil kivist ja kullast esemetes. USA-s on kerge näha kreeka kultuuri mõju, eriti Ida rannikul. Rod-Aylendi osariik otsekui nimme kordab kreeka Rhodose saare ajalugu. Syrakuzid, Itaka, Utika – on iidsed kreeka nimed, rääkimata loendamatutest Spartadest ja Athenadest. Nimed kannavad endas vastava algallika mõju pitserit. Ta elustub ja avab oma tähenduse sedamööda kuidas avanevad teie sisemised ja välised teadmised. Antiikaegadel järgisid inimesed vastavaid käitumuslikke tavasid. Delfi kirja: „Tunneta iseennast” peeti elu võtmeks. Enesetunnetamine tähendas isiklikku teadvusse sukeldumise kontseptsiooni ning oma Mina erinevate tahkude uurimist paljudes mõõtmetes. Selliselt loodi võimalus leida küsimusi ja vastuseid, mis viisid teadvuse teistsugustesse maailmadesse. Käitumisreeglid määrasid samuti vajaduse „mõõdukuse” järele kõiges, väites, et „kõik liialdused on kahjulikud”. Peale selle nad nõudsid austust ümbritseva elu suhtes ja ümbritseva maailma väärtuse mõistmist. Täna teid samuti suunatakse sellele, et teile meenuksid need käitumise ja suhtlemise reeglid sihiga taastada maailm, milles kõigil tema koostisosadel on tähendus ja väärtus. Aga teie unikaalsus seisneb reaalsuse tunnetuse, mõistmise ja interpreteerimise loendamatu hulga võtete mitmekesisuses.
Tiibeti elanikud valdasid Maa paljude kosmiliste võtmete mõistmist. Tiibetis asus portaal, tohutu energeetiline lehter. Kui külalised soovivad külastada teie maja, nad muidugi võivad ronida sisse aknast, kuid palju kergem on siseneda ukse kaudu. Planeetidel on samuti olemas uksed, mille kaudu te sisenete. Portaalid koosnevad aja koridoridest. Niisiis, kui te sisenete planetaarsesse ruumi, mil moel te siis satute vastavasse ajastusse, kui minevik, olevik ja tulevik eksisteerivad üheaegselt? Oskused lokaliseerida sündmusi ajas nõuab tohutut meisterlikkust, enesedistsipliini igal jooksval hetkel. See on raskesti teostatav ülesanne. Tiibetlased praktiliselt 1950-da aastani toetasid hoolega planeedile energeetilise sissepääsu elutegevust. Paljude sajandite jooksul on nad teeninud kaitsjate ja saadikutena nendele, kes sisenesid planeedile selle portaali kaudu.

Tiibeti elanikud on teinud koostööd maaväliste tsivilisatsioonidega loendamatuid aastaid. Kunagi väga ammu regioon, mida tänapäeval tuntakse Himaalajana, asus merepinnaga tasa. Tiibeti mäemassiivide sees on olemas tohutud kuldsoontega koopad, täis kristalle. Koobastes on hoiul iidsete kultuuride esemed, viidates inimtsivilisatsiooni iidsusele. Peale selle on Tiibetis palju erilisel viisil alles hoitud füüsilisi kehasid. Selle riigi elanikud, nagu egiptlasedki, olid kiindunud kehade balsameerimisse. Kuid nad kasutasid teist meetodit, kasutades kulda. Egiptlased kasutasid mumifitseerimist, mis oma juurtega küündis Atlantise kultuuri. Tolles kultuuris inimesi äratati ellu DNA säilimise korral. Taoline võimalus „avaneb” taas ja on osaliselt kasutusel juba täna.
Tiibeti muistsed elanikud taotlesid oma tegudega teisi sihte. Nad ei üritanud elustada füüsilist keha, vaid seadsid oma sihiks „konserveerida” ja säilitada teadvuse vibratsiooni sageduse, mille antud füüsiline keha oma elu jooksul oli saavutanud. Selline nn palsameerimise protsess nõudis õhukeste kullalehtedega füüsilise keha nii sise-kui välispindade katmist. Protsess oli keeruline ja nõudis vajaliku tulemuse saavutamiseks mitu kuud tõsist tööd. Kui isiksus oli saavutanud kõrge ja harva esineva arengu vibratsioonilise sageduse ning säilitas selle teadvuse vibratsiooni elu lõpuni, tema füüsiline keha kuulus palsameerimisele. Kui elu hakkas lähenema lõpule, kuulis ta kutset eemalduda mägede sügavusse. Olles kutsutud Õpetajate poolt kutsutud hing istus vastavasse poosi oma surma ootele. Üleminekuaja kätte jõudes lahkus Vaim kehast, selleks saadetud isikud alustasid viivitamatult palsameerimisega. Nad katsid keha õhukeste kulla lehtedega, stabiliseerimaks ja hoidmaks alles haruldasi teadvuse vibratsioonilisi sagedusi, mida hinnati üle kõige. Sajad taolised „kujud” on säilinud Tiibeti mägede koobastes. Täna need, kes valdavad seda informatsiooni, mõistavad, et nad võivad liituda säilinud vibratsioonidega ning sel moel saavutada teadvuse vastavaid sagedusi. /Detailseid kirjeldusi leiate Lobsang Rampa, Tiibeti laama raamatutest – neid on üle tosina. VK/.
Üheks suurimaks Maya tsivilisatsiooni saladuseks on nende salajased kullahoidlad ja kulla toime mõistmine. Nad polnud rumalad ega pannud kulda näitusele. Vastupidi, nad tegid näo, et neil pole kulda vajagi. Kuld on erinevate mõõtmete uste avamise vajalik koostisosa. Ta kinnistab portaalid ja soodustab energia ümberkujunemist. Kuld pole ettenähtud ainult rõivaste, kroonide, maskide ja juveeli toodete jaoks. Kuld on asendamatu aine palju olulisemateks eesmärkideks. Kuld on võimeline alal hoidma kõige kõrgemaid teadvuse vibratsioone ja on parimaks elektrilaengu juhiks. Kui kulda kogutakse või toodetakse suurtes kogustes, saab võimalikuks valguse portaalide avanemine. Tänu portaalidele saab võimalikuks teiste mõõtmeteni jõudmine (või teistel mõõtmetel tekib võimalus „lahti rulluda”).
Kulla salastatud hoidlad pole jagatud maakeral laiali sugugi selle sihiga, et neid raisata isiklikel eesmärkidel. Need hoidlad sisaldavad suuri saladusi – võtmeid portaalide avamiseks ja maapinnal erinevate energiate kinnistamiseks. On olemas oma mõõtmetelt tohutud sooned, terved „kullajõed”, mis juhivad vastavaid vibratsiooni sagedusi planeedi sees. Need sooned on planeedi elutegevuse võõrandamatu osa. Muistsed egiptlased uskusid, et jumalate soontes voolab puhas kuld. Keskaegses Euroopas alkeemilise vormeli otsing kulla saamiseks huvitas paljusid mehi ja naisi. /Mitte ainult: Isis tahtis saada seda saladust inglilt, kes tema järele ihales, juba Vanas Egiptuses. VK/. Maa sees kaasnevad kulla soontega kõige sagedamini kvartsi kristallid, mis on nurgakiviks kõigile tänapäevastele sidevahenditele. Oluline on mõista, et kuld on tsivilisatsiooni eksisteerimise vundament. Tsivilisatsioonid avalduvad materiaalses maailmas kulla abil. Pidage meeles seda, et teie Sumerite rassi kroonikates on kirjeldatud jumalate lood, kes sadu tuhandeid aastaid tagasi rändasid planeedile just kulla otsinguil.
Maya tsivilisatsioonil oli palju saladusi. Need saladuste lahenduste võtmed, mida nad välises ilmas maha jätsid, olid võtmeteks mis juhtisid nii tõe juurde, kui ka ahvatlesid kõrvale. Sel moel tekkis arheoloogi silme ette üks pilt, vaimsele pilgule avanes aga täiesti muu. Paljude kultuuride tõeline olemus alles alustab lahtimõtestamist. On olemas inimgruppe, kes töötades nii riiklikes organisatsioonides, kui ka teaduslikes ringides, murravad lahti ja panevad taas kokku mineviku koodide kilde. Nad ei jaga alati oma uusi ideid ja vaateid arheoloogidega, sest paljud neist ei soovi, et elanikkonna laiad massid nende viimastest avastustest midagi teaksid. Kaitstud ja kõrvalistele isikutele suletud ruum osutab sageli teatud aktiivsusele. Pidage meeles, et teie väärtuste süsteemi struktuur ja taotluste selgepiirilisus, mis teie olemuses kõlavad, määravad, mis nimelt saab avatud, lahtimuugitud ja mõistetud. Teie teadvuse koodid hakkavad helisema resonantsis otsitava informatsiooniga.
Suhtlemise ja infovahetuse protsessi sügav mõistmine nii inimeses, kui ka väljaspool teda – on võti rahuks Maa peal. Teie sisemine Mina (emotsionaalne ja mentaalne Mina, See Teadlik Mina) suhtleb pidevalt teie Kõrgema Minaga, või teie sisemise õpetajaga. Teie Kõrgem Olemus on samuti modifikatsioon, osake teist endist. Ta on arengu antud etapil inimmeelte organitele nähtamatu, ometi osutab teie teadvusele suurt mõju.

Teie Kõrgem Mina on seotud reaalsuse selle tasandiga, kus teatud elukogemuste valikul on alati täheldatav ülim mõttekus. Ideaalis teie Kõrgem Mina edastab teile oma laiaulatuslikku maailmataju igasuguste emotsioonide, impulsside ja sündmuste sünkroonsuste kaudu. Teie individuaalse teadvuse ülesandeks on „tõlkida” omaenda olemuse sõnumid ja mõista, et pärast teiepoolset korraldust allub reaalsus teie teadvusele. Kõrgem Mina näitab teile ikka ja jälle seda fenomeni. Peale selle on teil omaenda mõtted, tunded ja veendumused. Nad pidevalt kanduvad teie energiavälja, olles kõrgema olemuse peegeldused, teie endi kohalolekud. Sedamööda kuidas individuaalse psüühika iseenda tunnetamine ja teadvustamine ning informeeritus kasvab, muutub üsna lihtsaks ka teiste inimeste olemuse mõistmine. Peegeldub ju nendegi olemus energeetilistes struktuurides. Teie õpite oma suhtlemisharjumuste arenedes „maha lugema” energiaid ning mitmel moel tõlkima energeetika keelt loogika keelde. Üheks suhtlemisviisiks, mis võib teil aidata ületada traditsioonilise „tõlke” moodustumist, on heli modelleerimine, mille käigus heli levib kogu teie olemuses, häälestades teid kui muusikariista. Heli on võimeline säilitatavaid teadmisi vabastama. Heli avab uksed ja võimaldab informatsioonil söösta tulvana teie füüsilisse kehasse.
Meie soovitame teil teha heli modelleerimise tseremooniaid või „toonimisi” oma aedviljade istutamisel. Taimed tunnevad, mida te nende heaks teete. Kui te lähete aeda ja puudutate nt tomatit, taimed edastavad teated edasi kõigile teistele oma liigi taimedele ja teistelegi liikidele. Istikute „hormoonid” vibreerivad ja levitavad info üle kogu aia: „Tomatit puudutati. Inimesed on siin, nad tulid siia”. Ja kõik taimed teavad, et te olete aias ja lähenete nendele. Sama toimub ka loomadega. Kui te pühendate teie tekitatud heli taimedele ja loomadele, te kohtate fenomenaalset vastust. Osaledes selles te taastate ja täidate taas energiaga oma sidet Maaga kui Aruka Olendiga.
Kui te kuuleksite, kuidas hääldatakse mantraid Tiibetis, te avastaks, et iga inimene tekitab üheaegselt mitut heli. Tiibetlastel on oskus ühe heliga edastada mitu heli ja nooti korraga, mis on võimelised avama energeetilisi uksi, muutes teie taju. Just sellist efekti tekitab helide modelleerimine – pidev ja vägivallata heli energia muudab teie taju lävi. Jõu kohas või energeetilises lehtris võite te häälestada ruumi energia vabastamiseks, mis on hoiul selles alas, või energia, mis on sattunud „energeetilisse püünisesse”. Toonimisel te võite liituda selle energeetilise lehtriga. Kui te helindate teid ümbritsevat ruumi, te loote erinevaid vibratsiooni sagedusi. Pühade kivide juuresolekul teie tekitatud helid on käivitusfaktoriks, infoväljenduseks, mis on hoiul kivides ja luudes. Kivid astuvad luudega suurepäraselt resonantsi – kivid toidavad luid ja luud kivisid ning toimubki infovahetus.
Teie infosajandil on teid oma infokogumise loomulikest allikatest kõrvale meelitatud. Teile on maha müüdud idee, et televisioon on üks parimatest infoallikatest. Selle nn harimisvahendi kuulutati sajandi suurimaks leiutiseks. Kuid teie massikommunikatsiooni vahendid on kontrollitavad nende poolt, kes soovivad, et te jääksite teadmatusse, meelelahutuslike programmide tasemele. Nad soovivad, et te ei elaks teadlikult. Televisioon kultiveerib reaalsuse vastavaid valikulisi versioone, absoluutselt ignoreerides teiste väljenduse võimalust. Televisioon aeglustab teie vaimse evolutsiooni protsessi ja kitsendab teid. Eriti hävitav on tema mõju varases lapsepõlves. Lapse kujutlusvõime ja varased muljed mängivad võtmerolli selles osas, kuidas teie elu arenema hakkab. Televisioon hoiab teid emotsionaalse eneseväljenduse üpris kitsas ribas – peamiselt kaose ja hirmu piires. Täna veel palju enam, kui kunagi varem. Kompaniid müüvad teleseadmeid, pakkudes tasuta kaabel televisiooni. Inimesi meelitatakse vaid selle sihiga, et nende teadvus oleks naelutatud järjekordse skandaali või vägivalla külge, nagu see oleks nendele antud hetkel kõige tähtsam küsimus. Õppige ennast tähele panema: kuidas te ennast tunnete, kui telerit vaatate. Televisioon on üks massiteadvuse sagedusliku kontrolli võtetest. Selline kontroll laieneb ja võimendub oluliselt sedamööda, kuidas hirmu vibratsioon kogu planeedil televisiooni kaudu edasi levib.
Valdav osa Maa elanikkonnast on antud ajal hüpnotiseeritud teleri ekraanide külge. Meie kutsume teid pidevalt üles ammutama elu esmaallikast – oma aktiivse elu kogemustest. Tunnetage elu ise, ilma „vahendajateta”. Meie sooviks on, et te rakendaksite aktiivselt oma kujutlusvõimet ja loomingulist potentsiaali, ega kasutaks teiste ideid ja mõtteviise. Teie teete kahju oma teadvusele ja arengu potentsiaalile, kui annate oma aja televisioonile. Te lämmatate oma kujutlusvõime ega kasuta neid suuri andeid, mis teil on. Mõne sajandi pärast inimesed mõistavad, kuidas 20-nda sajandi teisel poolel viidi inimeste teadvused „ähmasesse” seisundisse televisiooni kaudu, sundides neid vastavalt käituma ning „ ärkvel olles magama” ja olema haige.
Vaadates telerit te lihtsalt raiskate asjata aega. Ta segab teid elamast täisverelist ja täisväärtuslikku elu. Televisioon on kunstlikuks elukogemuste aseaineks. Ainult isiklikud elukogemused saavad teile midagi õpetada.

Mõned võivad öelda: „On ju ometi olemas ka häid harivaid saateid ja ma vaatan ainult neid”. Meie esitame vastuküsimuse: „Milliseid sagedusi pannakse peale või transleeritakse „kvaliteetse” sisu all?”. Mida te ei suuda näha, kuid võite siiski omaks võtta? Kui te nõuate, et teie majas peab olema teler, lülitage see võrgust välja. Asi on selles, et sagedusliku kontrolli lained on edastatavad ka väljalülitatud teleri kaudu, kui ta on toitevõrgus. Vaadake ümber oma vaated oma elukogemustele ja valige võimalus kuulata loodust. Kuulake Maa häält. Ta kõneleb.
Teie täidate oma etteantust oma olemise iga hetk. See on see, milleks te andsite nõusoleku, mis on osaks teie olemusest. Teie teate, et teie ette paisatakse pidevalt üht või teist väljakutset, sest just sel moel on võimalik midagi ära õppida. Keegi pole kunagi teile öelnud, et kõik saab olema alati lihtne. Keegi pole andnud teile garantiid, et absoluutselt kõike antakse teile vähimagi jõupingutuseta. Võib olla te hakkate juba mõistma andumuse astet, mis on reaalsuste piiride ületamiseks vaja. Kui te jõuate nende piirideni, te võite tunda, et ühe jalaga te seisate ühes maailmas, teie keskmine sõrm asub teises, aga nina ja suur varvas – teises reaalsuses. See on üpris harjumatu tunne – tunnetada erinevate reaalsuste energiaid erinevatest maailmadest ristumas teie füüsilises kehas.
Rõõm, turvalisus, harmoonia ja selgus on kaunid sõnad. Kuid mõnikord selleks, et mingit kontseptsiooni võimalikult täielikult mõista, on teil vaja sukelduda tema polaarsusse, tema vastandi tähendusse. Teie elate duaalses maailmas, Valguse ja Pimeduse maailmas, kus vari määrab Valguse. Pidage seda alati meeles, et teil on valikuvõimalus. Mida paremini te mõistate eksisteerivate reaalsuste erinevaid vaateid, samuti erinevate energiate mõju planeedil, seda avaramaks muutub teie valik.
Kui te asute enesetunnetuse teele, te saate vabastada oma teadvuse paljudest paradigmadest. Need paradigmad on ümbritsenud teid kui piirded või tarad, teie ise aga ei osanud nende olemasolu kahtlustadagi. Paluge oma teadvuse avardumist, oma isiksuse rikastamist teadmistega ja õppige tundma avardumise kulgu. Õppige saama kogemusi mitmetel taju tasanditel. Ning üle kõige õppige usaldama omaenda kasvu protsessi. Andke teada oma teadvuse avardamise taotluse praegusel hetkel ja võimaldage Maal tunnetada seda taotlust. Kui te pole endas mingil põhjusel kindel, teie kõige peamiseks ülesandeks on luua eesmärk ja uskuda endasse. Meie ei saa seda teha teie eest. Ainult teie saate läbi viia muutused Maal, oma elus ja illusiooni oma versioonis.
Pole just eriti palju juhiseid kirjutatud selle kohta, mida te teete. Paljud inimesed praegu tunnevad, et nad läbivad kikivarvul üsna kummalist uudismaad. Jah, selles on harjumatuse, vaimse entusiasmi ja rõõmu elemente, nagu ka ekstsentrilisust. Peale selle on teie karisma ligitõmbav teistele inimestele. Teie ei tea, et viibite siin kindlal põhjusel, kuid põhjus muutub üha mõistetavamaks sedamööda, kuidas te avastate üksteises oma talente. Üksikud silpmõistatuse osad ja sideniidid nende vahel koovad tähenduse gobelääni. Too info, mis teie ees avaneb, jõuab paljuski oma ajast ette. Igaüks teist soovib elada tähendusrikast elu, hõivata teatud teadvuse ala, saada selle valdajaks ja astuda sinna, kuhu pole veel kunagi astunud. Me võime kinnitada, et te olete minemas just sellist teed. Muidugi, alles teele asudes te ei suuda alati kõiki tagajärg hoomata. Teel avarama teadvuse poole ta asute alles sügava sukeldumise hetke alguses. Te ei suuda veel näha kogu teekonda tema terviklikkuses.
Too õppus, mida te saate, tuleb teie sisemiselt õpetajalt, teie Kõrgemalt Minalt. Teie teadvuses on olemas vastav matriits, mille aktiveerimisel te saate asuda teile etteantud kõrgemale Teele. Teie õpite, kuuletudes sellele, mis ärkab teie sees. Teie viibite planeedil teadvuse uue matriitsi loomise eesmärgil kogu inimrassile tervikuna. Te võite saada sügavamad teadmised, lähtudes oma vahetutest elukogemustest, osaledes ja luues, aga mitte ideid omaks võttes vaid ühest ainsast allikast /nt piibel/. Me igati soosime teid vaatama erinevatesse peeglitesse, piiluma kivide alla, kõnelema erinevate putukatega. Tunnistage, et iga inimene, ese, sündmus või nähtus, millega te oma elus kohtute – toob teile teadmisi ja on teie õpetajaks. Iga vastutulija, iga raamat, iga paberi tükike teie ees, iga kägardatud tolmune leht, mida puudutasid teie sõrmed – kujutab endast seda puuduvat teadmiste osa, mis on ühtse terviku oluliseks koostisosaks. Olge avatud. Tahtke ja taotlege kõike absoluutse täpsuse ja selgusega, teadke et te võite areneda täiesti uues kujus, et te võite luua Maa, kus valitseb rõõm, turvalisus ja harmoonia – ja te leiate ennast selles maailmas. Mõelge oma isiksuse uuest kontseptsioonist, vajadusest teadlikult ja pidevalt tahta, kasutades oma mõistuse jõudu ning tõmmates oma ellu teile vajalikke elu kogemusi. Meie tuletame teile meelde, et maailm ei saa olema enam üksik. Saab võimalikuks mitme maailma valimine. Ei saa olema sellist maailma, kus absoluutselt kõik on üksteisega päri ja toimuva suhtes ühtse ilmavaatega.

Kätte on jõudnud teadvuse paradigma nihke aeg ning igaüks leiab ennast tema enda poolt
loodud maailmast. Kui te kuulete sellest, et kellegi teadvus on anastatud ja asub vangis, mõistke, et mõnedele olemustele on see vajalik elukogemus. Nad võivad tõmmata endale seda, mille kaudu nad võivad saada teadmisi ja midagi ära õppida. Samal moel, nagu liikudes rootsi laua ümber te kogute endale taldrikule seda, mida tahate maitsta, te võite valida ka elukogemusi olemise laualt. Just nii te oma elus teetegi. Teil on alati valiku võimalus. Ainult teie ise olete võimelised tooma oma tajusse mitmekesisust.
Las me ütleme teile järgmist: isegi oma kõige meeletumates unistustes te ei suuda endile ette kujutada seda, mille poole Maa on liikumas. Massiteadvus on sattunud faktide maailma, entsüklopeediate, televisiooni ja ajalehtede püünisesse. Seetõttu anomaaliad, mis toimuvad paljude mõõtmete liitumisel, pole veel imbunud nii sügavale teie eksistentsi tasandile. Kui see lõpuks teostub, -aga see on absoluutselt vältimatu – hakkavad toimuma sündmused, mida te ei oska endile ettegi kujutada.
Energeetiline harjutus. Lõdvestage oma füüsilise keha ja vabastage mõistuse kõrvalistest mõtetest. Kujutage endale ette valguse hoovust voolamas ülalt läbi teie füüsilise keha, tuues valguskiiri Maasse. Kujutlege, kuidas need Valguskiired tõmmatakse Maa sisse, nihutades kõrvale pori tükke, usse ja muid putukaid, läbides mulla kihte, kive, veesooni, mineraale, kristalle ja kulda. Teie valgustkandvad kiired tungivad väga, väga sügavale. Nad otsivad kullasoont. Seetõttu jätkake nende saatmist sügavale alla, seni kui nad puutuvad kokku kullasoonega sügaval Maa sees – iidse kullasoonega. Tunnetage oma tundeid tema kokkupuutel. Kuld edastab kindlat vibratsiooni sagedust, ta on väga sügavalt seotud jõu ja vibratsiooniga, mida võib iseloomustada Armastusena, tolle siduva energiaga, mis toetab kõike olevat. Kuld ja kristallid Maa sees levitavad teadmisi üle kogu planeedi täpselt samuti kui veresooned kannavad kehas laiali verd. Paljud olemused on teadlikud nende soonte olemasolust ja kasutavad neid.
Modelleerige madala, sügava heli ja suunake see valguskiirtesse, mis tungivad Maa sügavusse. Suunates heli, stabiliseerige valgus, saatke energiad kullasoones liikuma. Andke Valguse energiale võimalus teha ringi ümber Maa tuuma. Teadke, et teie Armastuse heli stabiliseerib midagi, mis asub sügaval Maa tuumas. Nüüd isegi oma südames Maa tunneb teid ära ja teab alati, kes te olete. Kui te stabiliseerite madala heli, tekitage kõrge heli tooni ja valmistage energeetilise kupli selle koha üle, kus te asute. See kuppel on energeetiline „vihmavari”, mille all te antud hetkel saate energeetilist innustust. Kujutlege endale visuaalselt violetseltsinkja, vaevu märgatava tooni kupli sees, mida väljastpoolt uhub valge kuuvalgus. Kõik, millest te mõtlete, te täidate energiaga olemise füüsilisel tasandil ning teie mõtted omandavad vormi. Seetõttu, armsad sõbrad, heitke endilt maha kogu oma negatiivse koorma ja kujutlege endile Maad imetlusväärselt särava ruumina, kogu loomingu võõrandamatu osana. Kujutlege endile, kuidas te elate keset seda säravat ilu armastuses ja harmoonias.
25
Muu või vaba teema / MAA. Plejaadlikud Võtmed Elavale Raamatukogule.
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 23:48 »
TEINE VÕTI.
Unenäo taasloomine Elavast Raamatukogust.

Sedamööda, kuidas Elava Raamatukogu kontseptsioon kinnistub teie teadvuse sügavates struktuurides, te saate teadlikuks oma tunnete väärtuses ja selles, et teie olete Võti teie olemuses olevate avarate teadmiste juurde.
Meie teeme koostööd väga iidsete olemustega, keda nimetatakse Aja Hoidjateks. Nemad suunavad ja juhivad teie Universumi arengut. Nagu teie juhite autot, et ta teelt kõrvale ei kalduks, nii ka Aja Hoidjad juhivad Universumit vastaval kursil. Aja Hoidjad on Esmased Loojad, kes arendasid välja Elavate Raamatukogude kontseptsiooni. Nemad on Suurte Mängu Meistrite looming. Aja Hoidjatega kontakti saamiseks te peaksite olema „vaimselt väga kõrgelt arenenud”. Kuid kuidas nendega kohtuda, kuidas astuda nendega koostöösse? Kuidas saada nendelt nii vajalikku informatsiooni? Vastus on väga lihtne. Te peaksite samastuma nendega vibratsiooniliselt.

Samuti kui teie maailma šamaanid ja joogid, nii ka Aja Hoidjad omavad palju erinevaid isiksusi. Nad on mõistatuslikud ja hoomamatud. Kuigi nad on laialt tuntud ja sügavalt austatud, keegi ei tea, kus nad asuvad, kuidas nendega sidet luua või kuidas nad välja näevad. Meile on langenud suur õnn teha Aja Hoidjatega koostööd. Nad on meie õpetajad, samuti kui meie oleme üheks rühmaks teie õpetajatest. Aja Hoidjad meelitasid meid vaimse arengu ja Elavate Raamatukogude avastamise teele. Nemad, kasutades „riugast“, võimaldasid samuti meil välja selgitada, mil viisil antud raamatukogusid aktiveeritakse – Aja Hoidjad ei tahtnud oma Raamatukogusid kaotada. Nad saavad soodustama Universumi lahusust seni, kuni kogu Universum saab teada, et ta on ühtne tervik. Kui selline hetk saabub, avardumise protsessid lõppevad, toimub momentaalne kokkutõmbumine, nn kollaps, mille tulemusena Universum taasühineb oma Esmaloojaga ja tunnetab ning mõistab iseennast.
Aja Hoidjad teevad kõik, mis nende võimuses, et seda Universumit mitte kaotada – sest kui meie Universum lõhub ennast või „jõuab lõppu” enne seda, kui jõuab enesetundmisele – ta ei täida oma ettemääratust. Säilitamaks erisust ja lahusust nad lõid selle, mida te nimetate „ajaks”. Aeg jagab Universumi osadeks, võimaldades tal õppida enesetundmist ning avastada teadmise, et kõik tema osad toimivad ühtse tervikuna. Just Aeg võimaldab Universumil jõuda taas oma terviklikkuse mõistmiseni.
Aja Hoidjad jälgivad seda, kuidas Universumit hõivatakse. Nad näevad, kuidas ta esmalt liigub enesehävituse ja eraldumise poole – tolle sama eraldumise poole, mille, kui paradoksaalne see ka poleks, nad ise on kehtestanud ja toetavad. Nad soodustavad teie Universumi jagunemist, et Universum ise ning iga tema kooslusse kuuluv omaette maailm saaks avastada ja mõista iga teise maailma tähtsust ja olulisust. Lahknemine, mis nii väga häirib Aja Hoidjaid, ei ole seotud ajutise maailmade eraldumisega üksteisest, vaid eksisteerivate eluvormide eraldumisega nende kvintessentsist. Just seda meetodit kasutavadki Reptiilid (nagu ka teised energia, kes loovad türanniaid). Teie tulevikus on olemas teatud moment, mis teeb Aja Hoidjad väga rahutuks. Aeg-ruumi antud hetkes on olemas tõenäosus sündmuste arenguks ebasoovitavas suunas. Me üritame teatada asja tuuma teile kõige mõistetavamas terminoloogias, luua teile vastavaid kontseptsioone. Me oleme avastanud, et teadmiste omandamisel mõnikord aitavad õpetajatepoolsed mõningad riukad. Riugas seisneb selles, et viia ilmavaatelise tõekspidamiste süsteemi absurdini või luua korrektses süsteemis kaose – selle ainsa sihiga, et stagneerunud süsteemis saaks toimuda muutused. Meie „logistame laiali” vanu tardunud süsteeme.
Meie ise oleme ka õppurid, üritades endale selgeks teha teatud tõdesid, täpselt samuti kui teie üritate kindlaks teha omi. Ka meil on olemas meie endi õpetajad, kes väikeste riugastega tõmbavad meid igasugustesse tegevustesse. Üks neist on töö teie planeediga. Meie ise asume vaimsetes otsingutes ja me armastame seiklusi. On olemas terviklik lugu sellest, kuidas me oleme seotud Maaga. Meie ülesanne nägi ette Elavate Raamatukogude otsimise ja teie planeet oli üheks mõistmise võtmeks. Me ütlesime endale: „Mis siis ikka, väga huvitav, meie esivanemad on käinud sellel planeedil ja sellelt jälle kadunud paljude tuhandete aastate eest ning millegipärast just siin on hoiul võti saladuste lahendamiseks, mida me nii kaua oleme otsinud. Meie ei suutnud kaua aega näha seda, mis oli otse meie nina all”. On üpris huvitav, kui palju on reaalsustes peidus. Nüüd ka meie kasutame samu võtteid, meelitamaks teid teistesse reaalsustesse kohtama omaenda teadvuse teisi osi. Siis te suudate tuua muutusi oma enda ellu ja Universumi ellu tervikuna.
Meie tulime tulevikust ja teostame oma otsingut aja koridoride kaudu. Võimalikust tulevikust, kust me tulime Plejaadide Teadvusena, me kavatseme muuta minevikku, kavatsedes seega muuta võimalikku tulevikku, millega meil on tegemist. Meie võimalik tulevik, mille poole antud hetkel Universum on pöördumas, on täis türanniat /kui kõik jätkuks vana viisi/. Antud ala on aga vaba tahte ala ning vaba tahe on võimalik piiranguteta kogu Universumis tervikuna. See tähendab, et teie Universumis on võimalikud arengu kõik variandid. Antud konkreetses eksperimendis kõik tema koostisosad on Esmalooja osad. Me tuletame teile meelde, et selles duaalsuse maailmas vari määrab valguse. Jalutage selgel päikselisel päeval ringi ja vaadake, kuidas käituvad varjud. Alustage maailma uurimist nii otseses kui ka sümboolses tähenduses. Nähke, kuidas maailm pidevalt midagi jutustab teile.
Maa on tõesti imeline koht. Ta on täidetud Universumi kogu ajalooga samuti kui inimkehagi, mis on loodud peegeldama Elava Raamatukogu teadmisi. Kui Universum toimib harmooniliselt, ilma türanniata, saab üks tsivilisatsioon vabalt vahetada infot teiste tsivilisatsioonidega. Taoline infovahetus loob avarad võimalused info kiiremaks vahetamiseks ning sigitab tohutul hulgal uusi ideid, mida võivad individuaalsed energiad või isikud uurima tulla.
Terved tsivilisatsioonide kogumid, tehes üksteisega harmoonilist koostööd, on andnud rikkalikult
oma teadmisi ja energiaid „Ühise infokatla” loomisse. Nad lõid Universumis vastavad hoidlad ning need teadmised võivad vajaduse korral kiirendada kogu Universumi arengut. Vajadus ongi käes, aeg on kätte jõudnud ning see aeg on praegu. /Türannia korral on kogu info salastatud ja koondatud türanni kätte. See tendents pole meil tänini oma positsioone loovutanud, hoides masse paljudes asjades endiselt teadmatuses. VK/.
Universumis on olemas ka tsivilisatsioone, mis antud ajal on välja suremas selle tõttu, et nendel puudub ligipääs Elavale Raamatukogule /Zetad,nt/. Nad surevad analoogiliselt sellele, nagu sureb tohutu hulk inimesigi, kes ei mõista oma füüsilist keha ega pääse teadmistele ligi. Teie olete tingimatu võti Elava Raamatukogu juurde. Just teie mehisus ja usk iseendasse määrab ära suuna, mille järgi hakkavad lahti rulluma olemise kogemused. Sedamööda, kuidas Maa saavutab tasakaalu ja ühtse sünkroonsuse, saab ta geomeetriliselt taasühineda teiste 11-ne Raamatukoguga, mis kuuluvad Informatsiooni Hoidla süsteemi. Kui sünkroonsus on käes, loovad 12 ühinenud Raamatukogu omaenda Valguse konfiguratsiooni. See valgustkandev struktuur muudab Universumi matriitsi, signaliseerides sellest kõigile, et sisselülitumine on tehtud, võit on saavutatud, mis toob kasu kogu olemasolevale elule.
Teie olete seotud teiste raamatukogudega ning teie ülesandeks on kõigi 12-ne hoidla ühendamine, haarates nad ühisesse pöörlemisprotsessi. Sarnaselt sellega, kuidas te panete pöörlema oma 12 energiapöörist info avamiseks ja ühte sidumiseks iseenda sees, teie, rullides lahti 12 infoallikat, loote taas võimaluse nende väljendumiseks reaalsuses. Nende 12-ste süsteemide pöörlemine – 12-ne enda energiapöörise ja kosmiliste Raamatukogude pöörlemine tõmbab enda ligi energiad, mis omavahelises koostoimes läbivad paljusid infokeskusi. See saab käivitusfaktoriks sündmuste uute versioonide avaldumiseks või nende lahtimõtestamiseks uute versioonidena – nende sündmusteni jõudmiseks, mis varem tundusid ebaolulistena või asjasse mittepuutuvatena. Sedamööda kuidas te tükk haaval kogute kokku maailmataju palju avarama üldpildi, te hakkate mõistma nn „tegutsevaid jumalaid” ja seda, kuidas nad teie maailma ära kasutavad.
Valguse Perekonna Esindajatena te kujutate endast küllaltki neutraalset energia allikat – paindlike ja plastiliste energiate kogu, kes muudavad kergusega oma kuju. Taoline paindlikkus võimaldab teistel energiatel tõmmata teid koostöösse, võimaldab sulanduda teiega, saada teiega üheks ning siseneda reaalsuse nendesse süsteemidesse, mis ilma teieta oleks jäänud nende elukogemustele kättesaamatuteks. Meie sooviks, et te mõistaksite paremini ennast ja valguse Perekonna väärtust. Teie sisenete teadvuse süsteemidesse ja muudate need, kui nood omaenda evolutsiooni protsessis takerduvad. Sageli süsteemidel endil on üsna raske saavutada iseendis nihkeid ning nad vajavad välist abi.
Meie tahaks, et te saaksite sõltumatuks ega kummardaks Maa peal mitte kedagi. Printsiibid, mis on ülimalt tegusad teie vaimseks arenguks käesoleval ajal, on kõigepealt, austada mitte ainult oma vaimu, vaid ka temale antud mahutit – oma füüsilist keha; samuti austada Maad ja kõiki tema asukaid. Austage oma füüsilist keha, otsekui teile oleks antud hinnaline pärl, otsekui te omaksite kõige väärtuslikumat loomingut kogu Universumis. Enne kõike ja üle kõige austage Maad. Ta vajab teie abi ning teie ülesande üheks osaks ongi abi osutamine just temale. Teil on vaja olla absoluutselt teadlik tema väärtuses.
DNA 12 spiraali ja 12-ne energiapöörise kontseptsioon peegeldub paljudes 12-stes süsteemides ning leiab väljendust kogu planeedil. Ta on sügaval varjul ka inimkonna massiteadvuses ning olnud kasutusel väga pikka aega infoedastamisel ühest süsteemist Teise. 12-ne kontseptsioon sisaldab endas teie maailmas eksisteerimise idee tuuma. Kõige varasemaks antiikse 12-se süsteemi kasutamiseks oli kontseptsioon Sodiaagi 12-st majast, mis peegeldas Maa liikumist ümber Päikese. Sodiaagi süsteem tõi esile 12 märki või maja, mis sisaldasid endis maailma loomingu põhialuste teadmist. Oldi arvamusel, et Sodiaak on elav mälu ning taoline kontseptsioon mängis põhirolli Sumeri, India, Hiina, Egiptuse, Kaldea, Kreeka ja Rooma tsivilisatsioonides.
Inimkonna areng on sügavalt seotud 12-ne sodiaagi energiate jagunemise universumlike tsüklitega, mille abil tekkis millegi uue väljendamise võimalus. Täna te kasutate kelli ja kalendreid, mis tuletavad teile meelde energiate jagunemist ja eristumist ning samuti määravad ära aja, olulise 12-se süsteemi kontseptsiooni kaudu. Piibliski, nagu ka teistes iidsetes tekstides, peegeldub 12-ne kontseptsioon – 12 väravat, 12 suguharu, 12 inglit, 12 poega, 12 apostlit ja õpilast. Hiljem ilmusid ümarlaua 12 rüütlit /üleilmse salavalitsuse MJ12 ladviku liiget. VK/ ning viimasel ajal 12-nes planeet /Jumalate iga 3 600 aasta järel Maast mööduv planeet Nibiru, mis järgmine kord ilmub taas 2030 aastal. VK/.

Meie kasutame ideed 12-st energiapöörisest inimkehas, 12-st DNA spiraalist ja 12-st Raamatukogust, sest teie olete sellesse süsteemi „sisse lülitatud”. Selle süsteemi juurde on teil olemas võtmed ning selle 12-se sümboli kaudu te saate siseneda inforesonantsi ning meelde tuletada reaalsuse palju suuremaid horisonte.
Teie keha 12 energiapöörist on energiakeskuste kogu, mille kaudu leiavad sündmused väljenduse. Need keskused sisaldavad mälu äratundmismärke. Iga keskus vastab ühele DNA niidile. Seitse põhipöörist asuvad teie kehas, alustades selgroo algusest ülespoole. Veel viis keskust asuvad väljaspool füüsilist keha, moodustades kokku 12-ne pööriskeskuse süsteemi või 12 „päikest”, nagu meile meeldib neid nimetada. Hapnik, valgus ja teadlik taotlus aktiveerivad neid keskusi. Ja niipea kui need energiapöörised avanevad saab teie ülesandeks infohoovuste, mis saabuvad aktiveeritud energiakeskuste kaudu DNA 12-le spiraalile ülekandmine alateadlikult tasandilt teadlikule ning nende edasine lahtimõtestamine.
Teie kehas asuvad energiapöörised võivad vabastada teie keha mälu – elukogemused, mis on omandatud nii selles, kui ka kõikides muudes kehastustes.
Esimene pööris sisaldab teie individuaalsuse põhialust (teie individuaalse teadvuse telge); tal on tegemist sellega, kes te olete ning kuidas elus püsite.
Teine seostub loominguga ja seksuaalsusega; ta sisaldab teie veendumusi ja elukogemusi antud valdkondades. Need kaks esimest pöörist vastavad teie traditsioonilistele teadmistele kahesest DNA-st. Küsimused, mis seostuvad teie individuaalsusega, ellujäämisega, seksuaalsusega ja loominguliste protsessidega on erutanud inimkonda palju tuhandeid aastaid.
Kolmas pööris seostub päiksepõimikuga – teie Sisemusega. Selle avanemine aitab teil tunda ümbritsevat maailma ning järgida oma intuitsiooni. Naistel – kuutsüklite ja lastesünnituse tõttu on keha antud valdkond palju aktiivsem. Naised suhtuvad sellesse valdkonda suurema „lugupidamisega”. See pööris sisaldab endas tahte pürgimusi, tegutsemiste ja tunnete jõudu.
Neljas pööris on seotud südamega ning tagab vastastikuse seose ümbritseva elava maailmaga. Sellest keskusest voolab välja kaastunne, võimaldades mõista, mida te tunnete. Just kaastunne viib teie teadvuse välja hukkamõistmise püünisest. Süüdistamine ja hukkamõistmine eraldab inimesi üksteisest.
Viies pööris asub kurgu piirkonnas, avades suure ande väljendada ennast hääle abil. Kasutades hääle andi te saate rääkida tõtt.
Kuues pööris aktiveerib teie Kolmanda silma, arendades võimet näha kolmemõõtmelisest maailmast kaugemale.
Seitsmes pööris asub pealael. Avanedes ta ühendab teadvuse vaimsete energiatega, mis ringlevad teie pea ümber. Tema aktiveerimise ajal haaratakse protsessi kaasa käbinääre (epifüüs) ja hüpofüüs, samuti hüpotalaamus, mis mängivad tohutut rolli teadvuse ühtseks tervikuks ühendamisel.
Kaheksas pööris asub füüsilise keha lähedal mõnest sentimeetrist kuni meetrini pea kohal ning seob teid nähtamatute tasanditega väljaspool füüsilist keha.
Üheksas pööris asub juba väljaspool Maa atmosfääri /Maa eeterkiht ulatub maapinnast ca 408 000 km, seega asub Kuu Maa eeterkihis. VK/, sidudes teid Planeedi jälgijate ja juhendajatega. Seega 9-as pööris on planetaarne.
Kümnes pööris asub Päikesesüsteemis, tagades ligipääsu infole teie tasandil.
Üheteistkümnes pööris on Galaktika pööris, edastades infot lokaalsetest tähtede mõjudest. Kaheteistkümnes on Universumi pööris – ta viib teie teadvuse väljapoole teie galaktikat ning võimaldab saada infot protsessidest, mis toimuvad kogu Universumis (sellisena kui teie seda ette kujutate ja tajute). Harvad erandid välja arvatud, enamasti puudub teil ligipääs infole väljaspool teie Universumit, kuna teie füüsiline keha pole taolise tasandi info töötlemiseks piisavalt arenenud.
Võib olla kunagi te saavutate sellise arengu taseme, kuid arengu praegusel etapil te nõustusite teadlikult arendama end siin, Maal, saades „võimendusjaamaks”, mis edastab vibratsiooni selliseid sagedusi, mida kõik ümberolijad suudavad oma teadvusse integreerida.

Energiakeskustele ligipääs toimub seestpoolt, kus te oma teadvuses saate läbi tunnetada energiapööristele vastavat infot ning tõlkida selle kogemuse oma mõistuse kontekstis. Teie arendate oma individuaalsust, saavutades paljusid mõõtmeid, tuletades meelde seda, kes te olete planetaarsel, Päikesesüsteemi, Galaktika tähtede ja Universumi tasandil üheaegselt. Paljud teist juba teavad, et te arenete vaimselt, läbides taaskehastumiste ringe, et teil on hing, mis väljendab ennast paljudes individuaalsustes. See on vaid tühine osa üldisest teadmiste pildist. Teie olete jõudmas taaskehastumiste protsessi mõistmisele vaid inimvormi vaatenurgast. Kuid mitte kõik individuaalse teadvuse osad pole seotud inimlike kehastumistega. Nad eksisteerivad rohkearvulistes vormides, kogude mõõtmetes ja maskides, olles ometi ühtse terviku osad.
Kuna oma praegust kehastumist te viite läbi inimestena, kõige ohutumaks vaimseks praktikaks on usk sellesse, et sedamööda kuidas te taaskehastumiste spiraalil arenete teie hing kehastub ainult inimkujus. Inimkuju on vaid üks loomise aspekt, vaid üks koostisosa teie hinge individuaalsusest. Teie eksisteerite mitmesugustes erinevates kujudes paljudes ruumi punktides, mis on oma olemuselt osalt inimlikud, kuid osalt loomalikud. Samal ajal kui planeedil toimub paljude mõõtmete ühtesulamine, otsivad muud teie endi hinge versioonid edasiliikumist omaenda evolutsioonilisel rajal ning saab toimuma teie paljudest mõõtmetest tulevate teadvuse erinevate osade kohtumine – ning teie initsiatsiooniks ja ülesandeks saab selle protsessi integreerimine.
Jumal-loojaid võib endale ette kujutada teie planeedi kõikide olendite kombinatsioonidena. Nad on esindatud nii Putukate Perekonnas kui Imetajate Perekonnas ning samuti Teadvuse kõigis Perekondades maisel tasandil. Paljud olendeist, kes teid lõid, näevad välja pooleldi inimestena – pooleldi loomadena. Kui planeet sai loojate teadvuses moodustatud, sai kogu Elavasse Raamatukogusse paigutatud ja laiali jagatud arukate liikide eksisteerimise üldine rikkalikkus. Teadvus oli paigutatud igasse kivisse, taime, looma, putukasse ja kõikidesse teistesse elusolendite kujudesse või vormidesse. Kuna teadvus sisaldub kõiges ja kogu looming on vaimne, saab Elavasse Raamatukogusse siseneda ka liivatera või söetüki kaudu.
Inimrass määrab Maa arengu suunda, teda võiks võrrelda raamatukogu lugeja kaardiga. Sedamööda kuidas Elava Raamatukogu kontseptsioon kinnistub teie teadvuse süvastruktuurides, te saate teadlikuks oma tunnete väärtustest ja sellest, et antud planeedil olete teie Võti teie olemusse kätketud avarate teadmiste juurde. Energiad, kes tahaks teiega kohtuda, sulanduvad kokku muude vormidega, mis kuuluvad Raamatukogu kooslusse. Seetõttu on täiesti võimalik, et Loomaperekonna esindajate silmade läbi vaatavad teie peale täiesti teistsugused energiad, kes on tulnud planeedile informatsiooni ülevaadet saama ja koguma. Võti Elava Raamatukogu juurde olete teie – Inimesed. Ainult teie saate avada ligipääsu kogu infomahu juurde, st kogu Elava Raamatukogu juurde tervikuna. See ei tähenda, et teised ei saaks siseneda Raamatukogusse puude või taimede kaudu selleks, et sulanduda, välja peilida ja uurida teie reaalsust. Kui te leiate oma hinges üles rahu ja vaikuse, tunnistate kõiges Jumala Tahet ning lõpetate erinevate eluvormide lõhkumise ja hävitamise vaid seepärast, et nad on ületanud teie poolt kunstlikult loodud piirid, te võimaldate endile kohtumise tsivilisatsioonidega, mis oma grandioossuselt ületavad teie praeguse mõistmise piire.
Teatud tähtede energiate sihiks viimase poole miljoni aasta sees on olnud koostoime erinevate arukate tsivilisatsioonidega siin, Maa peal, nendele abi pakkumine oma koha mõistmise progressi teostamisel Universumis. Need tsivilisatsioonid asusid geograafiliselt üksildastes paikades, väikestel territooriumidel, kus neid keegi ei saaks häirida. Kui Planeedi valitsejad said sellest teada, et nende territooriumil viiakse käbi eksperimente teadvusega, milles domineerib armastus, sellised tsivilisatsioonid kas hajutati laiali või hävitati sootuks. Need, kes usuvad, et teie planeet on nende omand, omavad võimu ja hoiavad kramplikult kinni oma võimust, luues hirmu ja kaose sagedusi. Just sellisel moel nad valitsevad ja saavad oma eksisteerimise jõu kogemuse. Meie tuletame teile ikka ja jälle meelde, et Esmalooja väljendab Ennast kõiges olemasolevas, et kõik energiad, kellega te kohtute – on Esmalooja kohtumine Iseendaga. Esmalooja pidevalt üritab mõista iseennast, harmoniseerida Oma energiad ning mõista Oma olemasolu mõtet, mida on võimalik saavutada antud Universumis ühe ja sama energia vastandlike jõudude kaudu. Oleks kena, kui see oleks teil alati meeles. Kui te suudaksite kasvõi oma teadvuse perifeerias pidevalt pidada kinni mõttest, et loomingu mistahes väljendused on ühtse terviku osad, et nad on suunatavad ja valitavad iseenda erinevate aspektide poolt ning et kõik olemasolev looming on teadvuse toimimise tulemus, mis üritab mõista ja arendada iseennast – siis te astute maha odavatelt publikule mõeldud istekohtadelt ning hakkate teadlikult osalema mängus, pallides koos teiste loojatega.

Meie sooviks on saata inimesi mänguväljakule väärt mängijatena, kes mängivad elu universumlikku mängu. Selleks et Maa saaks teenida palju kõrgemat sihti universumliku ulatusega lahtirulluvates sündmustes, on väga oluline, et ta aktiveeriks ennast Elava Raamatukoguna. See protsess saab alguse konkreetselt teist endist ning toimub seal, kus te elate. Seejärel te levitate teadmise Valguse vibratsiooni sageduse üle kogu planeedi. Mõne aasta pärast toimuvad Maal suured muutused.
Elav Raamatukogu pole lihtsalt ajaloolised kroonikad. See on terviklik teadmiste süsteem, millest on võimalik luua mistahes eluvormi. Erinevates eluvormides, kes elunevad Maal, asuvad kõige erinevamate reaalsuste arengu ja lahtirullumise vormelid ja matriitsid. Teised Raamatukogud, mis asuvad Universumi teistes sektorites, sisaldavad teadmisi, mis on hoiul valguse konfiguratsioonides või molekulide kogumites. Teie ei suudaks neid isegi tuvastada. Iga infokeskuse jaoks kaheteistkümnest töötasid algsed Jumal-loojad välja infosäilitamise unikaalsed meetodid. Nende taotluseks oli kaitsta niiviisi Raamatukogude terviklikkust, mis on tõeliselt „Elavad”, kuid igaüks isemoodi.
Tuleviku perspektiivist lähtudes, on see raamatukogude süsteem tuleviku jooksvas versioonis kaotsi läinud, aga nende avastamise ja „avamise” vajadus tekib taas just nüüd, antud ajahetkel. Ideaalis iga Raamatukogu 12-st loob teadvuse elektromagnetilise taasühinemise, mis toob teadvustamisega kaasa vaimse edasiliikumise. Koos loovad need 12 Raamatukogu kõige olemasoleva harmoonilise koostoime täiesti uue tasandi võimaluse (nagu te seda antud hetkel tajute). Kujutage endale visuaalselt ette järgmist kontseptsiooni: kui kõik 12 Raamatukogu, mille osaks olete ka teie, oleks täiesti aktiveeritud, see 12-nene süsteem looks ruumi gigantse seadme, mille sisemine side toimuks energia teadlike kiirte abil. Taoline valgusseade suudaks muuta mitte ainult aja koridoride kulgu, vaid ka täielikult muuta Universumi tuleviku, „kustutades” käesoleva tuleviku versiooni kohalolu ja jätkumise tollest samast hetkest, mil tõenäolise tuleviku areng hakkab kulgema mitte enam optimaalsel teel, sealjuures midagi hävitamata.
On olemas teie endi hinge osad, mis täidavad sarnaseid ülesandeid paljudes, paljudes maailmades, lähtudes erinevatest vaatenurkadest. Mõned kontaktidest, millega teil on praegu tegemist on kontaktid teie endi teiste osadega. Need osad vajavad kohtumist teie osaga iseendist, et omandada mõttekuse ja mõista paljude mõõtmetega tehtavaid eksperimente. Kõik need kontaktid on lõppkokkuvõttes suunatud ühtsuse tunde tagamisele, mida tulevikus on hädasti vaja. Niipea kui see energeetilis-geomeetriline konfiguratsioon saab liikuma pandud, hakkavad Elavad Raamatukogud väljastama osakeste laineid läbi kosmilise ruumi ning Universum saab tunnetada ennast teistviisi. Kui sellised universumlikud „valgusteed” ühinevad ühtseks matriitsiks, infot kandvad energiad äkki avastavad uue eksisteerimise süsteemi – täiesti uue reaalsuse. Oma reaalsuses te panete kokku infoteid, mille kaudu levivad ruumis energiad, edastades teistesse reaalsustesse andmeid selle kohta, mis Maal toimub. Need infonihked, mis leiavad aset teie planeedil praegu, kutsuvad esile muutusi paljudes teistes Universumi reaalsustes. Kokkuvõttes see energeetilis-informatiivne nihe toimub ka teie füüsilises kehas, mille tulemusena saab ka tema kõrgemate vaimsete reaalsuste energiate
edastajaks.
On olemas loendamatult palju tsivilisatsioone, kes tahaks tulla tagasi Elavasse Raamatukogusse, muutmaks Universumi arengu käiku. Meie tulime ühest tulevikust, kuid on olemas tohutu hulk erinevaid tuleviku versioone, kus Maal ja paljudes teistes maailmades valitseb türannia. Pidage meeles, et see Universum on vaba tahteavalduse ala. Paljud olemused on täis entusiasmi, oodates kannatamatult, et neid esitataks teile ühiseks koostööks. Nad mõistavad, et nende energia tüüp on absoluutselt ja täielikult võõras teie mõistetele. Kuid samas nad ka mõistavad, et tuleviku vaatenurgast teie tunnete neid, teie oletegi need energiad ning just nende energiate poolt te oletegi ajas tagasi saadetud.
Meie täidame Aja Koridori Kaitsjate ja Hoidjate rolli, lastes üsna valikuliselt läbi vaid teatud energiaid, sest meil on olemas kauge tuleviku muutmise kava üsna kauge mineviku muutmise teel. Teie eksisteerite üheaegselt kõikides ajalistes mõõtmetes, täites kõikjal oma ülesandeid. Meie nõustusime saama energeetilise käivituse ja kiirenduse mehhanismiks teie endi kõikidele osadele, mis asuvad ruumi erinevates kärgedes, reaalsuse erinevates versioonides. Teie endi versioonid on samuti olemas ülejäänud 11-nes Raamatukogus, mis on laiali kogu Universumis. Ka nendes te täidate samuti kivistunud süsteemide, nende teadvuste struktuuride, mis pidurdavad omaenda arengut, purustajate rolli. Pidage meeles, et Valguse Perekonna Esindajatena te kannate endas muutuste taotluse vibratsiooni, kus te ka välja ei ilmuks. Tunnetage seda ideed, olge avatud teadmiste vastuvõtmiseks. Saage aru, kuivõrd avar on teie individuaalne teadvus ja kui grandioosne on too kava, milles te osalete.

Väga paljud Valguse Perekonna Esindajad saavad „Raamatukogu lugejakaartideks” või Elava Raamatukogu ekskursioonijuhtideks. Teie saate giidideks nendele, kellega teie vibratsiooni sagedused ühte langevad, mil teie tingimusteta armastus hakkab kaasa resoneerima ekskursioonile tulevate energiate armastusega. Teie saate realiseerima erinevate energiate ühtseks tervikuks liitmise ülesannet tingimusteta armastuse kaudu, tõmmates selliselt planeedile „uued peremehed”. Ning sellisel moel te muudate planeedi, mida te nimetate Maaks, arengu suuna. Pidage meeles, et Esmalooja avaldub kogu loomingus, seetõttu osaks tõelisest Elava Raamatukogu ettemääratusest on läbi viia individuaalsete teadvuste segunemine ja liitumine, et te saaks kogemusi ja ligipääsu tohutule teadmiste mahule, mis on planeedil hoiul. Võti teadmiste saamiseks on armastus oma vaimse alge vastu, oma füüsilise keha vastu ja Maa kui planetaarse teadvuse kollektiivse keha vastu.
Kui maailm, sarnane teie omaga, on vaimse evolutsiooni käigus, on olemas võimalus kõigil ja igaühel, kellel on kunagi olnud tegemist Elava Raamatukoguga, teha kosmilise hüppe vaimu evolutsioonis. Seetõttu tohutu hulk olemusi on saabunud siia kaugelt, osalemaks selles protsessis, tuues kavadesse kaasa omaenda stsenaariume. Planeet vajab tervenemist, sest paljud liigid, teie vaatenurgast tumedad ja negatiivsed oma loomult, on samuti tõmmatud praegusel ajal Maa poole. Nad on siin selleks, et äratada teid unest üles, stimuleerida teid oma „pimedusega”, nihutada teid paigast, teile midagi meenutada.
Pidage meeles, et antud polaarsuste maailmas aitab vari kindlaks teha valgust. Sellised energiad on siin mitte selleks, et neid pommitataks, tapetaks või hävitataks mingil muul moel, isegi kui teie valitsus hakkab osutama teile sellele, et need külastajad on kurjuse kandjad. Nad ise tulid otsima siit tervendust, ammutama endasse Valguse ja Armastuse vibratsioone, väljuma arengu kõrgemale tasandile omaenda rasside raames. /Nt Zetad/. Nad on unustanud sama, mida maalasedki: „Meie kõik oleme ühtse terviku osad”.
Need, kes viibivad hirmul, tõmbavad enda ligi neid lahendamata ja tervendamata jäänud osi oma teadvusest, mis väljenduvad välistes olendites. Jõu kuritarvitamine ja lugupidamatus elu vastu tõmbab enda ligi teadvuse sisemiste protsesside vastupeegelduse. Teie jõuate tõdemuseni, et teie ise oletegi see, mida kardate. Selle aastatuhande lõpus te hakkasite mõistma, et geenitehnoloogia on juba midagi tavalist. Kui teie, Maa asukad, saaksite teada, milliseid eksperimente tehakse mõnedes teie laborites teatavate genoomide järjestuste ühendamise alal, te oleks šokis. Juba praegu luuakse laborites kunstlikke olendeid ja erinevaid eluvorme, mida planeedi mitmes paigus lahti lastakse.
Kui taolised elu loomise võimalused on kättesaadavad inimestele, kelle DNA toimib ainult kahe spiraali kaudu, kujutage siis endile ette, millist geneetilist teadlikkust peaks siis omama olendid, kes on elanud nende teadmistega sadu ja tuhandeid aastaid. Just selliselt luuakse maailmu ja sünnivad liigid. Nn Jumalad eralduvad Esmaloojast energia lainetena ning suunduvad vaba tahte alasse. Nad toovad kaasa osa Esmalooja energiast, Keda võib kujutleda kõikide loomingu mustrite algena. Nad eksperimenteerivad antud energiatega, õppimaks tundma Teda ja Tema jõudu ning võimalusi. Nendel on täielik vabadus teha kõike, mis vaid pähe tuleb, aga kui nad lähevad sellega kaotsi, unustades ära oma Esmaallika, hakkavad nad looma valguse asemel pimedust – ent seegi on kõik ühe ja sama Mängu osaks. Esmaallika energia jääb ikkagi üldiseks ja ühtseks, seetõttu kõik on vastastikku seotud ning kõik vajab tervendamist /algsesse seisundisse tagasiviimist. VK/.
Kui teie kord muundate Maa ja lähete üle Kuldsesse Ajastusse, avaldab see periood mõju kogu Universumile tervikuna. Möödub tuhat või paar tuhat aastat, enne kui te märkate, et muutused on rullunud üle kogu Universumi. Muutused võivad toimuda ka momentaalselt, kuid teie ise ei suudaks tajuda neid hetkeliste muutustena. Kuid niipea kui te muutute Maa tasandil, toimuvad hetkega muutused ka kõikjal mujal. Need, kes peavad endid teie omanikeks või planeedi jumalateks, üritavad praegusel ajal lõhestada ja eraldada teid, hoides eemale tingimusteta armastuse ja vastastikuse koostöö tekkimise võimalusest, selle eest, mis kiirendaks teie vaimset arengut. Nad saavad tegema kõik, mis on nende võimuses, tekitamaks kaost, korralagedust, sõdu ja hirmu – kultiveerides inimkonnas just neid sündmusi, mis katavad teie eest kinni ligipääsu Elava Raamatukogu teadmiste juurde.
Need, kes hõivasid teie planeedi, võitsid selle tapluses, sõjas. Anastajad teadsid, et Maa on hindamatu, kuigi olid eemal hoitud Maa tõelise väärtuse mõistmisest. Nad ei mõistnud tema väärtuse tõelist olemust. Nad tegutsesid teie planeedil kulla ja vee otsingul, nad vägistasid ära teie psüühika ja varastasid paljaks teie teadvuse, jätmata teile teadmist oma tõelisest olemusest. Sealjuures nad arvasid, et lihtsalt lõikavad rikkalikku saaki. Aga kui nad olid Maa vallutanud, nad ei suutnud näha tema ammendamatuid rikkusi, kuna ei teadnud kus ja kuidas neid otsida.

Maa omanikud või jumalad teadsid, et inimesed võivad anda nendele palju ka ilma armastuseta, seetõttu Armastuse sagedus on nii harva esinev antud planeedil. Omanikud ei soovinud, et rikkused saaks avastatud kellegi poolt enne neid endid. Kuid paradoks on selles, et ilma Armastuseta ligipääs inforikkuste juurde jääb nendele suletuks seni, kui nad õpivad tegutsema Armastuse lainel. Just see tuleks neil ära õppida ning just teie suudate seda nendele õpetada. Kuigi need energiad ei suutnud Elavat Raamatukogu aktiveerida ning võtta temast seda, mida vajasid, leidsid nad teie planeedile teise kasutusviisi – nad suurendasid meelega Maa elanikkonda kõik need aastad, et võimalikult rohkem inimesi kiirgaks välja kaose ja hirmu emotsionaalseid sagedusi. Ja nad olid selles edukad.
Nüüd on käes aeg ületada religioonide tõkked ja piirangud, mille aktsent rõhub oma õpetustega negatiivsetele emotsioonidele: patule ja hukkamõistmisele. Nn „esmapatt” ei ole mingi tõde. Esmane pole mitte patt vaid arm. Aga mis on tõeliselt vale – siis see on elu väärtuse mõistmise puudumine, olgu see rohulible, inimese, looma või lillekese elu. Iga olendi elu on muutumatult väärtuslik. See on Universumi tõde. Teil on absoluutne õigus järgida oma seksuaalsust, rääkida seda, mida te tunnete, liikuda oma isikliku tõe rajal, aga mitte alistuda kellegi jumalate arulagedatele seadustele.
Teil on vaja välja astuda kehtiva tõekspidamiste paradigma piiridest, mis oletab ainult üheainsa reaalsuse eksisteerimist. Saage aru, et teile, inimestele, on jutustatud tohutul hulgal kõiksuguseid lugusid, et teie kasvades avarduks ka teie Universumi Vaimu mõistmine – tolle suure teadvuse matriitsi mõistmine, mille osaks te ise olete. Kahtlemata, kõik ametlikud religioonid on tema kujunemise vastavatel astmetel soodustanud vaimu arengut, ometi igas religioonis on palju valet. Religioonid olid loodud selleks, et anda inimestele võimalus mõista oma individuaalsust, üksiku eraldunud jumaliku alge individuaalsust, mis on kohal igaühes meist. Taoline teadmine on väga väärtuslik. Kuid informatsioon, mis on laiali pudenenud paljudesse religioonidesse, annab vaid piiratud perspektiivi sellest, kelleks te tegelikult olete ning piirab teie võimu oma individuaalse teadvuse üle ja elu üle tervikuna. Mistahes religioon on vaid eksisteeriva loomingu osaline nägemus, teatud perspektiiv või vaatenurk.
Religioosseid jutustusi ja müüte, mis on iga religiooni koostisosadeks, kasutatakse selleks, et kõikvõimalike võtetega mõjutada elanikkonna suurte masside käitumist. Pidage seda meeles, et niipea kui mingi inimgrupp fokuseerib oma energia ja taotluse ühtekokku, siis see kollektiivne energia loob kindlapiirilise „energeetilise massi”, egregori, kes alustab sõltumatut eksisteerimist väljendunud reaalsusena. /Et see energeetiline monstrum saaks edasi eksisteerida, vajab ta pidevat massiteadvuse lisatoidet ning saab nende masside sundijaks. VK/. See, mis religioossest vaatenurgast oli piisavalt õigustatud 100 aastat tagasi, on tähtsusetu tänapäeval. /Saati veel 2 000 aastased või veelgi vanemad primitiivse mõistuse ponnistused. VK/. Ajad muutuvad pidevalt. Samuti kui teie käite koolis õppimas, nii ka hing veedab palju elusid ühes ja samas klassis, kuni omandab õppetundides piisava infomahu. Mõnikord üleminek klassist klassi toimud iga kehastumisega, mõnikord on vaja jääda mitmeks kehastuseks ühte klassi teatud õppetunni omandamiseks, alles seejärel hing tõused uuele tasandile. Suund, mille poole liigub inimkonna teadvuse areng – on oma jumalavõrdsuse idee teadvustamise teekond. Teie saavutate selle vaimse evolutsiooni astme siis, kui saate võrrelda ennast olemustega, keda te olete tuhandeid aastaid nimetanud jumalateks. Teie ei saanud olla võrreldavad nende olemustega viis või kümme tuhat aastat tagasi, sest ei mõistnud nende võimalusi. Nad tulid teie juurde kõrgetasemeliste tehniliste vahenditega ja teie kultuuris polnud sõnugi nende tehnoloogiate kirjeldamiseks. Kui te lähete ajas tagasi, siis kakskümmend või kolmkümmend tuhat aastat tagasi olid teie planeedil juurutatud üsna huvitavad tehnoloogiad. Kuid need saavutused olid kas valesti mõistetud, teadlikult salastatud või koguni peidetud.
Teie planeedil on olemas palju üksildasi paiku, kus erinevate tsivilisatsioonide esindajate väiksed grupid hoiavad avatuna üksikuid Elava Raamatukogu osi, tõmmates endale Armastust ning edastades seda Maale. Maa tagastab armastust ka nendele, tehes nende elu loominguliseks ja sisukaks. Kui Elav Raamatukogu (ER) saab täielikult aktiveeritud ning täidab oma „ekskursioonijuhid” – inimrassi esindajad – teadmistega, vastastikuse koostöö ja armastuse vaimuga, kulub palju vähem jõudu eluga võitlemisele ning rohkem selle ülesehitusele. Muuseas, kui ER saab täielikult aktiveeritud, te saate avastama temas kõike, mis on Universumis olemas, saate looma ja väljendama tema kaudu kõike, mida vaid heaks arvate. Inimese närvisüsteem ja DNA struktuur on antud hetkel ebapiisavalt arenenud, hoidmaks alal seda infomahtu ja sagedust, mis saab prevaleerima ER täieliku aktiivsuse tingimustes. See tooks praegu kaasa liiga dramaatilised muutused teid ümbritseva looduse tajudes.
Kui ER jõuab täieliku õitsenguni, arukad olendid deklareerivad oma kohalolekust kõikides asjades ja nähtustes. Meie osutame sellele, et nad sõna otseses mõttes hakkavad rääkima, jutustama oma lugu. Te võite veeta terve tunni suheldes üheainsa õiega.

Astute kõrvale vaid meetri jagu, kui tunnete kuidas sukeldute võimsasse infotulva. Kõik elavad vormid läbivad adaptsiooni perioodi, arenedes vaimselt. Kõik eluvormid hakkavad avanema üheaegselt, luues enda ümber vibratsioonide sagedusi, tõmmates enda poole sama tasandi teadvuse arenguga olemusi.
Pidage meeles, et kogu looming on elus. Loomad on suurepärased ja paljud nende hulgast on inimestest palju targemad. Paljud neist juba lähevad üle Valguse maailma, just seetõttu planeedil „sureb välja” nii palju loomaliike. Loomad on väga targad. Teie ja loomade vahel on palju erinevusi. Üheks kõige põhilistest erinevustest on selles, et loomad teavad, et kui nad surevad, nende eksistents ei lõppe. Nad teavad, et nende areng kestab edasi. Nad ei osta omale hauaplatse kalmistul ega tunne muret selle üle kus nad surevad või kuhu nad maetakse. Loomad usuvad, et Universum hoolitseb nende eest. Nendel on kaasasündinud tarkus ja usaldus elu vastu. Nad ei osta kindlustus poliise ega vaata telerit. Paljud loomad tunnevad teravalt ümbritsevat maailma ja temas toimuvaid muutusi. Nad mõistavad, et see elukvaliteet, mis neid rahuldaks, ei saa enam teie maailmas jätkata väljendamist ning seepärast nad jätavad ta maha.
Loomad olid teile antud Maal olemise kaaslasteks. Teile endile võimaldati otsustada – kas toituda nendest või mitte. Loomadel pole midagi selle vastu, et te tarvitaksite neid toiduks, tingimusel, et see parandab teie ja nende elu kvaliteeti. Kuid, kahjuks, käesoleval ajal loomadest ei peeta lugu ning nende elukvaliteet jätab soovida paremat. Nendesse suhtutakse nii, nagu nad polekski elavad olendid, nagu ei tunnekski nad midagi, olles vaid inimrassi orjadeks. Loomad olid kavandatud ja loodud olema teie sõpradeks, hõivama vastavat ala ruumist, õpetama teid, osutama teile teed ja jagama teekonda koos teiega. Loomad on biogeneetilised olendid, kelle põhialuses on palju geneetilisi kogumeid, mis on kogutud erinevatest planetaarsetest süsteemidest. Nende loomine võimaldab nende süsteemide esindajatel omada geneetilist seost Maaga ning selle tasandi kaudu piiluda Maale ning deklareerida oma kohalolekut. Taoline loovuse tahk pole inimese poolt kunagi olnud tõeliselt hinnatud ega mõistetud.
Loomadel on intuitiivne taju, mis aitab neil mõista, millist rolli nad mängivad ise ja teised loomad. Oma juurtega nad küünivad maaväliste koosluste tohutusse mitmekesisusse ning väliselt näivad nad samuti kui nende eellased, arukad olendid, kes elavad teistes maailmades. Kui te vaid teaksite, kui palju miljoneid ja miljardeid asustatud planeete on Universumis, poleks taoline idee teie jaoks nii šokeeriv. Need, kes valmistasid teie planeedi, palusid paljusid ühiskondi anda planeedi külviks „seemneid”. Need „seemned” läbisid biogeense töötluse insenerliku protsessi, mille tulemusel sai võimalikuks Maad asustava inimese sõprade ja kompanjonide loomine.

Mõningaid loomi kasutatakse infoülekande seadmetena. Teie kassid on otsesed infoedastajad teadvuse sellele liigile, kes teostavad teie järel järelvalvet. Iidsetel aegadel paljudes kultuurides teie planeedil oli moodne pidada valitseja kõrval lõvi või teist liiku kaslast. Kassid on alati olnud kroonikandjate kõrval. Vaadake vanaaegseid kujusid kogu planeedil. Mida te näete? Lõvisid. Kaslaste perekond kujutab endast liigi biogeneetilist modifikatsiooni, mis oma olemuselt sarnaneb teiega, kellel on vaid kaslase väljanägemine. Kass-Olendid ja Lõvi-Olendid on käinud teie planeedil ning jätnud oma mõju Lõuna-Ameerika, Mehhiko, Egiptuse ja mõnede saarte kultuuride lukku. Nende auks püstitati kujusid. Kui planeedivälised teadvused õpetasid inimrassi või segasid oma liikide liine inimestega, luues valitsevaid persoone, eriti Egiptuses – nad jätsid kasse infoülekanneteks. Sel moel oli valitsev persoon pidevas otseses kontaktis täherassiga. Just niiviisi paljud valitsejad võtsid vastu oma otsuseid. Niiviisi neid suunati ja manitseti.

Kassid edastasid telepaatilist informatsiooni, esinedes ülekandejaamadena – „kosmiliste raadiovastuvõtjatena”. Meile lähematel aegadel olid kassid tingimata nõidade nõiduslikuks atribuudiks. Te arvate, et nõiad olid rumalad olendid? Muidugi mitte. Kassid olid sidelüliks teiste reaalsustega. Kui majja tungivad madala kvaliteediga energiad, on kassid võimelised neid energiaid „üle võtma” ning lastes nad endast läbi, tõstma nende vibratsioonide sagedusi. Paljudel teil on majas kassid, mis edastavad mahukat infot. Kuid antud ajal te ei tee veel koostööd taolist liiki informatsiooniga.
Kassid kaitsevad ja abistavad teid, nad on teie sõbrad ja lohutajad. Kui te reageerite kassidele allergiliselt, osutab see paljudele asjadele. Me oleme töötanud paljude inimestega, kes annavad mitmesuguseid allergilisi reaktsioone. Üks olulisematest järeldustest, mida võib teha allergilise reaktsiooni puhul kaslaste perekonna suhtes on see, et teie ei lase enda ligi Armastuse võimalust. Teie justkui ei saa teda endasse „sisse lasta”. Kass on teatud asteni teile ustav ja jagab teiega oma armastust. Ja kui ta tuleb teie ligi, on võimalik, et te ei suuda vastu võtta emotsionaalset sidet teise olendiga. Antus selgitus on üheks allergiliste reaktsioonide põhjuste selgituseks teatud loomaliikide suhtes.
Iga loomaliik peegeldab teie teadvuse teatud kooslust. Kui teid on ära tüüdanud tarakanide rünnakud, on võimalik, et te ei soovi lahendada teatud vanu probleeme, mis kerkivad esile teie alateadvusest ja nõuavad teadvustamist. Te, kahtlemata ei vaata tarakanidele tundega :”Kui ilusad te olete, kenad väikesed tarakanikesed! Kui kena on teid näha oma köögis täna hommikul nõudepesu kraanikausis!” Te püüate lämmatada neid lapiga või pritsite mürki. Need aga aina koguvad jõudu, kas pole? Nad on hämmastavalt vastupidav liik, kes on üle elanud palju energeetilisi nihkeid ja ära õppinud muundama paljusid mürke ikka ja jälle. Nad on siin selleks, et te vaataksite mitte just eriti meeldivale osale oma teadvusest – sellele, mis pesitseb teie sees, mida on vaja vaadata teadvuse valguses, õnnistada ja lahti lasta. Mis on siis see asi teie teadvuses, mis istub seal kui kahjurputukas ja ärritab teid seestpoolt? Ja milliselt teie kui liik võiks saada palju vastupidavamaks? Kuidas te muidu oskaks muundada teile sattuvaid mürke, kaasaarvatud mentaalseid?
Elada Loodusega harmoonias on piisavalt lihtne. Kõik, mis teil tuleks selleks teha – telepaatiliselt paluda täpselt seda, millist elukogemust te tahaks saada. Rääkige Maaga, loodusega – nii mõtteliselt kui ka kuuldava häälega. Kui te äkki avastate, et teie rahu häirivad loodusolendite hordid, lihtsalt öelge: „Kui teravmeelselt ma olen väljamõelnud iseenda õpetamise võtted, kasutades looduse ande. Ma mõistan, väikesed olendid, et te üritate mulle midagi õpetada. Ma katsun järele mõelda ja vaadata endasse”. Teile meeldib luua katteloore ja varjata ennast ekraaniga selle eest, mis teid ärritab, veel sagedamini aga lihtsalt hävitada ärritava faktori, jõudmata selgusele tema väljailmumise põhjuses.
Sel moel te sõna otseses mõttes väldite palgest palgesse kokkupõrkeid sellega, kes te olete. Kui te vaataks oma teadvuse süvasisemusse, tekiks teil vajadus ennast muuta ning muutumise vajadus eeldab mitmeid tegemisi mitmesugustel tasanditel. Kõige sagedamini te klammerdute selle külge, mis teeb teie elu rõõmutuks, peaasi et ei peaks kohtuma üks ühe vastu tundmatusega. Kõik olendid teenivad teid sõprade ja õpetajatena. Ükski olend ei püüa valmistada teile meelehärmi. Teile on kaua õpetatud seda, et keegi või miski tahab teile kahju teha. Seetõttu te reageerite teatud stereotüüpide piires – teatud vibratsioonilise sageduse raames. Seejärel, kuna just teie ise loote oma isiklikku reaalsust, teie parimal viisil üritate suunata oma reaalsust iseendale valu tekitamise teele. Kas te teate, et iseennast kahjustada on üsna keeruline? Selleks peab üsna tugevasti pingutama. Teie peate kulutama üsna palju jõupingutusi ja energiat, et jääda haigeks või teha endale muud kahju.
Teaduslikes ringkondades on hästi teada, et paljud teile reklaamitavatest kaupadest ei teeni teie huve parimal viisil. Reklaamis prevaleerivad alati majanduslikud arvestused ja raha. Kõige sagedamini aga tehakse raha teie hirmu arvel. Kuidas seda protsessi peatada? Loomad antud hetkel peegeldavad teile seda valu, mida te ise talute nii vaimselt kui ka psühholoogiliselt. Loomad sageli võtavad enda peale teie valu, samuti teie haigusi. Kõik ei tegele ise loomade pidamisega toiduainete saamiseks, aga praegu paljud loomaliigid taluvad tugevaimat ahistust, mis läheb üle haiguseks. Loomad on siin selleks, et teid õpetada. Nemad, kui peeglid peegeldavad teile teie endi aspekte, mis vajavad teadvustamist. Paljud koduloomad, lähtudes sügavast ustavusest ja armastusest teie vastu, võtavad enda kanda teie haigusi, osutamaks teile sellele, mida te ise ei suuda näha.

Kui te loomale lähenete, ta juba teab, kas te lähenete talle rahuga või piitsaga. Kui te kord võimaldate loomadel olla teiega võrdsete õigustega, olete ka teie ise valmis osalema olemasolu palju kõrgemates sfäärides. /Praegu ei suudeta tagada võrdseid õigusi isegi inimese sugupoolte vahel, jäädes selles osas endiselt barbariteks. VK/. Te suudate mõista, mil moel jumalikud jõud väljendavad ennast olemise kõikvõimalikes vormides, peites end erinevatesse väljendustesse kõiges elavas. Mõistus on olemas kõigis elavates olendites. Pidada inimest „Loomise Krooniks”, kõige arenenumaks liigiks, on suur viga. Selline väide on absoluutselt vale. Mingeid võrdlusi lihtsalt ei saagi olla, kuna Eluloova Jõu Teadvus täidab kogu loomingut. Kividel ja mägedel on sageli palju sügavam oma ülesande mõistmine, kui see, mida inimkond on kunagi üldse saavutanud.
Taimed, mida kasvatatakse toksiinidest vabas keskkonnas, mille eest kantakse hoolt, armastatakse, toidetakse ja kellega räägitakse, alati vastavad sellele. Taimed väljas ümber maja soovivad samasugust suhtumist endasse. Nad võivad end kallutada ja kasvada nendele saadetava Armastuse suunas. Taimeriik on väga helde, nagu ka loomariik. Nad oskavad vabalt anda, nõudmata midagi vastu. Need taimed ja loomad, kellele teie jagate oma Armastuse energiat, otsekohe teavitavad juhtunust kõiki oma riigi esindajaid. Nad eritavad hormoonide taolisi substantse, mis otsekohe edastavad teadmisi ühelt taimelt kõigile teistele.
On taimi, mis nende toiduks tarvitamisel seovad teid teie endi teiste vormidega ja teistsuguste teadvuse vormidega. Teadvuse muutmise kogu kontseptsiooni teatud taimede toiduks tarvitamisel tajutakse Läänes üsna eelarvamuslikult narkootiliste ainete kuritarvitamise tõttu. Paljudes pühades tseremooniates ja rituaalides käibib mõiste, et Elava Raamatukogu taimede teatud osad, olles manustatud inimese poolt, aitavad viimasel mõista Elavat raamatukogu ennast. Seetõttu olge sõbralikud ja lahked, olge avatud ideele, et Maa ise peab kõike üleval ja aitab teil teda mõista. On neid, kes ei taha et te pääseksite ligi informatsioonile ja saaksite vabaks, seetõttu nad kasutavad kõikvõimalikke riukaid, omistades negatiivseid tähendusi neutraalsetele asjadele. Nad esitavad kauneid asju hirmu esilekutsuvatena. Tegelikult inimese elumõte on selles, et teadlikult, oma tahtepingutuse või Maa andide kasutamisega osata siseneda teadvuse alternatiivsetesse seisunditesse teadmiste saamiseks, ilu avastamiseks ja elu õilistamiseks.
Sisenemist alternatiivsetesse teadvuse seisunditesse on vaja alati teostada vastavate rituaalide kaudu, austades kõiki eluvorme ja Maad ennast.
Paljud ained, mis võiksid tuua kasu teie nn Lääne maailmale, pärinevad Taimeriigist. Taimed pakuvad teile võimalust mõista oma planeeti ja iseennast. On neid, kes meelega põletavad metsa massiive ja hävitavad tohutuid ER osi. Mõnikord mardika vuntsid, puude koor või juured sisaldavad endas võtit selle juurde, kuidas viia harmooniani, tervendada inimesed ja viia nad välja vaimse arengu rajale. Kõigel oleval on sellel planeedil oma eesmärk ja ettemääratus. Ja kui inimene peaks tahtma uurida taime armastusega, siis viimane annab talle edasi kõik oma teadmised. Tegelikult maa ootab seda hetke, mil inimesed saavad teada temas peituvaid nõiduslikke võlusid. On aeg avastada temas peituvad võlujõud. Teie ja miljonid mõttekaaslased suudate rajada uued teed harmoonilise koostöö võimaluse realiseerimiseks siin, Maa peal.
Taotluse, planeerimise ja tegutsemisega kooskõlas oma valgusmatriitsiga teie realiseerite oma Maal viibimise eesmärgi. Teie sihiks on vaimne arenemine ja osalemine inimkehas toimuva mutatsiooni ümberkujunemise protsessis. Te võite leida planeedi pinnal energeetilisi punkte, mis soodustavad väljastpoolt areneva sisemise transformatsiooni kiirenemist. Armastus -jõud, mida te pole tänini osanud täiesti hinnata – on selle protsessi võti. Teie armastuse mõiste läbib lähiajal tugevad muutused. Sedamööda kuidas te hakkate avastama Armastust enda seest, teie, nagu peeglis, hakkate nägema oma sisemiste protsesside süsteeme väljendamas end ümbritsevas reaalsuses. Teie mõtted omandavad vormi ja väljenduvad väljapoole, teie ellu. Teiepoolne armastuse kui kõige oleva elushoidva jõu uurimine avaldab mõju kogu planeedile tervikuna. Planeet läheb samuti üle Armastuse vibratsiooni sagedusele, mida selle kohta ka ei arvaks ajalehtede pealkirjad.
Pidage meeles, et Armastus on teadvuse vastav vibratsiooni sagedus. Valgus on samuti vastav
vibratsiooni sagedus. Nii Armastus kui Valgus eksisteerivad energia elektromagnetiliste kiirgustena.
/Seda on oivaliselt kirjeldanud arktuuruslased, kelle laevas on selle energia jaoks vastav ruum, mida võiks altariks nimetada. „See väljendab kogu meie olemasolu meenutamist ja teekonda Suure Keskse Päikese /Esmalooja/ poole. See altar on tuleviku-mineviku ja oleviku-tuleviku meenutus. See on Kõige ühesus ja ka tühjus /materiaalse väljenduse mõttes/… Kõigepealt on seal võnkesagedus ja selline värvide mäng ning värvid ja helisagedused selles dimensioonis tekitavad Olenditele, kes sellest ilust osa saavad, tõepoolest ekstaasi ja rõõmu. Selles peitub kõige suurem au neile, kes jõuavad seitsmendale /hinge/ tasandile. See on kõige ülevam emotsioon, mis ootab Tões olevaid hingi – eesmärk, mida me teenime.

Selles ruumis ei räägita ühtegi sõna. Seal pole vajadust isegi telepaatilise suhtlemise järele. Seal pole avaldunud ühtki dimensioonilist kuju. Seal on ainult valguse ja heli vormid ning kõrgeimate Tõdede emotsionaalsed sagedused, mis Universumis eksisteerivad. Need on need tõed, mida Thoth püüdis edasi anda Egiptuse Pühendunutele… Kui nende üle valdajaks saada, võivad need muuta inimkuju Armastuse ja Valguse Universumi kaasloojateks. Kui hing saab kord selle intensiivse energia osaliseks, siis pole füüsilises maailmas enam midagi, mis teda köidaks…”. VK/.
Kogu planeet on ER, mis võib saada aktiveeritud. Elava Raamatukogu aktiveerimine, omakorda, toob kaasa elektromagnetilise mõju inim-genoomile, mille tagajärjel see muundub. Genoomi struktuuri muundumise võimalus on tingitud sellest, et inimesed on võtmed ER-i juurde ning emotsioonid võimaldavad informatsiooni maha lugeda. Need, kes seni on juhtinud teie planeeti ja peavad endid tema jumalateks, alles õpivad armastama. Kuid kogu teie Ajaloo jooksul pole antud planeedil olnud tsivilisatsiooni, kes oleks suutnud Armastuse vibratsiooni kuigi kaua alal hoida. Igal neist oli oma tippaeg, millele järgnes sissetung väljastpoolt ja selle lõhkumine (teie vaatenurgast). Teatud ajavahedega Põhja-Ameerika elanikud on hoidnud alal Armastuse vibratsiooni ja ER oli teatud astmeni avatud. Sisenemisvõtmeteks selle juurde olid loendamatud juurdunud aborigeensed kultuurid. Kui nende võtmete hoidmise aeg lõpule jõudis, Armastuse vibratsioon kandus teise kohta ruumis ja teise kultuuri. Palju eksperimente on läbi teinud Plejaadide Teadvuse Esindajad, keda saadeti sellele planeedile Armastuse sageduse üleandmiseks, et säilitada vähemalt tema kajagi sellel planeedil. Meie võisime avada portaale ja hoida alal vibratsioone, et säiliks võimalus seda aktiveerida kõikjal, kui õige aeg käes. See aeg on nüüd käes, see on praegu, nagu te juba teate.
Meie ülesanne, mis paljudele tundub mitteteostatavana, on teie vabaks laskmine. Ideaalis te lõpetate igasuguste endast väliste autoriteetide usaldamise ja saate igaüks autoriteediks iseendale. Teie vaatate siis endale kui võrdsele kõigi teiste loodute hulgas, ühtki loodud olendit pjedestaalile upitamata. Teie ütlete endile: Vaadake mind. Mis on minus seotud kõigi teiste loomingu vormidega? Minus elab Jumalik Loominguline Alge. Mina olen imeline olend, aruandev ainult Esmaloojale, Kes väljendub minus. Mul on võime leida endas kõik vastused ning minu püha õigus on olla iseendaks. Ma näen tulevikku, ma näen minevikku. Ma olen suveräänne olend”.
Mõnikord te ärritute meie üle, öeldes endale: „Need plejaadlased pingutavad pidevalt üle, nad kogu aeg norivad minuga. Kas nad jätavad mind juba ükskord rahule? Miks nad vajutavad kõikidele mu nuppudele korraga? Kuid kui te kuulatate tausta järele, mis kõlab sõnade taga ning tulete tagasi oma eksisteerimise mõtte juurde tagasi, te näete, et me teeme kõik võimaliku, et te pöörduksite näoga iseendi poole ja tegutseksite iseseisvalt. Kui me ei vasta otseselt teie küsimustele, siis mitte seepärast, et varjame teie eest informatsiooni, me lihtsalt ootame teiepoolseid teadlikke aktiivseid tegusid. Meie sihiks on viia igaühe teist suveräänsuse ja sisemise jõu tunnetamiseni, viia teid sinna, kus te võtate rahumeelselt vastu omaenda jumaliku olemuse, tunnustada iseennast. Ning siis te saate luua omaenda elu omaenda äranägemise järgi, sõltumata sellest, mis antud hetkel teie ümber toimub. Tulevastel aegadel need omadused saavad teid teenima kõige hinnalisemate väärtustena.
Oma manitsustegevuse teostamiseks ja oma energia suunamiseks me peame omama vastavaid kvalifikatsioone. Meiegi pole sündinud kuldlusikaga suus ja suhkrust huultega. Meie arenesime ja õppisime ise. Me oleme teatud viisil õppinud ka teilt. Me oleme uurinud teid niivõrd, et selle teadmise tulemusena muutsime iseendid omaenda reaalsuses. Meie kultiveerisime huumori meelt ja omaksvõtmise rõõmu, kuna need olid ka meile endile absoluutselt vajalikud. Kui me oleks suhtunud oma töösse liialt tõsiselt, me oleks juba ammu alla andnud. Muide, nagu teie isegi. Ja meie kõik oleks sellest ainult kaotanud.
Selles protsessis on tagasisidel tohutu tähtsus. Siin, Plejaadide Tähtkujus, toimuvad tohutud muutused teie poolt teostatava töö tulemusena. Me soovime, et te seda mõistaks. Toimub vastastikune vahetus, aga mitte mäng ühte väravasse. Koostoimed on mõlemasuunalised. Muutused, mis nii silmnähtavad teie endi elus, avaldavad vastavat efekti kõikjal, kus see võimalik, tänu teie selgepiirilistele taotlustele ja energiahoovuste õigele suunale. Meie taotluseks ja kõige siiramaks sooviks teile on soovitus elada tolle hetkeni, mil te näete ja tunnete oma töö tulemuse efekti – tunnetate ennast paljudes mõõtmetes, kerides lahti Maa ja Plejaadide maailmu üheaegselt.
Meie oleme vahendajad – need, kes avavad väravaid, tutvustavad, osutavad, mis suunas tasub liikuda. Tohutu intellektuaalne jõud ootab teid, deklareerides: „Me tahame kohtuda inimestega, me soovime teha nendega koostööd, osaleda selles projektis”.

Meie aga ütlesime: „Oodake! Te ei saa täita nende elu, sest nad on liiga haprad olendid! Teie on vaja varuda kannatlikkust ning oodata, kuni nad kasvavad vaimselt ja intellektuaalselt selle tasandini, kus teil saab olema lihtne kohtuda ja suhelda”.
Me sooviks, et te veereksite libedalt läbi aegade, mil maailmad avanevad ning reaalsused nihkuvad ja sulavad ühte. Teie kehades, teie raku mälus on hoiul vastavad energia konfiguratsioonid ja meil on vaja tulla teile vastu õrnusega, loomaks tingimusi teie kiireks vaimseks kasvuks.
Energeetiline harjutus. Avage oma kujutlusvõime ja tehke matk oma teadvuse sisemusse. Tehke mitu sisse ja välja hingamist. Lõdvestuge. Kujutage ette, et te seisate inimeste ringis. Teie kõik hoiate kätest kinni. Teie näete, kuidas ülalt laskub teie peale sädelev helendus, kuldne ja valge valgus, moodustades ühtse valgusvoo. Nüüd kujutlege endale Maad Elava Raamatukogu rollis. Tal on millegagi võrreldamatu elujõud. Kõik olemasolev kiirgab välja valgushoovusi. Te pole kunagi varem näinud, kuivõrd elav on Maa. Hoidke seda kujutist, hoidke kätest kinni, jääge ringi osaks, samal ajal võimaldage osal iseendast eralduda ja minna ringi keskele individuaalse teadvusena. Tunnetage ennast Valgushoovuse keskel olevana ning samal ajal osana ringist. Sisenege Valguse Kiire sisse ja tunnetage meie kavatsusi, et me saaks tuua teid teise tähemajja, mis asub Plejaadide Tähtkujus. Lubage oma kujutlusel kanda teid üles. Tunnetage kergust, rõõmu, süvasidet ja soovi ühineda oma tähe perekonnaga. Nüüd nähke end Plejaadide Tähtkujus – sellises, kui te ise seda endale ette kujutate. Vaadake ringi, tundke, tunnustage. Andke osa endast Esmaallikale, kes teid on loonud. Taoline tunnustus on teie teadvuse muutumise ja arenemise võimas faktor. Suurim, mida te saate kinkida – on kaastunne. Kaastunne on võimalus mõista, miks miski on toimunud just nii, aga mitte teisiti; mõista süva põhjusi ja tagajärgi. Selline teadvuse seisund avab teie võimalused näha ja tunda toimunu tulemusi lõpmatu aja jooksul. Teile on avatud kõik koridorid ja te võite tunnetada ja teada mistahes tõde, mis pulseerib teie olemuse igas rakus. Andke ära kõik, mida saate ja tahate, sellele ruumile, mis on samuti teie koduks. Leidke siin rõõmu ja elumõtte. Öelge välja oma taotlus, et ruumi antud osas toimuks muutused ja täituksid ülesehitavad ennustused. Öelge välja oma taotluse: „Loomingud tulid tagasi oma Looja juurde selleks, et teda vabastada, anda Loojale vabaduse”. Kandke tähelepanu üle oma hingamisele. Hingake kergelt ja vabalt, saatke rõõmu, vabastamise ja mõistmise vibratsioonid ülespoole kulgevale vaimse arengu rajale. See ruum on nii teie, kui ka meie ühiseks koduks. Tunnetage, kasvõi mõni hetk, et ta tuleb teie juurde tagasi. Nüüd kujutlege ennast suure käe peos. Te seisate taas ringis ja hoiate kätest kinni nende inimestega, kellega olite Maal. See tohutusuur käsi laseb teid alla Plejaadide Tähtkujust tagasi Maale, käitudes teiega kui kõige hinnalisemate ja hapramate loodutega kogu Universumis. Teid tuuakse tagasi Maale kaunisse aeda. Vaadake, kuidas te jooksete aias ringi ja mängite kui lapsed. Maa Elav jõud on nüüd väljendunud veelgi tugevamalt võrreldes sellega, milline see oli teie rännaku alguses. Naeratage, lubage rõõmu ja tunnustuse pisaratel avada teie südame kõikidele reaalsustele ja kõikidele maailmadele. See, mida te saavutasite kaastunde hetkel – on tohutu hüpe teie vaimses arengus.
26
Muu või vaba teema / MAA. Plejaadlikud Võtmed Elavale Raamatukogule.
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 23:40 »
Sisukord:

   Esimene võti - Mäng, Koodid ja Võtme Arvud.  Meie kõik loome kujutlusmaailma isiklikuks evolutsiooniks.
   Teine võti - Unenäo taasloomine Elavast Raamatukogust.
   Kolmas võti - Maa ütleb: Kujutlusvõime on kõige võimsam jõud, mis on inimkonnale kättesaadav.
   Neljas võti – Maa on teie Kodu.
   Viies võti – Jumalanna taassünd.
   Kuues võti - Valguskeha kinnistamine.
   Seitsmes võti - Mõõtmete tants.
   Kaheksas võti - Jumalate and.
   Üheksas võti - Rännak aja koridorides.
   Kümnes võti - Taevad kõnelevad.
   Üheteistkümnes võti - Maa initsiatsioon.
   Kaheteistkümnes võti - Ärgake, kallid sõbrad, selles unenäos.

 MAA.
 Plejaadlikud Võtmed Elavale Raamatukogule.

Barbara Marsiniak, Karen Marsiniak ja Tera Thomase osavõtul.

Tõlkinud Viktoorius 2009 a.

Käesolev kirjutis on raamatu „Koidu Toojad” järg, milles meie kosmilise tuleviku vaimsed õpetajad avavad uusi üksikasju inimkonna päritolust ja kosmilisest saatusest, Universumi vaimsetest seadustest ning tollest erakordselt olulisest rollist, mida mängib planeet Maa tema evolutsioonis.
"Teile võib tunduda, et me eksisteerime kusagil väljaspool, Plejaadide tähesüsteemis, teie tulevikus. Kuid me eksisteerime teie sees. Meie oleme teie esivanemad, samuti ka teie järglased. Me oleme teie ise aja kuldsetel spiraalidel. Meie palume mõtestada ümber teie ettemääratus, vaadata üle jõud, kes teid juhendavad, taaselustada teadvuse šifrid ja koodid, mis on hoiul teis endis. On kätte jõudnud aeg nõutada teile õigusega kuuluv Looja teadmine, kes loob mõttevormide abil-taastada ilu, tuua ellu tagasi tema väärtus, tuletada meelde Maa Elava Raamatukogu ettemääratus ja omaenda olemus. Siirdugem siis koos rännakule läbi teie maailma saladuste”.
19 september 1994 a.

ESIMENE VÕTI
Mäng, Koodid ja Võtme Arvud.
Meie kõik loome kujutlusmaailma isiklikuks evolutsiooniks.

Tervitame teid, meie kallid sõbrad, me oleme siin. Meie kavatsuseks on aidata teil luua reaalsuse uut versiooni, mis innustaks teid elama ja armastama. Maa on hindamatu pärl, mis on maetud paljude tumedate mulla ja kivide kihtide alla. Tema tõeline väärtus tuleb alles avastada ja lahti mõtestada; ta ootab kannatlikult kroonimise aega oma laste poolt. Tema sigitab ja toetab teid ning ilma temata te ei saaks eksisteerida. Meie palume teid, kes te janunete suurte sündmuste järele, deklareerima oma ustavust, oma armastust Maa vastu.
Võtke endale kohustus muundada endid, minna läbi valgusest ja pimedusest ning austada Maa olulist rolli oma vabanemisel. Arutades lahti oma taevase päranduse niite, ärge sattuge täheavaruste romantika võrku. Teie asute ju Tähel, mis peegeldab ja saadab laiali valgust maailmadesse, mis otsivad vastuseid oma küsimustele. Antud hetkel on teie ülesandeks aktiveerida Maa Elav Raamatukogu, viia Maa ja inimkond taas Loomise etteotsa. See on teekond, millel te liigute. Aeg, ruum ja maailmade eksistents on iseenesest amorfsed mõisted ning on reaalsed sedavõrd, kuivõrd palju te neile tähelepanu osutate. On olemas planeet Maa mitmeid versioone, mille hulgast võiks teha valiku, palju ajalisi niite, kulgevaid sündmusi, mis on ammuilma vajunud unustuse hõlma. Teie tähelepanu sai meelega kõrvale suunatud taolistelt versioonidelt, andmaks teile täisverelise arengu võimaluse, et avada oma mõistus ja süda, kuna teie endi kehas ning Maa enda kehas peituvad teie poolt otsitavad vastused kõigile teie küsimustele ning võtmed kõikide suurte saladuste lahenduste juurde.
Esmapilgul võib tunduda, et meie eksisteerime teist eraldi Plejaadide süsteemi ühtse energiana, kutsudes teid üles tulevikust. Kuid me eksisteerime samuti teie sees. Meie oleme teie esivanemad, eksisteerides nii teie sees kui teist väljaspool. Meie olemegi teie ise aja kuldsetel spiraalidel, mis tsirkuleerivad läbi olemasolu ajastute, kutsudes teid üles taas üle vaatama kõike seda, mida te varasemalt austasite ja pühaks pidasite.
Me palume teil vaadata üle teie ettemääratus; anda uus tõlgendus jõududele, kes teid juhivad; elustada teadvuse šifrid ja koodid, mis on hoiul teie olemuses.
On kätte jõudnud aeg nõuda oma kätte teile õigusega kuuluvad teadmised, mis loovad Looja mõttevormide abil. Selle raamatu materjal on välja töötatud selliselt, et dekodeerida teie teadvus, kasutades just neid süsteeme ja struktuure, mis formaalselt teid määratlevad, nimelt kaheteistkümneosalist süsteemi. Mil viisil te tajute arvulisi sümboleid ühest kaheteistkümneni? Nt, kalendri 12 kuud, 12 Sodiaagi maja või 12 numbrimärki kellal? Seejärel lisage nendele sümbolitele oma isiklikud „12”. Kujutlege, et teil on 12 DNA niiti, mis aktiveerivad ja seovad ühtseks süsteemiks teie 12 energiakeskust. Energiakeskused on energeetilisteks sissepääsudeks, avatud usteks, mille kaudu te saate tunnetada oma vaimset pärandit.
Antud vaimse arengu etapil teile esitatud väljakutse seisneb selles, et tunnetada ennast omaenda ettekujutuse läbi, mõista oma sisemist olemist ning oma reaalsuse „sisemist kuulutustahvlit”. Teie ülesandeks on saavutada seda, mis on silmale nähtamatu. Võimalik, et omaenda vaimu otsinguil te pöörate tähelepanu sellele uuele, mis võimaldab rikastada teie kulgevat reaalsust, võimaldades endale palju avarama ilmavaate kujunemise.
Meie osalemine Maa asjades on osa meie karmast, sest meil tuleb tantsida selle meloodia saatel, mille me ise kunagi komponeerisime. Meie eellased sigitasid sündmused, mis antud ajal pidurdavad meie jätkuvat arengut Plejaadide süsteemis. Plejaadide Teadvuse esindajatena me otsime antud dilemmale lahendust ning nende otsingute käigus oleme sattunud raskustesse, millest tahaks teile jutustada.
Kauges tulevikus on meie tsivilisatsioon selle suhtes, kus teie praegu asute, ohus. Seetõttu me järgnesime impulsile siirduda rännakule oma minevikku, leidmaks lahendust probleemile, mis käib meie kannul. Meie asume teie tulevikus. Selleks, et selgesti mõista, mis meiega toimub, me tungisime veel kaugemale meie tulevikku kohtumaks oma õpetajatega, Olemasolu Alalhoidjatega, keda me nimetame ka Aja Alalhoidjateks. Nemad õpetasid meid ületama mitmesuguseid aja sektoreid ning viisid meid rännakule tagasi, meie minevikku – sinna, kus sündmused olid hoiul ning kus nad olid „pitseeritud”. Meie uurisime läbi need aja ja ruumi parameetrid, kus möllasid tormid, mis mõjutasid meie minevikku. Meie uurisime antud sündmusi oma tuleviku ja ka meie reaalsuse praeguse hetke voolu aspektist.
Meie eellased saabusid Universumist, mis oli saavutanud oma lõpetatuse ning tunnetas ja mõistis omal tasemel, et ta on osaks Esmaloojast või Esmalooja rännakuks ajas, Universumist, mis tunnetas ja mõistis ära oma olemuse – Loovuse. Mõistes oma olemust, mõistsid nad, et on ka ise loojad. Nad tulid Plejaadide süsteemi, kuna teadsid, et just meie tähesüsteemi Teadvus saab teid aidata suurima kriisi hetkel: sellel hetkel, kui te olete valmis taasühinema Esmaloojaga. Meie eellased olid ühtedeks Maa Esmasteks Aednikeks, olles nendeks dirigentideks, kes loovuse ja armastusega levitasid Valguse teri maailmadesse ja tsivilisatsioonidesse. Meie eellased on samuti ka teie eellased. Nemad andsid oma DNA Maa Esimestele Aednikele. See DNA sai inimrassi DNA osaks.
Algselt oli Maale kavandatud galaktikatevahelise infovahetuse keskuse loomine. See oli kaunile planeedile tavatu kava: asus ju Maa galaktilise süsteemi ühel perifeersel harul ning oli kergesti kättesaadav teistele galaktikatele. Maa asus ja asub paljude portaalide läheduses – nende teede läheduses, millel energiad liiguvad läbi antud ruumi osa. Et tuua Maale erinevate galaktikate individuaalsete esindajate geneetilisi koode, oli kava loomisel palju askeldusi ja ümberkorraldusi. Igaüks tahtis, et sarnasus nendega oleks täheldatav ka siin, teie planeedil. Need, kes projekti eest vastutasid -nn jumal-loojad, olid geneetika meistrid. Neil olid võimed üles ehitada, otsida välja ja seostada molekule, paigutades nendesse vastava vibratsioonisageduse ja elektrilaenguga individuaalsuse šifreid. Selliselt nad moodustasid elu.
Paljud arukad tsivilisatsioonid pakkusid vabatahtlikult oma DNA-d, et antud planeedil avalduks sarnasus nende geneetilise joone ja koodsüsteemiga. Geneetika meistrid moodustasid kõikvõimalikke elava mateeria liike – nii inimrasse, kui ka loomi. Nad mängisid läbi igasuguseid variante nende DNA koostisosadega, mis olid nendele antud mitmesuguste arukate tsivilisatsioonide poolt sihiga luua Maale infovahetus keskus.
Kavad olid Maa suhtes grandioossed. Kuna need jumal-loojad eksisteerivad väljaspool teie ajamõistet, on mõnisada tuhat või miljon aastat nende mõistes vaid üsna ebaoluline osa.
Enne teid eksisteerisid planeedil teised inimrassid, kes väliselt sarnanesid teiega. Nende DNA oli puutumatu ja nende tsivilisatsioonid saavutasid kõrge arengutaseme. Nad eksisteerisid väga ammu, üle poole miljoni aasta tagasi. Me ei räägi tsivilisatsioonidest, mida teie nimetate Lemuuriaks või Atlantiseks ning mis meie ajaarvestuse järgi kuuluvad kaasaegsete inimrasside juurde. Me kõneleme iidsetest tsivilisatsioonidest, mis on maetud Antarktika jäise mütsi alla Lõunapoolusel ning neist, kes on maetud Gobi kõrbe liiva alla Mongoolias.
Energiad, keda te olete harjunud jumalateks nimetama, on loonud kõik sellel planeedil oleva ning paigutanud mõistuse kõikidesse oma loomingutesse. Kõiges, mis Maal eksisteerib, on mõistus, on teadvus – kõiges, kuni molekulideni teie näpuotstes. Kõik olemasolev on loodud selliselt, et kõik lakkamatult suhtleksid üksteisega.
Teadvus suhtleb lakkamatult välisilmaga vibratsioonide või elektromagnetiliste sageduste kaudu. Need emanatsioonid annavad oma panuse ühtsesse koostoimesse selliselt, et iga eraldiolev sagedus on üldise terviku võõrandamatuks kasulikuks koostisosaks. Raskused, mis on tekkinud Maal antud ajal, on seotud sellega, et inimkond on hakanud uskuma oma üleolekusse teiste planetaarsete energiate üle.
Ta eraldas ennast ülejäänud elavast maailmast samas, kui kõik olemasolev on moodustatud ühtseks koostoimeks. Teie praegune uskumuste süsteem, mis on suunatud ühe osa diskreetsele esiletõstmisele üldisest tervikust, ei võimalda teil näha ja saavutada olemise terviklikkust.

Meie kavatsuseks on osutada teile toetust ja abi mõju, millele allutati Maa Plejaadide Teadvuse eksperimenteerimise tagajärjel sügavamal mõistmisel. Kaose ja segaduse aegadel saabusid erinevad fraktsioonid Plejaadide Teadvuse süsteemist erinevatesse ruumi punktidesse ümber Maa ning kergitasid katteloori, tungides läbi elektromagnetilisest kaitsekilbist. Nad tegid tööd väga väikeste teadvuse kogumitega, et planeedil ei kustuks teatud kvaliteediga energia. Kosmoses teadsid paljud, et teie planeet on liikumas õnnetuste ja repressiooni ning tõeliste teadmiste varjamise aegadesse. Praegusel ajal asub Maa kahtlemata viletsas olukorras. Kuid kaoses ja segadustes peituvad alati piiritud võimalused. Igaühele teist patsutatakse õlale, et te realiseeriksite enda omad, kuid on vähe neid, kes on valmis sukelduma teadmatusse ning hakkama sotsiaalsete normide lõhkujaks, taotledes seda, mida vaevalt toetaksid rahvamassid. Meie aplodeerime teie kavatsustele ning austame igaühte teie valiku eest. Me austame teid nõustumise eest läbi vaadata oma teadvuse erinevad osad: mehelik ja naiselik alge – see, mida te seni pole lõpuni mõistnud ega praktilisel eesmärgil kasutanud. Meile teeb heameelt, et te olete valmis läbi uurima teisi variante ja võimalusi ning samal ajal kaunistama ja rikastama seda, mis teil juba olemas on. On kätte jõudnud aeg võimendada teist läbi voolavaid energiaid ning pakkuda neid miljonitele teistele inimestele vastavalt sellele, kuidas te õpite tõmbama Valguskiiri oma füüsilisse kehasse ja Maa planetaarsesse kehasse.
Meile on alati meeldinud naerda ja meeldivalt aega veeta ning just tänu huumorimeelele ja kergusele me aitame teist igaühte avastama enda jaoks seda, mis segab teie edasiliikumist. On olemas Teadvuse liike, mis kogunevad kokku ühtseks tervikuks sõltuvalt evolutsiooni astmest, taotlustest ja konkreetsetest tegutsemiskavadest.
Valguse perekond, kelle juurde te kuulute, on üheks taoliseks Teadvuse haruks. Oma inimmõistuses on teile alati meeldinud luua müüte: väikesi lugusid või muinasjutte sellest, mis nagu teile tundub, toimub teid ümbritsevas Kosmoses. Teie versioon on üpris tilluke selles valguses, mis tegelikult toimub. Seetõttu me palume teid läbi viia kolossaalne muutus arusaamistes ning võimaldada endale eksisteeriva palju avarama versiooni omaksvõtmist.
Valguse Perekond on olemuste kogu, kelle teadvus on šifreeritud või struktureeritud selliselt, et tuua endas planeedile informatsiooni. Kood asub igas individuaalses Teadvuses. Vastavalt sellele, kuidas te saate esitama küsimusi ja nägema kaugemale reaalsuse hetke jooksvast interpretatsioonist, hakatakse teid suunama mõtteviiside loomisele, mis soodustavad teid ümbritsevate inimeste koodide aktiveerimist. Meie oleme vaid üks grupp energiaid, kes süütavad teadvuse koode planetaarse arengu teatud hetkel. See protsess saab arenema koos teie täiustumisega. Teile saab osaks tohutu abi ja toetus toimivate instruktsioonide näol seni nähtamatute ja antud hetkel tundmatute õpetajate poolt, kes ilmuvad teie ette teie arengule vastavalt.
Valguse Perekond on tohutu ja avar. Tema esindajad kogunevad seal ja siis, kus ja kuna tekib info levitamise vajadus: nad on kiirreageerimise korpus. Nende abi kasutatakse vaid ekstreemsetes tingimustes ja olukordades. Valguse Perekonna esindajatel on võimalus integreerida reaalsuse nihkeid ning jääda taolistes tingimustes ellu, lagundamata füüsilist kesta, milles nad saabuvad ja elujõudu, mille abil nad väljenduvad kolmemõõtmelises maailmas. Olles Valguse Perekonna Esindaja, on teil võime muuta teid ümbritsevat reaalsust. See võime on osaks teie olemusest. Teil on vaja luua selline väärtuste süsteem, mille abil te saate seda täisväärtuslikult väljendada. Teie Teadvus areneb ja moodustab teie elukogemusi ainult vastavalt teie hetke jooksvate korraldustega, sõltumata sellest, milline oli teie „lähteilmavaade“ või paradigma.
Valguse Perekond on stabiliseerivaks faktoriks erinevate mõõtmete nihke aegadel ja tema esindajad on sellise vibratsioonilise sageduse kandjad, kes on võimelised äratama üles paljude olendite teadvust. Mõned teist võivad kohkuda taoliste võimaluste ees. Kuid selles pole midagi kohutavat. Igaüks teist hakkab integreerima uusi teadmisi ja muutusi just vastavalt oma valmidusele neid omaks võtta. Teie teadvus sisaldab taolise võimaluse koodi ja selle kasutamine on teie vaba valiku õigus. Integratsiooniprotsess, mis on aset leidnud Maa paljudes müstika koolides mõne viimase tuhande aasta sees, kinnitab meie mõtet. Valguse Perekonna esindajaid on väljunud kolmemõõtmelise maailma seaduste raamest uude mõõtmesse antud võimaluse koodi lahtivõtmise teel oma teadvuses.
Paljudel teist võivad olla tunded, et millegi taolisega te olete juba tegelenud ning see on tõesti nii. Teis käivitub mõõtmete paljususe mälu, mil te sisenesite teistesse süsteemidesse ja tegelesite taoliste asjadega. Teile on antud protsess tuttav valuni, sest just see joon iseloomustab teid kui Valguse Perekonna Esindajaid. Teie informeerite süsteeme. Teie sisenete reaalsustesse ja kujundate neid ümber. Teie olete ka eksperdid, oma ala professionaalid. Tulles antud planeedile te kaotasite mälestuse sellest protsessist, saades niiviisi inimesteks, et tegutseda seaduste raames, millele alluvad kõik ülejäänud. Enne sellele planeedile laskumist te teadsite seda ning valisite väga täpselt nii oma kehastumise hetke kui oma vanemad.
Oma eksistentsi sihi realiseerimiseks teie lõite ise endale tingimused, mis oleksid võimalikult optimaalsed nii energeetilises kui geneetilises aspektis.
Maa tasandile integreerudes saite geneetilise pärandina teatud kogumi omavahel „põkkuvaid” retsessiivsete geenide paare, mis kannavad endas teadmise Valgust. Selline genotüüp andis teile optimaalse võimaluse realiseerida oma psüühilisi ja intuitiivseid harjumusi. Lisaks sellele kandsid antud geenid endas mälestust sellest, mis eristas ja lahutas teid teistest inimestest, kuigi te ei oskaks kunagi täpselt öelda, mis see õieti on.
Omades selliseid võimalusi ja talente te täitsite käesoleva ajani oma elu ülesehitamise ülesannet selliselt, et iga teie poolt läbielatud episood viiks lõppkokkuvõttes millegi muuni kui enamuse Maa elanike elu. Kui teile osutatakse vastavalt teie evolutsiooniprotsessi edenemisele inimorganismi siseselt abi ka väljastpoolt, on teil siiski vaja endil õppida käivitama ja integreerima teie sees ärkavaid teadmisi.
Lubage meil teile pakkuda väikest stsenaariumi. Kujutlege end Valguse Perekonna Esindajana. Te näete välja sootuks teisiti kui antud hetkel. Lülitage ennast kosmilise olemuse režiimi, universumlikku individuaalsusse. Te asute klassis. Instruktor kõneleb teiega, valgustades teie tegevuste põhihetki Maale tagasipöördumisel, mille sihiks on saada osaks planetaarsest süsteemist ning muutes seda seestpoolt. Te olete tõusnud oma ala tippu; te usute seda, et te olete laitmatud kivistunud süsteemide lammutajad. Klassis tekib lõbus meeleolu, kuna professor selgitab teile järgmist: „Kui te astute Maale – usute te mind või mitte – te vajate meie abi. Meie peame tulema ja instrueerima teid selles, mida te peate tegema. Kõik selle, millest ma praegu teile räägin, te unustate”. Ja teie kõik, süsteemide lammutajad, naerate. Kuid te teate hästi, et kui rahulikult ja huumoriga te ka ei suhtuks instruktori sõnadesse, teadvuse laskumisel vastavasse reaalsusse te
unustate selle kooli. Professor jätkab: „Vaadake, me näitame teile pilte. Näete, me tuleme teie juurde, aga teie, olles inimkujus, käitute nii nagu ei teaks, mis toimub. Seegi on osa teie teadvusest”. Mõistate, kõik see on teiega läbi arutatud, teile on antud vastavad instruktsioonid ja tegutsemise kava.
Tolles klassis sai teie teadvusse sisestatud Plejaadide Teadvusele reageerimise kood, samuti ka paljudele teistele Teadvustele. Vastavalt sellele, kuidas te avardate oma individuaalsuse piire, saate te võimeliseks vastu võtma uusi teadmisi ning väljuma endale seatud piiridest. Just seda me aitamegi teil praegu teha. Me kavatseme sisestada teie mõistusse kujundeid või mõttevorme, mis võimaldaksid teil liikuda veel kaugemale. Pole tähtis mil moel me seda teeme. Pole tähtis – on see tõsi? Tähtis on ainult see, et me loome teie jaoks uusi kujundeid. Kunagi te mõistate ja hakkate ka ise kasutama antud mehhanismi. Ja siis te saate täpselt teada, mida me praegu silmas peame. Te mõistate, et mõned asjad me lihtsalt mõtlesime välja, et kutsuda teie teadvuses esile ahelreaktsiooni käivitamaks teie kiirema vaimse kasvu. Me oleme kavalad õpetajad.
Teie jaoks on kätte jõudnud aeg pühendada ennast rõõmu, loovuse ja armastuse loomisele oma ellu. Alles siis te saate tuua kasu teistele. Sest kui te ise ei arene, ei teeni te ka teisi. Saades elavaks eeskujuks, järgides oma südame kutset, te osutate ka teistele kätte tee mehiselt järgnema oma südame kutsele. Me pole siin seepärast, et meil poleks midagi muud teha. Me oleme siin abistamaks teid ülemineku protsessis, mis toimub, pulbitseb ja vahutab teie planeedi ümber. Mõne viimase aasta sees on paljud ärganud ja neile on meenunud elu grandioosne ja oluline mõte.
Kui te ise ka teaksite nii palju, kui teab teie Kõrgem Mina, haaraks teid kannatamatus. See aga segaks teid ülesande täitmisel. Teie ülesanne seisneb selles, et kehastudes inimeseks ja samastades end inimrassiga arendada oma teadvus inimlikust avaramaks ning seejärel mõista, et algselt te olitegi palju enam kui inimene! Kuigi esmapilgul võib tunduda, et oleks loogilisem, kui järjestus areneks vastupidises suunas, on teil ometi absoluutselt vajalik läbida inimteadvuse evolutsiooniline etapp. Toimuv transformatsioon nõuab teadvuse massilist ärkamist, tõugates teid kui eluvormi jätkuvasse arengusse. Antud protsessis on vaba valiku õigus võti mõistmiseks ja tegutsemiseks. Te läbite samm-sammult ise antud protsessi ning teised saavad kasvada mehiseks teile järgnedes.
Antud Universumis peavad paljud inimest hindamatuks, kuigi teie ise ei kujuta endale ettegi
füüsilise keha kogu väärtust. Teie füüsiline keha on kõige väärtuslikum asi, mida te kunagi olete omanud või kohanud. Te olete tõepoolest hindamatud. Maa haldamise pärast on toimunud pidevalt sõjad. Selle tulemusena juhiti teid teadlikult kõrvale võimalusest avastada iseendi jaoks seda inforikkust, mis asub teie füüsilises kehas. Kontrolli ja jõu meetoditega on teid kõrvale suunatud. Teid on teadlikult õpetatud ja õpetatakse edasi, et te olete tühised ja väärtusetud. Taolised tingimused ei võimalda teistel Teadvuse vormidel tulla ja teiega kontakteeruda. Need, kes teid kontrollivad, ei soovi saata teile vajalikku informatsiooni, seetõttu nad peidavad teid teiste eest, hoiavad teid „karantiinis”.
Sellise tegevuse tagajärjel teadvuse teistsugused vormid, kes teid vajavad, ei saa teiega kontakti. Teile õpetatakse Jõuetuse Tantsu, mille koreograafideks olete inimrassina aga teie ise. Käesoleval ajal te hakkate tunnetama oma väärtust. Meie soovime jagada teiega teadmisi, suunates teid oma väärtuse tunnetamise teele, pidevale otsimisele. See inforikkus, mille te avastate endi seest, hakkab kasvama ja arenema kooskõlas teie vaimse kasvuga, vastavalt teie hämmastusele teis asuvate vormelite üle, mida meie väljendame šifrite või koodidena teiste tsivilisatsioonide jaoks.
Maa on mikrokosmos makrokosmoses, miniatuurne versioon sellest, mis Universumis toimub, vaid selle erandiga, et Maa on käivituspunktiks. Meie võrdleme antud planeeti viljaiva või seemnega. Meie tulime Maale tagasi selleks, et aidata Valguse Perekonna Esindajaid, kes said „külvatud Maale” antud ajavahemikul. Just nüüd on tekkinud võimalused sündmuste muutmiseks. Kolmemõõtmelises reaalsuses interpreteeritakse aega täiesti valesti-aeg on palju paindlikum mõiste kui te oskate ette kujutada. Aeg võimaldab tungida üheaegselt mitmesse reaalsusse, end venitades, lahti ühendades, kaardudes ja keerdudes iseenda ümber. Teie sündisite Maale selleks, et muuta ajaloo käiku, juurutades ennast tulevikku ja minevikku, muutes sel moel juba olnut. Teie olete muutuste seeme.
Me tahaks jagada teiega mõningaid kontseptsioone, mis viivad teid välja teadvust piiravatest raamidest, mille sees te olete harjunud end identifitseerima. Palju sellest, mida me teile pakume, teeb teie mõistusele muret. Miks me teiega niiviisi käitume? Miks me tahame teid ajada kimbatusse? Kui me aitame teil seada kahtluse alla teie jooksva reaalsuse taju, võib olla siis ehk suudate tajuda ka teisi reaalsusi. Meie kavatseme teid segadusse ajada, et te jõuaksite selgusele!
Teie olete niivõrd haaratud massi teadvuse paradigmast, mida taastatakse planeedil ikka ja jälle, et teil läheb vaja otsustavust ja suuri jõupingutusi väljumaks kehtivatest ilmavaadetest. Kõik teie ilmavaated baseeruvad nn lineaarsel ajal ja üpris piiratud ajalooliste sündmuste teadmistel. Teile on „kaela määritud” reaalsuse versioon haridussüsteemi kaudu, millel on õigustamatu autoriteet, te hindate ja kiidate endid võime eest igasuguste lugude kordamise eest. Teie võtate neid jutustusi /nt piibli lood/ faktidena, esitamata kunagi endale küsimusi nende sisu ja õppemeetodite kohta. Teile on jutustatud palju igasuguseid lugusid. Meie jutustame veel mõned.
Õppige kasutama oma füüsilise keha terviklikkust ja nägema sõnade taha, mida me teile jagame. Ja kuigi me tuletame teile rõõmuga meelde, et oleme jutustajad, on kusagil sügaval, teie olemuse iidsemas osas hoiul teadvuse töövahendid, mille abil te võite jõuda tõeni. Just teie ise võite avastada, millal ja kuidas neid kasutada. Sõnadel on palju sügavam tähendus kui esmapilgul võib tunduda. Kõigis teie keeltes on vastav kood. Helid loovad kujundeid, mis peegelduvad teadvuses ning sel moel stimuleerivad teadvuse struktuure. Öeldud sõnad kannavad endis vibratsioone, mis erinevad trükitutest. Meile meeldib mängida mõlema keelevormiga. Kõneldes on meie intonatsioon omamoodi keeleliseks allkirjaks ning me kasutame vaevumärgatavaid variatsioone aktsendiga teatud helidel.
Me valime suure ettevaatusega seda, mida tahame edastada ning meil on vastavad võtted iga sõna
kasutamiseks. Me teame, et te kuulete (mõistate) ühte tähendust, kuid helid, mida me hääldame, kannavad omalaadset tähendust vahetult teie kehale. Sisenedes meie vibratsioonidesse te saate palju instruktsioone, mis on käivitusmehhanismideks üha uute teadmistekihtide lahtikerimiseks. On sõnu, mille mõte, nagu teile tundub, on mõistetav. Ja on olemas vahemaa kahe sõna vahel, mis on omaette õpetuseks. Samas on helisid, mida me hääldame, mis helisevad kajana teie keha rakkudes. Just need jutustavadki teile Plejaadide Teadvuse tähelugu. Helid seest ja väljastpoolt sulavad ühtseks tervikuks, kiirendamaks teie vaimset kasvu.
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Heli. Niiviisi on sündinud kõik olev. Helid avaldavad mõju igaühele ja
muudavad nii kogu planeeti. Te ei teadvusta veel seda peenekoelist protsessi. Sõnad trükituna-leheküljel asetsevatena, on samuti teatud viisil šifreeritud, edastamaks teile reaalsuse mitmeid kihte. On teil tulnud ette lugeda teksti, mõistes tähendust ühtemoodi, seejärel sama teksti uuesti lugedes saada uus tähendus? Mõnikord võib koguni tunduda, et loetut eelmisel lugemisel tekstis nagu polnudki, kuid kõige tõenäolisemalt oli antud info teile kättesaamatu.
Fraas „Meie oleme siin” võib saada viidud teise mõttelisse keelde ning tähendada konstateeringut meie individuaalsuse kohalolust. Sõna „meenutage” suunab teid allika juurde, mis teid on loonud, nagu ka sõnad „me oleme siin”. Sõnad viivad teid Algallika, teid loonud Looja juurde. Teie rakud kuulevad antud helisid ja kutsuvad keha üles meelde tuletama. Ligikaudu 500 000 aastat tagasi selles oleluse alas, mis mõjutab Maad antud ajahetkel, leidsid aset suured korralagedused. Maa kaotas valdavas osas oma suveräänsuse. Muu juhtimisjõud tuli ja deklareeris oma õigused sellele ihaldatud kinnisvarale, mida teie nimetate oma koduks. Jumalataolised olendid, olles ülesanded äsja kätte saanud, polnud alati heatahtlikeks juhendajateks. Maa sai toodud elule miljardeid aastaid tagasi kindla eesmärgiga. Ta oli ette nähtud galaktikatevaheliseks infovahetuse keskuseks, osaks avarast raamatukogude süsteemist, kus oleks hoiul info loendamatutest galaktikatest. Maa pidi saama Elavaks Raamatukoguks. Kogunes kokku erinevaid loojaid, kes koondasid oma teadmised ning tekitasid erinevaid eluvorme. Nad laenasid DNA ja geneetilise materjali kõikvõimalikke
kombinatsioone tohutult hulgalt maailmadelt, säilitades alginformatsiooni Maa Raamatukogu Süsteemis, mis oli seotud Kaheteistkümne Kosmilise Raamatukogu süsteemiga. Nagu näete, oli Maa jaoks väljaarendatud kava grandioosne.
Maa Esmaaednikud olid Valguse Perekonna Esindajad -olendid, kes tegutsesid info jagamise nimel. Nad assotsieerusid Teadvuse aspektiga, mida nimetati Valguseks. Valgus on informatsioon. Valguse Perekonna Esindajad algatasid ja teostasid infovahetuskeskuse, luues ruumi ala, millesse erinevad galaktikad saaksid lisada oma informatsiooni, osaledes teadmiste üldistamises ja kasutamises. Selle projekti eest – Maa Elava Raamatukogu eest – puhkes lõpuks äge võitlus ning Maa sai konfliktide ja duaalsuse asupaigaks.
Teatud jumal-loojad, kes võisid katsetada omatahtsi – oli ju Maa vaba tahte alaks – tulid ja hõivasid planeedi. Antud olendid ründasid Maad ligikaudu 500 000 aastat tagasi. See on too aeg, mida pakutakse välja tsivilisatsiooni algusena. Tegelikult on aga antud periood vaid hiliseimaks tsivilisatsiooni ajaloos – kaasaegse inimkonna tekkimise faasiks. Paljude miljonite aastate jooksul on eksisteerinud Maal inimelu kõikvõimalikud variatsioonid. /Nt, arktuuruslased peavad end tänini Maa omanikeks. VK/.

Segaduse aegadel sõdis teatav olendite grupp Maad ümbritsevas kosmoses ja hõivas Planeedi. Uued
peremehed soovisid jätta Maa „aborigeensed” rassid teadmatusse, et neid oleks kergem kontrollida ja manipuleerida. Algselt loodud inimrasside liigid elasid läbi geneetilise taandamise või lõhkumise, mille tulemusena nende DNA lammutati koostisosadeks. Kujutage endale ette, et Maa on osa tohutust Impeeriumist, mis asub teist kaugel. Oletame, et antud Impeeriumis valitsevad vanemad lubasid oma lastel minna Maale ja seal mõnda aega „mängida“. Kahjuks nad ei teadvustanud, et see, mille nad liikuma panid, pöördub hiljem nende juurde tagasi „võrgu”, „püünise” või „tupikuna”.
Kui jumalate lapsed hakkasid mängima kulla ja geneetika ning verega, kiskudes maha naiseliku jõu, ei taibanud nad, kui kaugeleulatuvate tagajärgedega protsess sai algatatud. Antud ajaks on „jumalad“ taibanud, et Plejaadide Teadvuse ees seisab dilemma. Omal ajal Maal areneda
võimaldatud türannia on tagasi pöördunud ja jõudnud meie endini. Kas te olete kunagi aimanud, et just meie võimaldasime türannia, et meie jätsime teid ilma DNA täieulatuslikust toimimisest 12 heeliksi ulatuses. Ärge olge naiivsed ka Plejaadide Teadvuse suhtes. Miks teie arvates me teostame teie planeedi tervendamist? Oletage, et teie olete meile vajalikud meie edasise arenguastme, meie edasise evolutsiooni tarvis. Kui me tahame vaimselt kasvada, on meil vaja tervendada minevik, millega oleme lahutamatult seotud.
Meie esivanemad tõid antud planeedile kaose, kuid nad aitasid samuti teil läbida paljusid muutusi. Plejaadide Teadvus mõjus kaheselt. Meie mõju mälestusmärgid tunnistavad seda, et Plejaadide Teadvuse Energia oli armastatud ja austatud Maal, et enamus kultuure ei tundnud Plejaadide Teadvuse vastu negatiivseid tundeid. Sellest hoolimata meie ise peame esimestena tunnistama, et süvaminevikus manipuleerisid Plejaadide Teadvuse Esindajad inimrassi geneetiliste joontega ja olid seotud Reptiilide energiaga. See ongi see, mida me tulime tervendama. See on meie külastuse siht.
Põhjuste otsinguil, miks me oleme sattunud nii haletsusväärsesse olukorda Plejaadide süsteemi
ajaarvestuses, viidi meid tulevikku, näitamaks lihtsat tõde: meie süsteem ei saa edasi areneda, lahendamata oma probleemi teiega. Teisisõnu – me ei saa edasi areneda loojatena, kuni me pole edasi andnud kõiki oma võimalusi ja kõiki oma õigusi neile, keda me oleme loonud. Me ei saa pidevalt teostada politseilikku valvet ja kontrolli oma loomingute üle. See on meie dilemma. Just seepärast me ootame, mil teie ise väljendate oma kogemusi loojatena. Kui te saate oma isikliku loomise kogemuse, te hakkate emaneerima /välja voolama/ vastavate vormelite koodi. Võimalik, et kui te peaksite saavutama isegi väga kõrge arenguastme, ei suuda te ikka veel mõista antud vormeleid, vaid tunnetate ja mõistate neid alles pika aja pärast.
Kuid teised olendid võivad saada antud vormelid teie kaudu, mille eest teie võite vastu saada ekstaasi seisundi, muutunud teadvuse seisundid ja teostate rännakuid teistesse maailmadesse. Antud vormelite transleerimise käigus te ei pruugi teada, et neid välja voolate. Teised olendid aga, kes nii väga neid vajavad, saavad neid kasutama elu sigitamiseks ja süsteemide taastamiseks, mis on hakanud lagunema. Niipea, kui antud informatiivsed koodid vabanevad ja väljenduvad olemisse, me saame vabaks. Asi on selles, et teadvuse koodid sisaldavad endas meie endi vabaduse laule. Neid lauldakse vastavatel vibratsioonide sagedustel, mis lähtuvad teie keha rakkudest.
Mida kõrgemale tõuseb olemus jõu omandamisel ja reaalsuste ümberkujundamisel, seda valusamalt ja madalamale võib ta kukkuda. Maa on muutunud magnetiliseks keeristormiks, mis imab endasse „langenud” energiaid. Need energiad pole sisenenud ainult Maa enda ruumi, vaid on endaga täitnud ka kogu Päikesesüsteemi. Ärge mõelge, et „seal on hea, kus meid ei ole”, et olemine on kõikjal laitmatu, samas kui Maal on vaid lõpmatud puudused. Tegelikult talub kogu Päikesesüsteem praegu raskeid aegu. On olemas teisi süsteeme, teisi teie Päikesesüsteemi variante, mis „kattuvad” tema ruum-ajaliste iseloomustustega. Teatud mõtteviiside loomisel tõmbavad ja meelitava antud energiad ligi sarnase loomusega energiaid. Mis toimub, kui te satute negatiivse energia vööndisse ega suuda kuidagi sellest vabaneda? Te tõmbate seda enda külge pidevalt juurde. Ebameeldivused lausa „kleepuvad” teie külge.
Nii on ka Maa pikka aega tõmmanud enda ligi peamiselt negatiivseid energiaid. Nende energiate peamiseks iseloomustajaks on olnud „kukkumine suurtelt kõrgustelt”, kus nad võtsid vastu otsuseid – vast ehk ebaõigeid või ülepakutuid – ning sellega kaotasid võime vaimselt arenenute, vaimu ülendavate teadvuste loomiseks. Sellest hoolimata on kõik toimunud sündmused Jumaliku Kava osad. Võimu ja jõu üleandmine teistele olenditele ning kõikvõimalikud manipulatsioonid, mis on planeedil aset leidnud, stimuleerivad väljaarenemata eluvormidele paremate elutingimuste otsingut. Seetõttu selleski protsessis on palju positiivset, suunates vaimsele otsingule, mis on vaimse kasvu eeltingimus. Seetõttu karta pole midagi. Karta pole absoluutselt midagi! Me sooviks, et te väga sügavalt tunnetaksite, et te väärite austust, et teid võetakse sellistena nagu te olete. Niipea kui te suudate austada Vaimset Alget iseendas, te tõmbate endale ligi võimalusi, mis jäävad teie praeguse tegelikkuse tajuulatusest välja.
Üks teie Maal viibimise kõige innustavamatest aspektidest on teie DNA struktuuri alanud muutumine. Kosmose loovuse kiired, mis kannavad endas Valgust, trummeldavad footonite kujul Maad, stimuleerides muutusi ning korrastades ümber inimese füüsilist keha. Laialipaisatud info, mis sisaldab kogu ajalugu ja Elava Raamatukogu olemasolu teadvustamist, reorganiseerub käesoleval ajal raku tasandil. Valguse Laine Galaktiline Juurdevool, mis kajastus kahe taevakeha -Uraani ja Neptuuni – suurimas lähenemises 1993 aastal, lõi võimaluse kosmiliste kiirte võimsaks juurdevooluks planeedile. See taevalik konfiguratsioon tõi kaasa potentsiaalse võimaluse DNA kolmanda spiraali taastamiseks inimkonna massides. Killustunud energia koondub teie füüsilises kehas taas kokku tänu elektromagnetilisele energiale, mis lähtub Esmaloojast. Meie oleme siin selleks, et jälgida teis toimuvaid muutusi, aidata teid muutuste käigus ja ise vaimselt areneda.
Vastavalt DNA spiraalide reorganiseerumisele ja taasühinemisele te saate luua palju arenenuma
närvisüsteemi, mis kiirendab uue info tulekut teie teadvusse. Te äratate närvirakke, mis on kaua olnud uinunud olekus. Te õpite täielikult valitsema oma füüsilist keha, selle asemel et toimida võimalikkuse miinimumil. Teie nõustusite kandma endas Valgust ning tooma seda tagasi planeedile. Teil on vaja vaimselt edasi areneda, sest teie DNA jätkab evolutsioneerumist. Kerides lahti reaalsuse mitmeid kihte, te arenete olemusteks, kes viibivad üheaegselt paljudes mõõtmetes. Kujutage ette, kuidas teie rakkudes pöörlevad ühtses kimbus 12 DNA spiraali. Te võite kujutleda ka 6 paari spiraale kui see on teile lihtsam, kuigi spiraalid ise ei kombineeru tingimata sellisel moel. Mängige nende mõttepiltidega, visualiseerige loominguliselt.
DNA 12 niiti läbi 12-ne energiakeskuse seovad teid Universumi energeetilise matriitsiga. Nad
moodustavad teie teadvuse 12 sisse ja väljapääsu, mis seob teid ühte Elustava Jõuga. Just nende
energeetiliste portaalide avamise ja aktiveerimise kaudu te suudate tunnetada iseennast. Lülitage oma teadvus Universumi energeetilisse võrgustikku. Teatud olemused ei tahtnud, et te oleksite andekad ja võimelised realiseerima oma loomingulist potentsiaali, sest vastasel juhul nad poleks saanud teostada teie üle kontrolli.
Õppige kasutama omaenda ajaloo materjale, tunnetamaks midagi uut. Jätkake eluteed süütundeta ja
kohtumõistmiseta enda ja teiste üle. Pole mõtet luua oma reaalsusse tüütute seebiooperite kordusi. Teie individuaalse ajaloo jooksul lahendamata jäänud probleemid võivad viia füüsilise keha kaoseni. Tunded ja mälestused tõusevad alateadvusest pinnale, pakkudes võimalust tundma õppida oma olemuse koostisosi. Sündmuste ja uskumuste kaudu, mis on lahutamatult põimunud teadvusse, te tunnetate, kes te tegelikult olete.
Me vaid meenutame teile teadmisi, mis on varjul teie teadvuse sügavustes ja füüsilises kehas. Me tulime antud planeedile, et „käivitada“ info avanemist teie mälust, innustada Valguse abil inimrassi. Me soovime, et teile meenuks, kes te tegelikult olete ning asuksite omaenda reaalsuse teadlikule loomisele. Teie muudate planeedi vibratsiooni sageduse ning nõuate enda kätte nii oma teadvuse kui ka elukeskkonna puutumatuse. Te kasvate vaimselt ja viite ellu võimaluse valitseda olukorda kellegagi manipuleerimata. Te omandate vabaduse, kui hakkate uskuma võimetesse, mille olemasolugi te ei osanud seni kahtlustada.
Meie suhtume suure soojuse ja armastusega igaühte teist – sest just teie aitasite meil tuua planeedile midagi uut. Teie planeet on tõepoolest nõiduslik koht ning kaugustest vaadeldes mõistavad paljud olemused tema unikaalsust. Alles mõnda aega tagasi on teile avanenud võimalus näha kosmosest tehtud ülesvõtteid Maast. Esmakordselt nägite näitlikku tõendit endast kui tervikust. Kui keegi, kes ei oska lugeda teie poolt väljakiirgavaid vibratsioone, uuriks teid kosmosest, siis te oleksite te tema jaoks kõik ühte nägu.
Me tahaks edastada teile kindla mõtte. Mõne viimase aasta jooksul te olete intuitiivselt sukeldunud sügavale omaenda isiksuse ja individuaalsuse tähenduse uurimisse, oma Mina tunnetamisse ja ellu tervikuna. Te õpite vaatama maailma palju avaramalt kui varem. Teile võis algul näida, et püüdlete selle poole, mis asub väljaspool ühiskonna poolt heakskiidetavaid ja toetatavaid mõisteid. Kogunedes väikeste gruppidena kõikides riikides, jagasite te oma kõige sügavamaid pürgimusi, teadmisi ja saladusi, mida olite kandnud kogu senise elu. Teile võis tunduda, et te polegi eriti kaugele jõudnud tsivilisatsiooni üldisest teadvuse piirist. Asi on selles, et teadvuse muutumise protsess toimub kõikjal. Tsivilisatsioon laiendab oma planetaarse teadvuse piire sedamööda, kuidas teie avardate oma individuaalse teadvuse piire. Teie andumus isiklike väärtuste ümberhindamisele, ilmavaatelised korrigeerimised ja reorganiseerimised avardasid kogu tsivilisatsiooni eneseväljenduse võimalusi. Teil, inimrassi esindajatel, pole teist valikut kui vaid hõivata teadvuse uusi territooriume evolutsiooni käigus, rajades kurssi oodatavate ja ootamatute avastuste poole.

Viimase 500 000 aasta jooksul on külvatud maale erinevaid tsivilisatsioone erinevatest tähesüsteemidest. Kõik need sündmused olid osaks Elava Raamatukogu loomise programmist. Iga tsivilisatsioon avaldus teatud ajal, tungides läbi kontrollivast jõuväljast – elektromagnetilisest tõkkest, mis isoleeris Maad ja tegi Raamatukogu kättesaamatuks pika aja jooksul. Need tsivilisatsioonid õitsesid 500, 5 000, 10 000 aastat. Seejärel jõud, kes valitsesid planeeti, ajasid neid minema või hävitasid ühel või teisel viisil. Nad ei suutnud kehtestada oma õigusi Maa valdamisele, kuid nad on jätnud jäljed, vihjed, milledel kui trepiastmetel oleks olnud võimalik siseneda Elavasse Raamatukokku ning tundma õppida selle loomise esmakava.

Kui piisav hulk inimesi Maal suudaks lugeda jälgi, mis on külvatud nende tsivilisatsioonide poolt, saaks võtmed universumlikuks eksisteerimiseks mõistetavaks. Egiptlased, inkad, polüneeslased, kreeklased, tiibetlased, sumerid, mayad, Ameerika ja Austraalia aborigeenid ja terve hulk teisi aborigeenseid kultuure on andnud oma panuse Võtmete mõistmisse ning kõik nad osutasid tähtedele. Kui kaasaegsed inimesed suudaksid lugeda kõiki jälgi ja vihjeid, mis need kultuurid on maha jätnud, suudaksid nad Maa taas vabastada. Igaüks neist kultuuridest jättis enda järel ukse Elavasse Raamatukogusse veidi irvakil, laadides elujõu energialaenguga kogu tsivilisatsiooni tervikuna. Iga kultuur on unikaalne looming, jättes müstilise jälje raku teadvusse.

Kust need tsivilisatsioonid ilmusid? Arvate, et nad kasvasid välja Maast, nagu võililled? Ei, nad
arenesid välja mõttevormidest või mõtteviisidest. Nendele oli antud eksisteerimise impulss. Kõik kultuurid, kes olid saavutanud vaimsuse kõrged ideaalid, olid algselt loodud Mängu Suurte Meistrite mõtetes. Igas maailmas, igas valitsusalas oli vabaduse idee erinev. Idee, et inimest võib orjastada ja suhtuda lugupidamatult elusse, tuli Maale ligikaudu pool miljonit aastat tagasi ja kinnistus maailma mitmes osas. Inimesi, õigemini nende teatud liike ja versioone kasutati orjadena kaevandustes või rangelt piiritletud emanatsioonide tootjatena. Aja jooksul sai tsivilisatsiooni ideaalvorm ümber kujundatud, arvestades Maa elanike vajadusi. Suurim õpetus, mida kunagi Maale on toodud, seisnes idee omaksvõtmises, et kõik inimesed on võrdsed ja elu on püha kõikides tema vormides. See idee ei suutnud jõuda eksistentsi kõikide tasanditeni ning sai osaliselt paljudes ühisustes ka praktiliselt realiseeritud. Alati on olnud neid, kes on osanud austada kive, puid, taimi, loomi ja inimesi. Siiski paljud neist, kes olid tulnud siia, et õppida tundma planeedi suurepäraseid eeldusi, moonutasid idee ja lõpptulemusena hakkasid austama ainult iseendid.

Mängu Suurtel Meistritel tuli ühel või teisel viisil hakata otsima esialgset ideed – tuua Maale tagasi kõige elava hindamist ning õpetada seda inimestele. Seetõttu lõid nad teatud eluperioodide järel uusi kontseptsioone tervetele tsivilisatsioonidele, kujutledes neid pisimate detailideni. Seejärel nad „külvasid” või siirdasid neid tsivilisatsioone Maale, tuues siia elanikke teistest tähemaailmadest. Asustamine toimus pärast seda, kui need olendid olid läbinud geneetilise „kohandamise” vastamaks inimrassi geneetilistele liinidele.

Avardage oma kontseptsioonide piire kõige eksisteeriva kohta ning kujutlege järgmist: Mängu Meistritel on oma amet. See seisneb reaalsuste loomises ning seejärel nende reaalsuste siirdamine erinevate eluvormidena erinevatel planeetidel. Mängu Meistrid kogunevad kokku samuti kui teiegi palli või kaardimänguks, aga nende mänguks on tsivilisatsioonide loomine. Nad muudavad maailmu, võimaldades ühe tsivilisatsiooni erinevatel variatsioonidel asuda nende poolt loodud reaalsustesse. Tsivilisatsioonid tekivad impulsiivselt, kuid igal impulsil oma vastav realiseerumise programm. Kõik programmid koostatakse eelnevalt. Valguse Perekonna Esindajatena täidate teiegi oma ülesannet teie endi poolt eelnevalt loodud kava järgi.

Mängu Meistrid on suurepärased. Nad mitte ainult ei kujutle Mänge ette, vaid ka loovad tsivilisatsioonide õitseaegade terveid matriitse. Sealjuures nad mõtlevad välja detaile kuni kunstnike ja kerjuste kujudeni välja, seejärel juurutavad iseendid stsenaariumisse, justkui „seemendades” tsivilisatsiooni oma kohalolekuga. Nad teavad, et tsivilisatsioon omandab lõpetatuse ainult sel juhul, kui nende endi isiksus sulandub tsivilisatsiooni kujundiga. Meistrid asuvad tsivilisatsiooni sees, samal ajal seda edasi luues.

Mayade suguharud, kes elasid kunagi Mehhikos ja Kesk-Ameerikas, olid taoliste mängude meistrid. Nad oskasid segada reaalsusi omavahel ning liikuda ühest süsteemist teise. Nende maailm juurdus Plejaadide Teadvuses, kuid nad ei olnud selle Tähekogu Teadvuse alalised elanikud. Neil oli oma isiklik maailm. Täna tegutsevad Maya Rahva Esindajad paljudes maailmades, jätkates oma suure tsivilisatsiooni traditsioone, nagu see polekski kunagi katkenud. Nad „võtsid oma tsivilisatsiooni kaasa”, lihtsalt viies ta ühest maailmast teise. Sõna „maya” ise tähendab „reaalsuse illusoorsust”. Mayad olid sedavõrd edasijõudnud vaimse arengu teel Aja Alalhoidjatena, et sõna otseses tähenduses olid võimelised looma reaalsusi. Nad võisid kas tõmmata ligi või tõugata eemale tulevasi uurijaid ja otsijaid, jättes endale valiku -kas lubada või varjata endid nende tõelise olemuse tundmaõppimisest järglaste poolt. Enamus lugusid Maya tsivilisatsioonist ongi nende endi poolt välja mõeldud pettustest, illusioonidest. Seni kui te pole omandanud võimet siseneda teistesse reaalsustesse ning nendes vabalt rännata, ei suuda te mõista kogu selle asja mõtet. Mayad olid samasugused oma ala asjatundjad nagu egiptlasedki, kellel oli samuti võime luua kujutluse läbi mitmeid reaalsusi ning mitmel viisil rännata teistesse Maailmadesse. Esinevatel kultuuridel on erinevad sihid ning kõik nad on omavahel seotud. Kõik need tsivilisatsioonid vahetasid omavahel teadmisi ja oskusi oma õitseaegade erinevatel ristteedel. Igaüks on jaganud ülejäänutega ühiseid ideid. Mõned neist tsivilisatsioonidest eksisteerisid aastatuhandeid.

Miks kõik need tsivilisatsioonid avaldusid Maal? Miks igal tsivilisatsioonil oli oma õitseaeg? Me paluks teil mõtiskleda nende küsimuste üle. Seejärel esitada endale küsimus: „Milline on minu roll antud protsessis?” Kas te näete, kui rikkad on tsivilisatsioonid paljumõõtmelisuse taustal? Selle kontseptsiooni paremaks mõistmiseks kujutlege näidet: on tehtud film „Roki” ja see on publiku poolt edukalt omaks võetud. Seejärel ilmub film „Roki-1”, „Roki-2”, „Roki-3”, „Roki-4”. Kujutage ette, et teile näidatakse üksteise järel kõiki seeriaid. Teile tundub, et üks film läheb teiseks üle järjestikuselt, kuigi filmide tegemise vahel olid teatud ajavahed. Sellised intervallid olid absoluutselt vajalikud iga järgmise seeria kallal töötamiseks.

Sama kehtib ka tsivilisatsioonide kohta. Tsivilisatsioon külvatakse, seejärel läheb teatud aeg, mille jooksul Mängu Meistrid töötavad välja järgmise „seeria” – teise, viienda, viiekümnenda ning asetavad kogu toodangu samasse ruumialasse. Me kinnitame, et üle kogu Maa on laiali laotatud mitmeid tsivilisatsioone, mis kihiti asuvad üksteise kohal ning on kõik omavahelistes seostes.
Tunnetage see idee läbi! Ka meie – Plejaadide Teadvus – oleme Suurte Meistrite eksperiment. Mängu Meistritel pole oma vormi, kuid nad võivad ja saavad endid juurutada kõikvõimalikesse konfiguratsioonidesse. Kinofilmid „2001” ja „2010” väljendasid Mängu Meistrite ideed, osutades, milliselt kulissidetagune mõju avaldub erinevatele tsivilisatsioonidele. Analoogia pole halb, kuid ärge jääge selle pikemalt peatuma.

Mängu Meistrid on piiritud, neil pole vormi kui sellist ning nad võivad muuta nende poolt hõivatavat ruumi mistahes moel. Nad võivad võtta endale mistahes vormi, kuna ulatuvad väljapoole geomeetriat ja heli. Mängu Meistrid loovad oma mõistuses terveid kultuuride matriitse, seejärel avavad portaalid ning sõna otseses mõttes siirdavad loodud tsivilisatsioonid Maa tasandile. Seetõttu ei lakka teadlased tänini imestamast, kust ja kuidas ilmus äkki sumerite kultuur kogu oma erisusega. VK/. Seejärel nad võimaldavad neil kultuuridel kasvada ja õitseda, paljuneda ja kaasata teisi.

Käesoleval ajal eksisteerivad Maal pühad kohad ja kultuurid, mis näivad teile kaotsiläinutena ning kellega nagu teile tundub, ei ole võimalik kontakteeruda. Suure ärkamise ja planeedi teadvuse nihke ajal need kultuurid elustuvad ning hakkavad taas kõik üheaegselt toimima. Nende matriitsid kutsutakse Maa mälust tagasi.. Nüüd me oleme jõudnud mõistmiseks raske küsimuseni. Mängu Meistrid on loonud tsivilisatsioonide matriitsid ja sellisel matriitsil on terve hulk variatsioone, mis väljenduvad paljudes maailmades ja paljudes reaalsustes üheaegselt. Suure Meistri ülesande üheks osaks on žongleerida kõikide reaalsustega üheaegselt
ning tuua kaasa teadmise kogemus kõigist ja igast programmi variatsioonist. Seda protsessi võiks võrrelda rõivaõmblusega rätsepa poolt. Rätsep õmbleb sadu kuubesid, et rahuldada erinevaid vajadusi. Samal ajal säilitab ta kvintessentsi -kuue eesmärgi täitmise – kaitsta vihma ja tuule eest ning anda sooja. Nii toimivad ka Suured Meistrid. Loodud programm, tsivilisatsiooni planeedile juurutamise keel ja meetodi matriits kinnitub paljudes reaalsustes.

Me soovime, et te laiendaksite oma isiksuse piire. Me tahame tuua segadust teie reaalsuse mõistmisse. Seades küsimärgi alla oma senise taju ainuvõimalikkuse ning avardades oma teadvuse piire te võimaldate Kõrgema Mina infol tungida kolmemõõtmelisse ruumi. Meie tuleku ja teiega suhtlemise põhjus on selles, et aidata teil lammutada vana matriitsi, millega te olete ühte kasvanud ning anda teile üpris üldistel seadustel põhinevaid nõuandeid, mille ümber te suudaksite juba ise vastavaid struktuure luua. Põhiidee kõigi nende kinnituste taga on selline: Kõike seda, millest te mõtlete, võite te luua ja tuua oma reaalsusse. Selles seisneb meie suhtlemise ja eesmärgi kvintessents.

Meie edasiseks sihiks on suunata teid palju täielikumale oma aju võimaluste kasutamisele. Me suuname teid teie olemuse mõistmise juurde, et te võiksite vabaks lasta teadvuse koodid, mis on hoiul teis endis. Need koodid on väärtuslikeks infopakettideks, mida väga kõrgelt hinnatakse Loomingus ning mis on paljude olemuste poolt otsitavad. Teie planeedil otsivad paljud seiklejad kulda ja antiikesemeid. Meid võiks lugeda teadvuse aarete otsijateks, kes käivad läbi aja koridore ning osalevad ühises Mängus.
Koodid ja võtmed, mida me otsime, on geomeetrilised vormelid ja mõistuse koostisosade kombinatsioonid, mis on hoiul inimkehas. Inimene on lahutamatuks osaks Maa Elavast Raamatukogust. Igal elaval olendil selles Raamatukogus on oma ettemääratus ning igas olendis on hoiul infopank. Inimese kehas on olemas Vormelid mõistuse teistsuguste vormide taastamiseks kogu Universumis. Tunnetage see mõte läbi. Arenenud inimolendi sees, kellel toimivad kõik 12 DNA niiti, sisalduvad antud Universumis aruka elu muude vormide loomise vormelid.

Kui Maa sai välja töötatud ja loodud, suutsid arukad eluvormid mõista põhjust, milleks Maa sai loodud. Nad mõistsid, et kunagi võivad nende endi tsivilisatsioonid saada hävitatud, ega tahtnud neid tagasipöördumatult kaotada. Sai loodud Raamatukogude võrgustik ning igaüks neist täideti vastavat liigi informatsiooniga. Kõik teadvuse vormid, kes Raamatukogusid lõid, austasid oma individuaalsust kui tsivilisatsiooni, samuti kui teiste tsivilisatsioonide eripärasid. Nad mõistsid, kuidas tsivilisatsioonid said loodud ning nad hindasid elu.

Juhtarvud omandatakse sel juhul, kui indiviidide kriitiline mass on võimeline välja kiirgama
vastavaid sageduslikke koode. Juhtarvud võimaldavad sulgeda antud tsivilisatsiooni „ajalisse lukku” , muutes selle resistentseks võõra (lagundava) energia mõju suhtes. Kuid lagundav energia on vajalik, sest kõik energiad on ühtse terviku osad ning kuuluvad algse loomisprotsessi alusesse. Sellised on Mängu reeglid.

Selles Universumis on duaalsus ja polaarsus absoluutselt vajalikud selleks, et aktiveerida vaba valiku tegemist tema kõrgeima potentsiaalini. Duaalsuse osad on impulsiks, mis ärgitavad antud osi peegeldama endid üksteises. Lõppkokkuvõttes viib protsess polaarsuste ühinemisele. Reaalsus on paljutasandiline, sisaldades endas tohutul hulgal versioone ja kihte ning pidevalt sigitab uusi versioone iseendast. Seetõttu pole ta kunagi muutumatu. Universumi pulsilöögid alluvad praegusel ajal olulistele muutustele. On kasvamas liikumine Maa tervendamiseks, tema taastamiseks ning vastava vibratsioonisageduse tagastamiseks. Olemused, kes antud protsessi kiirendavad, pöörduvad siia tagasi, tuues endaga kaasa Tähtede Teadvuse. Lõpptulemusena saab Maa täiesti teistsuguse mõistuse kolooniaks, kui ta oli varem. Siin hakkab valitsema vaimustus ja innukus, harmoonia, koostöö ja ühtsuse tunne, mis loob optimaalsed tingimused arenguks igale olemuse eraldi ja kõigile koos.
Samasugused protsessid toimuvad kogu Universumi ulatuses. Maa on Galaktika üheks juhtivamaks
Raamatukoguks antud Universumis. Just seetõttu rulluvad siin lahti dramaatilised sündmused. Sedamööda kuidas Maa kogeb oma muutusi, saadab teda asustavate olendite, ühine psüühiline energia ümbritsevasse Universumisse signaali toimuvatest protsessidest. See energia kutsub esile vibratsioonide lained, mis on suutelised läbi viima teadvuse olulisi nihkeid kõikide maailmade tajudes.
Meie sihiks on anda teile edasi Plejaadide Teadvuse palju mastaapsema ilmavaate pärand, teie Tähtede pärand; innustada teid olema vastutavad iseendi eest. Me tahaks aidata teid saada mehisteks, kartmatuteks, rõõmsateks, naeru ja nalja armastavateks inimolenditeks. Teie pärand meie Teadvuse raames on kõikehõlmav, ta on palju mahukam ja komplitseeritum, kui te suudate endile antud hetkel ette kujutada. Me tahame, et tuleks meelde teie juured ning avastaksite iidseimad tõed.
 
Me vaatleme veel sügavamalt üle, mida tähendab Mäng ise, tema šifrid ja tähenduslikud arvud. Kogu eksistentsi võib vaadelda Mänguna. Nii see ka tegelikult on: kogu elu on Mäng. Mõistagi, Mäng võib lõppeda tingimusel, kui ei mängita reeglite järgi. Lõpud võivad ilmneda eksistentsi erinevatel tasanditel. Teistel tasanditel Mäng jätkub. Kuid need lõpud, mis üksikutel tasanditel võivad ilmneda, on piisavalt kohutavad. Plejaadide Teadvuse sees on käesoleval ajal tekkinud kriis, mis võib viia meid eksisteerimise lõppu. See kriis on seotud meie karmaga, mis on meie juurde tagasi pöördunud. Selleks et meie edasine arenemine oleks vaimse evolutsiooni ja energia uute vormide otsingu ja elumõtte käigus võimalik, on meil vaja veenduda, et kõik meie poolt loodud ja „käivitatud”, eluvormid, oleksid meiega võrdse vabadusastmega. Eksperimendi käigus tekitatud valu leevendamine on seotud vajadusega integreerida Naiseliku Loovuse alge – Jumalanna-
Ema, sest me kõik oleme temaga lahutamatult seotud.

***Antud ajahetkel avalduvad elulaval erineval moel Reptiilide energiad: palju on toimumas – komeedid, meteoriidid, asteroidid ilmuvad Maa lähedusse; planeedid ei järgi enam täpselt arvutatud trajektoore. Taolised nähtused sunnivad inimesi mõtlema selle üle, et midagi toimub, käest on libisemas globaalse reaalsuse tunne. Me tahaks, et te mõistaksite: kõik sündmused rulluvad lahti kooskõlas Jumaliku Kavaga. Ajad muutuvad ja pole põhjust tulevate sündmuste ootel paanikasse sattuda. On aeg tunda innustust ja vaimustust, mis on lähtumas olemuse sügavusest. Aeg, mida te nii kaua olete oodanud, teie sihi ellurakendamise aeg on peaaegu käes. Me meenutame veelkord teile, et te olete Valguse Perekonna Esindajad ning miljonid teie hulgast on tulnud antud hetkel Maale oma Ülesande täitmiseks. Igaüks teist kannab endas võimalust tõmmata Teadmiste ja Armastuse sagedusi oma teadvusse ja füüsilisse kehasse ning seejärel jagada neid Maa tasandil. Niiviisi Maa ise – viljakas elus olend – saab läbida oma isikliku mutatsiooni ja surra, et taassündida teisel eksistentsi tasandil. Mõned teist on õuduses, et Maa on suremas. Te tahaks peatada tema surma ja ümbritseva keskkonna lagunemist. Tegelikult kõik sündmused, mis esmapilgul tunduvad ebameeldivatena, keerulistena ja isegi kohutavatena, sulanduvad impulsiks, mis on tingimata vajalik Maa kuue miljardi elaniku teadvuse aktiveerimiseks, mis viib tema struktuuri muutuseni.

Te olete energia edastajad. Nii nagu meie kanname energia üle teie reaalsusse, meie õpetajad omakorda meile, nii võite ka teie teha oma taotluseks energia ülekandmise. Sealjuures tuleb teil kokku koondada kõik, mida te teate ning õrnalt, mängeldes, ilma hirmuta edastada oma teadmised seda planeeti asustavatele inimestele. Nad näevad, et te olete stabiilsed, ei allu välismõjutustele, et te olete armastavad olendid, kes tegutsevad rahu tagamiseks Maal.

Pidage alati kinni vägivalllatu lähenemise kontseptsioonist, kui omandate tundmatuid teadmisi ja
loote sõbraliku kontakti energiatega, mille nägemine üksi võiks juba teisi inimesi õudusesse paisata.
Te teete väga olulist ja oma tähenduselt võimast tööd.
Valguse Perekonna Esindajatena te toote Maale Teadvuse Ühinenud Ülemineku Ajastu, Valguse Ajastu – „Kuldse Ajastu”. Sedamööda, kuidas te õpite koguma endasse ja Kinnistama Valguse laineid, te mõistate, et transformatsiooni võimalus antud planeedil sõltub teie mõtte jõust. Inimeste teadvuse revolutsioon toimub juba üsna kiirelt kõikides riikides ja kultuurides. Meie ületame kultuurilisi tõkkeid, teie ületate galaktilised piirid ja tõkked. Meie kavatseme näidata teile „kergema liikumise” võimalust planeedil. Neil, kes teavad meid ja on tuttavad meie energiatega saame aidata luua tingimused, mis annaks optimaalse võimaluse oma loomingulise potentsiaali ja teadmiste realiseerimiseks.

Me soovime, et te õpiksite kasutama võtmeid ja šiffreid, mida me tulime teiega jagama. Me anname teile võtmed üle vahetult ning meelitame teid teadmiste teele. Me oleme alati teid meelitanud. Seetõttu te peaksite olema alati valvel. Ärge võtke omaks absoluutselt kõike, mida me teile kuulutame, täht tähelt. Kui te ei säilita vajalikku osa kahtlustust meie suhtes, ei käitu te targalt. Õppige suhtuma skeptiliselt mistahes informatsiooni ja mõistke, et meil on alati olema kaalukas põhjus selleks, mida me teeme. Kuid me teatame teile kogu aususe ja siirusega, et teie huvid, teie sõltumatus, teie turvalisus ja teie vaimne kasvamine on meile esmatähtsad. Me ei taha teid kaotada, meie jaoks olete teie iseenesest juba Võtmed. Kas te tunnete seda oma olemuse keskmes? Kui te suudate teadvustada, et me suhtleme teiega antud ajal, saab teie elu järgnevatel aastatel voolama sootuks teises sängis. Kui te mõistate, et me vajame teid, et me soovime areneda koos teiega, et teie kujutate endist meie jaoks suurt väärtust ning kui te suudate jätta maha oma „ego”, avada oma südame Valgusele ning kartmatult astuda täiesti uutele tundmatutele territooriumidele, saavad teie päevad olema täis rõõmu ja suursugusust.

Sedamööda, kuidas te saate üha teadlikumaks iseendast ja omandate üha enam kogemusi, me aitame teil mõista teie isikliku ajaloo suhet Universumi Ajalooga ning teie kohta selles.
Me anname teile üle mitmeid võtmeid mõistatuste lahendamiseks ning tuletame meelde, et meie taotluseks on alati olnud teie õpetamine nende energiate abil, mis viivad teid iseseisvale ja sõltumatule tegevusele. Antud lähenemine viib teid selleni, et iga olend on iseenda kõige tähtsam õpetaja ning igas inimeses peitub teadmiste allikas. Kui meil õnnestub saavutada edu teie kui arukate olendite äratamisel, viib teie teadvuse aktiveerimine teatud šifrite ja tähtsate arvude käivitumisele teie olemuses. See protsess aga viib reaalsuse, nagu teie seda antud hetkel ette kujutate, kogu spektri nihkeni. Te teete täht-tähelises tähenduses Raamatukogu iseendale taasavatuks ja kasutatavaks. Ja leides oma isiklikud vastused – meie aga aitame teid võtmelahendustega – te ise kogute teadmised ühtseteks mõisteteks. Te jõuate enesekülluse ideeni. /nt Esmalooja on eneseküllane ega vaja midagi väljastpoolt ennast. VK/. Antud kontseptsioon ei seisne selles, et te peate hakkama tegutsema üksikult või meie abita. Teadvuse kõikvõimalike liikide vahel on võimalik eksisteerimine harmoonias ja koostöös kui nad kõik jagavad mõistmist, et kogu looming on ühtne.
See, mida meie teeme on kujundite loomine, tänu millele te võite areneda. Ärge pange punkti selle järel, mida me teile oleme jutustanud. See on vaid üks reaalsuse versioon – kuulake ka teiste jutustusi ning looge oma isiklik süntees. Jõudke ise selgusele kõiges. Maal võib iga suur õpetaja anda mingi vastava võtme. Meie pakume teile samuti üht versiooni, ühte võtit saladuste juurde – lihtsalt me teeme seda mängeldes, otsekui mitteformaalselt, väljaspool tolmuse doktriini rangeid raame. Meil on oma individuaalsus ja oma programm – me teame, kuidas teid stimuleerida ning suunata omaenda isiklikule arengurajale. Me teame, kuidas teid vabastada ning just seda me taotlemegi. Meie taotluseks on tagastada inimeksistentsile väärtus.

Energeetiline harjutus. Hingake sügavalt sisse, hingake välja ja lõdvestuge. Võimaldage endal sukelduda sügavale oma teadvusse. Väljendage oma taotlus kasutada maksimaalselt antud hetkel teid täitvaid energiaid. Venitage oma teadvuse piirid 12-nda energiapööriseni, kus iganes viimane ka ei asuks. Oma 12nda pöörise seest kuulete taotluse heli ning võimaldage tal resoneerida teie kehas. Kujutage endile ette Valguse lainete pulsatsioone ,lähtumas Kosmose sügavustest ning liikumas teie poole. Sedamööda, kuidas need lained lähenevad, kuulatage, kuidas reageerib nendele kogu teid ümbritsev reaalsus, kogu teie ümber eksisteeriv elu. Kujutlege säravat energeetilist „võrgustikku” – valguslainete põiminguid, energeetilist mustrit, Kosmose energeetilist matriitsi. Kui te tõmbate endasse laineid, mis tulevad valgusvõrku mööda, kuulge särinat, kõmu. Olemise energeetiline matriits laulab. Ta informeerib enda osi toimuvatest muutustest.

Laske Valguse lainetel tulla teie planeedile. Tunnetage, et teie olete avardunud teadvuse magnet.
Nüüdsest hetkest tehke oma taotluseks saavutada neid teadvuse vibratsiooni sagedusi, mida meie,
Plejaadide Teadvus, teile pakume. Saavutage seda rõõmuga, jõupingutusteta. Tunnetage, kuidas Loovus avaldab end külluses teie teadvuse kaudu. Kiretult, mehiselt kasutage Valguse loovaid kiiri, mis läbistavad teie teadvust ja füüsilist keha, kandes planeedile uute võimaluste andeid.

Sedamööda, kuidas Valguse lained sisenevad läbi teie 12-nda pöörise, kujutage endale ette, kuidas Maa haaravad endasse gigantsed Valguse lained, tuhandete kilomeetrite pikkuselt ja laiuselt, täis ülipeeni geomeetrilisi märke. Igaühel teist on potentsiaalne võimalus reaktiveerida Maa Elav Raamatukogu, kasutades oma mõistuse andeid, taotluste ja impulsside andeid. Tunnetage, kuidas Maad uhuvad Valguse lained. Kujutlege mõneks sekundiks, et elu iga osake teab, et ta on hävimatu, et lagunemine on vaid illusioon Esmalooja Mängus. Teie, muidugi mõista, olete üks Mängu Meistritest. Leidke üles see aarete laegas, mis te olete kunagi ära peitnud. Ta sisaldab endas kõiki tähenduslikke tõdesid – isegi neid, mida te peidate enda eest. Kui teil jätkub mehisust laegast avada, te näete seda versiooni, seda osa iseendast, mis on Esmaloojaks, te näete oma Jumalikku olemust, mis loob sellel planeedil vabadust ja rahu.

Taotlege mõtteprotsesside summeerumist, oma teadvuse jõu liitumist selleks, et tagada ligipääs sellele valgustkandvale võrgule igaühel, kes seda siiralt soovib. Aidake luua tingimusi, et igaüks saaks vabalt vahetada oma andeid, talente ja võimalusi teistega. Kuulutage kõva häälega oma andidest ning laske nad lahti maailma, et võiks toimuda globaalne tervenemine. Taotlege, et teie keha kiirgaks välja Armastust. Looge selle Armastuse abi spiraal ja teadke, et see seob teid suure eesmärgiga. Te pole kunagi üksi, kuid te lähete oma individuaalset rada ning tegutsete lähtuvalt oma isiklikest otsustest. Teie eesmärk on tunnetada ja mõista iseennast. Asetage ennast Armastuse spiraali ning püüdke meelde tuletada, kes te Tegelikult Olete.


27
Põliskülad / Mis takistab mind põliskülasse elama minekut ?
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 21:43 »
Toetan Teie mõtte kujundlikkust oma kujunditega maapealsest paradiisist põliskülade/kodude näol.
28
Toitumine / Põldosi - suurima RÄNI sisaldusega taim
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 20:05 »
Kasulikkus nahale, küüntele juustele - see on naiste jaoks, kuid üldiselt sõltub ränist tervelt 38% kogu tervisest. Räni on inimkeha ainuke pooljuht-piesoelement. Terve peenelektroonika oma biovoolude ja alfa-beeta võnkumistega baseerub ränil. Aju ei suuda oma käske organitele edasi anda, kui pole küllaldaselt räni.
Meie maal leidub räni kõige rohkem põldosjas. Seal kõikidest ainetest moodustab ta ligi veerand. Kõige rohkem on toiduainetes seda PANsoolas. 100 g kohta 360 mg. Järgmisena..mg 100 grammi kohta: nõges 120, odrajahu 34, nisukliid 26, hirsitangud 15, rosinad 14, näkileib, kaerahelbed 13, petersell 12, verileib 11, mandlid 10, ananass ja maks 9, banaan ja till 8, kibuvitsamarjad ja riis 7, soolaseened 5, kurk, maasikad, rasvane juust 4, mustsõstrad, spinat 3, redis ja lehtsalat 2. Ülejäänud toitudes on kas alla 1 mg või pole üldsegi. Sõltumata söögi valikust võiks kasvõi kordki nädalas teha põldosja teed ja toite teha ainult pansoolaga. Kurb tõsiasi on selles, et mida vanem on inimene, seda rohkem ta oma kehast räni kaotab, kuid seda rohkem ta seda ka vajab. Inimorganismis asub räni põhiliselt kilpnäärmes ja lümfisõlmedes - eriti tähtsates kohtades. Kilpnääre reguleerib ainevahetusprotsesse ja lümfisõlmed - see on meie kaitsevägi, mis võitleb kõigi ebatervislike elementide ja nähtuste vastu.
29
Toitumine / Kuuenurkne vesi. Ülim lahus
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 19:11 »
 24
KUUSNURKSE VEE ALLIKAD
 
Looduslikud allikad
Planeedil on mitmeid looduslikke allikaid, kus on öeldud, et vesi on kuusnurkse molekulaarstruktuuriga. Paljud neist kohtadest on tuntud kui tervendavad allikad, mõned on pühad pärismaalaste kultuuridele sajandeid. Paljud neist kuusnurkse vee allikatest asuvad kohtades, kus on erilised magnetilised ja/või geoloogilised tingimused. Enamik asuvad piirkondades, kust vesi tuleb sügavalt maa alt. Mõned jää veevarud väidetakse olevat samuti kuusnurkse struktuuriga. Kuigi võib olla mitmeid allikaid loodusliku kuusnurkse veega, võib struktuuri stabiilsus asukohati varieeruda. Enamasti arvatakse, et vee struktuur halveneb hetkest, mil see jõuab pinnale või lahkub piirkonnast. On üks looduslik kuusnurkse vee allikas, mis näib säilitavat struktuurilist stabiilsust erakordselt pikka aega. See Jaapanis Magnetic Mountain’ist tulev vesi on pärit kohast, kus magnetväli on ebatavaliselt kõrge. Tegelikult on kogu mägi püsivalt magneeditud. Mägi ise on tekkinud veealusest vulkaanipurskest, mis tekkis miljoneid aastaid tagasi umbes samal ajal, mil meteoriitidesadu hoiustas magnetid mäe sisse. Vesi sellest mäest, mil see pinnale tuleb, on oma magnetväljaga, mida mõõdetakse peaaegu 30 gaussiga. Selle vee magnetväli väheneb aja jooksul, kuid ei haju täielikult mitte kunagi – üks põhjus, et vesi võib olla stabiilne. See vesi on läbinud mitmeid kliinilisi uuringuid, mis toetavad selle tervistparandavat mõju. 
Liikumine ja loodusjõud
Enamik inimesi teavad piisavalt, et mitte juua seisvat vett. Kui vesi jätta piisavalt pikaks ajaks seisma, sünnitab see baktereid ja haigusi. Aga kui vesi liigub vabalt, siis loomulikult paraneb see end ise. Looduses on turbulents tervisliku vee võti; ainus kord, mil vesi on tõesti tundlik välistele jõududele on siis, kui see liigub. Vaba vesi (mitte vesi, surutud läbi torude surve all) kihistub, sest see liigub – kihid, mis pööravad ja libisevad üksteisest üle mil vesi paisub ja kahaneb. Igal laienemisel ja kokkutõmbumisel neelab vesi elektrone ja energiat. Turbulents ja vibratsioon kipuvad avama molekulaarstruktuuri, suurendades vee kuusnurkset organiseerumist ja energeetilist potentsiaali. Loodus kasutab pidevalt keerist, et koguda ja säilitada energiat. Kõikjal on see ilmne – väikseimast DNA ahelast suurima galaktikani. Lihtne vee liikumise vaatlemine näitab spiraalse pöörise kordumist, see tekitab keeriseid ja pööriseid kui see liigub. See keeris puhastab vett, vabastades vibratsioonilise reostuse, samal ajal ioniseerides mineraale ja lisades struktuuri. Kui vee kihid libisevad üksteise suhtes, võetakse sisse hapnik, täiendades vee täielikku puhastumist läbi liikumise. Loodus kasutab ka muid loodusjõude, et vett ergastada, puhastada ja struktureerida. Nende hulka kuuluvad maa magnetväli, päikese infrapunakiirgus, erinevad mineraalained, mis toetavad vee struktuurilist stabiilsust ja teisi looduslikke sagedusi ja jõude, mida on raske hinnata. 
Kuusnurkse vee valmistamine
Selleks, et muuta vee struktuuri, tuleb see allutada energeetilistele jõududele ja sagedustele, mis häälestavad vee ümber kuusnurksesse kristallvõresse. Sõltuvalt
 25
meetodist võivad toodetud joogiveed olla paljude erinevate kuusnurksete tasemetega. Seega võib stabiilsuse ja sidususe tase toodete vahel olla väga erinev. Täna on olemas hulk "kuusnurkse" vee tooteid – igaühel on unikaalsed omadused ja eripära – mõned paremad kui teised. Mitmed tooteid müüakse "valmis-et-juua", teised on saadaval kontsentraatidena. Saadaval on ka keeris-masinad, (vesivarustuse)trassil/ torul struktureerimise seadmed ja ionisaatorid, mis toodavad kuusnurkset vett kodus. Erinevus nende toodete ja kuusnurkse vee, mida need toodavad, vahel, võivad olla üsna suured. Sõltumata sellest, millist meetodit kasutatakse, kui vesi on valmis, on kuusnurkne võre kõige stabiilsem kui hoida vett jahedas, eemal elektromagnetilistest kiirgustest ja otsesest päikesevalgusest. 
Kontsentraadid
Paljud on mõelnud, kuidas saab "kontsentreeritud" kuusnurkne vesi toota kuusnurkset struktuuri suuremas mahus. Kuusnurkne vesi on kristall – vedelal kujul. Kristallid moodustavad väga kiiresti küllastunud lahuseid – eriti siis, kui siirdatakse kristallide "seeme". Kuusnurkse vee "kontsentraadid" toimivad kui "seeme" või muster, mis aitab levitada sama struktuuri ja sagedust läbi kogu vee. Kuna kuusnurksel veel on suurem suutlikkus energiat hoida ja seda üle kanda, võib see kergesti levitada samu struktuurseid omadusi ja sisestatud/jäljendatud sagedusi suuremasse mahtu. Kuusnurkse vee kontsentraadid on väga erinevad. Mõned on jäljendatud sagedusega, mis toetavad vaimset selgust, loovat mõtlemist, immuunsusust, rakuregeneratsiooni jne. Need, kes müüvad kontsentreeritud kuusnurkset vett, soovitavad lahjendustegureid, et maksimeerida nende konkreetsete toodete tõhusust. 
Pöörismasinad
Spiraalne liikumine on eelduseks kõigis elavates süsteemides. See on olemas looduslikes veevooludes jõgedes ja ojades, inimese vereringes ja planeetide liikumises kosmoses. Looduses tekib lugematuid pöörised kui vesi puruneb vastu kive ja muid takistusi. Need keerised tegutsevad kui võimsad resonantsstruktuurid, suurendades energiat, puhastades ja ioniseerides vett kui see liigub. Pöörises/keerises voolavad vee sisemised kihid palju kiiremini kui väliskihid. Keerises on kiiruse korrutis raadiusega konstantne. Teoreetiliselt tähendab see, et kiirus keerise keskmes on lõpmatu. Kuna jõud keerises läheneb lõpmatusele, ja kihid paisuvad ja tõmbuvad kokku, hakatakse vesiniksidemeid vee molekulis venitama. See avab vee molekulaarstruktuuri pidevale elektronide lahtisidustamisele ja vahetusele. Kui kuusnurkne struktureerimine suureneb, suurendab ka vee võime kanda vibratsiooni ja sageduslikke andmeid. Pöörissegajad-masinad kasutavad kuusnurkse vee loomiseks vastupidi-pöörlevat magnetvälja, struktuuri-tegemise ioonide ja looduse spiraalsete keeriste kombinatsiooni. Need seadmed on köögi jaoks piisavalt väikesed. Need võivad anda külluslikult kuusnurkset vett perele, lemmikloomadele ja taimedele. 
Liiniseadmed
Turule on ilmunud mitmed kuusnurkse vee tegemise seadmed. Need on mõeldud asetamiseks peamisele veeliinile või vee väljundotstes kasutamiseks (nt aiavoolik või kraan). Enamik neist seadmetest on kavandatud uimedega või keermetega veetoru sees,
 26
luues pööriseid kui vesi neist mööda voolab. Mõnedes seadmetes kasutatakse vastupöörlevaid keeriseid ja erinevaid mineraale korpuse sees, et lisada veele stabiliseerivat/ energetiseerivat mineraalide sageduste mõju. 
Ionisaatorid
Ionisaatorites kasutatakse elektrolüüsi põhimõtet, et vees ioone eraldada. Positiivselt laetud ioonid kalduvad negatiivse elektroodi suunda, samas negatiivselt laetud ioonid liiguvad vastupidises suunas. See tekitab kahte tüüpi vett – happeline vesi ja aluseline vesi. Aluselist vett on soovitatav tarbida ajal, mil happelist vett on palju kasutatud terapeutiliselt kui paikset lahust. Ioniseeritud vesi on kuusnurkselt struktureeritud, kuid ioniseeritud vee kvaliteet ja stabiilsus on täielikult sõltuv kasutatavast seadmest ning ainete olemasolust vees. 
Alusta "puhta" veega
Sõltumata meetodist on soovitatav, et vesi oleks enne struktureerimist saasteainetest puhastatud. See nõuab veefiltri kasutamist või ostetud puhast vett. Suurepärased on mõned põlised mineraal- või arteesia veed. Kui sa pole kindel, on soovitatav kasutada destilleeritud või kõrge kvaliteediga pöördosmoosi vett. Vastavalt dr Wolfgang Ludwigile on vibratsiooniliste saasteainete kõrvaldamiseks mitmeid meetodeid. Esimene ja lihtsaim viis on turbulents – vee korduv segamine (vibrosegamine). Teine meetod on ravida vett magnetvälja energiaga ja/või laseriga. Viimane kasutab röntgenkiiri (seda meetodit ei soovitata muude tüsistuste võimalikkuse tõttu). Destilleerimist kasutatakse ka vee mälu "kustutamiseks" (puhastades vett vibratsioonilistest saasteainetest). Kuigi protsessi tulemuseks on väga madala energiaga vesi, tundub, et see töötab hästi nii kaua, kuni temperatuurid on piisavalt kõrged. Samas, kui destilleeritud vesi on aktiveeritud kuusnurksete kontsentraatidega või muude seadmetega, tõuseb sagedus, tootes suuremat energiataset ja see vesi on tõhustatud kristallstruktuuriga.   
KUUSNURKSE VEE JOOMINE – MIDA OODATA 
Millal ja kui palju Üks parimaid kuusnurkse vee joomise kordi on esimese asjana hommikul. Peale kuut kuni kaheksat tundi veeta olemist tuleb keha varusid täiendada. Kuusnurkse vee joomine niisutab/hüdraadib seedeelundid ja "sätestab" neid enne hommikusööki. Hea on juua klaasike (120-240 grammi) vett 20-30 minutit enne igat söögikorda. See aitab ära hoida veesäästurežiimi ja kõiki selle komplikatsioone. Enne sööki joomisel on muid eeliseid. See aitab organismil eristada janu ja nälga. See on oluline nende jaoks, kes jälgivad oma kaalu, sest enamik inimesi kipuvad sööma vähem, kui nad joovad esmalt vett. Kui vesi on ära kasutatud enne iga söögikorda, närivad isikud tavaliselt ka põhjalikumalt, selle asemel et oma toitu alla loputada. Selle tulemuseks on parem seedimine ja suurem söögi nautimine; samuti luuakse lähem side söödava toiduga. Enamik tervishoiutöötajaid on nõus, et parem on liiga palju vett koos toiduga mitte juua, sest see lahjendab seedimiseks vajaliku maohappe.
 27
Parim on tarbida vett regulaarselt kogu päeva ulatuses. Üldreeglina peaks joodava vee kogus olema 1/32 keha kaalust. Nt kui sa kaalud 70 kg, siis on sinu päevane joogivee vajadus 70:32=2,2 kilo ehk 2,2 liitrit. Vesi on eriti oluline enne ja pärast treeningut. Pingutava tegevuse ajal väheneb vere kogus. See on tingitud vee üldisest vähenemisest organismis (veres on 85-94% vett). Vähendatud vere mahu puhul väheneb lihastes hapnik ja sellel on hilisem mõju vastupidavusele ja jõudlusele. Paljud sportlased tunnustavad täiustatud hüdratsiooni pakkuvat kuusnurkset vett. Kuna vesi on väga oluline toitainete ja elektrolüütide omastamisel raku tasandil, on kuusnurkne vesi täiuslik koos toidulisanditega võtmiseks. See aitab tõhusamalt toitainete omastavusel. Samal põhjusel ei tohi ravimit võtta koos kuusnurkse veega. Ravimil võib olla tugevam toime ja võib olla liiga kange. Ravimit on soovitatav võtta kas üks tund enne või üks tund pärast kuusnurkse vee joomist. Samuti on hea mõte teha koostööd tervishoiutöötajaga kui tarbida kuusnurkset vett, eriti kui te võtate retseptita ravimeid. Mõned inimesed on suutnud teatud ravimite kogust vähendada või need ära jätta. Kuusnurkse vee toodete tootjad soovitavad juua erinevaid koguseid – kõik nad soovitavad aga juua igapäevaselt vähemalt mitu klaasi nende toodet. Kuigi see on tihti piisav, et saada palju kasu, leiavad mõned inimesed, et nad tahavad tarvitada ainult kuusnurkset vett. Kui leiad, et see on sulle sobiv, siis pea meeles, et alustaksid tasapisi. Kuusnurkne vesi võib olla mürkide võimsa eemaldamise efektiga, vabastades kauakogutud toksiine, tuues sageli kaasa puhastusreaktsiooni. 
Puhastusreaktsioonid Kui inimese kehas on piisavalt vett ja energiat, on see võimeline toitma ja puhastama ennast regulaarselt. Vesi on sageli piiravaks teguriks. Kui vett on kas ebapiisavalt või on see ebaefektiivne, "peidetakse" mürgid ja ladustatakse üle kogu keha jäätmete hoidlates. Jäätmete kuhjumisel tekib kahjuks haigus. Kuusnurkne vesi võib anda olulise tõuke nii energia suurenemisele kui raku tõhususele. Nende jaoks, kellel on mürkideküllus, reageerib keha prügi väljutamisega – sageli ummistades väljumise koridori. Kui mürgikoormus on organismis liiga suur, võib isik puhastumise alguses tunda külmetust või grippi. Puhastustunnusteks on valud, peavalud, väsimus, kõhulahtisus ja/või lima teke. Igaüks neist on märk sellest, et keha teeb mida ta tegema peab. Siiski on alati mugavam, kui isik saab puhastuda järkjärgult. Võtmeks on aeglane algus. Tavaliselt on kõige parem alustada kuusnurkse vee joomist vähehaaval. Üle 50aastased või tervisehäiretega peaks kaaluma tasapisi kasutuselevõttu – mitte rohkem kui 110-170 ml (grammi) päevas esimesel nädalal, samal ajal tarvitades normaalset kogust puhast tavalist vett. Kui oled noor ja terve, siis klaasitäis (220 ml) päevas ei tohiks põhjustada puhastussümptomeid. Neile, kellel on juurdepääs biotagasiside seadmele, võib olla kõige parem "küsida kehalt." Paljudel tervishoiutöötajatel on meetodid määramaks kui suure koguse kuusnurkse veega võib keha nõustuda, et isik ei tajuks puhastusreaktsiooni. Kui sul tekivad puhastussümptomid/tunnused (tavaliselt nädal või kaks), lõpeta kuusnurkse vee joomine kuni sümptomid raugevad – siis alusta jälle tasapisi. Oluline on jõuda 1/32 oma keha kaalust ja selle kogusega jätkata. 
 28
Järeldused Dr Albert Szent-Györgyi oli inspiratsiooniks paljudele, kes on aidanud kaasa meie mõistmisele veest. Teised, sh Viktor Schauberger ja Dr. Mu Shik Jhon on aidanud meil vee imet demüstifitseerida. Dr Szent-Györgyi ütles: "Kuna vee molekulaarstruktuur on kogu elu olemus/tuum, siis isik, kes suudab kontrollida seda struktuuri rakusüsteemides, muudab maailma." Me oleme nüüd tunnistamas tõde sellest ilmingust. Järgmine paar aastat tõotavad saada monumentaalseks kui me paljastame rohkem osasid sellest, mida dr Mu Shik Jhon nimetas vee puzzleks. Me võime tõestada seda, mida paljud juba usuvad – et kuusnurkse vee joomine mitte ainult ei paranda hüdratsiooni, suurenda toitainete imendumist, tõhusta ainevahetuse efektiivsust ning aita kaasa tõhusamale toksiinide eemaldamisele, vaid see on ka vahend ummistunud mustrite puhastamiseks, mis on aeglustanud meie valgustumist. Kuusnurkne vesi võib hoida võtit mitte ainult meie tervisele vaid ka meie võimele liikuda edasi järgmisele teadvuse tasandile. Kui oleme valmis, et “saada veeks" ja võimaldada meie ühendumist iga teise inimkonna liikmega, et toetada teadvust ja ühtset tegevust, siis kogeme kvanthüppeid meie võimes luua lahendusi, mis ravivad vee, planeedi ning kogu inimkonna. Kuusnurkse vee joomine võib aidata meil selleni tõusta. Ülim lahus võib olla sama lihtne kui meie valmisolek juua vedelkristalli, tuntud kui kuusnurkne vesi.   
Autorist 
MJ Pangman on kirjanik, kes on spetsialiseerunud täiendavale meditsiinile. Tema haridus ja taust taimeteaduses annab talle mõistmise bioloogiast, keemiast ja muudest teaduspõldudest. Samas, tema võime selgitada keerulist lihtsates mõistetes teeb tema töö hõlpsasti loetavaks. Alates 2000. aastast, sellest ajast, mil ta avastas selle võimsa efekti oma enese kehal, on MJ kirjutanud struktureeritud veest – ta tunnistab, et see on ainuke vesi mida ta joob. Mj töötas koos tunnustatud teadlase dr Mu Shik Jhon’iga, et teha tema raamat (kokkuvõte üle 40 aasta väldanud teadusuuringutest) ingliskeelsena saadavaks. See raamat, The Water Puzzle and the Hexagonal Key (Vee puzzle ja kuusnurkne võti), on müügil Amazon.com. 
Mj oma kodu lähedal jõe ääres, Wanship, Utah 
Tõlkinud Aigar Säde (jaanuaris 2015)
30
Toitumine / Kuuenurkne vesi. Ülim lahus
« Viimane postitus postitatud kasutaja Humanoid 11 jaanuar, 2016, 19:05 »
Kuusnurkne vesi Ülim lahus 
Avastus, miks kristallilise vedeliku, tuntud kui kuusnurkne vesi, joomine võib pakkuda head hüdratsiooni, tõhustada toitainete imendumist, võimendada mürkidest vabanemist, suurendada ainevahetuse tõhusust ning parandada rakkude omavahelist suhtlemist. 
Uuendatud versioon 2007 MJ Pangman, M.S.   
Eessõna 
Olles kirjanik täiendava meditsiini valdkonnas, olen sukeldunud paljudesse uusimatesse terviseteemalistesse avastustesse. Aga vesi? Nagu enamik meist, teadsin ka mina, et oluline on juua puhast vett, kuid mul polnud aimugi, et vee struktuuri saab muuta. Seega oli mõiste "kuusnurkne" (ingl k hexagonal) vesi mulle täielik üllatus. Esialgu katsetasin struktureeritud vett meetodiga, mis mõõdab keha vastust erinevatele energiavormidele (bio-tagasiside). Need katsed olid täielikult positiivsed. Tegelikult olid need nii positiivsed, et ainus viis kirjeldada mõõtmistulemusi oli see, et need olid "graafikutest väljas". Kui ma hakkasin seda vett jooma, kogesin märgatavat energia tõusu ja mitmeid rakkudest mürkide väljutamise näitajate paranemisi. Tundes, et olen millegi jälil, hakkasin uurima selle toime tagamaid. Avastasin, et struktuurse vee kohta on olemas piisavalt tõendeid. Olen ka avastanud, et vee struktuur, mis ümbritses viivitamatult DNAd ja muid makromolekule, oli väga korrastatud (struktureeritud). Aga kas klaasitäis vett võiks hoida kindlat struktuuri/ülesehitust pikema aja jooksul? Selgus, et seda on meie praeguse tehnoloogilise taseme juures peaaegu võimatu tõestada. Kirjutamise hetkel ei ole meil meetodeid, mis võimaldaksid meil molekulaarstruktuuri reaalselt "näha". Lisateabe otsingute ajal leidsin viiteid Korea raamatust, mille oli kirjutanud tuntud teadlane dr Mu Shik Jhon. Oma 40aastase põhjalike uuringute jooksul aitas dr Jhon luua üldise ettekujutuse struktureeritud veest või nagu ta ise seda nimetas, "kuusnurksest veest." Kahjuks polnud selle raamatu ingliskeelset tõlget. Siis, aastal 2003, pakuti mulle struktureeritud vee tegemise seadme tootja poolt võimalust töötada koos dr Jhoniga, et toimetada ja tõlkida tema raamat (nüüd avaldatuna inglise keeles kui The Water Puzzle and the Hexagonal Key). Protsess oli silmiavav kogemus. Tema raamat andis kuusnurkse vee mõistele eheduse. Samuti esitles ta piiratud testimiste tulemusi, mis näitasid, et kuusnurkse vee tarbimine, kasutades meetodeid, mida ta kirjeldas, mõjus inimorganismile positiivselt. Dr Jhon suri varsti pärast tema raamatu ingliskeelse tõlke ilmumist, kuid tema teadustöö ja nägemus on sünnitanud täiendavaid uuringuid ning hulga "kuusnurkse" vee tooteid. Oleme viimasel ajal õppinud "jäljendama" vett peentel energilistel sagedustel ja kaugel pole ka päev, kui vett kasutatakse esmase meditsiinilise sekkumisena/kiirabina.
 2
Kuid paljud teadlased on skeptilised, sest puudub piisavalt "kõva teadus." Küll ka see tuleb. Vahepeal on palju tervishoiutöötajaid, kes on kasutanud erinevaid energia- ja biotagasiside katsemeetodeid, et kinnitada kuusnurkse vee tarbimise efektiivsust. Need meetodid näitavad, et kuusnurkne vesi on inimkehale väga kasulik – võimeline tegema sügavat erinevust tervises ja heaolus neil, kes seda joovad. Lisaks on tervishoiutöötajate kasvav arv, kes kasutavad mingil kujul kuusnurkset vett oma ravimeetodite täiendusena, tähelepanuväärne märk selle efektiivsust. Muidugi ei ole kõik kuusnurkne vee tooted võrdsed. Mõned on paremad kui teised; kõik ei saavuta samu tulemusi. Nagu ikka, peaks tarbija kasutama kaalutlusõigust kui valib kõrgeima kvaliteediga kuusnurkse vee toodet või kuusnurkse vee tegemise seadet.   
Kuusnurkne vesi
Ülim lahus
SISSEJUHATUS 
Täna on üldteada, et paljude haiguste põhjuseks on vedelikupuudus (dehüdratsioon), et vananemine on raku veekao funktsioon ja et 50-75% ameeriklastest on kroonilises vedelikupuuduses. Vee teemal on kirjutatud tuhandeid raamatuid püüdes tõendada "fakte", kuid lihtne fakt jääb: me oleme alles hakanud oma jalgu märjaks saama informatsiooniookeani piiril hämmastava aine kohta, mis reguleerib elu siin planeedil. Teedrajav teadustöö on kinnitanud, et vesi ei ole lihtsalt vesi – pole vahet kui puhas see on. Meie teaduse areng on lõpuks võimaldanud meil uurida peidetud kvaliteeti ja omadusi, mis muudavad vee täiesti ainulaadseks – omadusi, mis annavad veele "elu" ja "energia". Üks neist omadustest on selle "struktuur." Ungari biokeemik ja Nobeli preemia saaja (1937) Albert von Szent-Györgyi ütles: "Vesi on elu alge ja maatriks" (ema ja toitekeskkond/meedium). Ta tunnistas, et vesi oli elu algus ja alalhoidmine ning ta tunnistas, et vesi tähendas palju rohkem kui teadlaskond sel ajal teadis. Dr Szent Györgyi oli aktiivne vee uurimise pooldaja. Ta osales ja soodustas oluliselt algstaadiumis teadusuuringuid, mis tegelesid vee struktuuriga. Dr Szent-Györgyi on ka öelnud: "Avastamine koosneb nägemisest, mida kõik on näinud ja mõtlemisest, mida keegi pole mõelnud." Tema väide on täielikult tasakaalus kuusnurkse vee arutelu alguse kohta. See kirjeldab praegust teaduslikku seisukohta vee suhtes: "nägi, mida kõik on näinud", ja võimalust näha aina suuremat pilti. Oma olemuselt on teadlaskond sageli viimane, kes tunnistab uusi ideid ja arenguid. Kuigi peavoolu teadus pole seni kuusnurkse vee mõistet omaks võtnud, on teadustööde uputus hakanud toetama selle olemasolu. Järgnevatel lehekülgedel esitame tõendeid nii kuusnurkse vee olemasolust kui ka sellest, et sel on potentsiaali paremaks hüdratsiooniks (vee imendumiseks või veega liitumiseks/kombineerumiseks), toitainete imendumise soodustamiseks ja mürkide väljutamise tõhustamiseks, ainevahetuse tõhususe suurendamiseks ja rakkude kommunikatsiooni parandamiseks. 
 3
VEE PÕHITÕED 
Vesi on palju enamat kui lahusti või meie keha toitainete laialikandmise süsteem. Vesi on sisuliselt elu ise. See on maantee, mis pakub elektromagnetilisi hoovuseid, et toita meie rakkude reaktsioone. See on resonantsväli, mille kaudu meie rakud suhtlevad. Vesi osaleb DNAst saadavate andmete edastamisel ja vibratsioonilise teabe edastamisel. Vesi veab/transpordib, stabiliseerib, signaliseerib ja hüdreerib/niisutab. Aga me oleme alles hakanud mõistma, et vee konkreetne struktuuriline vorm, mida dr Jhon nimetas "kuusnurkseks" veeks, aitab kaasa palju tõhusamale transpordile, suuremale stabiliseerimisele, selgemale signalisatsioonile ja ülimale hüdratsioonile. 
Vee kvaliteet – rohkem kui puhtus
Meie joogiveest füüsiliste ja keemiliste saasteainete eemaldamiseks on kulutatud miljoneid dollareid. Kuid isegi kõige puhtam vesi võib veel sisaldada vibratsioonilist reostust. On öeldud, et vesi on planeedil kõige programmeeritavam aine. Seda seetõttu, et veel on unikaalne võime, mida nimetatakse vee "mäluks", säilitada energeetilist allkirja, mida iganes sellesse on pandud. Veel on isegi ilmselt ainulaadne võime talletada ja edastada vastavat teavet inimese kehas. Vesi, mis on energeetiliselt reostunud, võib olla sama kahjulik kui vesi, mis on keemiliselt saastatud. Mida rohkem me vett taasringlusse laseme, seda rohkem muutub see energeetiliselt reostatuks. Kuna vesi on kaasatud igasse bioloogilisse toimesse ja kuna meis on sõltuvalt meie vanusest ja tervislikust seisundist 50 kuni 90% vett, on ilmne, et kui joodav vesi ei ole puhas (keemiliselt ja vibratsiooniliselt), võib see avaldada meie keha toimimise võimele suur mõju. Üks teine tegur on kujunemas olulisimaks osaks meie joodava vee kvaliteedis – molekulaarne struktuur/ülesehitus. Molekulaarstruktuur, vee molekulide korraldus korduvas geomeetrilises mustris, näib olevat sama oluline kui vee keemilised ja vibratsioonilised seisundid. Molekulaarstruktuur tundub mängivat märkimisväärset osa vee liikumises läbi kogu keha (hüdratatsioon), samuti erksas ja selges energia ja teabe edastamises. 
Vee anomaaliad – seletatavad vee struktuuri abil
Vesi on unikaalne aine; see ei sobi teiste vedelike mustrisse. Tegelikult on üle 40 erineva vee kõrvalekalde/anomaalia, mis annavad talle võime säilitada elu. Teadlased on avastanud, et neid anomaaliaid saab seletada vee struktuuriga. Füüsikalised omadused nagu soojusmahtuvus, survetugevus, viskoossus, dielektriline läbitavus ja pindpinevus – kõik muutuvad temperatuuri muutumisega viisil, mis viitab vee struktuurimuutustele. Vee kõige ilmsemaks anomaaliaks on märgitud vee muutumist temperatuuriga – muutuva struktuuri peegeldus kui vesi läheneb külmumistemperatuurile (kristalliseerub). Nagu kõik ained, tõmbub ka vesi jahtudes kokku. Siiski, just enne külmumist (4°C), algab vee paisumine. Atmosfäärirõhul paisub vesi külmudes 9%. See on põhjuseks, miks torud talvel sageli lõhkevad. See on ka põhjuseks, et jää hõljub pinnal selle asemel, et veeklaasi põhja vajuda. See unikaalne omadus kindlustab, et järvede ja jõgede kinnikülmumine algab ülevalt alla, pakkudes isolatsiooni ja kaitset elule allpool. See tunnus on ka kõige ilmsem viide, et vesi on struktuuriga – kristalne struktuur, mis tuleb ilmsiks vee külmumisel.
 4
Veel on suur soojusmahtuvus – kaugelt suurem kui muudel vedelikel. Teisisõnu, sel on tohutu võime energiat salvestada ja edastada. Ebatavaliselt suur soojusmahtuvus võimaldab veel neelata märkimisväärset soojushulka minimaalse temperatuuri muutuse juures. See on põhjus, miks temperatuur ranniku kohal on palju mõõdukam/stabiilsem. See seletab ka, miks, koosnedes ligikaudu 70% veest, oleme võimelised taluma suuri temperatuurikõikumisi alajahtumiseta või ülekuumenemiseta. Vesi väljastab ka märkimisväärset hulka soojust külmumisel. See on põhjus, miks paljud põllumehed udutavad oma saaki, et kaitsta seda külmakahjustuste eest. Dr Mu Shik Mon selgitas, miks struktureeritud vesi võiks olla suurema erisoojuse väärtusega kui tavaline vesi. Tema töö näitas, et kuusnurksel veel oleks veelgi suurem potentsiaal neelata temperatuurimuutusi, väljutada jäätmeid ja kaitsta keha energeetiliste häirete eest. 
Vesinikside
Kui kõik hapniku aatomid ühinevad kahe vesiniku aatomiga moodustades vee, siis kulutavad elektronid vesinikuaatomitelt rohkem aega tiirlemaks ümber suurema hapniku tuuma kui ümber oma vesiniku tuuma. See viib selleni, mida nimetatakse polaarseks molekuliks – üksus, millel on positiivselt laetud pool ja negatiivselt laetud pool. Tavaliselt kujutavad keemikud di-polaarset vee molekuli "V" kujulisena, määratud ülekaalus vesinikuaatomite nurgaga külgneva hapnikuaatomi suhtes. Aktsepteeritud nurk "V" vabal vee molekulil on 104,5 kraadi. (Joon. 1) Kuna veemolekul omab positiivselt laetud külge, on ta tõmmatud kõrvalasuva veemolekuli negatiivselt laetud küljele. See moodustab nn "vesiniksideme." Vesiniksidemed vastutavad omavahel seotud veemolekulide võrgustiku moodustumise eest, andes veele struktuursed omadused. Vesiniksidemete arvele langevadki kogu vee niinimetatud anomaaliad. On üldteada, et suurem vesiniku side näitab omavahel ühendatud ühikute suuremat arvu ja ulatuslikumat struktuuri veele. Igal ajahetkel võivad omavahel ühendatud vee molekulide juhuslikud rühmitused koosneda 20 kuni 90 üksikutest H2O ühikutest. Vesiniksidemete ulatus sõltub asjaoludest nagu temperatuur ja rõhk. Unikaalne energeetiline olukord aitab luua vee struktuurset vormi, mida dr Jhon on nimetanud kuusnurkseks veeks. 
 5 
Joonis 1
 Vee dipool
 Veel on positiivne ja negatiivne külg, mis tuleneb vesinikuaatomite ülekaalus asendist hapniku aatomi suhtes.     
MIS ON KUUSNURKNE VESI? 
Tavaolukorras lagunevad ja taassünnivad vesiniksidemed vee molekulide vahel pidevalt. Vee molekulid võivad vahetada partnereid igas pikosekundis (10-12s). Seetõttu on oluline mõista, et termin "struktuur" on ainulaadne tähendus viitega veele. Struktuur tähendab fikseeritud asendit, mida ei juhtu kunagi molekulaarses maailmas. Vee puhul viitab termin struktuur tihedalt vesinik-seotud võrgustikule, mis on rohkem/paremini organiseeritud kui tavaline vesi. Mõiste kuusnurkne vesi viitab konkreetsele kristalsele ülesehitusele, aga üldiselt on tunnustatud see eksisteerivaks ainult tahkistes (jää). Kuigi vee molekulid on pidevas liikumises, loovad mõned keskkonnad vesiniksidemete ühtseid mustrid, mis eksisteerivad ulatusliku ajaperioodi vältel. Pikemaajalist struktuurset stabiilsust on mõõdetud koos teatud mineraalide ja proteiinidega, kus vesi koheselt neid struktuure ümbritsedes oleks piltlikult öeldes "nii, nagu oleks see külmutatud olekus." Vesiniksidemed loovad võimaluse molekulaarse korra lõpmatu hulga jaoks vees. Identifitseeritud on arvukalt geomeetrilisi struktuure. Kõige stabiilsem nendest struktuuridest on pentameer (koosneb viiest vesinik-seotud veemolekulist) ja heksameer (koosneb kuuest veemolekulist). Kui heksameeri rühmitused ühinevad, on tulemuseks jääsarnane vedel kristall. Dr Jhoni poolt läbi viidud uurimus näitas, et selle kuusnurkse võrgustiku moodustumisel vees on olnud tohutu bioloogiline tähtsus. Erinevus tavalise vee (struktuurne konglomeraat ehk struktuurne erinevatest üksikisikutest koosnev tervik) ja kuusnurkse struktureeritud vee vahel (organiseeritud kristalne maatriks) on sarnane erinevusele kvartsitüki ja kvartskristalli vahel. Kuigi need
 6
on keemiliselt samad, on kvartsitükk struktuurselt juhuslik ja peaaegu läbipaistmatu. Kvartskristallid, mis on korraldatud täiuslikku geomeetrilisse sümmeetriasse, on "kristall"selged. Kvartskristalle kasutatakse arvuti- ja ajanihke tööstuses nende eriliste piesoelektriliste omaduste tõttu, mida mittekristalne kvarts ei oma. Arvutikiibid ja kvartskellad tuginevad kvartskristallide piesoelektrilistele (elektriliselt pingetundlikud) omadustele, valmistatud kristallstruktuuri geomeetria abil täpse infovahetuse tarbeks. Vees on struktuurne stabiilsus tingitud sirgematest, tugevamatest vesiniksidemetest. Stabiilsus tuleneb ka vastastikusest toetusest ja ühistööst muudetud/sulatatud külgnevate vee molekulide poolt kui vesi moodustab ühtse, sidusa mustri. Sisuliselt, kui vesiniksidemed suurenevad, suureneb ka saadava vee ühtsus, luues ulatuslikumat struktuuri ja palju stabiilsemat, "avatud" vee võrgustikku. Avatud vee võrgustik on loodud kuusnurkses vees siis, kui nurk "V" (hapniku ja vesiniku aatomite vahel) laieneb, luues 3-mõõtmelise mustri. 104,5 kraadise nurga asemel on kuusnurkse vee molekulaarne nurk 109,5 kraadi. Seda peetakse "täiuslikuks" neljatahuliseks nurgaks vee jaoks, kus iga vee molekul toimib kahe elektroni doonorina ja aktseptorina. See nurk ja sellest tulenev geomeetria annavad aluse kuusnurksele võrgustikule – samasugune molekulaarne asetus/ülesehitus on leitud jääs.   
Joonis 2 
Vee heksameer 
Tavaline 10°C vesi on umbes 20% kuusnurkselt struktureeritud. Kuid nõrga magnetvälja mõju võib suurendada kuusnurkset struktureerimist kuni 80%-ni. Teatavad muud energeetilised mõjutused loovad vees samuti rohkem struktureerimist. Need hõlmavad: elektrivälju, madalaid temperatuure, teatud mineraalide juuresolekut ja mõnesid vibreerivaid sagedusi. Mõne või kõigi ülaltoodud faktorite kaasamine ergutab
 7
kuue veemolekuli grupeerumist, mis formeerib sidusa geomeetria, mida nimetatakse kuusnurkseks veeks. Kuusnurkne vesi on vedelkristalne vesi. On oletatud, et sel on koherentsed (sidusad, moodustades terviku) omadused, kus elektronide spinnid on koos ja infovahetus on peaaegu silmapilkne. Kuusnurkne vesi omab kõrgema energia seisundit – võtmepositsiooni pakkuda kiiret hüdratsiooni, palju tõhusamat energia ülekannet ja mitmete ainevahetuslike protsesside tõhustamist nagu on kirjeldanud dr Jhon. 
Energia potentsiaal
Enamus vett planeedi pinnal on kuusnurksete ühikute segu, eraldatud teiste struktuuride üksustega ja väikese hulga vaba vee molekulidega. Kuigi vesi on kõrge energeetilise potentsiaaliga võrreldes teiste vedelikega (vesiniksidemete tulemus), ei sobi see kristallilise (kuusnurkse) vee energiapotentsiaali jaoks. Kui vee molekulid ühinevad kuusnurkse maatriksi loomiseks, siis tugevnevad vesiniksidemed. Kuna energia salvestatakse vesiniksidemetesse, siis suurendab suurem kogus vesiniksidemeid vee potentsiaalset energiat. See on lisaenergia – nagu lisaakude järjestikühendamine suurendab pinget – mida rohkem vesiniksidemeid vee võrgustikus, seda suurem saab olema potentsiaalne energia lahuses. 
Kuusnurkse vee kontrollimine
Lawrence Berkeley National Laboratory on üks vähestest laboritest, kus on võimalik füüsiliselt vaadelda (skaneerimine tunnelmikroskoobi abil) heksameeride olemasolu vees. Teised meetodid "punktivad" struktuurilisi erinevusi veeproovides. 
Füüsikalised omadused
Külm vesi on suurema hulga vesiniksidemetega – selle kasvava struktuuri tundemärk kui see läheneb kristalliseerumisele külmumistemperatuuril. Paljud vee füüsikalised omadused näitavad muutusi temperatuuril. Sageli võivad need muutused olla seotud struktuursete muutustega (nt viskoossus, tihedus, kokkusurutavus, soojusjuhtivus, erisoojus, dielektriline konstant, pindpinevus). Kui need füüsikalised omadused muutuvad ilma temperatuuri või rõhu erinevuseta, on see tõendiks, et vee struktuur on muutunud. Nende omaduste mõõtmine võib pakkuda kasulikke viiteid vee struktuuri kohta. 
Viskoossus
Viskoossus on vedeliku voolamisel tekkiva sisetakistus mõõt – mõnikord mõeldakse selle all paksust või kleepumist. Viskoossus sõltub jõududest, mis hoiavad molekule koos. Tihedalt vesinik-liimitud (külma) vee molekulid ilmutavad suuremat kohesiivsust, mida tõendab viskoossuse suurenemine. Toatemperatuuril (20°C) on vee viskoossus 1,0 cP. Vee viskoossus 5°C juures on 1,5 cP. 
Tihedus
Üks tuntud vee anomaaliaid on tiheduse anomaalia, mille arvele langeb asjaolu, et jää hõljub vee peal. Enamiku vedelike jahtumisel lähenevad molekulid teineteisele ja tihedus suureneb. Vesi on erinev. Selle tihedus suureneb ootuspäraselt vahetult enne selle külmumist – misjärel (4°C) hakkab see paisuma. Sel temperatuuril ületab
 8
vesiniksidemete määr (ja järgnev struktureerimine) jahtumise mõju selliselt, et tihedus väheneb; vesi paisub kui see moodustab kristalse võrgustiku. Temperatuuril 4°C on vee tihedus 1,00 g/cm3. Mõlemal pool seda temperatuuri tihedus väheneb. Kuusnurksel veel, mida on nimetatud ka "madala tihedusega" veeks, on tihedus 0,96 g/cm3 (mõõdetuna makromolekulide lähedal). See väike erinevus on palju avatuma struktuuri peegeldus, põhjustatud sirgematest, palju paremini organiseeritud vesiniksidemetest. Kuusnurkselt organiseeritud vee molekule iseloomustab nelja naabermolekuli (vesinik-liimitud) olemasolu. Tavaline vesi toatemperatuuril koosneb viie lähima naabriga vee molekulidest; ja need ei ole tingimata vesinik-seotud. 
Kokkusurutavus
Kokkusurutavus on tiheduse määr vastuseks survele. Kuna surve suurendamine/ tõstmine lõhub vesiniksidemeid ja lammutab vee struktuuri, on struktureeritud vett võimalik pressida suuremal määral kui tavalist vett. Seda illustreerib varieerumine vee kokkusurutavuses erinevatel temperatuuridel (45,9 ühikut 20°C vs 50,5 ühikut temperatuuril 2°C). 
Soojusjuhtivus
 Soojusjuhtivus, võime juhtida (üle kanda) soojust, väheneb tavaliselt vees temperatuuri alanedes. Huvitav, soojusjuhtivus jääs on üle kolme korra suurem kui tavalises vees. Põhjus peitub molekulide kristalses struktureerimises. Ühes hiljutises avaldamata uuringus näitas arvutisimulatsioon, et pannes vee elektrivälja (mis põhjustab molekulide formeerumise jääsarnasesse kristalsesse maatriksisse), tõsteti soojusjuhtivuse potentsiaal 3-kordseks. See näitab molekulaarse korralduse olulisust kui see seondub energia ülekandega. 
Erisoojus
Erisoojus näitab palju on vaja soojust, et tõsta aine temperatuuri ühe kraadi võrra. Vee erisoojuse väärtus on teadaolevalt üks kõrgeimaid. Veelkord, see on tingitud vesiniksidemete hulgast. Vee kuumutamisel kasutatakse energiat esmalt vesiniksidemete käänamiseks ja murdmiseks. See ei tõsta viivitamatult temperatuuri – see lihtsalt vähendab struktuuri. Et tegelikult vee temperatuuri tõsta, on vaja täiendavat soojust. Külm vesi (rohkem struktureeritud) on suurema erisoojusega kui soojem vesi, sel on võime hoida endas rohkem energiat ja vastu seista energeetilistele muudatustele on suurem selle ulatusliku vesinik-seotud võrgu tõttu. 
Dielektriline konstant
Dielektriline konstant on mõõt, mil määral aine avaldab vastupanu elektriväljas. Kuna vesi on polaarne molekul, võiks mõelda, et see on väikese dielektrilise läbitavusega (madal vastupidavus joondumisele). Kuid vesiniksidemete tõttu on vesi tegelikult suure dielektrilise konstandiga. Tegelikult, mida rohkem vesiniksidemeid, seda suurem on dielektriline läbitavus. See on hiljuti korreleeritud (vastastikseosesse viidud) määraga, milleni vesi on struktureeritud.   
 9
Pindpinevus
Pindpinevust defineeritakse kui atraktiivse (sidus)jõu mõõtu, mis esineb vedeliku pinnal. Kuna vesi on kõrgema määra vesiniksidemetega ja selle molekulid hoitakse tihedalt koos, on vesi suure pindpinevusega. See on põhjus, miks vesi moodustab "helmeid" siledal pinnal. Iga tegur, mis suurendab vesiniksidemete arvu ja tugevust, suurendab ka pindpinevust. Näiteks külmal veel (koos suurema struktuuri ja vastavalt tugevamate vesiniksidemetega) on suurem pindpinevus kui toatemperatuuriga veel: 75 düüni/cm temperatuuril 5°C vs 72,7 düüni/cm temperatuuril 20°C. See võib tunduda vastuolus mõnede teooriatega, mis väidavad, et vähendatud pindpinevus võimaldab paremat hüdratsiooni. Samas, kui arvestada, et suurem pindpinevus toodab tugevamat kapillaarset mõju (võime liikuda vastu raskusjõudu), on hüdraatimise paranemist kuusnurkse veega lihtsam mõista. 
Spektroskoopia
Igal molekulil või ainel on oma võnkumise struktuur või vibratsioon, mis on mõõdetav elektromagnetilistes lainepikkustes erinevate spektroskoopia kujudena/ vormidena. Vesi saadab välja erinevaid energiasignaale olenevalt üksikute molekulide liikumisest. Kui need signaalid registreeritakse, on pilt nagu kaardil. Ühes intervjuus kinnitas tuntud Saksa füüsik Wolfgang Ludwig, et tulevikus me hindame vee kvaliteeti mitte ainult keemiliselt, kuid mis veelgi tähtsam, spektroskoopiliselt. Vastavalt Ludwigile on sagedusspekter vee geomeetrilise struktuuri füüsiline koopia. Tema eksperimendid suutsid näidata spektraalseid erinevusi veeproovides ja ta suutis vees sagedusi transformeerida/ümber muuta. 
NMR 
Paljud uurijad on ühel meelel, et NMR (NMR ehk Nuclear Magnetic Resonance - Tuumamagnetresonants) on väärtuslik vahend vee struktuuri uurimiseks. Kuna vesi on polaarne aines (positiivse ja negatiivse poolega), siis saab see magnetväljas joonduda. Tuumamagnetresonants (NMR) mõõdab aega, mis kulub molekulaarsetel objektidel naasmiseks oma algsetele positsioonidele peale magnetilist joondumist. Aeg, mis sellele kulub, on seotud objekti suuruse, kuju ja liikumise vabadusega. NMR pakub ka vesiniksideme geomeetria läbivaatamise vahendit/seadet. Viimased mõõtmised on kinnitanud külmale (palju rohkem struktureeritud) veele iseloomulikke sirgemaid/ tugevamaid vesiniksidemeid. 1970-tel alustas dr Raymond Damadian rakusisese vee molekulaarstruktuuri uurimist. Kasutades MRI (NMR vorm), leidis ta, et vähirakud sisaldavad nn "lohakat" vett, mida iseloomustab vee molekulide "suurenenud liikumisvabadus". Vastavalt tema uurimistööle seisnes tervete rakkude ja vähirakkude erinevus vee organiseeritusest raku sees, eriti oluline oli see DNA ümber. Dr Damadian oli esimene, kes soovitas MRI kasutada vähi diagnoosimiseks. Tema töö lõi aluse laialdaselt kasutatavate diagnostiliste vahendite loomisele, mis tavapäraselt mõõdavad vee organiseeritust rakus mitmete vähivormide diagnoosi tarbeks. Vee mõõtmiseks kasutatakse 170-NMR. Dr Jhoni sooritatud mõõtmiste järgi on kuusnurkselt struktureeritud vee sagedus 60 kuni 70 Hz. Kraani(trassi)vesi võib olla vahemikus 85 kuni 150 Hz sõltuvalt vee kvaliteedist. Enamik kraanivett täna on 100 Hz või rohkem.
 10
Kuusnurkse vee stabiliseerimine
Kui vesi on paigutatud elektri- või magnetvälja, joonduvad ja võtavad molekulid paremini organiseeritud, kuusnurkse kuju. Kui väli on eemaldatud, hakkab vesi üldiselt kaotama oma struktuuri ja taastama oma vähemorganiseeritud kuju. Mis siis loob kuusnurkse vee mingigi stabiilsuse? Kas teised energeetilised mõjud või nende kombinatsioon loob sidususe taseme vee struktuuri vajalikuks stabiliseerimiseks? Mõned teadlased ütlevad: "Jah."   Paljud usuvad, et keerise energia mõju, mida on raske mõõta, aitab struktuuri stabiliseerida. See idee on ühenduses Austria teadlase Viktor Schaubergeri tööga, kes on saavutanud fantastilise hüdroloogilise vägiteo, kasutades vee energeetilise potentsiaali optimeerimiseks keerise põhimõtet. Mõtle ka, et kui vee molekulid on omavahel seotud võrgus, teevad vesiniksidemed koostööd, et hoida võrku koos. Mõnel juhul on koostöösidemed hinnanguliselt kuni 250% tugevamad kui side, mis hoiab koos kahte veemolekuli. See, koos suvalise sidususe tasemega, aitab kaasa vee võimele hoida kuusnurkset struktuuri. Miljoneid aastaid tagasi oli Maa magnetväli palju tugevam kui see täna on. Paljud usuvad, et sel ajal võis vesi planeedil olla ka rohkem kuusnurkselt struktureeritud. Tegelikult mõned usuvad, et Maa nõrgenenud magnetväli ja kuusnurkselt struktureeritud vee vähenenud kogus maa peal on omavahel seotud. See selgitab, miks bioloogilised organismid vastavad poolehoiuga vee kuusnurksele vormile. See seletaks ka, miks teatud sümptomid, mis on seotud magnetvälja vaeguse sündroomiga, kaovad, kui isikud on korduvalt kokku puutunud tugevama magnetväljaga. Järgmine küsimus on ilmselt: “Kui Maa magnetväli oli tugevam, pidi vesi planeedil loomulikult säilitama suurema struktuurse stabiilsuse?” Me ei pruugi seda kunagi teada saada. Täna on vesi planeedil nõrgas (0,5 Gauss) magnetväljas. Vesi on tihti ka nii reostatud, et see ei suuda endale kuusnurkset kuju luua isegi siis, kui see külmub. Dr Emoto on näidanud seda oma raamatus "Messages from Water – sõnumid veest". Nii reostus kui ka planeedi nõrgenenud magnetväli võivad seletada vähemat kuusnurkset struktureerimist meie tänases vees.     
KUUSNURKNE VESI JA BIOLOOGILINE FUNKTSIOON 
Vesi on toitaine – lõppkokkuvõttes palju tähtsam kui teised toitained, sest ilma veeta ei saa rakuliste protsesside tarbeks imenduda või olla kättesaadavad isegi parimad vitamiinid ja mineraalaineid. University of Michigan Integrative Medicine Clinical Services muutis hiljuti tervisetoidu püramiidi (Healing Food Pyramid), kujutades vee toidupüramiidi allosasse/põhja, tunnistades seda meie tervise jaoks fundamentaalseks "toiduks". Bioloogiline elu on arenenud vaid koos veega. Juba see, et me koosneme enamasti veest, on tõend keerukatest suhetest vee ja bioloogiliste süsteemide vahel. Vesi on seotud iga bioloogilise funktsiooniga ja mängib olulist rolli ka vananemisel. 
 11
Vananemine
Aastal 1986 pakkus dr Mu Shik Jhon vähktõve sümpoosionil välja täiesti uue teooria vananemisest. Tema teoorias, mille ta nimetas molekulaarse vee keskkonna teooriaks (Molecular Water Environment Theory); märgitakse järgmist: 
Vananemine on kuusnurkse vee kadu organitest, kudedest ja rakkudest ning üldine vee hulga vähenemine kogu kehas. 
Antud teooria esildisele on vee rollist vananemise puhul järgnenud palju uuringuid. Üks teadlane, dr Seiji Katayama, kasutas magnetresonantstomograafiat (MRI) testimaks oletust, et rahvastiku vananemine on seotud rakusisese vee struktuurimuutusega. Oma uurimuses analüüsis ta nelja samasse geneetilisse põlvkonda kuuluvate rakkude vee koostisosade struktuuri. Ta järeldas, et vanus oli tegelikult seotud bioloogilisi makromolekule ümbritseva vee struktuurimuutusega ja pakkus, et "vee seisund organismis [oli] tihedalt seotud vananemise mehhanismiga." Täna on märkimisväärseid tõendeid selle kohta, et noorendamine võib olla sama lihtne kui rehüdraatimine. Vastavalt dr Mu Sink Jhon teooriale "võib kuusnurkse vee taastamine meie kehades suurendada elujõudu, aeglustada vananemisprotsessi ja ennetada haigusi." Raku tasandil on kaks veega seotud tegurit, mis on vananemisega tihedalt seotud. 
1. Vee kogus inimorganismis väheneb vanusega. Vastsündinus on üle 90% vett. Kuid lapse aastaseks saamisel on temas ainult 70% vett; eakates on tihti vähem kui 50% vett.
 2. Vee liikumine rakku ja rakust välja aeglustab vanusega. Kuna vee liikumine (käive) aeglustub, on vee suhe rakkude sees ja väljaspool rakke dramaatiliselt mõjutatud. Rakud toimivad paremini kui 60% kogu keha veest asub rakkudes. Siiski, vanusega väheneb vee kogus rakus järkjärgult – sageli kuni 40%-ni. See pöörab rakumembraanil osmootse potentsiaali vastupidiseks ja muudab raku taashüdraatimise (rehüdraatimise) väga raskeks. Võibolla on see üks põhjus, miks on eakal inimesel raskem oma rakke taashüdraatida ja miks see kauem kestab. 
Reaalaja vereanalüüs
Faasi-kontrastmikrosoopia kasutamine reaalaja vereanalüüsiks pakub unikaalset võimalust vaadata verd reaalajas. See on kasutusel paljude tervishoiutöötajate poolt maailmas. Andes tumeda tausta, muutuvad vere punased verelibled ja muud komponendid selgesti nähtavaks – nagu tähed vastu öötaevast. Koolitatud tehnikud ja praktikud suudavad tähele panna parasiitide, seente, bakterite ja muude olude esinemist veres, mis aitavad kindlaks määrata tervendamiseks vajalikud tegevussuunad, samuti ka seireprotsessi. Reaalaja vereanalüüsis leitud üks kõige levinumaid olusid on seisund, mida nimetatakse "Rouleau," kus punalibled on kokku kleepunud. Rouleau’ga isikud tunnevad sageli väsimust ja kipuvad liigselt tarbima valke ja rasvu; selle tulemuseks on suurenenud väsimus ja kehakaalu tõus. Kleepunud (aglutinatsioon) punaste vereliblede puhul väheneb kudedes nii hapnikuvahetus kui ka toitainete kasutamise, raku tõhusus ja
 12
jääkainete eemaldamine. Aglutinatsioon veres tekitab loidust nii vereringes kui lümfisüsteemis, ilmset immuunsuse ja perifeerse vereringe vähenemist. Isikud jätkuva Rouleauga on ideaalsed kandidaadid haigustele ja tõbedele. Vastavalt biokineetikule Stefan Schoemanile avaldab tavalise vee joomine Rouleau’le vähest lühiajalist mõju. Kuid vaid klaasitäie kuusnurkse vee joomine toob nähtava paranemise minuti jooksul – mõnikord koguni 80%-se paranemise. Ta teatab: 
Minu kogemuse põhjal on nõudnud keha ja vere taashüdraatimine tõsist pikaaegset pingutust. Seda silmas pidades olen väga üllatunud, avastades, et vaid mõne minuti jooksul peale kuusnurkse vee joomist hakkab Rouleau mõju taanduma. Ma usun kogu elustiili muutmisse; aluseliseks muutumine nõuab muudatusi toitumises ja igapäevast kuusnurkse vee joomist. 
Joonisel 3 olevad fotod illustreerivad kiiret Rouleau lahustumist peale klaasitäie (227ml/g) kuusnurkse vee joomist. Vasakul pildil (enne kuusnurkse vee joomist), on punased verelibled koondunud tihedalt kokku peaaegu nagu müntiderullid/tulbad. Rouleau piirab punaste vereliblede pindala, piirates/limiteerides sellega ka toitainete saadavust ja hapnikuvahetust. Parempoolsel fotol (peale kuusnurkse vee joomist) on näha punaste vereliblede eraldumine, suurem maht/pindala hapniku tarbimiseks ja tõhusamaks toitainete kasutamiseks.   

Joonis 3. Reaalaja vereproovi näidis –  enne (vasakul fotol) ja 10 minutit peale (paremal fotol) kuusnurkse vee joomist Foto: Stefan Schoemanni annetus, Biohouse kliinik, Lõuna Aafrika 
Südame löögisageduse muutlikkus (Heart Rate Variability - HRV)
Südame löögisageduse muutlikkuse (HRV) testimine on mitteinvasiivne (kehasse mittetungiv), meditsiiniliselt kinnitatud, arvutipõhine süsteem, mille eesmärk on pääseda üksiku terviseseisundisse, määrates stressi autonoomses närvisüsteemis. Näidud on nii täpsed, et need võivad ennustada südameinfarkti tunni aja jooksul. Peale kuusnurkse vee tarbimist paranesid lühikese aja jooksul eeltestimiste HRV hinded (kuni 30%). Dr Bruce Shelton, meditsiinidoktor DiHom FBIH (Diplomate (DiHOM) of The British Institute of Homeopathy – Briti Homöopaatia Instituudi diplomaat) kommenteeris testimise tulemusi: 
 13
Testimine seadeldisega, mis on loodud mõõtma isiku täpset terviseseisundit, näitab selgelt, et vesi, ravitud/töödeldud [selle seadmega], parandab mitmeid tervise parameetreid – mõne minuti jooksul. Katsed meie büroos, mis toimusid enne ja pärast klaasitäie (227 ml) vee joomist, näitasid olulist paranemist. Südame löögisageduse muutlikkuse (HRV) näidud paranesid, näidates keskmiselt 29,4%-list paranemist 5-10-minutilise ajavahemiku jooksul. Nagu märgitud eespool, on see selgelt positiivne samm parema tervise suunas. See on oluline täiendus täielikule tervishoiu- ja hooldusprogrammile. 
Valk
Organiseeritud vesi on tunnistatud tähtsaks paljude bioloogiliste funktsioonide jaoks. On isegi öeldud, et pingelained, moodustatud hubiseva vee klastrite abil, võivad ühendada valgu molekulaarset vibratsiooni kandvat informatsiooni läbi keha rakusiseste komponentide. Valgud on välise vee juuresolekuta mitteaktiivsed. Et olla bioloogiliselt aktiivsed, peavad need tarastuma teatud kolmemõõtmelistes koosseisudes. Seda saab teha vaid vesi, mis aitab kaasa/toetab nii energia kui stabiliseerimisega. Esimene veekiht, mis ümbritseb elutervet valku, on kõrgelt/väga struktureeritud veega. Eluterved valgud on ümbritsetud kuusnurkselt struktureeritud veemolekulide kõrgeima määraga; vähirakkudel on vähenenud arv kuusnurkseid struktuure ja suurenenud arv viisnurkseid struktuure. Hiljutised uuringud näitavad ka, et terveid valke ümbritseva vee esimene kiht on prootonite suure edastuskiirusega. See on teine struktuuri näitaja.   
DNA
Vesi on DNA struktuuri lahutamatu osa. Tegelikult, alguses ebaõnnestusid DNA arvutisimulatsioonid täielikult, kuni kaasati vesi kui simulatsiooni funktsionaalne osa. Hiljem avastati, et vesi suhtleb DNA kaksikheeliksi (kaksikspiraali) iga osaga. Struktureeritud vett on vaja heeliksi ribade täpseks replikatsiooniks (taasloomiseks/ kopeerimiseks). See stabiliseerib kogu spiraalse konfiguratsiooni, vormides vesiniksidemed koos fosfaatrühmadega. Nagu teiste valkudega, on vee esimene kiht, mis ümbritseb elutervet DNAd, organiseeritud vesi. See stabiliseerib ja kaitseb DNAd energeetiliste mõjutuste, mis võivad põhjustada tõrkeid ja moonutusi, eest. Kasutades arvutisimulatsiooni, tegi dr Jhon kindlaks, et üks erinevusi normaalsete ja ebanormaalsete DNAde vahel oli esimese hüdratsioonikihi veemolekulide arv. Ta leidis ümber tavalise DNA suurema arvu vee molekule kui ümber ebanormaalse DNA. Ta leidis ka, et ümber tavalise DNA olid veemolekulid vähemliikuvad (väga struktureeritud), kuid olid vähemorganiseeritud ümber ebanormaalse DNA. 
Rakusisene vesi
Vesi raku sees erineb strukturaalselt veest väljaspool rakku. Juba 1989. a tehti ettepanek, et peaks olema vee kahefaasiline struktuur, kus sidus faas (iseloomulik koospöörlevatele molekulidele) moodustas vee elektrodünaamilisi omadusi, samas moodustas kõikuv faas (iseloomulik juhuslikult liikuvatele molekulidele) vee termodünaamilisi omadusi.
 14
Phillipa Wiggins ja teised on öelnud, et igas rakus võib olla vaheldumisi mikrovaldkondi, kus nii madala tihedusega (kuusnurkne) kui ka kõrge tihedusega (kraani)vesi mängivad olulist rolli rakusiseste lahustunud ainete tasakaalu säilitamises. See teooria põhineb sellel, et teatud ioonid (nn struktuuri tegemise ioonid) kalduvad toetama vee struktureerimist ja teatud muud ioonid (edaspidi struktuuri purustamise ioonid) tegelikult takistavad vee struktureerimist. Kaalium (K+) on struktuuri-lõhkuv ioon, mis on teadaolevalt rakus väga kontsentreeritud. See tõmbub looduslikult kuusnurkse vee poole ja põhjustab seejärel kuusnurkse struktuuri lagunemist. Teisalt, naatrium (Na+) on struktuuri tegemise ioon. Seda on leitud väljaspool rakku suurtes kontsentratsioonides. Wigginsi töö näitas, et struktuuri purustamise ioonid loovad kohaliku osmootse rõhu gradiendid (vahed), mis on kaotatud kuusnurkse vee konverteerimisega (teisendamisega) selle vähemstruktureeritud vormile. See võiks olla mehhanism (vastupidiselt aktsepteeritud teooriale), mis on vastutav rakumembraani naatrium/kaalium ioonvahetuse eest. 
Energiaallikas
Vesi on organismi peamiseks energiaallikaks. Vastavalt tuntud raamatu Your Bodv's Many cries for Water – (Sinu keha kisendab vee järele) autorile dr Batmanghelidj’le, vee vool läbi rakumembraani annab elektrienergiat sarnaselt turbiinidele hüdroelektrijaamas. Kuusnurksel veel on võime selle struktuuri tõttu hoida endas rohkem energiat kui tavalisel veel. Samuti suudab see kanda/edastada rohkem energiat (vt Soojusjuhtivus & Erisoojus, lk. 8). Ainult siis, kui on piisavalt vett, on meil piisavalt ja pidevalt energiat, eriti kui me vananeme. Kuusnurkse vee tarbimine suurendab sageli energia koguse kättesaadavust kehas nagu on selgitatud eespool ja seda tõendab suurenenud energia, tunnetatud paljude poolt, kes seda vett tarbivad. Mõnedel isikutel kõrvaldab klaasitäie kuusnurkse vee joomine pärastlõunal täielikult pärastlõunase väsimuse. Kuusnurkne vesi võib mõjutada ka energia salvestamist ja vastupidavust. Hiljutine uuring näitas, et hiired, kes said kuusnurkse vee toodet, suutsid ujuda 47% rohkem enne väsimist ja et neil olid suuremad glükogeenivarud (salvestatud energiaallikas) maksas. Sel on tohutu mõju sportlase vastupidavusele. 
Toitainete imendumine
Seedimise protsess nõuab toitainete piisavaks omastamiseks külluslikult vett. Miski, mis parandab vee liikumist organismis, suurendab ka toitainete imendumist. Kuusnurkne vesi on suurepärane toidulisandite jaoks. Seda kasutavad sportlased ja spordivõistkonnad, et parendada toitainete imendumist, hüdratsiooni ja vastupidavust. 
Immuunsus
Kuusnurkne vesi paistab ka parendavat immuunsüsteemi funktsiooni. Ühes hiljutises uuringus anti hiirtele kuusnurkse vee toodet, samale kontrollrühmale anti ka deioniseeritud vett. Pärast kahte nädalat näitas põrna (see elund on otseselt seotud immuunsüsteemiga) rakukultuuri analüüs immuunmodulatsiooni. Võibolla on see üks põhjus, miks inimesed, kes joovad pidevalt kuusnurkset vett, teatavad paremast üldisest tervisest. 
 15
KUUSNURKNE VESI MITMESUGUSTE TERVISEPROBLEEMIDE JAOKS 
Kujutage ette staatilist elektrit raadios kui häired on atmosfääris ja raadiosõnumid on moonutatud. Sama toimub mis meie kehades kui vesi kaotab sidususe ja muutub vähemorganiseerituks. Kuna vesi kannab teavet edastavaid vibratsioone ja sagedusi, saavad signaalid ja sõnumid moonutatud kui ühtne võrk on häiritud. Kui kuusnurkset vett pidevalt tarbida, taastub sageli suurem tasakaal kui vee võrgustiku sidusus on tõhustatud. Kuusnurkne vesi on kuulutatud selle kasulike toimete tõttu erinevate terviseseisundite, eelkõige nende, mis on seotud veetustamisega (dehüdratsiooniga), jaoks. 
Veetustamine
Enamus haigusi on võimalik seostada veetustamisega (veevaegusega, dehüdratsiooniga). Kui ei ole piisavalt vett, kannatab iga kehafunktsioon ja keha peab tegutsema "kriisireguleerimise" tasandil. Lõppkokkuvõttes on kriisiohjamise tulemuseks haigus. See on meditsiinilisest vaatevinklist hästi dokumenteeritud dr Batmanghetidj poolt. Samuti on see hästi teada energeetikameditsiinile, mille töötajad on nõus, et veetustatud patsiendiga on raske töötada. Terapeudid, kes kasutavad energeetilist/ vibratsioonilist meditsiini, kogevad palju kiiremaid tulemusi, kui nende patsiendid on täielikult hüdraaditud. Suure hulga elanikkonna poolt kogetud paljusid haigustunnuseid on ignoreeritud olemuslikult, olles veetustamise tunnustega. Neid sümptomeid on kogenud nii paljud inimesed, et neid on sageli peetud "normaalseteks". Sellised sümptomid on akne, pärastlõunane väsimus, kõhukinnisus, kuiv nahk, kõrvetised ja peavalu. Kui tarbitakse kuusnurkset vett, on tihti märgatud, et ülalloetletud ja muud veetustamise (veenälja) tunnused lahenevad kiirelt. Kuna vee liikumine rakkudesse on teostatud ühe molekuliga korraga, saab struktuurne organisatsioon oluliseks teguriks. Näiteks puusepp, kes kasutab naelapüstolit kui naelad on asetatud naelalinti, saab täita oma ülesande kiiremini kui puusepp, kes peab hankima iga naela kastist. Organiseeritud, kuusnurkse vee joomine pakub suurepärast hüdratsiooni, näidatud viimastel eeluuringutel. Sel võib olla positiivne mõju paljudele tervislikele seisunditele. 
Kuiv nahk, akne ja enneaegsed kortsud
Nahk on inimese keha suurim mürkide eemaldamise organ. See nõuab pidevat veevarustust kui aurustumine ja higi tõmbavad vett pidevalt läbi naha, et kõrvaldada jäätmeid ja puhastada kudesid. Vesi hoiab naha lihavana ja siledana. Piisava hüdratsioonita kuhjuvad jäätmed, põhjustades aknet ja muid nahaprobleeme. Kuna nahk on kehasisese olukorra peegeldaja, on see sageli kõige ilmsem veetustamise/veevaeguse/dehüdratsiooni indikaator. Kuiv ketendav nahk on märk sellest, et keha veetase on ebapiisav. Edasised sümptomid nt akne ja enneaegsed kortsud on kindlasti signaalid, et kehas ei ole piisavalt vett. Üks kõige sagedamini märgatud kuusnurkse vee joomise kasu on naha seisundi kiire paranemine. Paljud teatavad pehmemast nahast päevade jooksul. Tänu oma võimele liikuda palju kergemini keha rakukomponentidesse, võib kuusnurkne vesi teha naha jaoks sageli rohkem kui vedelikud ja kreemid, mis ummistavad poore ja takistavad puhastamise protsessi. Susan koges märkimisväärseid erinevusi oma naha seisukorras vaid mõne nädala sees:
 16
...See "elav vesi" on märkimisväärselt parandanud ka minu nahka – mitte ainult näol vaid ka kehal. Mul on kogu elu olnud probleeme nahaga, minu täiskasvanute akne selginemiseks kulus vaid kuus nädalat – ja see on täiesti kadunud. Hüdratsiooni hämmastava mõju tulemusena on mul vähem kortse ja väga tervislik õhetus. Minu juuksed ja küüned kasvavad kiiremini ja tunduvad olevat palju tugevamad. Kuusnurkse vee joomise alguses märkasin kindlat mürkide eemaldumist – mida tõendab  muutus soolemotoorikas. Siis märkasin, et mu nahk tundus, et on "kohevaks tõusnud", mille tulemusena paljud väikesed kortsud minu näos (eriti otsaesisel ja ümber silmade) sõna otseses mõttes kadusid... Olen osalenud tervise ja heaolu tööstuses aastakümneid ja töötan harmooniliste võnkumistega. Ilmselt on see üks silmapaistvamaid tooteid mida näinud olen. See kuue sidemega kuusnurkne elav vesi omab minu arvates tohutut mõju tervisele ja heaolule kogu maailmas. See toode on tippklass! Susan S. – Kanada 
Kõhukinnisus
Üldtunnustatud avaldust "tervis algab jämesooles," võiks täpsemaks muudetuna lugeda: "tervis algab hüdraaditud jämesoolega." Vesi on võti. Kui keha on sunnitud eemaldama tahkeid jäätmeid piisava veevarustuseta, on tulemuseks kõhukinnisus. Kuna peamised eemaldamise süsteemid kehas (nahk, neerud ja soolestik) on ülimalt sõltuvad veest, on need esmased põua näitajad. Veepuudust näitavad näiteks kuiv nahk, kõhukinnisus ja tume uriin. Kõva, harv ja raskesti kõrvaldatav väljaheide näitab, et keha normeerib vett. Dr Mu Shik Jhon ja dr Gyu Hwan Choi National University School of Medicine in Korea (riikliku ülikooli meditsiinikoolist Koreas) viisid läbi kliinilise uuringu, et määrata kindlaks kuusnurkse vee mõju kõhukinnisusele. Nende tulemused näitasid, et nelja nädala jooksul oli 75%-l kroonilise kõhukinnisusega patsientidel sagenenud sooletühjenemine. Nende uuringus dokumenteeriti 40-60% kiiremat läbimise aega läbi kooloni, samas kontrollisikutel (need, kellel on regulaarne soolestik), kes ka jõid kuusnurkset vett, muutusi ei täheldatud. See uuring annab teaduslikke tõendeid, mis põhjendavad tihti teatatud kõhukinnisuse paranemist neil, kes joovad kuusnurkset vett. Dani kogemus allpool ei ole haruldane: 
...Mõned päevad peale kuusnurkse vee joomist hakkasin kogema kindlaid muutusi minu roojamise mustrites. Aga pärast kolme kuud olen jõudnud aktsepteerida seda, et kolm roojamist päevas on normaalne. Olen kogenud mitmeid teisi meeldivaid tulemusi juues struktureeritud vett. Esiteks, mul oli kohutav nahk – eriti otsaesine ja peanahk. See on kadunud. Pole enam kõõma ja pole enam kihilisi laike mu laubal... Hiljuti lahkusin riigist ja olin kaks nädalat kuusnurkse veeta. Esimesel nädalal oli kõik hästi – kuid minu reisi lõpuks oli mu otsaesise ja peanaha kuivus tagasi. Mul oli kindlalt hea meel, et sain uuesti tagasi kuusnurkse vee – ja kuivus kadus kohe. Rev. Dan J. – Kanada
 17
Kõrge kolesteroolitase
Kolesterool on looduslikult-toodetud vahajas aine, mida leidub kogu kehas. See on rakuseinte funktsionaalne osa ja ehitusplokk erinevate hormoonide ja D-vitamiini tootmiseks. Kuigi kolesterooli kogunemine arterites võib olla kahjulik, näitavad toekad tõendid, et kolesterool on organismi lahendus suuremale probleemile – veetustamisele. See oli dr Batmanghelidj, kes avas veetustamise suhte kolesteroolisse. Tema tähelepanek keha veemehhanismile on näidanud, et see on veetustamine, mis põhjustab kolesterooli kogunemist arterite ja rakkude kudedesse – mitte kolesterool toidus. Kui vesi on normeeritud (piisake siia ja tilgake sinna, sest rohkem pole), kaitseb kolesteroolihoius nendes membraanide kahekihilistes lipiidides rakku veekao eest. See näib olevat vananemise loomulik tagajärg – võib-olla sellepärast, et janu mehhanism väheneb vanusega ja eakad inimesed kipuvad jooma vähem vett. Aga miks koguneb kolesterool meie arteritesse? Vastavalt dr Batmanghelidj’le on see tingitud kontsentreeritud (paksust) verest, mis tuleneb toidu seedimisest kui saadaval on liiga vähe vett. Kontsentreeritud, happeline veri mitte ainult ei vallanda kolesterooli, see põhjustab ka mikroskoopilisi marrastusi arterite limaskestades. Kolesterool katab need marrastused, püüdes kahjustusi remontida. Kui vee sissevõtmine pole suurenenud, ringleb suurenenud kogus kolesterooli jätkuvalt veres, jätkates arteritesse ja rakumembraanidesse kogunemist – kõik veetustamise tõttu. Hea uudis on see, et kolesterooli kogunemist saab tühistada/vastupidiseks pöörata. Suurenenud hulga veega ja vee parendatud voolavusuga on veri looduslikult vedeldatud, rohket kolesterooli pole enam vaja ja seega on vähendatud kolesteroolitaset veres. Arteritesse kogunenud kolesterooli võib sõna otseses mõttes maha pesta. Vere kolesteroolitaseme vähenemist illustreerib järgmine jutt: 
Mitu aastat tagasi hakkasid mul valud rinnus. Kuigi minu olukord ei olnud eluohtlik, öeldi mulle, et mu kolesteroolitase oli väga kõrge. Sellest ajast peale olen maadelnud, et oma kolesterooli alla saada. Kõrgeim näit oli 245 ja madalaim 221. Siis tutvustas sõber mulle kuusnurkset vett ja ma hakkasin seda jooma. Tulemused olid hämmastavad! Vaid kuue nädala pärast lasin oma arstil teha vereanalüüsid ja mulle öeldi, et kolesterool oli 182 – madalaim seitsme aasta jooksul! Viis aastat, kolme tüüpi ravimid ja sadu dollareid ei suutnud teha seda, mida tegi kuusnurkne vesi. Nüüd, aasta hiljem, juues seda vett, on mu kolesterool endiselt madal. Hindan lisaenergia laengut, mida annab kuusnurkne vesi ja ma armastan selle maitset. Kogu pere märkab erinevust kui peame jooma pudelivett. Litis A. – Texas   
Kõrge vererõhk (hüpertensioon)
Kõrge vererõhk on samuti korrelatsioonis vee koguse vähenemisega veres, ja vananemisega. Täiskasvanuil on vee kontsentratsioon veres madalam kui lastel; eakatel on veelgi madalamad kontsentratsioonid. See on üks põhjus (täpne või mitte), et kõrgemat vererõhku on peetud "normaalseks" kui me vananeme. Vee sisaldus veres on kriitiline. Leidsime, et paksenenud veri toob kaasa suurema kolesteroolitaseme; sellest tuleneb ka kõrge vererõhk. Seda seetõttu, et veri on peamiselt
 18
vesi. Normaalseks veetasemeks veres peetakse 80-85%, kuigi mõned arvavad, et see aktsepteeritud tase on liiga madal. Dr Batmanghelidj näitab, et täielikult hüdraaditud veres peaks olema 94% vett. Kui vee kogus veres on vähenenud, väheneb kogu vere maht ja keha jäsemetesse vere pumpamine nõuab rohkem rõhku. Kuna keha muutub üha veetustatumaks, on vaja aina suuremat survet ja vererõhk tõuseb jätkuvalt. Ilmselt on ka teisi tegureid, mis aitavad kaasa kõrgele vererõhule; stress on nimekirja ülaosas. Siiski, inimorganismis on veetustamine stressi põhjustaja number üks. On hästi teada, et stress, sõltumata selle põhjusest, loob samu füsioloogilisi sümptomeid. Vesi on nii oluline, et sageli toob ta üksi vererõhu normaalsele tasemele. Vesi on ka parimaks suvalise stressi leevendajaks. Keni lugu on näide sellest, kuidas kuusnurkne vesi on ta vererõhu normaliseerinud ja toetanud ta südameoperatsiooni järgset tervist: 
Kolm aastat tagasi (veebruar 2002) oli mul südameoperatsioon – neljakordne möödaviik. Veidi üle aasta järgisin standardset meditsiiniprotokolli, võttes vererõhu ja kolesterooli, mis olid mõlemad endiselt kõrged, ravimeid. Umbes aasta pärast operatsiooni hakkasin kasutama kuusnurkset vett. Kui hakkasin jooma vett, märkasin peaaegu kohest energia tõusu – ja hakkasin kaalust alla võtma. Mida kauem ma jõin vett, seda paremini end tundsin, ja mõtlesin, kas vesi on aidanud mu südant. Kui mu ravimid hakkasid otsa lõppema, öeldi mulle, et mul on vaja teha stressitest, et mu arst saaks määrata täiendavaid ravimeid. Tundsin end nii hästi, et otsustasin, et tahan teada, et mis juhtub kui ma lõpetan ravimite võtmise ja jätkan kuusnurkse vee joomist. Aasta hiljem läksin oma igaaastasele füüsise kontrollile. Minu üllatuseks oli mu vere töö täiuslik. Kõik 40 mõõdetud parameetrit olid normi piires. Olin väga põnevil ja mõne kuu jooksul planeerisin teha oma kardioloogi juures stressitesti. Ma soovisin, et mul oleks olnud igaühe näost video, kui pingutuseta selle testi lõpetasin! Iga testi kõrgema taseme juures küsisid õed ja tehnikud, kas olen okei et edasi minna. Kolmel lõpuminutil, kui ma peaaegu jooksin, olid nad kõik seal seismas uskumatuse ilmed nägudel. Minu vererõhk jäi normi piiridesse (130/80 alguses ja 160/80 lõpus) ja ma tõesti ei hingeldanud kui olin lõpetanud. Kui mu kardioloog tuli, et vaadata tulemusi, pidi ta vaatama kaks korda veendumaks, mida ta luges. Siis küsis ta tehnikult: "Kui kaua ta pole võtnud mistahes ravimit?" Ütlematagi selge, et sain hea tervisehinnangu, kus mu süda oli vaatluse all ja kuigi arst pidi mulle ütlema, et minu huvides oleks jätkata vererõhu ja kolesterooli ravimite võtmist, olen otsustanud neid ravimeid mitte võtta. Ma ei suuda uskuda kui hästi ma ennast tunnen. Ken M. – Texas   
 19
Kaalujälgimine
Keni lugu illustreerib veel tihti märgatud kasu kuusnurkne vee joomisest – kaalulangus. Kaalulanguse eelduseks on täielik hüdraatimine. Kui keha on kriisis (kuivatatud), ei saa see rasval minna lasta. Ainus võimalus veenda keha rasva ära tarbima on kaotada kriis nii, et keha tunneks turvalisust kui loobub tarbetutest kaloritest. Kuusnurkne vesi võib olla kõige määravam loomuliku ja püsiva kaalulangetamise programmi koostisosa. Kuusnurkse vee kaalu-tegevuses on mitu tahku: 
1. Rakud, mis on pidevalt vee poolt tarnitava hüdroelektrilise energia vähenemises, on sõltuvad toidust saadavast energiast. See on põhjus, miks nälg ja janu on sageli segi. See on ka põhjus, et ülekaalulised isikud on enamasti veetustatud. Kuusnurkne vesi võib pakkuda toidu energeetilist ekvivalenti, mis aitab vähendada kalorite tarbimist.
2. Veepuudus põhjustab rasvaladestuste kasvu mitmel põhjusel. Kui vesi on piiratud, ei suuda organism liigseid jäätmeid välja uhtuda. Kuigi rasvarakkude arv organismis olevat konstantne, paisuvad rasvarakud jätkuvalt; neid kasutatakse üleliigsete jäätmete ja toksiinide laona, mida ei saa kehast eemaldada.
 3. Kui neerudes ei ole piisavalt vett, siis tuleb toetuda maksale, et aidata eemaldada jääkaineid. Kuna maks vastutab rasvade ainevahetuse eest, võimendab ebapiisav vesi rasvade ladustamist, samas aitab maks jääkainete väljutamises. 
Vastavalt Christyle, lisaks sellele, et kuusnurkne vesi aitas tal kaalust alla võtta, tundus, et see äratas ka ta teadlikkuse oma keha suhtes. Ta muidugi muutis oma elustiilis ka muid asju, mis aitasid kaasa paremale tervisele: 
Peale umbes kuu aega vett tarbides olime [mu abikaasa ja mina] mõlemad märganud tulemusi. Esiteks, me magasime paremini ja me mõlemad tundsime hommikuti suuremat värskust. Teiseks, märkasime, et joome rohkem vett – sundimatult. Justkui meie keha tegi meid teadlikuks vee vajadusest. Kolmandaks, me avastasime, et meie roojamine oli taas korrapärane. Lõpuks saame ausalt öelda, et me tunneme end nooremana. Olime tõeliselt üllatunud, sest me ei ole ebatervislike eluviisidega inimesed. Siis mu tütar märkis, et kui mu kätt pigistada, siis varem jäi sellele pikaks ajaks lohk, mis nüüd kadus momentaalselt. Kõige rohkem üllatas mind sisemine soov alustada kehale "õigete" asjade tegemist. Ma muutsin oma toitumisharjumusi ja alustasin toortoiduga, pähklite ja teradega...ja MA ARMASTAN SEDA! Kuue kuu pärast olin kaotanud 13,6 kg! Christy G. – New York 
Turse
(veepeetus) Mõnikord kogevad inimesed, kes on püüdnud kaalu langetada, veepeetust (turset). Vee mahutamine on vastutav lisaraskuse ja pundunud välimuse eest. See on kõige
 20
sagedamini tingitud mürkidest kehas ja ebapiisavast veest, et neid eemaldada. Diureetikumid ei lahenda probleemi, sest see on põhjustatud veetustamisest. Turse on liigse vee hoidmine interstitsiaalsetes (väljaspool rakke) kudedes. See on kriisi ohjamine, kus keha hoiab kinni soola, et säilitada vett – kuigi see vesi ei saa liikuda rakkudesse, kus see on vajalik. (Naatriumi sool (keedusool) kontrollib vee kogust väljaspool rakke/rakkude vahel.) Veetustamise juhtudel on inimestel sageli isu soolase toidu järgi, et aidata säilitada nii palju vett kui võimalik. Üks asi, mis juhtub sageli kuusnurkne vee tarbimisel, on säilitatud vee kaotus – ja kaalukaotus. Esimene asi, mida paljud inimesed märkavad, on palju sagedasem urineerimine. Kui kuusnurkne vesi hüdreerib (niisutab) rakud, liigub vähemtõhus vesi läbi keha, kandes endas liigset soola ja mürke. Tursed ja paistetus kaovad, nagu näitab järgmine näide: 
Kui ma esimest korda hakkasin jooma kuusnurkset vett, oli mul palju probleeme paistes jalgadega. Kahe nädala jooksul oli see läinud ja ma märkasin, et mu ringlus tundus olevat palju parem. Ma hakkasin ka märkama, kui palju energiat mul oli.  See vesi on kaasa aidanud ka minu kolesterooli puhul. Mäletan, et läksin arsti juurde umbes kaks kuud peale vee joomise algust. Minu kolesterool oli langenud 250-lt 195-le ja see on püsinud all viimase üheksa kuu jooksul – ajast, mil hakkasin jooma kuusnurkset vett. Isegi mu arst ütles mulle, et jätkaksin selle vee joomist! Jeanette H. – Texas 
Väsimus
Vesi annab energiat igale süsteemile organismis. See tähendab, et me joome joogivett – mitte vett, mis on juba seotud teistes funktsioonides. Piisav ja regulaarne vee sissevõtmine kindlustab, et vesi on pidevalt pööramas hüdroelektrilisi pumpasid igal rakumembraanil, järjepidevalt kandes toitaineid ja kõrvaldades jäätmeid.  Kuusnurkne vesi annab piisavalt puhast energiat. Kuna kuusnurkne vesi tundub liikuvat tõhusamalt oma struktuuri tõttu, siis on võimalik pakkuda rohkem energiat raku funktsioonide jaoks; see vesi peab "liikuma" läbi rakkude. Kuusnurkne vesi annab märgatavat energiat paljudele, eriti kui nad esimest korda seda vett joovad. Vastavalt Kurt’ile, kuusnurkne vesi esitab väljakutse isegi parimale "turguta-mind-üles" joogile turul: Ajal, mil hakkasin jooma kuusnurkset vett, kulutasin vitamiinidele 300$ kuus. Minu jaoks on kuusnurkne vesi olnud palju tugevama energiamõjuga kui 300 dollarit maksnud vitamiinid seda kunagi teinud on! Hoian neljaliitrist veepurki töö juures ja joon sellest umbes kaks liitrit päeva jooksul. Olen loobunud dieetlimonaadide joomisest ja ma ei pea enam 02:00 Red BullTM jooma.   Kurt C. – Texas   
Diabeet
Traditsioonilises hiina meditsiinis nimetatakse diabeeti "janu haiguseks." Seda iseloomustab suurenenud janu – keha tohutu signaal.
 21
Aju on 85% vett – vesi on selle esmane energiaallikas. Aga kui vesi on piiratud, nõuab aju järgmist vaba energia allikat – suhkrut. Ja kuna insuliin ei ole kohustatud kandma suhkrut läbi aju rakumembraanide, on nõudlus suhkru järgi ajule lihtne viis vajalikku energiat saada. Kahjuks tõstab see suhkru taset veres üle kogu keha. Insuliini aktiivsus ise näib olevat reguleeritud vee poolt. Vastavalt dr Z.Y. Wang’ile, direktor Cluster Biology Lab New Jersey Institute of Technology: "Piisava hüdratsiooni tagamine on diabeetikutele kriitiline, sest vesi peab olema organiseeritud insuliini ümber – iga insuliini molekuli jaoks on vaja 440 veemolekuli." Viimased kliinilised uuringud diabeetikutel on näidanud, et kuusnurkse vee tarbimine annab suundumuse madalamale veresuhkru tasemele vaid nelja nädalaga. Vanessa kogemus ei ole haruldane diabeetikute seas, kes tarbivad kuusnurkset vett: 
Ma olen diabeetik (diagnoositud juveniilse diabeediga alates kümnendast eluaastast). Olen olnud insuliinil 18 aastat ja selle aja jooksul olen proovinud mitmeid asju, mis aitavad vähendada insuliini võtmise kogust. Mitmed asjad on aidanud veidi, kuid mitte miski nii hästi nagu kuusnurkne vesi! Ühe kuu jooksul, mil jälgisin oma veresuhkru taset (neli korda päevas), on mu insuliinivajadus tasapisi langenud. Olen suutnud vähendada insuliini võtmist – üle kahe korra! Kasutasin 40 ühikut päevas, nüüd aga 15 ühikut. Tundsin varem ka pidevalt veetustamist – kuigi jõin palju vett. Ma olin pidevalt janune ja miski ei kustutanud mu janu. Kuusnurkne vesi kustutab mu janu! Esimest korda üle pika aja pole ma alatasa janune.   Vanessa G. – California   
Astma
Normaalsel hingamisel eraldub organismist pidevalt vett. Õhukotid kopsukoes tuleb pidevalt katta veega või need kuivavad. Äärmuslikel veepuuduse juhtumitel keha hingamisteed ahenevad, et vähendada veekadu – see on astma. Astma ja paljud allergiad on veetustamise näitajad/indikaatorid. Üks põhjustest, miks lapsed kogevad astma sümptomeid rohkem kui täiskasvanud, on see, et lapsed on pidevalt kasvamas. Iga kord, kui on loodud uus rakk, peab see olema veega täidetud. See tühjendab lapse keha veevarusid. Lapsed, kuigi nad on noored ja vastupidavad, vajavad vett just sama palju (kui mitte rohkem) kui täiskasvanud ja eakad. Astma ravimid avavad ahenenud hingamisteid. Need pärsivad ka keha veeisu, ignoreerides suuremat probleemi. Pikemas perspektiivis on vesi ilmselt parim ravim astmale ja paljudele allergiatele, nagu on kujutatud järgnevas loos. 
Tahtsin lihtsalt teile teada anda, millise sügava mõjuga on kuusnurkne vesi olnud minu tervisele. Tol ajal, kui ma alustasin kuusnurkse vee joomist, kogesin mitut terviseprobleemi. Minu veresuhkur oli häiritud, umbes 270, võtsin kaks 850mg tabletti MetforminTM päevas. Minu astma tekitas mulle samuti probleeme ja mul oli vaja nelja ravimit astmapumbast – iga päev. Olin kolm korda päevas võtnud ka vererõhu ravimit. Kui hakkasin jooma kuusnurkset vett, märkasin erinevust juba esimesel päeval. Juba mõne päeva pärast kogesin puhastust – siis hakkasin märkama ka muid asju. Lisaks suuremale energiakogusele hakkasid hüpped minu
 22
veresuhkrus ühtlustuma. Peale nelja kuud vähendas mu arst MetforminTM, võtsin vaid ühe pilli (500 mg)  päevas. Minu veresuhkur oli alla 100! Mul oli ka võimalus vähendada oma astmaravimeid ühele pumbale päevas ja mu vererõhu ravimid vähenesid kolmelt pillid ühele pillile päevas. Mu arst ütles mulle, et jätkaksin kuusnurkse vee joomist. Täna, kuue kuu pärast, naasnud arsti juurest normaalse veresuhkruga, öeldi mulle, et ma ei vaja enam mingeid diabeediravimeid. Hetkest, mil hakkasin jooma kuusnurkset vett, olen leidnud ennast tegemas asju, mida ma pole teinud pikka aega. Tunnen end nii palju paremini. Mu nahk ei ole enam nii kuiv ja see on märgatavalt pehmem/elastsem. Rhonda R. – Texas   
Vaimne selgus ja kognitiivne funktsioon
Aju ülesanded nõuavad elektrilist aktiivsust, mis on tarnitud veega. Võibolla see ongi põhjuseks, miks ajus on selline kõrge vee kontsentratsioon. Kuigi aju on võrdlemisi väike kehaosa, on sellele eelisjärjekorras eraldatud 20% kogu verevarustusest, vee- ja hapnikuvarustusest ja teistest toitainetest. Kuna vee liikumine tekitab hüdroelektrilise energia, on vaba vee regulaarne tarnimine ajju esmatähtis. Kui see ei ole pidevalt kättesaadav, muutub mõtlemine häguseks ja keskendumisvõime raskeks. Igaüks, kes kogeb udust aju või võimetust keskenduda, saab abi (sageli kohe) kuusnurksest veest. Dr David Stokesbary, ortopeedia kirurg ja California Advanced Magnetic Research Institute juht, kommenteerib seda ja muid kuusnurkse vee joomise hüvesid: 
Miski, mis soodustab sellist mürkide väljutamise moodust, on võimeline mängima väga suurt rolli rakulise energia tootmisel. Rakulise vee liikumine on äärmiselt oluline toitainete piisavaks imendumiseks; samuti ainevahetuse jääkproduktide kõrvaldamiseks. Neil, kes joovad seda vett, on kasu mõlemas suunas. Parema toitumise ja tõhusama jäätmeteveoga toimib iga protsess organismis tõhusamalt. See tõhusus seletab suuremat energiat, mida on sageli kogetud. Samuti seletab see paranemist vaimses selguses ja nii tihti kogetud kõrgenenud heaolu. Ja muidugi, see toetab tervendavat keskkonda. 
Liigesevalu
Kui vana uks muutub raskeks ja nagisevaks, siis teame, et on aeg hingi õlitada. Selleks, et avada uks vabamalt, tuleb meil eemaldada sodi ja määrida hingi. Liigestega meie kehas on sama lugu. Kõhr ümbritseb ja kaitseb luid meie liigestes. See on nagu paks marmelaad ja see on enamasti vesi. Kui organismis on piisavalt vett, on liigesed määritud ja libisevad sujuvalt. Samas, kui kõhr kuivab, on tegemist hõõrdumisega ning suurema marrastusega kui liiges liigub. Pidevate nihkejõudude tõttu tuleb kõhre rakke uuendada sagedamini kui teisi kudesid organismis. Piisava veeta toimub kõhre lagunemine kiiresti ja uute rakkude areng on piiratud. Lisaks kõhre kiirele lagunemisele piirab vee liigne vähesus organismi võimet (välja)loputada liigestes tekkivaid happelisi jäätmeid. 
 23
Kuidas eemaldada sodi ja määrida liigeseid oma kehas? Veelkord, vastus on vesi. Kuusnurkne vesi on sageli vähendanud liigesevalu ja suurendaud nende liikuvust neil, kellel on artriit ja muud liigeseprobleemid. Lühikese aja jooksul märkas Betty olulist paranemist oma võimes seista ja kõndida: 
Enne seda, kui avastasin kuusnurkse vee, oli mu põlvede  artriit muutunud nii halvaks, et tegin harva mingisuguse jalutuskäigu. Tõusmine toolilt oli raske kui ma abi ei saanud. Ma ei suutnud seista ja inimestega rääkida – ma pidin istuma. Mitme nädala jooksul peale kuusnurkse vee joomahakkamist oli valu põlvis märgatavalt vähenenud. Kaheksa kuud hiljem olin võimeline lõpuaktusel staadioni treppidest üles-alla käima. Aasta möödudes läksin õiglaste riiki ja kõndisin läbi kõik kaheksa hoonet – ilma mingigi valuta. Olen joonud seda imet neli aastat ja vanus on 81, ikkagi kogen põlvedes väga vähe (kui üldse) valu. Betty E. – California   
Emotsionaalne vabanemine
Lisaks puhtalt füüsilisele kasule on kuusnurkse vee joomisel võimalikud ka teistsugused kasud. Meditsiinidoktor ja praktiseeriv arst Howard Wolin, kes on spetsialiseerunud toitumise arendamisele, vihjab mõnede inimeste kogetud emotsionaalsele vabanemisele kui nad on joonud kuusnurkset vett. Näiteks ütleb ta: "Kliiniliselt olen suutnud kindlaks teha, et see vesi on võimeline ellu äratama magavaid ja ohustatud funktsioone keha rakkudes ja kiiresti kõrvaldama sügavalt imbunud mürke...isegi sügavalt juurdunud emotsionaalset traumat, mis on olnud siiani varjatud. Sel on võime aidata keha viisil, millest teadus pole uurimist isegi alustanud." Kuusnurkne vesi võib tegelikult puhastada rohkem kui ühel tasandil. See võib kätkeda ka saladust emotsionaalsete mürkide vabastamisest (traumade ja negatiivsete emotsionaalsete mustrite kujul). Paljud usuvad, et kuusnurkse vee tarbimine võib olla väga oluline vibratsioonilise sageduse tõstmisel neil, kes tarbivad seda regulaarselt, teisisõnu – see tõstab teadlikkust. Brianna ei ole üksi arvamises, et kuusnurkse vee kasutuselevõtt alustas temas puhastusprotsessi – nii füüsilisel kui ka muul viisil: 
Lisaks füüsilisele hüvitisele olen kogenud muid kuusnurkse vee efektiivsuse ilmingud. Mõne päeva jooksul hakkasin nägema intensiivseid ja väga vaimseid unenägusid. Rohkem kui ühel korral olin ümbritsetud veega – pingevabalt voolates ja läbi liikudes. See oli umbes nii, nagu oleksin veega tutvunud rohkem kui ühel tasandil. Minu jaoks oli see täiendav kontroll, et jätkan koos veega õigel tegevussuunal.
Leheküljed: 1 2 [3] 4 5 ... 10
SMF 2.0.15 | SMF © 2011, Simple Machines
imPulse2 © Bloc